Knislis

Veltījums kādam augstprātīgam skursteņslauķim un kompānijai, kuri savā tumsonīgajā iedomībā
provē iekost laikraksta “DDD” veidotājiem, paši kļūstot vairāk nekā smieklīgi…

 

 

 

 

 

 

KNISLIS

 

Pēkšņi knislis sadomāja:
Es, lūk, milzim piesūkšos.
Bet, ak, vai! Bij’ spēja vāja –
Snuķis sīks, kā milzim kost?!

 

Ak, jūs, gara knišļi sīkie!
Gara milži nav priekš jums!
Domāt, saprast nespējīgie,
Svešs jums domu lidojums.

 

Sīciet savā knišļu barā,
Kamēr vētra neaizmēž!
Bet, kas lieli, ceļas garā,
Nevis tumsas purvā sēž.

 

Steidzīte

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.21(443) [2019. gada 8.–21. novembris]


« Atpakaļ