Vai Rērihi tikās ar Austrumu Mahātmām?

Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

DDD: Spriedelētājiem jau šajā avīzes numurā pieminētajā feisbuka diskusijā pievienojās arī Jānis Vasiļevskis, paziņodams: “Man līdz galam skaidrs nav kaut kas cits – kā tur īsti bija ar to mahatmu vēstuli “mahatmam Ļeņinam”… Kurš tur bija TIK AKLS, ka neredzēja – kāds tas Ļeņins patiesībā bija un vēl godāja viņu par mahatmu?… par apšaubāmo tikšanos ar kādu no Šambalas – man tas pat šķiet ne tik vien banāli, bet pat smieklīgi…”

Svjatoslava Rēriha glezna “Prof. Nikolajs Rērihs”, 1942

Vai Nikolajs Rērihs ir ticies ar Austrumu Mahātmām?

Aivars Garda: Vēlos atgādināt lasītājiem, ka tāds Vasiļevskis nav cienīgs, lai viņam atbildētu, tāpat kā Vecbaštiks un Švarcs. Stāstīšu to visu mūsu lasītājiem.

Par Ļeņinu Rēriham apliecināja Pats Šambalas Valdonis Maitreija (Kristus). Atgādinu, ka Cēlais Valdonis Maitreija ir visu tautu Dievs jeb Augstākais Saprāts. Citiem vārdiem sakot, Cildenais Valdonis Maitreija ir Tas, Kuru visas tautas uzskata par savu Dievu, nezinādamas, kas Viņš patiesībā ir. Piemēram, latvieši Dievu uzskata par kaut ko abstraktu. Tāpat arī Māru. Nezina to, ka Viņš-Viņa ir Saules Sistēmas Tēvs-Māte jeb pati Saules Sistēma. Viņš ir radījis Saules Sistēmu no savas Individualitātes enerģijas.

Maitreija ir arī Tas, ko latvieši uzskata par savu Dievu, nezinādami, kas Viņš ir. Tas, ko mūsu senči ir apdziedājuši tautas dziesmās, Tas, par kuru kā Dievu runā dievturi un citi latviskās dzīvesziņas sludinātāji. Tomēr to jau vajadzēja zināt, jo jau pirms simts gadiem Valdonis Pats Atklāja Sevi un Šambalu. Līdz tam tas bija noslēpums, kas zināms vienīgi Valdoņa iesvētītajiem slepenajās zinībās. Ja daudzie slīmesti un liekēži-filozofi, baznīckungi un kaut vai daži zinātnieki būtu līmenī, tad to jau sen vajadzēja mācīt skolās.

Arī man bija jautājumi par Ļeņinu. Kad es uzzināju, ka mans un visu cilvēku Valdonis Maitreija (Kristus) Agni Jogas grāmatā “Vienkopa” (“Kopiena”) labi izsakās par Ļeņinu, tad man vairs nebija un nav jautājumu par to, vai Ļeņins ir pozitīvs vai negatīvs personāžs. Ja Valdonis Apliecina, ka pozitīvs, tātad Ļeņins arī man ir pozitīvs. Kāpēc? Tāpēc, ka Valdonim ir labāk zināms nekā man un visiem pasaules vēsturniekiem kopā. Nekā visiem tiem, kuri citē kaut kādus Ļeņina “dokumentus” un nekritiski tic tiem. Valdonis zina ne tikai jebkura cilvēka darbus, bet arī domas, jūtas, sajūtas, emocijas un rīcības motīvus.

Turklāt, ja arī pieņemtu, ka taisnība ir tādiem “vēsturniekiem”, kuriem Valdonis nav Autoritāte, tad tā ir krievu darīšana. Ja viņš arī ir kaut ko, kā apgalvo šie viltus vēsturnieki, “sastrādājis”, tad pret krieviem, nevis latviešiem. Latviešiem Ļeņins, arī pēc vēsturnieku pētījumiem, neko ļaunu nav nodarījis. Arī 1920. gada Miera līgumu cara tētiņš nekad nebūtu parakstījis. Bet ar Ļeņina ziņu tas tika parakstīts. Lai latvieši iegaumē, ka Ļeņins neko ļaunu mums nav nodarījis!

Protams, ka Nikolajs Rērihs un Helēna Rēriha apmeklēja Šambalu. Par to liecina viņi paši un Šambalas Valdonis. Atkal kādi idioti var teikt: “Nu jā, pats par sevi var liecināt jebko…” Mums visiem ir jāsaprot, ka, ja par sevi liecina tik Augstas Būtnes kā Rērihi, tad kļūdas nevar būt. Turklāt grāmatā “Augstais Ceļš” Valdonis pirms ceļojuma atgādina Rēriham, ka Šambala gaida no viņa 3 gleznas. Protams, Rērihs uzdāvināja Šambalai trīs savas gleznas. Es netaisos pārliecināt idiotus, bet godājamie lasītāji lai spriež paši, kam uzticēties: idiotiem, kuri neko nejēdz, tikai muld uz nebēdu, vai Augstākajam Saprātam.

No kreisās: Nikolajs Rērihs, Helēna Rēriha, Jurijs Rērihs un Svjatoslavs Rērihs

Ja jau man un jums Maitreija (Kristus) ir Autoritāte, tad Rēriham vēl jo vairāk. Pat domas nevar būt neuzticēties Kosmiskā Hierarha teiktajam. Pēc Hierarhijas Likuma, nedrīkst kritizēt augstākstāvošu Hierarhu. Nav iespējams, ka Saules Sistēmas Valdonis varētu kritizēt Galaktikas Valdoni – tas tā uzskatāmam piemēram. Tāpēc, ka Galaktikas Valdonis ir miljoniem reižu gudrāks par Saules Sistēmu. Jau teicu agrāk intervijās, ka Šambalas Valdonis un Viņa Augstie Sūtņi Helēna Rēriha un Nikolajs Rērihs ir nevis dažas reizes, bet miljoniem reižu gudrāki par visiem mūsu zinātniekiem, kopā ņemot. Tas ir stingri jāiegaumē visiem, kuri grib kritizēt pa labi un pa kreisi, lai, kritizējot tos, kurus nav atļauts kritizēt, nesabojātu savu karmu.

DDD: Šādi kritizētāji var teikt, ka viņi neatzīst Valdoni Maitreiju-Kristu par savu Hierarhu.

A.G.: Hierarhi tiek iecelti no Augšas. Galaktikas Hierarhs, piemēram, ieceļot Saules Sistēmas Hierarhu, nevienam Saules Sistēmas iemītniekam nejautā, vai viņš vēlas sev kādu par Hierarhu vai nevēlas. Atzīst vai neatzīst, bet Hierarhs ir Hierarhs. Nav nekādas auklēšanās ar mums.

 

Kosmiskā Hierarhija: neapšaubāma Gudrība un Mīlestība

 

DDD: Daži var teikt, ka viņi nezina, ka Hierarhu nedrīkst kritizēt.

Aivars Garda: Nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ja nezini, tad prātīgāk ir turēt muti un nemuldēt. Ir jāsaprot, ka Hierarhija nav priekšniecība. Tā ir Dabiskā Autoritāte, kas ir balstīta uz milzīgām Zināšanām un mīlestību.

DDD: Vai jūs varētu nosaukt kādu piemēru no dzīves?

A.G.: Jā, varētu. Bērnam hierarhi ir viņa vecāki: tēvs un māte. It īpaši savstarpējā cieņa un mīlestība izpaužas agrā bērnībā, kad bērniņi bez kādiem iebildumiem uzticas savu vecāku teiktajam. Bērni neapšauba savu vecāku gudrību un autoritāti. Vecāki nav bērna priekšnieki, bet dabiskie hierarhi. Līdz brīdim, kad un ja bērns pāraug zināšanās savus vecākus. Tomēr arī tad bērni saglabā mīlestību un cieņu pret vecākiem un otrādi.

Tomēr, ja bērni var apsteigt savus vecākus gudrībā, tad Zemes cilvēki nekad nespēs apsteigt savu kosmisko Hierarhu. Arī zemāk stāvošais Hierarhs nevar apsteigt augstākstāvošu Hierarhu. Tas ir ļoti jāiegaumē.

DDD: Tad jau daži teiks, ka nevienu nedrīkst kritizēt.

A.G.: Šeit, uz zemes, mēs drīkstam kritizēt jebkuru cilvēku, kurš ir negodīgs, nodevīgs pret latviešu tautu un valsti. Mūsu valsts vadītājus neieceļ Hierarhija, bet ievēlē caur parlamentu iedzīvotāji, kuri nezina, vai šie deputāti un prezidenti ir pelnījuši būt par valdniekiem saskaņā ar Hierarhijas likumu. Pareizi būtu, ja valstu vadītājus ieceltu Hierarhs. Jaunajā Pasaulē pēc lielās kataklizmas tas būs iespējams.

DDD: Kāpēc tagad tas nav iespējams?

A.G.: Tāpēc, ka cilvēku lielais vairākums ir nejēgas un neizprot šos vienkāršos jautājumus, par kuriem es runāju. Jaunajā Pasaulē šādu nejēgu būs ļoti maz, jo daudzi aizies bojā kataklizmā un kļūs par kosmiskajiem atkritumiem. Dzīvi palikušie nejēgas neuzdrošināsies uzstāties pret gudru cilvēku vairākumu. Lai valstu vadītāju varētu iecelt Kosmiskais Hierarhs, ir jābūt izpratnei “no apakšas” un vēlmei pildīt Hierarha Gribu. Citādi Hierarhijas Likums neļauj iecelt valstu vadītājus pret tautas gribu. Lai gan mūsu Hierarhs ir ļoti varens, Viņš tomēr nepārkāpj Kosmiskos Likumus. Pretēji, piemēram, mūsu Saeimai un valdībai, kas neievēro 1996. gada Saeimas deklarāciju par Latvijas okupāciju. Protams, ne tikai šo deklarāciju.

 

Intervēja Līga Muzikante

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.17(439) [2019. gada 13.–16. septembris]

 

Saistītie raksti:

Nikolajs Rērihs: Lakmuss cilvēka apziņai

Ļeņina noslēpums

Kooperatīvā iekārta: cilvēces nākotne

Aivars Garda: ceļu pamatotu trauksmi


« Atpakaļ