Par vissvarīgāko uzdevumu

Ervīns Turla

Starptautiskās Kristīgās Kalpošanas “Children of Light” vadītājs

 

Atkārtoju vēlreiz, ka okupantam nav tautības un tas ir juridisks termins, bet jēdziens “krievu okupācija” nozīmē to pašu, ko “vācu okupācija”. Krievija visos laikos ir bijusi agresors un okupants, un krievu tautai šajā ziņā nav paveicies.

Arī daudzi krievi ir cietuši no padomju sistēmas represijām, bet, neraugoties uz to, – Krievijā komunistiskā partija un simbolika nav aizliegtas un komunisti iet demonstrācijās ar asiņainajiem karogiem un Staļina portretiem. Interesanti, cik sekundes cilvēkam Maskavā izdotos ar svastikas (šī simbolika nav nākusi no vāciešiem, bet no Indijas un Himalajiem!) karogu un Hitlera ģīmetni nostāvēt Sarkanajā laukumā? Un tas pats Rīgā. Tad kādēļ šāda nekonsekvence, ja abi režīmi ir bijuši asiņaini un komunistiskais režīms – pat daudz asiņaināks? Vācijā netiktu atļauti gājieni ar Hitlera ģīmetni un svastikas karogiem. Dubultmorāle!

Šeit pat Rīgā katru gadu tiek vērstas represijas pret leģionāriem un viņu atbalstītājiem 16. martā, bet 9. maijā okupanti ārdās un dzerstās pie sava Latvijas okupāciju slavinošā monstra, sēdami naidu pret latviešu tautu un Latviju un izkliegdami: “Rossija, Rossija, Putin, Putin!” Šis piemineklis bija jau jānojauc 1990. gadā, bet tagad to Kremlis izmanto un izmantos dažādām provokācijām. Arī tagad tas ir izdarāms – bet, ja okupanti tādēļ Rīgā rīkos nekārtības un policija nespēs ar tām tikt galā, tad Latvija taču atrodas NATO sastāvā un armijai vajadzēs nodrošināt kārtību galvaspilsētā.

Vēl problēma ir tā, ka policijā strādā pārsvarā Kremlim lojāli okupanti un visu Rīgu vada okupanti ar naturalizēto okupantu Nilu Ušakovu priekšgalā. Es ticu, ka agri vai vēlu šis kauna stabs pilsētas centrā tiks novākts. Bet tas būs iespējams tikai tad, kad Rīgā pie varas nāks nacionālisti. Es šeit nedomāju Nacionālo Apvienību, jo šie ir viltus nacionālisti, kuri sen ir pārdevuši visus ideālus un ir Nodevēju Apvienība. Krievijai jau tagad ir jāmaksā Latvijai kompensācija par okupācijas nodarītajām sekām un nogalinātajiem cilvēkiem (vienīgi nesaprotu, pēc kādas metodoloģijas tiek noteikta cilvēka dzīvības cena) un ir jāpalīdz Latvijai īstenot dekolonizāciju: savācot savus okupantus. Līdz šim Putins, aicinādams atgriezties savus tautiešus mājās, šajā ziņā ir vairāk darījis nekā Latvijā pie varas esošā noziedzīgā kliķe. Tikmēr Saeima pat nav pieņēmusi un šajā sastāvā noteikti nepieņems Dekolonizācijas likumu un Repatriācijas programmu. Deklarācija par Latvijas okupāciju, kas paredz okupantu repatriēšanu, ir jau daudzus gadus iegūlusi plauktā, tāpat kā Deokupācijas likums, un netiek pildīta.

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.13(435) [2019. gada 12.–25. jūlijs]


« Atpakaļ