Augšupgaitas liecība

Nikolaja Rēriha glezna “Dziesma par Šambalu. Tang-la”, 1943

Mēs jūsmojam par taurenīšiem, ziediem,

Par bitēm, nektāru kas ziedos sūc,

Par saullēktu, par ugunīgiem rietiem, –

Bet tālās sfēras zvaigžņu ceļos lūdz.

 

Mēs jūsmojam par visu, kas uz Zemes,

Ko acis, ausis, tauste manīt liek.

Bet kā gan sajust netveramās Dzelmes? –

Lūk, tām šīs zemes maņas nepietiek.

 

Lai sfēru simfoniju sadzirdētu,

Ir gaita jāpavērš uz virsotnēm.

Un ceļš nav viegls – jādodas pret vētru,

Pret tumsas viepļiem, stāvām nogāzēm.

 

Bet deg ja sirdī uguns Dailes liesma,

Klāt Gaismas ceļaspieķis, tiecība,

Un garu spārnos paceļ brīves dziesma –

Lūk, tā ir augšupgaitas liecība.

 

Steidzīte

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.18(440) [2019. gada 27. septembris–10. oktobris]


« Atpakaļ