Jonass Levits – okupācijas varas iecelts komisārs

Finansu ministra 503. rīkojums par pilnvarnieku iecelšanu tirdzniecības uzņēmumiem.

Pamatojoties uz likuma par saimniecisko uzņēmumu valsts uzraudzību (“Vald.
Vēstn.” 1940. g. 188. num.) 4. pantu, ieceļu, skaitot ar š. g. 20. augustu, turpmāk minētiem uzņēmumiem šādus pilnvarniekus:
1. “Izraelis Cukermanis”, Rīgā, Avotu ielā 4, – Ābrams Vestermanis;
2. “Ausejs-Bers Meierovičs”, Rīgā, Avotu ielā 8, 4. dz., – Nechams Nisselovičs;
3. “J. Kalniņš”, Rīgā, Avotu ielā 51, – Alide Austere;
4. “E. Mālītis”, Rīgā, Avotu ielā 75, – Viktorija Avens;
5. “Kārlis Purītis”, Rīgā, Artilērijas ielā 10, – Alīde Austere;
6. “Dāvids Muške”, Rīgā, Antonijas ielā 7, – Jonass Levits;

Finansu ministrs K.Karlsons

Valdības Vēstnesis, Nr.189 (21.08.1940.)

 

Finansu ministra 305. rīkojums par valsts komisāra iecelšanu uzņēmumiem “Metall-Štamp” Z. Sapugo un M. Šomers un “Metaltechnika” D. Muške.
Pamatojoties uz likumu par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas teritorijā (“Vald. Vēstn.” 1940. g. 168. num.),
ieceļu Jonasu Levitu par valsts komisāru, skaitot ar š. g. 29. jūliju, turpmāk minēto uzņēmumu rūpniecības pasākumiem:

1) “Metall-Štamp” Z. Sapugo un M. Šomers”, aluminija un metāla preču fabrika, Rīgā, Slokas ielā 55, person. atbild, biedri: Zālamans Sapugo un Meilaichs Šomers,

2) “Metaltechnika” D. Muške, metalpreču fabrika, Rīgā, Vagonu ielā 21, īpašn. Dāvids Muške.

Rīgā, 1940. g. 29. jūlijā
Finansu ministris K. Karlsons

 

Finansu ministra 407. rīkojums.
Pamatojoties uz likumu par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas teritorijā (“Vald. Vēstn.” 1940. g. 168. num.), ieceļu, skaitot ar š. g. 5. augustu, turpmāk minēto uzņēmumu rūpniecības pasākumiem šādus valsts komisārus:
1. “Lefa” J. un Z. Sapugo un M. Šomers”, Rīgā, Mūrnieku ielā 7, emaljētu preču fabrika, atkl. sabiedr. pers. atb. biedri: Jēkabs Sapugo, Zalamans (Zamuels) Sapugo, Meilachs Šomers (nac. uzņ. sar. 309. num.) – inž. Jonass Levits [..]

Rīgā, 1940. g. 15. augustā
Finanasu ministra b. Ed. Leitmanis

 

Saistītie raksti:

Kā LPSR par L[PS]R pārtapa. 1. daļa

Kā LPSR par L[PS]R pārtapa. 2. daļa

 


« Atpakaļ