Varoņi

Kas gan ir varoņdarbs, kas varonība?

Vai mūsu dzīvē vietas varoņiem?

Kam vajadzīga tāda varenība,

Ja labi ir bez cīņas vairogiem?

 

Ja cilvēks dzīvo ērti, komfortabli,

Tā mierīgi, bez liekām klapatām.

Kam tad vēl varoņi, kam varoņdarbi?

Vai tos maz dzīvē tādā pamanām?

 

Bet Varoņi ir visas celsmes balsti,

Bez Varoņiem nav arī izaugsmes.

Un dzīvot, lai vien ēstu, – tas ir baisi –

Bez Varoņdarba draud vien atkritnes.

 

Nav Varoņdarbs ne kaprīze, ne nieki –

Tik Varoņdarba uguns gaitu pauž.

Bez Dižās tiecības šis viss ir lieki –

Tik Varoņdarba zobens ceļu lauž.

 

Tā Varoņi ceļ Varoņdarba kausu –

Nes Dailes spārnos, sauc uz Virsotnēm,

Bez tā mēs pazaudējam celsmes kursu,

Un dubļus bradājam – pa zemienēm.

 

Steidzīte

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.10(432) [2019. gada 24. maijs–6. jūnijs]


« Atpakaļ