SVEICAM APGĀDU “VIEDA”!

Lai apgāda “Vieda” grāmatas atrod savus lasītājus!

 

Luīze Zīverte

Luīze Zīverte

Īstenās krievu inteliģences pārstāve, kura 2000. gadu sākumā nosūtīja vēstuli Krievijas prezidentam Putinam. Vēstulē Luīze Zīverte aicināja saukt krievus uz Krieviju un palīdzēt Latvijai atjaunot taisnīgumu, realizējot deokupāciju un dekolonizāciju.

 

Tā ir varonība, ko trīsdesmit gadu garumā ik dienas parāda apgāda “Vieda” un laikraksta “DDD” kolektīvs, Aivars Garda. Laikrakstā, kas neiznāktu, ja Aivars Garda to gan idejiski, gan finansiāli nestiprinātu, ik numurā ir ielikta liela uzdrīkstēšanās un drosme. Jūs nerakstāt par zaļumiem, traukiem vai garšīgiem ēdieniem – jūs rakstāt par gara spēku un taisnīgumu. Ik rinda, ik vārds ir piesātināts ar spēku, bez ūdeņainas liekvārdības un liekulības. Stingri un precīzi.

Saprotu, ka spēku smeļat Dzīvās Ētikas Mācībā, un tieši tādēļ, lai to izdotu, Aivars Garda dibināja apgādu “Vieda”. Ja nebūtu apgāda “Vieda”, latviešu tautai nebūtu iespēja savā dzimtajā valodā lasīt Jaunā Laikmeta Mācību.

Pirmā grāmata, kuru izdeva apgāds “Vieda”, bija Aleksandra Klizovska “Jaunā Laikmeta pasaules izpratnes pamati”. Kad to iegādājos, uzreiz zvanīju izdevniecībai, jo vēlējos satikt Aivaru Gardu un cieņā paspiest viņam roku. Uzrakstīju viņam vēstuli, jo pēc ilgajiem tumsā pavadītajiem gadiem padomju sistēmā, tādas grāmatas izdošana bija kas neticams – garīgs sprādziens!

Apgāds “Vieda” nav izdevis nevienu nevērtīgu grāmatu, par kuru varētu teikt – varēja būt, varēja nebūt. Ikviena grāmata ir vērtība un svētība lasītājiem. Sajūta, ka Aivars Garda un apgāda “Vieda” kolektīvs veic misiju, ko nevienā skolā nevar iemācīties. Tā ir Augstākā dāvana, ko ikviens lasītājs var saņemt, ja vien ar sirdi tieksies izzināt Patiesību. Esmu pateicīga ikvienam, kurš strādā apgādā “Vieda”.

Ilgus gadus strādāju Rīgas kinostudijā. Man bija gods būt draugos ar pasaules slaveno gruzīnu kinorežisoru Tengizu Abuladze. Kad ciemojos pie viņa Tbilisi, aizvedu viņam kā sveicienu no Aivara apgādā “Vieda” izdoto Klizovska grāmatu krievu valodā. Abuladze bija sajūsmā un pateicībā nosūtīja Aivaram savu grāmatu, ierakstot vēlējumu: “Aivaram, cilvēkam, kādu nemēdz būt!” Tengize Abuladze teica, ka tādi cilvēki kā Aivars ir kā retas pērles. Vēl šodien atminos režisora apbrīnu un varu viņam pievienoties – tādu cilvēku kā Aivars nav.

Diemžēl sabiedrība nav izaugusi, lai spētu saprast un pieņemt apgādā “Vieda” izdotās grāmatas. Mietpilsoniskums un tumsonība neļauj saskatīt Dzīvās Ētikas Mācības spēku un Patiesību. Cilvēki ir aizņemti ar ikdienišķumu, nejūtot laikmeta nozīmīgumu, nemeklējot patiesas zināšanas par Augstāko. Nesen biju iegājusi grāmatnīcā un ievēroju kādu kundzīti gados. Varēja redzēt, ka viņa dzīvo pieticīgi, uz deguna bija lielas brilles, bet viņa ar aizrautību lasīja apgādā “Vieda” izdoto Dzīvās Ētikas Mācības grāmatu. Kādu brīdi viņu vēroju, bet nevarēju sagaidīt, kad viņa beigs. Labprāt viņai būtu nopirkusi šo grāmatu, bet diemžēl arī manas finansiālās iespējas ir ierobežotas. Vēl ilgi domāju par veikalā redzēto sieviņu, kura aizrautīgi meklē Patiesību. Bet kur ir jaunie? Kur ir tie, kuriem visa dzīve vēl priekšā, kuriem Mācība sniegtu atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem?

Esmu lepna, ka pazīstu Aivaru Gadu un apgāda “Vieda” kolektīvu. Vēlu jums visiem veselību, spēku un neizsīkstošu gara enerģiju. Nepazaudējiet garīgumu, optimismu un pacietību. Jūsu ticība, neatlaidība un garīgums ir apbrīnojams. Lai apgādā “Vieda” izdotajām grāmatām atrodas lasītāji – ne tikai astoņdesmitgadīgas kundzītes, bet visu paaudžu cilvēki, jo apgādā izdotās grāmatas ir neizsmeļama garīguma aka!

Vēl gribu paust prieku par to, ka jūs visi esat satikušies, jo jūsu sadarbība ir svētība latviešu tautai. Tā ir Augstākā dāvana Latvijai un latviešu tautai! Jūs visi atdodat tik daudz garīga spēka darbam tautas labā, tādēļ vēlu veselību. Lai apziņa, ka jūsu darbs dod spēku tādiem kā man, jūs stiprina. Paldies!

 


 

“Vieda”: virsotņu ceļš

 

Vita Ņikitina

LNF dalībniece, pedagoģe un tulkotāja

 

“Vieda” nav parasta izdevniecība. No pārējām atšķiras ar to, ka vienīgā publicējusi 20. gadsimta dižā Kultūras ceļveža – Nikolaja Rēriha, Agni Jogas Mātes – Helēnas Rērihas darbus latviešu valodā un visu Dzīvās Ētikas Mācību latviešu valodā, kā arī cilvēces Vecāko Brāļu – Gaismas Hierarhijas Skolotāju vēstules “Austrumu Kauss” latviešu valodā. Ir vēl citi lieliski un vērtīgi darbi, kurus izdevniecība ir izdevusi un interesenti var atrast bibliotēkās. Šajā sakarā jāpiemin izdevniecības nesavtīgums, jo tā vienmēr ir dāsni dāvinājusi savas grāmatas un tai vienmēr ir bijusi laba sadarbība ar bibliotēkām.

Izdevniecība “Vieda” jau no saviem pirmsākumiem norādījusi mums, latviešiem, iespēju iet pa virsotņu ceļu. Viņu plauktos nevar atrast romāniņus, kas kairina vieglas uzvedības sieviešu iztēli. Katras izdevniecības vadītājs ir kā kuģa kapteinis, kurš norāda tā ceļu un kursu. Izdevniecības “Vieda” kapteinis, Aivars Garda, ir krietns piemērs visai savai komandai un, nebaidos augstu tēmēt, arī pasaules mērogā – gan ar savu gaumi, darba pieredzi, gan ar savu stingro stāju sekot dižgaru izliktajām ceļazīmēm.

Visu Latviju 2000. gadā pāršalca ilgi aizmirstie vārdi: dekolonizācija, deokupācija un deboļševizācija. Izdevniecības “Vieda” direktors sāka runāt par Latvijai sāpīgo tēmu, jo varas nodevīgā elite bija nodomājusi aprakt vēstures mēslainē un pakļaut aizmirstībai pret Latviju vērsto pagātnes noziegumu. Tas iezīmēja jaunu izdevniecības darbības apvārsni. Drīzumā “Vieda” sarīkoja konkursu jauniešiem ar nosaukumu “Nevienam mēs Latviju nedodam”, kura uzvarētāju darbu un citus no labākajiem apkopoja un izdeva grāmatā ar tādu pašu nosaukumu. Grāmata labā nozīmē kļuva par bestselleru. Tas, cik cilvēki kāri to izpirka un cik ātri, parādīja, ka latviešu tauta ilgojas pēc vēsturiskā taisnīguma atjaunošanas. Tā nu “Vieda” turpināja savu svētīgo darbu un turpina to darīt vēl šobaltdien.

Cik labi, ka ir iespēja strādāt nākotnes labā un ar skatu nākotnē. Tiem, kas strādā šādi, ierosme nekad neapsīks. “Vieda” ir kā labi noglabāts karogs kādai svarīgai dienai, kas nāks un kuras rīts drīz ausīs.

Kā lasītāja vēlos pateikt paldies visiem iepriekšējo gadu izdevniecības “Vieda” darbiniekiem un citiem, kuri ir palīdzējuši tapt daudzām “Viedas” grāmatām. Šajā skaistajā jubilejā vēlos novēlēt “Viedai” iet uz priekšu kā cēlam burukuģim uz turpmākajām apaļajām jubilejām.

 


 

Patiess garīgums: neērts visām varām

 

Guntis Immers

Guntis Immers

“DDD” lasītājs

Kā ugunsdrošības speciālists strādājis Rīgas Centrālajā universālveikalā

 

Par Aivaru Gardu vienmēr esmu domājis pozitīvi. Nekad nav bijis iemesls domāt ko sliktu vai nosodīt viņa rīcību, domas un uzskatus. Pazīstu Aivaru no padomju laikiem, kad abi strādājām Rīgas Centrālajā universālveikalā. Jau toreiz viņš parādīja sevi kā taisnīgu godavīru, kuram vienmēr svarīgs bija nevis personiskais labums, bet taisnīgums. Visās dzīves jomās viņa darbība ir pareiza un atbalstāma.

Arī nacionālās kustības, laikraksta “DDD”, ko viņš ir dibinājis, pamatnostādnes nacionālo jautājumu risināšanā, manuprāt, ir pārdomātas, un mani tās ietekmējušas ļoti pozitīvi.

Dzirdēti pārmetumi par to vien, ka padomju gados Aivars strādāja Centrālajā universālveikalā – daži pat sauc Aivaru par negodīgu cilvēku. Lai nu ko, tad savas tautas un uzskatu nodevību viņam nevar pārmest. Aivars ir un vienmēr ir bijis (arī padomju gados) principiāls gan nacionālos uzskatos, gan garīguma meklējumos. Droši vien tādēļ likumsakarīgi, ka viņš 1989. gadā dibināja apgādu “Vieda”, lai izdotu literatūru, kas viņu vienmēr ir interesējusi – Dzīvās Ētikas Mācību. Tas ir garīgums, bet garīgus cilvēkus vienmēr cenšas nopulgot un izstumt. Garīgums un patiesības meklējumi mietpilsoņiem nepatīk. Sabiedrībā, kurā ir dažāds izglītības un kultūras līmenis, tādus kā Aivars nesaprot, tādēļ vieglāk ir piekarināt viņam visādas birkas un izstumt.

Padomju laikos darbs tirdzniecībā bija prestiža lieta – daudz ko var dabūt, tikt pie deficīta, taču Aivars šādos darījumos neiesaistījās. Viņš bija godīgs un tādēļ, manuprāt, arī tur neiederīgs.

Kad Aivars dibināja apgādu “Vieda”, nebiju pārsteigts, jo viņu vienmēr interesēja patiess garīgums. Mani vairāk pārsteidza viņa uzņēmēja drosme. Ne katrs to spēj – izveidot un vadīt savu uzņēmumu. Turklāt tas nav vienkāršs bizness, jo izdot grāmatas nav ļoti ienesīga lieta. Taču, manuprāt, Aivaram svarīgāka ir nevis peļņa, bet apziņa, ka viņš veic lielu ieguldījumu kultūras un sabiedrības audzināšanas jomā. Viņam ir daudz sekotāju. Gribu arī sevi viņiem pieskaitīt, jo arī mani interesē ezoterika, lasu apgāda “Vieda” izdotās grāmatas. Lasu arī laikrakstu “DDD” un pilnībā atbalstu tajā paustās idejas.

Man Aivars vienmēr ir bijis pozitīvs piemērs – kārtīgs cilvēks, latviešu patriots. Varu novēlēt, lai viņš nepagurtu turpināt uzsākto, lai visas viņa iesāktās ieceres piepildās. Domāju, ka ilgi nemaz vairs nav jāgaida.

 


 

Šī ir sirdslieta

 

Labdien, cienījamie avīzes “DDD” redakcijas darbinieki un izdevēji!

Esmu jūsu avīzes ilggadējs lasītājs. Sveicu jūs visus apgāda “Vieda” dibināšanas 30 gadu jubilejā. Pateicoties ļoti godātajam Aivaram Gardam, šī izdevniecība ir iemantojusi plašu popularitāti un tautas mīlestību. It sevišķi gribu sveikt tieši viņu – tās iedibinātāju, savu seno darba kolēģi un paziņu, tagad apgāda “Vieda” valdes priekšsēdi.

Ar Aivaru Gardu savulaik man ir bijis gods strādāt kopā vienā uzņēmumā pat četrpadsmit gadus. Pazīstu viņu kā uzņēmīgu, taisnīgu, mērķtiecību un patriotisku goda cilvēku, īstu Latvijas patriotu. Cīņa par taisnīgumu ir bijusi un turpina būt viņa sirdslieta. Pateicoties viņa uzņēmībai un Dzimtenes mīlestībai, nu jau 30 gadus ar interesi lasām “Viedas” izdotās grāmatas un Aivara Gardas ciešo līdzstrādnieču – Līgas Muzikantes, Lienes Apines, Steidzītes Freibergas, Maijas Redeles – vadīto latviešu tautu vienojošo avīzi “DDD”.

Aivars Garda dibināja izdevniecību 1989. gada 28. novembrī. Tā pastāv no grāmatu izdošanas, bet finansē arī avīzes “DDD” izdošanu. Taču “DDD” izdošanai ir vajadzīga arī lasītāju palīdzība – šajos apstākļos pat 1 eiro liels ziedojums var būt “zelta vērts”. Zinu, ka grāmatu izdošanas pamatmērķis Aivaram Gardam bija un ir nest tautā Dzīvās Ētikas Mācību. Tiek izdotas arī citas grāmatas, kas saistītas ar šīm fundamentālajām zināšanām un spēj palīdzēt latviešu tautai atdzimt.

Ego Jovaišs

Paldies par saturīgajām grāmatām, interesantajiem rakstiem, intervijām un publikācijām, atklātību, drosmi, pašaizliedzību, bet galvenais – par to, ka ar apgāda “Vieda” un laikraksta “DDD” vadītāju un darbinieku pašaizliedzīgo darbu Latvijā tiek uzturēts latviskais gars, nacionālisms un ticība latviskas Latvijas atdzimšanai.

 

Novēlu “Viedas” un “DDD” kolektīvam labu veselību, izturību un ilgus, ilgus darba gadus! Visu pašu labāko vēlu arī jūsu ģimenēm!

Ar cieņu,

Ego Javoišs

“DDD” lasītājs un bijušais Aivara Gardas darba kolēģis

 

Saistītie raksti: APGĀDAM “VIEDA” – 30


« Atpakaļ