Ir vajadzīga gudra tauta!

Valentīna Pozņaka

Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes dalībnieci Valentīnu Pozņaku

 

DDD: Sarunu sākšu ar parastu jautājumu: kas notiek mūsu valstī?

Valentīna Pozņaka: Mums ir ļoti lielas problēmas – tas nav nekāds noslēpums un ir redzams ik uz soļa. Par to jau daudz tiek rakstīts laikrakstā “DDD”, kuru abonēju un lasu gadiem ilgi. Valdību faktiski vada aunu bars, pie varas nav valstsvīru. Sistēma ir uzbūvēta tā, lai gudrs, taisnīgs, drosmīgs, nacionāli noskaņots latvietis pie varas nespētu nonākt. Bet, lai sagrautu šo sistēmu, ir vajadzīga gudra tauta.

Es lasu ne tikai avīzi “DDD”, bet arī grāmatas, kuras izdotas apgādā “Vieda”. Tāpēc sveicu 30 gadu jubilejā! Apgāda “Vieda” grāmatas māca man izzināt pasauli, kāda tā ir patiesībā. Šīs gudrās grāmatas atklāj daudzus Kosmiskos noslēpumus, pastāsta par Smalko Pasauli, par psihisko enerģiju, par karmu, par reinkarnāciju, par cilvēka auru – tātad par realitāti, kas pastāvējusi visos laikos, taču cilvēki par to nav zinājuši vai ir aizmirsuši.

DDD: Ko jums dod šo zināšanu apgūšana?

V.P.: Izpratni par pasauli, par dzīvi un tās uzdevumiem. Mūsu laikmetā šīs ir ļoti vērtīgas un vajadzīgas grāmatas. Tās padara mūsu tautu gudrāku. Apgāda “Vieda” dibinātājam un vadītājam pašam ir jābūt ļoti gudram, viedam cilvēkam, lai izdotu šādas grāmatas. Ar interesi lasu intervijas ar Aivaru Gardu laikrakstā “DDD” – tās mani izglīto, paplašina redzesloku, liek domāt. Rērihu grāmatu gudrību viņš izprot ļoti dziļi un plaši. Es uzskatu, ka Aivars Garda ir izcils domātājs, sociālpsihologs, kurš prot plaši argumentēt un skaidri paust savas domas.

DDD: Kuras ir jūsu mīļākās apgādā “Vieda” izdotās grāmatas?

V.P.: Visas ir mīļas. Taču, runājot par mūsu tautas problēmām, īpašu vietu man ieņem Alfrēda Ābeles grāmatas “Par valsti” un “Par tautu”. Autors tajās raksta par indivīda nacionālās pašapziņas izaugsmi, par savas valsts pārvaldi, tautsaimniecības stratēģiju, valsts kapitālu, sabiedriskās iekārtas pamatlikumiem. Šīs grāmatas ir par vissvarīgāko mūsu tautai: būt vai nebūt. Tajās analizēts bīstamais stāvoklis, varnešu morāle, kolonistu klātbūtne. Autors ir sniedzis dziļu analīzi, sapratni par to, kas traucē latvietībai, latviešu tautas identitātes nostiprināšanai, kultūrai. Es uzskatu, ka “Vieda” ir ieguldījusi fundamentālu darbu, izdodot šīs gudrās grāmatas. Ļoti interesanta grāmata, kas atklāj noklusētu patiesību, ir arī “Žīdu karavīri Hitlera armijā”.

Tāpat katrā mājā būtu jābūt, manuprāt, tādām grāmatām kā “Psihoenerģētiskā aizsardzība” un “Lielā zelta grāmata. Veselība bez zālēm”. Būtībā šīs ir rokasgrāmatas, kas palīdz ikdienas dzīvē.

Protams, nenovērtējams “Viedas” ieguldījums ir laikraksta “DDD” uzturēšana. Nav citu latviešu uzņēmēju kā vien Aivars Garda, kurš regulāri gadiem ilgi ziedo līdzekļus, lai latviešos neapdzistu apziņa par dekolonizācijas nepieciešamību. Ne velti “DDD” tiek pamatoti godāts par laikrakstu latviešu nācijas sirdsapziņai. Un es apbrīnoju šo Aivara Gardas nesavtību, jo gan “DDD”, gan ārkārtīgi gudrās grāmatas, kuras izdod “Vieda” prasa ieguldījumus, kas nenes peļņu.

DDD: Turklāt, ziedojot laikrakstam “DDD”, Aivars Garda nekad nav pieprasījis par to laikraksta kolektīvam mainīt avīzes saturu. Jūsuprāt, kādēļ nav citu uzņēmēju, kuru mērķis būtu nevis peļņas gūšana, bet gan tautas izglītošana?

V.P.: Ja būtu vairāk tādu kā Aivars Garda, tad mūsu tauta atgūtu patiesu brīvību. Diemžēl latvieši ir kļuvuši skopi. Mani šokē tas zemnieks, kurš gaida, lai citi ziedo – tad arī viņš pievienosies… Bet kāpēc tad viņš nemācās no Aivara Gardas? Šādi gaidītāji apsūdz arī “DDD” kolektīvu – es lasu, kā sociālajos tīklos jums prasa, kādēļ tad nedzenat okupantus ārā. Latvietis gaida, ka kāds cits kaut ko viņa vietā izdarīs…

Cilvēki dusmojas uz Aivaru Gardu par to, ka viņš neglauda pa spalvai, bet sauc lietas īstajā vārdā. Dusmojas, ka Aivars Garda nerunā politkorekti nolaizīti, necenšas izpatikt. Taču Aivars Garda ar darbiem ir parādījis, ka varētu būt īsts valstsvīrs, tādēļ arī prese par viņu nerunā, jo režīmam ir bail no šī cilvēka, kurš nenobijās un neatkāpās ne pa soli pat pēc slepkavības mēģinājuma.

 

Intervēja Līga Muzikante

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.22(444) [2019. gada 22. novembris–5. decembris]


« Atpakaļ