Varbūt “Maidanu”?

Māris Strazds

Valsts varas uzdevums ir rūpēties par valsts iekšējo un ārējo drošību, ekonomisko izaugsmi, bet galvenais uzdevums – rūpēties, lai tauta būtu vienota visos jautājumos, jo ar sašķeltu tautu nav iespējams nodrošināt pirmo trīs uzdevumu sekmīgu izpildi.

Līdzšinējās valdības stabili nodrošinājušas sašķeltību gan ekonomiski, gan politiski, gan etniski. Plaisa starp “resno galu” un “kārno galu”, starp pamattautu un agresīvajiem lielinieku šovinistiem palielinās ar katru dienu. Komunistu un viņu rokaspuišu, čekistu, darbības princips “skaldi un valdi” turpina pastāvēt atjaunotajā brīvvalstī nu jau gandrīz 30 gadus.

Šāda deputātu darbošanās liecina, ka valsti pārvalda nevis četras neatkarīgas varas, bet viens milzīgs varas konglomerāts.

Kāds spēks spēs sagraut esošo varas konglomerātu politbiroja vadībā, pārtraukt partiju legālo korupciju – ziedojumus – un iedibināt dzīvu ritējumu atbilstoši Latvijas Satversmei, atbilstoši latviešu tautas interesēm?

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.19(441) [2019. gada 11.–24. oktobris]


« Atpakaļ