“DDD” redakcijas vēstule lasītājiem

Daudzi mūsu uzticīgie lasītāji, kas parasti abonē avīzi veselam gadam, saņēma vēstuli, kuru tagad publicējam pēc vairāku lasītāju lūguma. Viņu ieskatā ar tādu vēstuli vajag vērsties pie visiem lasītājiem, ne tikai pie tiem, kuri abonē avīzi. Jo, lasītāji teica Raiņa vārdiem: “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!”

 

Cienījamais lasītāj!

Laikraksta “DDD” redakcija sirsnīgi pateicas Jums par uzticību. Pirms gadu mijas vēlamies Jums vēlēt Jaunajā gadā daudz spēka, izturības un pārliecības latviešu tautas vissvarīgāko nacionālo centienu iedzīvināšanā!

Jau esam rakstījuši, ka laikraksts “DDD” ir viena no piecām Latvijas mēroga avīzēm (pārējās ir reģionu avīzes), taču atšķiras no citiem masu medijiem ar to, ka netiek izdots peļņas nolūkos, bet gan tādēļ, lai veicinātu latviešu tautas atmošanos un izpratni par notiekošajiem procesiem mūsu valstī un pasaulē. “DDD” izdevēja ir nevis komercsabiedrība, bet nevalstiska organizācija – biedrība “Latvijas Nacionālā fronte”, kurā žurnālisti par savu darbu atalgojumu nesaņem vairāk nekā 17 gadus. Aivara Gardas vadītais apgāds “Vieda” viens pats vairs nespēj nodrošināt laikraksta “DDD” izdošanu. Taču laikrakstam “DDD” regulāri ir vajadzīgi līdzekļi samaksai par tipogrāfijas, grāmatvedības, sakaru pakalpojumiem, automašīnas, datortehnikas uzturēšanu, telpu īri un tamlīdzīgiem obligātiem maksājumiem, kas nepieciešami avīzes darba nodrošināšanai. Tamdēļ pirmo reizi vēršamies pie mūsu lasītājiem, jo ceram, ka ne tikai mums, avīzes redakcijai, bet arī pārējiem latviešiem ir nepieciešama ideja par dekolonizāciju. Indijas dekolonizācijā taču piedalījās visi vienkāršie indieši, ne tikai Mahātma Gandijs.

Pie mums Latvijā milzu summas tiek ieguldītas, lai ar preses palīdzību latviešus apstulbotu: piespiestu samierināties, priecāties par kolonistu klātbūtni un neredzēt valdošo politiķu nodevību. To, ko pirms Indijas dekolonizācijas darīja indiešu bagātnieku apmaksātie laikraksti, pie mums Latvijā tagad veic finansiāli nabadzīgā avīze “DDD”, mērojoties spēkiem ar bagātnieku uzturētajiem preses izdevumiem, kuru budžeti ir mērāmi simtu tūkstošos eiro. Un tieši tāpēc mūsu mazajā Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kas pat nezina par “DDD” eksistenci – par to, ka ir preses izdevums, kurš izglīto un cenšas atmodināt latviešus cīņai par deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju. Kāpēc nezina? Tāpēc, ka plutokrātu finansētie masu saziņas līdzekļi par mūsu centieniem noklusē, bet mums pietrūkst finanšu resursu, lai avīze “DDD” nonāktu ikvienā mājā, kur prot lasīt, kā tas savulaik notika Indijā ar viņu nacionālo presi.

Daudzi rūpējas par pamestajiem dzīvniekiem – baro, cenšas sameklēt pajumti, aicina būt žēlsirdīgiem un atbalstīt, lai viņi varētu izdzīvot. Barojot tos, mēnesī izdod ne mazums naudas, reizēm aizejot pat līdz galējībai. Protams, cilvēciski tā ir laba rīcība. Bet kā tad ir ar mūsu tautu – vai tā ir mazāk pelnījusi gādību, kad, okupantu pārmākta, bez deokupācijas un dekolonizācijas iet zudībā? Vai arī šajā gadījumā nebūtu jāvēršas pie latviešu sirdsapziņas un jāaicina atbalstīt “DDD” izdošanu, lai latviešiem būtu iespējas uzzināt patiesību un tauta, panākot ārējā ienaidnieka padzīšanu, spētu izdzīvot un tai būtu nākotne?  Bez šī laikraksta latvieši turpinās dzīvot melos, nesasparosies, nepamodīsies taisnīguma cīņai, jo tikai “DDD” sniedz patiesu informāciju par lietām, par notiekošo, dodot iespēju latviešiem izprast, kas ir kas un ko darīt.

Tādēļ vēršamies pie Jums ar aicinājumu iesaistīties laikraksta “DDD” izdošanā un tādējādi tās atpazīstamības vairošanā. Šajā nolūkā piedāvājam visiem mūsu lasītājiem, arī Jums, “DDD” izdošanai regulāri ziedot katru mēnesi kādu noteiktu naudas summu – pēc savām finansiālajām iespējām.

 

Par regulāriem ziedojumiem 2020. gadā vēlamies pateikties ar dāvanu 2021. gadā.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 3 eiro (gadā – 36 eiro), tad 2021. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 3 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 5 eiro (gadā – 60 eiro), tad 2021. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 6 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 10 eiro mēnesī (gadā – 120 eiro), tad 2021. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 9 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 15 eiro (gadā – 150 eiro), tad 2021. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 12 mēnešiem.

 

Cerot uz sadarbību,

Laikraksta “DDD” galvenā redaktore

Līga Muzikante

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(448) [2020. gada 10.–23. janvāris]


« Atpakaļ