Praemonitus praemunitus! Brīdināt nozīmē apbruņot!

Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Melno ložu protokoli ir realitāte

 

DDD: Lai rosinātu lasītājus atšķirt labo no ļaunā pasaulē, mūsu laikraksts savulaik publicēja sātanistu protokolus, kuri iemantojuši nosaukumu “Gudro stratēģija un taktika” jeb “Cionas gudro protokoli”. Vai jūs varētu komentēt šo dokumentu rašanās laiku, vietu, iemeslus?

Aivars Garda: Daudzi uzskata, ka tie ir žīdu sacerēti protokoli, jo nosaukums “Ciona” nākot no kalna, kas atrodas Izraēlā. Bet tas tā nav. Pētot plašo literatūru par šo tematu, atklājas, ka protokolu nosaukums ir radies no pilsētas, kas kādreiz atradās Francijā, bet tagad atrodas Šveices teritorijā netālu no Francijas robežas. Transkripcijā šīs pilsētas nosaukumu tagad raksta “Siona”, bet kādreiz to sauca par Cionu. Šajā pilsētā gadsimtiem ilgi ir atradusies melnā loža. Šīs melnās ložas (kura vēl aizvien pastāv, kaut arī, iespējams, atrodas citā vietā) locekļi ir sacerējuši “Cionas gudro protokolus”. Lai uzrakstītu šādus protokolus, kas būtībā ir sabiedrības, tautu sagraušanas mērķtiecīga programma, ir jābūt ļoti gudram cilvēkam, iesvētītam Slepenajās Zinībās. Tas nozīmē, ka šo protokolu autori zina Kosmiskos likumus un daudzus Noslēpumus, viņi saprot, kāda ir pareiza cilvēces attīstība. Taču melnās ložas domāšana un darbība ir apzināti vērsta uz ļauno. Zinot Dieva Evolūcijas Likumus, “Cionas gudro protokolu” autori ir izstrādājuši programmu, kā izjaukt Dieva plānu, pēc kura attīstās ikviena apziņa Zemes virsū, un radītu savu – Antikrista kārtību. Tā netaisnība un pagrimums, ko mēs redzam apkārt, jau ir šo protokolu piepildījums. Šie dokumenti tika sarakstīti pirms nedaudz vairāk nekā simts gadiem, taču sabiedrības graušana notiek jau vairākus simtus tūkstošus gadu.

Tie visi muļķīgie pieņēmumi, ka šo ļauno programmu varētu būt uzrakstījusi, piemēram, cara ohranka jeb slepenais dienests vai žīdi, neiztur kritiku. Lai arī žīdi tiešām intelektuālā plānā un īpaši saistībā ar tirdzniecību un banku lietām ir sasnieguši milzīgus panākumus, tomēr šādu protokolu uzrakstīšanai ar šīm zināšanām ir krietni par maz. Ir jābūt daudz, daudz vairāk zināšanām nekā prasme tirgot, spekulēt, taisīt naudu utt. Tāpēc “Cionas gudro protokoli” ir jāuztver nevis kā vienkārši papļāpāšana, bet kā nopietna tumšo, sātanisko spēku programma, kā sagraut sabiedrību.

 

Melnās ložas – izkaisītas pa visu pasauli

 

Aivars Garda: Daudzi cilvēki nezina, ka visu laiku pasaulē tiek izcīnīta smaga, neredzama kauja starp Gaišajiem un tumšajiem spēkiem par cilvēces likteni. Nejēgas smīn, kad piemin vārdus – Sātans un Lucifers. Diemžēl Sātans jeb kritušais Eņģelis Lucifers ir traģiska realitāte. Slepenajā Doktrīnā, Dzīvajā Ētikā un Platona darbos var atrast liecības par kādreiz reāli pastāvējušo Zemes kontinentu – Atlantīdu. Tas ir bijis milzīgs kontinents tagadējā Atlantijas okeāna teritorijā. Tur attīstījās cilvēces ceturtā attīstības rase jeb Atlanti. Pašreiz mēs vēl atrodamies piektajā attīstības rasē – āriešu rasē, kuras vietā drīz nāks sestā rase.

DDD: Ar ko sestā rase atšķirsies?

A.G.: Tās uzdevums būs sestās garīgās īpašības – jūtziņas – attīstīšana. Piektās rases uzdevums ir bijis attīstīt piekto prātu – intelektu.

Atlantīdas laikā Gaismas Eņģelis jeb Lucifers, kuram Visaugstākais bija uzticējis vadīt Zemes attīstību, pārvaldīt šo planētu, kļūt par Dievišķo Skolotāju cilvēkiem, nodeva savu Kungu un Tēvu un ar visām savām Lielajām Zināšanām sāka darboties pret Visaugstāko, vairs nevēlēdamies atgriezties pie Dieva Plāna realizēšanas. Šajā laikā arī Gaismas Nesēja vārds – Lucifers – tika mainīts pret Sātanu, jo viņa būtība vairs neatbilda pirmajam cēlajam nosaukumam. Tā ir milzīga traģēdija. Simtiem tūkstošus gadu Lucifers bija bijis Zemes likumīgais Valdnieks jeb Hierarhs, kurš ap sevi bija jau pulcējis augsti garīgi attīstītus cilvēkus, kuriem viņš nodeva tālāk Slepenās Zināšanas un kuri bija viņam uzticīgi. No šiem sekotājiem daudzi palika ar viņu arī pēc lielās nodevības, nostājoties uz nozieguma ceļa un izveidojot melnās ložas.

DDD: Vai melnajām ložām ir kādas konkrētas pulcēšanās vietas?

A.G.: Dzīvā Ētika norāda, ka melnās ložas ir izkaisītas pa visu pasauli. Ir norādījumi, ka ļoti spēcīgas šīs ložas ir Ņujorkā un citās pasaules pilsētās. Tomēr jāsaprot, ka tumšo spēku galvenais štābs atrodas Smalkajā Pasaulē. Tas nozīmē, ka norādījumi melnajām ložām nāk no tiem, kas nav iemiesojušies fiziskajos ķermeņos. Visaugstākajām melnajām ložām Zemes virsū, kuru locekļiem ir vislielākais zināšanu līmenis, ir tieša saikne ar komandcentru Smalkajā Pasaulē. Šie nedaudzie augstākie sātanisti prot pārvaldīt arī smalkos spēkus jeb enerģijas – piemēram, nolasīt domas un ietekmēt tās sev vajadzīgā virzienā. Tumšie barojas jeb audzē savu enerģētisko potenciālu, degradējot cilvēku masas. Viņi ietekmē pūli, liekot tam pievērsties zemākajiem instinktiem. Katra doma ir enerģija, kas slēpj sevī labu vai ļaunu potenciālu. Tādējādi pūļa cilvēki, domājot zemiskas, netīras domas, stiprina melno ložu enerģētisko potenciālu.

Bez pašām augstākajām melnajām ložām ir arī zemākas, kurām ir dots uzdevums realizēt plānu, iefiltrējoties valstu valdībās, slepenajos dienestos utt. Melnās ložas iefiltrējas slepenajos dienestos, lai nevis rūpētos par valsts un tautas uzplaukumu, bet tieši otrādi – lai grautu. “Cionas gudro protokoli” norāda, ka viņu mērķis ir sagraut taisnīgumu un visu labo, kas cilvēci virza uz attīstību, bet beigās viņu nolūks ir pilnīgi pakļaut un pārņemt varu pasaulē. Starp citu, Eiropas Savienība ir viņu izlolots veidojums. Tad viņi varēs rīkoties pretēji savām pašreizējām viltībām, par to viņi paši atklāti pasaka. Arī tagadējie rozenkreiceri ir diezgan zemas raudzes melnās ložas, kurās tiek sapulcēti dažādi godkārīgi, slavas, varas un naudas kāri cilvēciņi, kurus pievilina slepenība, ka viņi esot izredzētie un iesvaidītie. Viņiem tiek iestāstīts, ka viņi ir ļoti gudri, skaisti, talantīgi, ka bez viņiem valstij būs grūti un tamlīdzīgas muļķības. Šādi cilvēciņi, slavas apžilbināti, kļūst par marionetēm melno ložu rokās. Arī uz viņiem ir attiecināms termins “lētticīgie”.

 

Ļaunums ir pārnacionāls

 

DDD: Vaira Vīķe-Freiberga, kas bija Valsts prezidente, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un atdeva Abreni Krievijai, ir atzinusies, ka ir Rozenkreiceru ordeņa biedre. Bet kā tiek īstenoti dzīvē šie sātanistu protokoli?

Aivars Garda: Soli pa solim. Pirmām kārtām, lai realizētu melno ložu plānus, cilvēkiem ir nepareizi jāievirza domāšana, “jāsapūderē” smadzenes. Ne velti visas Dieva Mācības vērš uzmanību, ka visbīstamākā ir nepareizi ievirzīta apziņa. To ir visgrūtāk izārstēt jeb pāraudzināt. Ja iedomājamies, ka bērniņš tiek audzināts pilnīgi ačgārni nekā vajadzētu, tad viņš būtībā izaug par samaitātu cilvēku. Protams, ar milzīgu gribasspēku un pārējās sabiedrības atbalstu viņš varētu atkal sevi pāraudzināt, bet tas būtu ļoti grūti. Tāpēc sātanisti iestāsta cilvēkiem viltus vērtības un sagroza patiesību. Viņi iemāca cilvēkiem pielūgt naudu jeb zelta teļu, tiekties pēc baudām utt.

DDD: Tomēr vairākums cilvēku nesaskata ļaunā darbību. Varbūt viņi šoreiz pirmo reizi lasīs par melnajām ložām, daudzi tā arī nenoticēs, varbūt pat pasmīnēs. Kādēļ? Kā sātanistiem ir izdevies kļūt neredzamiem?

A.G.: Ir tāds teiciens: “Sātana panākums ir tas, ka viņš ir iestāstījis cilvēkiem, ka viņa nav.” Daudzi domā, ka “Cionas gudro protokolus” ir sarakstījuši žīdi. Sātanisti ik pa laikam pasviež domu, lai cilvēki pie visa sāktu vainot vienu tautu, bet pēc tam atkal paši šos vainotājus apkaro. Tādējādi viņi paliek nemanāmi. Katrā tautā var atrast kādu sātanistu. Protams, pasaules bagātākie cilvēki, aizstāvot savas individuālās intereses, nodara arī lielu ļaunumu pārējai sabiedrībai. Tomēr tā vairs nav kādas tautas, bet atsevišķu bagāto indivīdu vaina, neatkarīgi no to etniskās piederības. Viņus apvieno kopīgas, pārnacionālas intereses – varas un bagātības iegūšana. Ļaunums ir pārnacionāls.

Sātanisti darbojas ar savu cilvēku starpniecību, kas ir izkaisīti pa visu pasauli. Viņu protokolos ir teikts, ka viņi ir pilnībā pārņēmuši un kontrolē presi visā pasaulē. Tātad TV, radio, avīzes ir melno ložu ietekmē.

Paši latvieši ļoti maz lasa okupantu avīzes. Bet, uzmanīgi palasot, var ievērot, ka visas šīs krievvalodīgās avīzes darbojas pret latviešu tautas interesēm. Patiesībā okupantu prese apzināti rada ļoti lielu saspīlējumu šeit, Latvijā. Bet mūsu politiķi un slepenie dienesti neko nedara, lai šo antilatvisko darbību aizliegtu.

Tāpat mēs visi zinām vismaz vienu skandalozu “geju karognesēju”, kurš “skalo smadzenes” sabiedrībai. Man stāstīja, ka viņam pašam esot jautāts par šiem “Cionas protokoliem”, un viņš esot nicīgi atbildējis, ka tie esot bijušo Krievijas specdienestu dokumenti, nosaucis autobūvētāju Henriju Fordu, kurš tos ir komentējis, par visiem zināmu rasistu. Lūk, šādi necili, speciāli sagatavoti cilvēciņi iestāsta tautai nepatiesību. Viņu uzdevums ir labo padarīt par ļauno un ļauno – par labo.

Pasludināt homoseksuālismu par normu un ļaut pederastiem un lesbietēm ieņemt svarīgus valsts amatus arī ir sātanisms. Cilvēki domā: “Ā, tātad tā ir laba parādība, ja jau valsts to atzīst.” Viņi labi zina, ka tauta kā autoritātes uztver dažādu masu mediju darboņus, protams, arī prezidentus, ministrus, akadēmiķus, profesorus, māksliniekus un citus populārus cilvēkus. Tādēļ starp viņiem tiek iefiltrēti savējie melnie. Tā tiek panākts, ka tauta notic muļķībām. Tieši starp inteliģences pārstāvjiem ir visvairāk ačgārnību pārņemtu cilvēku, kaut arī viņu uzdevums būtu tieši izglītot savu tautu, rādot piemēru visa labā un pareizā aizstāvības jautājumos. Mēs nevaram vainot strādniekus, zemniekus, pensionārus, ka viņi neizprot melno ložu viltības. Tās izprast ir tautas inteliģences uzdevums.

 

Vai varam pretoties?

 

DDD: Kāds lasītājs uzdeva jautājumu – kas patiesībā ir fanātisms un kā to atšķirt no pozitīva dedzīguma?

Aivars Garda: Pēc būtības fanātisms ir nepareiza ticība, līdzīga māņticībai. Bet nevienu īstenu, entuziasma pilnu, tiecīgu, uzticīgu patiesas Mācības sekotāju nekad nedrīkst saukt par fanātiķi, jo viņš ar visu savu degsmi kalpo patiesībai. Fanātiķis ir tāds, kurš aizrautīgi kalpo kaut kādai vecai, nederīgai, nepareizai, sagrozītai reliģijai. Arī mūs, Dzīvās Ētikas Mācības sekotājus, bieži sauc par fanātiķiem par to, ka esam “pārāk” uzticīgi šai Mācībai, kurā ietverta Patiesība. Bet, ja jau cilvēks ir uzticīgs Patiesībai, turklāt līdz galam, tad viņš taču nekāds fanātiķis nemaz nevar būt!

 

Cilvēkiem ir jāzina patiesība, lai arī cik tā šķistu nepatīkama, tāpēc arī es runāju par melnajām ložām un protokoliem. Bet nav jābaidās! Mēs parādām, kur meklēt absolūti drošu aizsardzību – tā ir Baltās Himalaju Ložas sniegtā Dzīvās Ētikas Mācība, kas paredz Taisnīguma atjaunošanu un Antikrista valsts bojāeju.

 

DDD: Vai jūs varat minēt kādu patiesa fanātisma piemēru?

A.G.: Fanātiķi, piemēram, ir visi tie, kas tic sagrozītajai kristietībai un neieredz patieso Mācību. Pašreiz ir līdzīgs laiks tam, kad jūdu tautā atnāca Mesija. Kristu tajā laikā nepazina, jo visi gaidīja tādu, kas glaudīs galviņas farizejiem, šiem bezdievjiem, kuri bija apvienojušies sātaniskās sektās. Protams, viņiem Mesija jeb Glābējs bija pats Sātans, nevis Kristus. Viņi bija vīlušies, ka atnāca nevis iemiesots Sātans, bet gan Mozus, Zālamana, Dāvida pēctecis, Dieva Dēls, Augstākais Pravietis – Kristus. Viņš nāca kā jūdu tautas Mesija, tāpēc farizejiem Viņš bija ienaidnieks. Bet jūdu tauta tomēr pieļāva, ka Jēzu Kristu piesita krustā. Tas nozīmē, ka tauta savu mīļoto Tēvu piesita krustā! Tas ir milzīgs noziegums pret Augstāko, visu tautu Tēvu, kuru paveica melno ložu jeb sātanisko sektu pārstāvju satracināts un apstulbots pūlis. Tāpēc jau Jēzus pie krusta teica: “Dievs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara.” Šie vārdi attiecas uz pūli. Bet Viņš to nelūdza par tiem, kas šo pūli sakūdīja. Tieši šī lielā nozieguma dēļ žīdu tautu piemeklēja dzimtenes zaudēšana un lielas ciešanas. Gluži kā farizeji un pūlis mūsdienās ir tie, kuri noliedz Dzīvās Ētikas Mācību.

DDD: Vai ir iespējams pretoties šai sātanisma diktatūrai?

A.G.: Jā, ir iespējams. Pilnīgi pretēja “Cionas gudro protokoliem”, kas ir sātanistu ievirzīta, ir visa Dzīvā Ētika jeb diženās Baltās Himalaju Ložas Mācība. Baltā Loža pilnībā kontrolē melno ložu. Dzīvajā Ētikā ir apliecinājums, ka tieši tad, kad melnie spēki būs gatavi savam pēdējam “lēcienam”, lai sagrābtu varu pasaulē, tas tiks novērsts, un sātanisti tiks sagrauti līdz galam. Mums ir nepieciešams uzticēties Dzīvās Ētikas Mācībai, Kristum-Maitreijam un droši pretoties ļaunumam, aizstāvot taisnīgumu. Pats Kristus-Maitreija vienmēr ir bijis Taisnīguma pusē. Šādā veidā mēs izjaucam visus melnās ložas pasākumus un plānus, kas ir vērsti pret mums. Mums jāliek visus neliešus pie vietas, jo Latvijā saimnieks ir latvietis. Neviens mums neliek būt par lētticīgiem un klausīt šos “Cionas gudros”.

DDD: Vai var tā vienkārši gaidīt šo Gaišo Spēku triecienu ļaunajiem un neko nedarīt?

A.G.: , obligāti ir jārīkojas. Ja cilvēks nepretojas, tad viņu piemeklē attiecīgs sods, ko viņš pats sev ar savu nepretošanos ļaunumam ir sagatavojis. Pat valstu krimināllikumos ir panti, kuros teikts, ka nozieguma novēršana ir obligāta. Diženais Taisnīguma jeb Karmas likums izsver uz saviem Svariem ikviena nodomus un darbus. Katrs saņem pēc saviem nopelniem. Tādēļ katram obligāti ir jāaizstāv taisnīgums! Taisnīguma aizstāvju drošību garantē Spēki, kas devuši Dzīvās Ētikas Mācību un radījuši tautas. Tieši tautas un tautu veidojošās valstis ir Dieva plāns. Bet “Cionas protokolos” ir skaidri norādīts, ka jāiznīcina tautas un valstis. Latvijā mēs redzam, cik liela uzticība tiek piedēvēta tā saucamajām nevalstiskajām organizācijām, caur kurām melnie panāk savu. It kā valsts vispār neko nevar paveikt. Šādi tiek iestāstīts, un cilvēki arī tic.

DDD: Daudzi var nobīties, lasot šo interviju, jo sapratīs, ka pasauli pārņem apzināts ļaunums. Ko jūs teiktu šiem cilvēkiem?

A.G.: Mēs brīdinām cilvēkus, ka tādi spēki pastāv un reāli darbojas. Brīdināt nozīmē apbruņot! Ikviens taču piekritīs, ka izlikties neredzam ir tas pats, kas strausam paslēpt galvu smiltīs briesmu brīdī. Cilvēkiem ir jāzina patiesība, lai arī cik tā šķistu nepatīkama, tāpēc arī es runāju par melnajām ložām un protokoliem. Bet nav jābaidās! Mēs parādām, kur meklēt absolūti drošu aizsardzību – tā ir Baltās Himalaju Ložas sniegtā Dzīvās Ētikas Mācība, kas paredz Taisnīguma atjaunošanu un Antikrista valsts bojāeju.

Pašreizējais apzinātais ļaunums eksistē neatkarīgi no tā, vai mēs par to zinām vai ne. Ja mēs gribam veiksmīgi cīnīties un nepakļauties sātanistiem, mēs nevaram izlikties, ka viņu nav un tas mūs neskar. Tāpēc nevajag baidīties, bet pretoties ar visu savu sirdi un dvēseli! Pat ja cilvēks pretosies ļaunumam un aizstāvēs taisnīgumu tikai domās un jūtās, bet darbībā viņam tomēr būs bail, arī tas jau būs panākums, un Dievs to novērtēs ļoti atzinīgi.

 

Intervēja Līga Muzikante

 

Intervija publicēta laikrakstā “DDD” Nr.8(430) [2019. gada 26. aprīlis–9. maijs]


« Atpakaļ