Augt garā un mainīties uz augšu

Īsa saruna sociālajā vietnē “FACEBOOK”

 

Laikraksts “DDD”: Aivars Garda intervijā saka: “Agrāk bija gadījumi, kad ziņnesi par sliktām ziņām nogalināja. Tagad mani tikai lamā par trauksmes celšanu. Izglītotie muļķi grib, lai viņus ciena tikai par to vien, ka viņi ir zābaki. Piedodiet, bet neesat pelnījuši cilvēku cieņu! Ja filozofijas profesori un akadēmiķi būtu savos augstumos, tad Dzīvo Ētiku mācītu skolās, “Slepeno Doktrīnu” – augstskolās. Var vēl iedot kādu atlaidi eksakto zinātņu zinātniekiem. Ja filozofi un garīdznieki zinātu filozofijas, zinātnes un reliģijas sintēzi, tad arī eksakto zinātņu pārstāvji interesētos par pašu galveno.”

Gina Viegliņa: Man patīk šis laikraksts, jo pievērš uzmanību jautājumiem, par kuriem citur nerunā, un liek domāt. Te atcerēsimies arī Klizovska grāmatas un rakstīto.

Aivars Gedroics: Daudzi zina gan DzĒM, gan Slepeno Doktrīnu, bet tik un tā ir nelieši un nodevēji, Latviešu tautas ienaidnieki!!!

Laikraksts “DDD”: Pilnīgi pareizi, Aivar Gedroic! Lasīt Dzīvo Ētiku un Slepeno Doktrīnu vēl nenozīmē dzīvot saskaņā ar to. Tāpēc Valdonis Maitreija uzsver, ka galvenais ir dzīvot saskaņā ar Viņa Mācību. Nevis tā, kā baznīckungi saka, ka tikai tie nokļūs debesīs, kas tikai būs dzirdējuši par Kristu. Galvenais ir dzīvot saskaņā ar Kristu-Maitreiju, pat ja cilvēks nekad nav dzirdējis par Maitreiju.

Vita Nikitina: Tieši tā! Nevis konkrēts Vārds ir svarīgākais, bet sajūta, apziņa, ka ir kāds cienījams, godājams Augstāks Spēks un Saprāts, kas vedina mūs, cilvēkus, attīstīties savās dvēselēs, garā, augt un mainīties uz augšu, kļūt labākiem, lai pasaule kļūtu par labāku vietu mums visiem, kur dzīvot.

Jā, Aivar Gedroic, intelekts nav rādītājs, bet gan tas, vai sirds ir īstajā vietā. Tā, piemēram, augstskolas profesoram nav saprotama elementāra patiesība, ka pēc okupācijas jāseko deokupācijai, bet vienkāršs cilvēks, kurš varbūt nekad pat skolā nav gājis, ir analfabēts, bet ir apveltīts ar skaidru sirdi, momentā atzīs, ka tas ir pareizi, taisnīgi un loģiski.

 


« Atpakaļ