Tas sapnis, kura dēļ gāja cilvēki uz Baltijas ceļu, ir izkropļots… 2. daļa

Turpinājums no: Tas sapnis, kura dēļ gāja cilvēki uz Baltijas ceļu, ir izkropļots…

Diskusija sociālajā vietnē “Draugiem.lv”

 

Rita Pakalna: Steidzīte, runa rakstā ir par… neko. Mani satrauc pie varas esošo zagļu banda, kas izpārdod manu senču asinīm slacīto zemi visiem pasaules klaidoņiem. Viegli ir runāt par mistiskiem okupantiem, ja aiztaisa acis un neredz, kas patiesībā notiek, un notiek sliktas lietas…

Steidzīte Freiberga: Rita, runa rakstā nav par… neko, bet gan par latviešu, kas bija Baltijas ceļā, ideāliem. Andris Rumba precīzi ir uzrakstījis: “Tas sapnis, kura dēļ gāja cilvēki uz Baltijas ceļu, ir izkropļots, tā laika cilvēki ir praktiski nodoti.” Tikai viņš diemžēl bija domājis treknākas putras bļodu vien, bet par to putras bļodu latvieši toreiz negāja uz Baltijas ceļu. Viņiem bija cildens sapnis, cildeni ideāli – brīva Latvija bez okupantiem. Ja Jums tie ir “mistiski okupanti”, tad atveriet pati savas acis un ieraudzīsit, “kas patiesībā notiek”. Pa to Jūsu “senču asinīm slacīto zemi” vēl joprojām bradā tie “mistiskie okupanti” ar savām atvasēm, tātad mitinās parazīti un vairojas. Bet mūsu senči, brīvības cīnītāji, izlēja savas asinis tieši par savas Tēvzemes, par Latvijas brīvību. Bet Jums tas, lūk, neesot svarīgi. Taču nav saprotams, kā tad izpaužas tā Jūsu rūpe par Tēvu zemi – Latviju, ja Jums nav svarīgi, ka Tēvu zeme un tauta iet bojā nepadzīto okupantu-parazītu dēļ. Ja to putras bļodu beidzot izkarosit, tad ziniet, to strēbs arī tie “mistiskie okupanti”. Visu, ko Jūs iegūsit, baudīs arī viņi – arī tagad jau tas notiek: pabalsti, pensijas u.tml. Kur nu vēl tas pretīgums, ka visapkārt tikai okupanti ar savu valodu, kurā latvieši bez jebkādas pašcieņas stulbi buldurē. Un, ja pieļausim, ka mūsu tauta un valsts šo parazītu dēļ aiziet bojā, tad kam tā putras bļoda būs vajadzīga? Bet Jūs ar savām atvērtajām acīm to neredzat un neapjēdzat. Tātad nesaprotat arī to, ka mums ir jāpabeidz mūsu senču, brīvības cīnītāju, cīņa pret okupantiem. Latvija tikai tad būs brīva, kad tiks veikta dekolonizācija, deokupācija, deboļševizācija. Man, pretēji Jums, tas ir svarīgi. Bet Jūs jautājat: “Tad kura no mums ir vērtīgāka?” Iesaku lasīt laikrakstu “DDD”, kur jau 17 gadus tiek rakstīts arī par visu to, kas Jums ir svarīgi.

Rita Pakalna: Steidzītei. Par mani tev nebūs spriest! Kad apstrādāsi laukos savu Tēvu zemi un nenotirgosi to svešiniekiem, kā to daru es, tad varēsi mani apspriest. Skatos, ka esi visiem par vērtētāju uzmetusies, ar kādām tiesībām?

Steidzīte Freiberga: Par Jums nespriežu es, Jūs pati sevi te izliekat ar absolūti domāt nespējīga cilvēka izkārtni, ar kuru runāt nav jēgas… Ko Jūs tik daudz plātāties, ka Jums ir lauki un zeme – it kā Jūs tāda būtu vienīgā? Tikai bez dekolonizācijas Jums nebūs ne tautas, ne valsts, ne zemes. Un neatceros, ka būtu ar Jums cūkas kopā ganījusi, ka jau esam uz “Tu”. Ejiet vien uz to smilšu kasti, Rita…

Arta Vētra: Freibergas kundze, esiet konsekventa, jūsu “smilškastnieki” jūs par muļķi nav saukuši, to darāt Jūs ar Gardu. Kā nav ko teikt, tā apsaukājaties, vai tā cerat vairot “DDD” lasītājus?

Aivars Garda: Ne Steidzīte Freiberga, ne Aivars Garda nevienu neapsaukā. Apsaukāšanās būtu tad, ja gudru cilvēku nosauktu par muļķi. Šie smilškastnieki paši ir pieteikušies par muļķiem ar saviem muļķīgajiem komentāriem. Nosaukt cilvēku, kurš pats sevi ir parādījis kā muļķi, par muļķi, nav apsaukāšanās. Ja Arta Vētra tā turpinās, viņa pati pieteiksies par muļķi. Tad lai neapvainojas, ka arī citi viņu uzskatīs par muļķi.

Vairot laikraksta “DDD” lasītājus ar muļķu palīdzību mēs negribam. Tamdēļ ir visas lopveidīgo interešu avīželes. Lai muļķi lasa tās, ja nevēlas kļūt par gudriem cilvēkiem.

Tiem, kuriem vēl nav skaidrs, atkārtoju simto reizi: lopveidīgs cilvēks ir tas, kuram interesē tikai paēst, padzert, pagulēt, atpūsties… kuram neinteresē augstāki dvēseles ideāli un savas tautas atbrīvošana no okupantiem. Respektīvi, ja cilvēka intereses ir tikai savu dabisko ķermeņa vajadzību apmierināšana, bez cildenas dvēseles veidošanas, viņš ir divkājainis.

Steidzīte Freiberga: Nu, redzat, Aivars Garda ļoti precīzi Jums atbildēja – man te vairs nav ko piebilst…

Ēriks Grīnbergs: Steidzīte un Jūs samanāt, ka ir Latvijai iedota brīvība un neatkarība no pasaules pārvaldnieku puses, ja visus noteikumus diktē Eiropas Savienība un ASV???

Steidzīte Freiberga: Par to visu tiek rakstīts katrā laikraksta “DDD” numurā. Tur varat rast arī risinājumu it visam, ja vien Jūsos nemājo gudra muļķa sindroms un nesirgstat ar augstprātību. Iesaku lasīt “DDD”!

Juta Jurevica: Izskatās, neko jūs nemanāt, tauta brauc dziļā pākstī. Jūs te cildināt ideālus, kamēr tauta knapi galus velk kopā. Tas izbraukušais pusmiljons ir okey, ko? Visi tādi alkatīgi?

Ēriks Grīnbergs: Runāt un balstīties ar naidu uz palikušajiem cittautiešiem un novirzīties no īstajiem okupantiem mūsdienu (!)… Jums vien krievi ir okupanti… kam arī ir savas intereses, jā, kuras nesaskan ar daudzējādi pamata iedzīvotāju vēlēšanos…

Steidzīt, Jūs pat nevarat atbildēt uz jautājumu, vien balstāties, ka man jālasa un vēl jāmeklē Jūsu avīzē atbilde, cik necienīgi un prasti atbildēts. Šeit notiek diskusija par Baltijas ceļu, bet ne par avīzi un tās lasīšanu.

Steidzīte Freiberga: “…cik necienīgi un prasti atbildēts” – to Jūs, Ērik, precīzi esat adresējis pats sev. Es nemeklēšu visu informāciju no avīzes, lai Jums te to izklātu priekšā, ja pats varat paņemt avīzi un to izlasīt. Tur tieši ir viss tas, kas Jums vajadzīgs, lai nemaltu te tukšus salmus. Pāris teikumos uz to Jūsu mistrojumu atbildēt nevar…

Ēriks Grīnbergs: Jo tas ir vien naids uz citādi domājošiem un notikumu izprotošiem…

Aivars Garda: Tieši tāpēc es un mani domubiedri nekad gudrus cilvēkus nenosaucam par muļķiem. Taču, ja kāds cilvēks pats ir pieteicies par muļķi, tad jau tādu nosaukt par muļķi ir nevis apsaukāšanās, bet lietu saukšana īstajos vārdos. Dievam tas patīk. Dievam nepatīk politkorektums. Vai tas, ka Ēriks dod padomus Aivaram, neliecina par Ērika augstprātību?

Steidzīte Freiberga: Piķis viņu sazin, ko Jūs, Ērik, te esat saputrojis! Dievs, protams, nekādā gadījumā negribētu, lai viņa radījums nebūtu gudrs un joprojām būtu bērna autiņos. Ir jātiek ārā no autiņiem – Dievs cilvēkiem ir devis uzdevumu pilnveidoties, lai viņi nepaliktu muļķi, bet būtu Dieva uzticības cienīgs.

Aivars Garda: Un vēl, Ērik. Cilvēks, kas neizprot elementāras lietas, piemēram, uzskata, ka 2×2 nav 4, ir nevis citādi domājošs, bet totāls muļķis. Šajā diskusijā mēs apspriežam tikpat elementāras lietas kā 2×2=4. Ja kāds tās neizprot, tad ir muļķis. Un tas vēl ir maigi teikts.

Ēriks Grīnbergs: Elementāras lietas nejauciet ar skaitļa savirknējumiem…

Aivars Garda: Neizprotot elementāras patiesības, ēriks pats ir pieteicies par muļķi. Vai es ērikam liku pieteikties? Taču nē. Tad diskutējiet ar sev līdzīgajiem smilšu kastē. Nenāciet pie pieaugušajiem.

Ēriks Grīnbergs: Aivar… Tu… izturies kā maziņš bērns, kas nav apmierināts, ja tev nepiekrīt…

Aivars Garda: Es tik tiešām neesmu apmierināts, ka kāds muļķis nepiekrīt, ka 2×2=4. Viņš, lūk, esot citādi domājošs. Stulbenis, nevis citādi domājošs!

Aivars Gedroics: Ēriku nevar nobanēt?

Steidzīte Freiberga: Ērik, iemācieties vismaz sakarīgi uzrakstīt savu sakāmo, lai var saprast. Citādi jāsāk domāt par to “dēmonisko psihiku”, ko piedēvējat Aivaram Gardam. Aivars Garda skaidri izsakās, bet Jūs… vai tas neparāda “Jūsu dēmonisko psihiku”?

Andris Rumba: Nu autore savam ūdens gabalam – ir vēl jautājumi? Atbildēšu tā, ka būs nedēļu, ko Tev lasīt.

Steidzīte Freiberga: Man šis “ūdensgabals” nebūtu radies, ja Jūs, Rumbas kungs, nebūtu liedzis savam rakstam komentārus. Būtu vienkārši komentārā uzrakstījusi savu tekstu. Tagad pats gan esat kļuvis runīgs. Bet varat izlikt te kaut visu savu bibliotēku, taču, kamēr nebūsit atbildējis, kāpēc Jums ir vajadzīgi okupanti, vienalga jautāšu to. Kāpēc okupantu klātbūtnē gribat kārtot mūsu iekšējās nebūšanas? Vai, jūsuprāt, integrēt latviešu tautā okupantus – parazītus – nav nodevība?

 

Aivars Garda: Jā, viennozīmīgi – integrēt okupantus latviešu tautā ir smagāks noziegums pat par slepkavību. Pat slepkava-maniaks  nav tik liels noziedznieks kā šie integrētāji un saliedētāji.

Ēriks Grīnbergs: Aivar, ne mēs integrējam okupantus vai slepkavas-maniakus…

Aivars Garda: Es jau arī saku, ka integrē Saeima un valdība. Vienkāršie cilvēki ir tikpat atbildīgi kā politiķi, ja viņi atbalsta integrāciju un saliedēšanu ar okupantiem. Ja viņi balso par šiem noziedzniekiem pret latviešu tautu un cilvēci.

Agris Kvite: Aivar, jūs zināt cik daudz bijušie Padomju armijas specvienību virsnieki jau 1989. gadā nostājās Latvijas neatkarības pusē? Tieši tie, kas bija karojuši karstajos punktos un savu kaujas pieredzi vēlāk nodeva Zemessardzes operatīvajām apakšvienībām. Starp viņiem bija arī mans tēvs, kurš pēc pēdējā komandējuma Armēnijas–Aizerbaidžānas konflikta zonā pateica, ka tajos sūdos nevēlas piedalīties. Bet jau 1989. gadā bija Latvijas brīvprātīgo kārtības sargu vada komandieris, vēlāk Zemessardzes operatīvās rotas (sarkanās beretes) komandieris. Vai arī viņi tavā izpratnē ir okupanti?

Aivars Garda: Agra Kvites jautājumi ir tādi, it kā viņš būtu tikko pamodies. Latvietis nevar būt savas zemes okupants-iekarotājs-ārējais ienaidnieks. Tas par jūsu tēvu. Latvietis var būt savas tautas gangrēna jeb sapuvis, nodevējs, integrētājs un saliedētājs. Okupanti ir ārējie parazīti, kas iekļuvuši latviešu tautas un valsts organismā no ārienes, kā cērmes, lenteņi un utis. Sapuvušie latvieši grib saliedēt latviešus ar ārējiem parazītiem.

Okupants ir tas, kurš ir ienācis Latvijā no okupētājvalsts PSRS no 1940. līdz 1991. gadam. Atsevišķam okupantam, ja viņš to ir pelnījis, ar īpašu Saeimas lēmumu var piešķirt pilsonību un neizraidīt no Latvijas. Visi citi okupanti un to pēcnācēji visās paaudzēs ir izraidāmi.

Iesaku Agrim Kvitem lasīt laikrakstu “DDD”, tad nebūs tādu jautājumu. Un vairāk uztraukties par savu tautu, nevis par okupantiem.

Andris Rumba: Es rakstus lieku tāpēc, lai cilvēkiem no masu mediju zombēšanas prātiņš atvērtos, nevis lai valdības troļļi ar bijušo čekas stukaču slavu priekšgalā tur skrietu radīt haosu, rakstītu melus un valdības demagoģiju.

Aivars Garda: Tieši tamdēļ jau arī darbojas laikraksts “DDD” – lai atvērtos cilvēku prātiņi. Nesaprotu, vai Rumba man pārmet mīlestību pret latviešu nodevēju valdību? Ja tā, tad nesaprotu, jo es uzskatu visas latviešu Saeimas un valdības par latviešu tautas gangrēnu – iekšējo ienaidnieku. Pretēji okupantiem, kuri ir parazīti latviešu tautas organismā. Gangrēna un parazīti darbojas kā cimds ar roku – abi izsūc latviešu tautas dzīvības spēkus.

Steidzīte Freiberga: Andris Rumba visu ko ir sameklējis, bet laikrakstu “DDD” viņš nav sastapis. Tik tiešām, vienīgi šis laikraksts var atvērt latviešiem acis – ja, protams, ir vēlme to darīt. Kas grib dzīvot ar lopveidīgo interesēm, tādam “DDD” nebūs tā īstā lasāmviela…

Juta Jurevica: Beidziet tak runāt glupības! Rumba ir gudrs cilvēks.

Inārs Bočs: Juta, ja Tev Andris Rumba ir gudrs cilvēks, tad es atsakos par Tevi kaut ko izteikties!

Tēvzemes sardzē: “Andris Rumba” ir Juris Kaļķis,

Aivars Garda: Pastāstiet, lūdzu, kas tas tāds Juris Kaļķis ir? Pirmo reizi dzirdu šo vārdu. Kāpēc Jūs domājat, ka tas ir Andris Rumba?

Ausma Līdumniece: Tad nu gan brīnums – Draugos.lv nezināt Juri Kaļķi! Viņa “zieda laiki” bija vismaz 10 gadus, kad viņš bija Antiglobālistu runas vīrs – toreiz Andra Orola aktīvs palīgs. Portāls bija pilns ar viņa rupjībām, meliem un murgojumiem. Tā viņš kļuva par simbolu vislielākajām neķītrībām. Laikam beidzot arī Orolam tas “piegriezās” un sīko, kašķīgo vīreli izmeta no antiglobālistiem.

Kādu laiku viņš turpināja gānīties no Anglijas, bet tagad pagrīdē pieņēmis dažādus segvārdus un internetā turpina izpildīt savu uzdevumu.

Aivars Garda: Paldies par izsmeļošo skaidrojumu.

 

Turpmāk vēl…

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.3(449) [2020. gada 7.–20. februāris]


« Atpakaļ