2020. gads: ceļš uz atmošanos

Līga Muzikante

“DDD” galvenā redaktore

 

Sācies jauns gads, un laikraksta “DDD” redakcija pateicas saviem lasītājiem par pievienošanos kopīgajai domu un jūtu cīņai par taisnīgumu – par latviešu tautas un valsts atbrīvošanu no ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Novēlam stipru veselību, izturību un pieaugošu iedrosmi Jaunajā gadā: lai domas un jūtas vēršas darbos, kas tuvina Latvijas deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju!

Pārskatot abonentu sarakstu, ir liels prieks, ka piepulcējušies jauni lasītāji. Ir arī daži atkritēji, kuri acīmredzot vēlas lasīt tikai to, kas paša ausij tīkams. Atkrišanas iemesli parasti ir trīs: vai nu nepatika pret Dzīvās Ētikas Mācību, vai nu gribēšana skraidelēt uz vēlēšanām, lai uzturētu šo pretlatviskā režīma riņķadanci, vai arī kvēla ticība lielkapitālistu sameistarotajai propagandai par komunisma utopisko un asinskāro iedabu un Ļeņina ļaunumu. Laikraksts “DDD” arī turpmāk centīsies rakstīt par to, ko citi masu mediji noklusē, paliekot skarbs nodevības, gļēvuma, netaisnības, aprobežotības novērtējumā, tāpēc, ja nu vēl kāds ir gājējs prom, nevis nācējs šurp, tad lai iet!

Gadu laikā ir izveidojusies aksioma, ka iesīkstējuši stulbeņi, gļēvuļi, nodevēji laikrakstu “DDD” nespēj lasīt, jo tas viņos izsauc diskomfortu – dusmas par savu nopūderēto īpašību atmaskošanu. Lai nu kāds man atkal tagad nepārmestu, jau priekšlaicīgi apliecinu, ka šos skarbos vārdus rakstu ar mīlestību – tāpēc, ka ticu labu, bet šobrīd apstulbušu cilvēku spējai noskrubēt melus un aizspriedumus no savas apziņas pēc kārtīgas “DDD” dušas saņemšanas. Visiem, kas jūtas, it kā es viņus nonievātu, mans rosinājums ir atteikties no šīm tumšajām īpašībām – stulbības, gļēvuma, nodevības – un pievienotos kopīgai tautas cīņai par patiesu brīvību.

Latviešu paruna teic: “Labāk rūgta patiesība nekā saldi meli.” Mums Latvijā ir daudz starptautisko oligarhu un pašmāju plutokrātu apmaksātu mediju, kas baro ar saldiem meliem, ar cerībām par iespējamo latviešu un okupantu saliedēšanos bez katastrofālām sekām. Masu saziņas līdzekļu ietekmē cilvēku apziņa slīkst hēdonisma un patērēšanas alkās, kurām ir sveši nacionāli ideāli. Laikraksts “DDD” ir vienīgais valsts mēroga medijs, kurš tiek veidots no pašu ziedojumiem, tādēļ jau astoņpadsmito gadu spēj palikt brīvs un neatkarīgs savu domu paušanā. Tādējādi laikraksts “DDD” ir arī vienīgais medijs Latvijā, kurš patiešām pilda vissvarīgāko preses uzdevumu – “sargsuņa” lomu, asi, tieši un neatlaidīgi vēršot sabiedrības uzmanību uz patiesību, uz gaidāmo katastrofu, ja latvieši neatradīs sevī drosmi un varēšanu īstenot deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju, kā arī nepieņemt ultraliberālisma uzspiestās antivērtības.

Jā, tieši par “sargsuni” pasaulē mēdz dēvēt presi, kas reaģē uz dažādiem apdraudējumiem. Mūsu gadījumā presei ir jāreaģē uz noziegumu pret cilvēci un nacionālās drošības apdraudējumu – latviešu tautas saliedēšanu ar ārējiem ienaidniekiem, kas kļuvis iespējams ne tikai latviešu politiķu un valsts drošības dienestu darbinieku, bet arī uzņēmēju, mājsaimnieču, laukstrādnieku, skolotāju, ārstu, mākslinieku un citu profesiju pārstāvju nodevības un pašlabuma meklēšanas dēļ.

Tāpēc arī 2020. gadā laikraksts “DDD” būs nesaudzīgs tumšo iezīmju atmaskotājs, melu un netaisnības aizstāvjus dēvēs viņiem atbilstošos vārdos un turpinās publicēt rakstus, kas patiesību meklējošai apziņai palīdzēs salauzt iesakņotos stereotipus un parādīs ceļu ārā no meliem.

Tiem, kas pārmet laikraksta “DDD” veidotājiem politkorektuma trūkumu, nevēlēšanos iet politikā, pulcēt cilvēkus, kļūt par tautas vadoņiem, varu atbildēt, ka šobrīd esam apzinīgi žurnālisti, kuru pienākums ir rakstīt par to, ko citi noklusē. Rakstīt pat tad un par to, kas mūsu tautiešus sadusmo un izsauc uguni pret mums pašiem, rakstītājiem. Mēs to darām, lai latviešos rosinātu pārdomas, diskusijas, arī strīdus par vissvarīgākajiem jautājumiem. Žurnālists nav politiķis, tautas vadonis vai skolotājs – tas drīzāk ir tumsas atšķēlējs, purva sakustinātājs un melu atmaskotājs. Bez šī tumsas jeb puvušo graudu atšķelšanās procesa, kuru rosina laikraksts “DDD”, mūsu tauta savu garīgo atmodu un nacionālo vienotību nesagaidīs. Savukārt vadonis mūsu tautai spēs atnākt tikai tad, ja atmodusies tauta to karsti vēlēsies, būs gatava pieņemt un ziedoties kopīgai celsmei, vispirms, protams, padzenot ārējos ienaidniekus un tiesājot kangarus.

Daudzi cilvēki no rītiem iet aukstā dušā vai kontrastdušā – lai atmostos. Tad, lūk, arī laikraksts “DDD” savās publikācijās un strīdos internetā cenšas sarīkot šo dušu: lai mūsu tautiešu apziņa atmostos. Ikviens tiek aicināts pievienoties mūsu modināšanas darbam. Dariet kā mēs, dariet labāk par mums – bet dariet!

Laikraksta “DDD” redakcija novēl Jaunajā gadā saviem lasītājiem kļūt vēl gudrākiem, pašaizliedzīgākiem, savu tautu mīlošākiem, lai kopīgiem spēkiem patiešām panāktu nacionālo ideālu piepildīšanos!

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.1(447) [2020. gada 10.–23. janvāris]


« Atpakaļ