Helēnas Rērihas vēstule latviešiem – par fanātismu

“Zinām, ar kādiem grūtiem cilvēkiem Jums ir darīšana.” – rakstīja Helēna Rēriha Latvijas Rēriha biedrības dalībniekam Haraldam Lūkinam. “Tāpat, visticamāk, jums nākas saskarties ar lielu atšķirību pasaules uzskatā – no dziļa misticisma līdz galējam materiālismam. Taču arī ar materiālistiskā skata punkta pārstāvjiem var rast vienošanos uz tīri zinātniskiem pamatiem. Viņi taču neapstrīdēs jaunāko zinātnisko enerģētisko pasaules uzskatu vai nenoliegs zinātnes sasniegumus psihisko fenomenu pētījumu laukā? Ne velti taču ir nodibinātas pētījumu katedras daudzās universitātēs? Enerģētiskais pasaules uzskats ir attaisnojis senos filozofus, kas apgalvoja, ka matērija ir kristalizēts gars vai ka gars ir sublimēta matērija.

Katrai godīgai, atvērtai un aizspriedumu neaptumšotai apziņai var atrast pieeju, pat ja arī tā ir mazizglītota. Ļaunāk, kad darīšana ir ar fanātiķiem. Fanātisms ir visbriesmīgākais šķērslis jebkurai apgaismībai un tātad pretējs evolūcijai, turklāt tas piemīt un ir vienādi nepārvarams abos pretējos pasaules uzskatos. Fanātiķis iedzen sevi strupceļā, no kura nav izejas. Cerēsim, ka Jums nebūs jāsatiekas ar tādiem stulbeņiem. Citēju Jums paragrāfu no “Pārpasaulīgā”, kurš Jums var noderēt.

“614. Jūs zināt, cik neatlaidīgi ir jāatbrīvo cilvēku domāšana. Nevajag mierināt sevi, ka doma pēc savas dabas ir brīva. Bet domāšanas process ir saistīts ar daudziem aizspriedumiem. Nesadedzina tagad burvjus, taču daudzas zinātnes nozares tiek uzskatītas gandrīz vai par burvestību.

Ikviens var nosaukt daudzus cilvēkus, kas uzskata sevi par kulturāliem, bet kuri nespēj atzīt veselus zinātniskus sasniegumus. Var tikt izdotas grāmatas, var tikt atklātas jaunas universitātes katedras, var tikt veikti eksperimenti, droši apliecināti, taču cienījamie darboņi paliks vecos aizspriedumos. Viņi nekautrējas saukt sevi par ciniķiem un aizrautīgiem skeptiķiem, kad vienkāršāk tikt nodēvētiem par muļķiem. Nav nelaime, ja kāds nikns muļķis noliegs realitāti, taču daudzi no viņiem ieņem valdības vietas un traucē apgaismībai.

Nav iespējams uzskaitīt, ar kādiem valgiem ir saistīta tautas domāšana! Nebrīnieties, bet tās psihiskais līmenis maz atšķiras no viduslaikiem. Tolaik tumsoņi apdraudēja Leonardo da Vinči dzīvību, taču arī tagad var novērot to pašu parādību. Skolotājs, kurš runās par domāšanas disciplīnu, pārliecināsies, cik neiespējami vēl ir pateikt par vienkāršākajām patiesībām. Vadītāji un augstākie audzinātāji pratīs aizbāzt muti drosminiekam, kurš padomās par domāšanas brīvību.

Domātājs teica: “Uz katra no mums skan smagās važas.””

 

04.02.1940.

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.12(434) [2019. gada 21. jūnijs–11. jūlijs]

 

Saistītie raksti: FANĀTISMS


« Atpakaļ