Tautieti! Neskraidi uz vēlēšanām!

Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Vēlēšanas – tautas suverēnās varas ilūzija

 

DDD: Šobrīd daudziem latviešiem ir grūti saprast mūsu laikraksta nostāju vēlēšanu jautājumā. Viņi jautā – vai tad tā, ka ar vēlēšanu palīdzību mēs piedalāmies valsts pārvaldē un politikas ietekmēšanā, ir tikai ilūzija, šī sistēma taču ir mūsdienu Rietumu pasaules stūrakmens?

Aivars Garda: Jā, tā ir ilūzija, ka ar vēlēšanu palīdzību cilvēki piedalās valsts pārvaldē un politikas ietekmēšanā. Padomju Savienībā bija viena partija bez frakcijām. Tā izvirzīja ne tikai savas partijas kandidātus, bet arī bezpartejiskos. Ar to it kā parādīdama: redzat, mēs atļaujam piedalīties vēlēšanās arī bezpartejiskiem, tātad vēlēšanas ir alternatīvas un godīgas. Visi toreiz saprata, ka tā nav. Ka ar vēlēšanu palīdzību Padomju Savienībā cilvēks nepiedalās valsts pārvaldē.

Padomju Savienībā reālajā valsts pārvaldē piedalījās partijas nomenklatūra ar partijas ģenerālsekretāru priekšgalā. Rietumu pasaulē reāli valstis pārvalda lielais kapitāls ar savu vēlēšanās ievēlēto ielikteņu palīdzību. Arī Latvijā tas ir tā.

Kad netika atjaunota 1918. gada Latvijas Republika, kad LPSR tikai nomainīja nosaukumu uz “Latvijas Republika”, palikdama to pašu, tikai pārkrāsojušos cilvēku varā, tad uzreiz tika skandināts, ka tagad ir daudzpartiju sistēma, un viss notiek ļoti godīgi. No latviešiem noslēpa to, ka šī tā saucamā daudzpartiju sistēma ir tā pati viena komunistu partija (tikai nesludina vairs komunistu idejas) ar daudzām frakcijām. Piemēram, kompartijas frakcija “Latvijas ceļš”, frakcija “Tautas partija”, frakcija “Saskaņa”, frakcija “Visu Latvijai!” un tā tālāk.

Tagad latvieši domā, ka Rietumu pasaulē un Latvijā vēlēšanas kaut ko svarīgu izšķir un, galvenais, tās esot godīgas. Patiesībā tās ir svarīgas vienīgi tiem, kuri kandidē vēlēšanās. Pamēģiniet izveidot partiju, kas nav iepriekšminēto kompartijas frakciju klons, bet patiešām cita partija, kas cīnās par Latvijas atbrīvošanu no okupantiem. Proti, tā būtu tāda partija, kas varētu izšķirt svarīgu latviešu tautas un valsts jautājumu. Šādu partiju nekad nelaidīs pie reālas varas. Šādu partiju tomēr pielaidīs pie vēlēšanām, jo valdošā kliķe zina, ka vēlēšanas ir negodīgas. Proti, vēlēšanas ir tādas, kas atļaus reāli nākt pie varas tikai savas kompartijas frakcijas, kuras tagad dēvē par partijām, cilvēkus.


Ir jāsaprot, ka kompartija jau pirms Atmodas bija atradusi kopēju valodu ar Rietumu liberālajiem spēkiem – ar kapitālu, it īpaši ar augļotājiem jeb banku kapitālu.


Protams, ir jāsaprot, ka kompartija jau pirms Atmodas bija atradusi kopēju valodu ar Rietumu liberālajiem spēkiem – ar kapitālu, it īpaši ar augļotājiem jeb banku kapitālu. Tagadējais pūķis ir Rietumu kapitāla un kompartijas alianse ar daudzām partijām – galvām. Tāpēc Rietumu kapitālam bija nospļauties par Latvijas okupantu izraidīšanu. Tāpēc arī Eiropas Savienībai nebija nekādu augstāku ideālu, tikai ekonomiskās intereses. Tāpēc arī ES pieļāva kolonizētas Latvijas uzņemšanu ES. Protams, iestāstot latviešu mietpilsoņu vairākumam, ka Latvija nav kolonizēta. Kā nav kolonizēta, ja visu paaudžu padomju kolonisti nav aizvākušies? Jā, tautieti, tu dzīvo kolonizētā valstī!

Toties Latvijas valdībai bija pienākums jo uzstājīgāk to prasīt no Rietumiem. Taču gluži tāpat, kā Gorbačovs par sviestmaizi piekāpās Rietumu prasībām, tāpat arī visas Latvijas valdības par sviestmaizi nodeva latviešu tautas intereses. Lai tikai tiktu uzņemta ES! Uzņemšana ES tika pasludināta par pašmērķi. Kaut arī galvenais mērķis un uzdevums ir okupantu izraidīšana. Bez dekolonizācijas nav nozīmes ne ES ne NATO.

Rietumu pasaulē, arī ASV un ES valstīs, valda ilūzija, ka ar vēlēšanu palīdzību cilvēki piedalās valsts pārvaldē. Latvieši domā, ja jau Rietumos cilvēki iet uz vēlēšanām, tad viņi kaut ko nosaka. Tad jau mums ir jādara tāpat, un viss būs labi. Rietumos cilvēki taču dzīvo pārticīgāk, tātad labāk. Kādi maldi! Šīs materiālās pārticības dēļ Rietumu pasaule nodod visas tās vērtības, kuru dēļ Eiropa bija tik slavena. Rietumu attīstīto valstu cilvēki ir daudz lopiskāki par mūsu cilvēkiem.

 

Kam pieder vara Amerikā?

 

Aivars Garda: Rietumu pasaulē valda finanšu, rūpnieciskā, tirgotāju kapitāla vara, kas arī finansē visas partijas. Arī ASV gan Republikāņu, gan Demokrātu partijas ir šī pūķa – kapitāla – divas lielas galvas. Lai kura partija arī būs pie varas, tā pildīs šī pūķa gribu. Cita lieta ir tā, ka cilvēki Rietumu pasaulē ir tik ļoti degradējušies, ka viņu griba visbiežāk saskan ar pūķa gribu. Mūsu Latvijā cilvēki vēl ir daudz tikumiskāki. Taču arī šeit degradācija notiek straujos tempos.

ASV vēlētājs varētu man iebilst: Latvijā ir nepadzītie ārējie ienaidnieki, tāpēc situācija Amerikā ir pavisam cita, jo tur nav ārējo ienaidnieku, tādēļ nav ko dzīt laukā, kā tas ir pie jums Latvijā. Tamdēļ arī amerikāņi var ar vēlēšanu palīdzību kaut ko ietekmēt, vismaz to, kura pūķa galva – demokrātu vai republikāņu – nokļūs pie varas. Ja ar to amerikāņiem pietiek, tad krietnam latvietim ar to ir par maz. Es taču nesaku, ka latvietis nevar ietekmēt, kura pūķa galva viņa balsošanas rezultātā nokļūs pie varas!

ASV cilvēki balso, piemēram, par republikāņiem, kas sola samazināt nodokļus biznesam, bet par demokrātiem cilvēki balso, lai iegūtu sociālus labumus. Tiem, kas balso, tas šķiet svarīgi. Taču tas neskar varas jautājumu pēc būtības. Vai prezidents ir demokrāts vai republikānis, pie varas vienalga ir pūķis, jo iegulda naudu abās partijās. Pūķis jeb kapitāls uz to noskatās bez īpašām emocijām. Lielajam kapitālam ir labi gan vienādi, gan otrādi. Ir ļoti grūti izdomāt amerikāņiem tik svarīgu jautājumu, kāds Latvijai ir ārējo ienaidnieku padzīšanas jautājums!

Un tomēr, ir tāds jautājums! Piemēram, ASV kā valsts nedrukā savu naudu. Tas tādai supervalstij ir milzīgs pazemojums. Amerikāņiem naudu jau vairāk nekā 100 gadus drukā pasaules bagātākie augļotāji: rotšildi, rokfelleri, baruhi un citi. Valdis Šteins diskusijā ar Juri Lapinski “Radio Merkurs” teica, ka Dangooru, Sasonu un Kaduru klani ir vēl bagātāki, senāki un slepenāki. To Valdis Šteins ir izpētījis. Viņi ir izveidojuši Federālo rezerves sistēmu. Viņi stāv aiz visām varenākajām bankām, starptautiskajiem valūtas fondiem utt. Tieši viņi ir leļļu aktieri un rausta aiz aukliņām lelles – publiski redzamos politiķus, gluži tāpat kā leļļu teātrī leļļu aktieri rausta aiz aukliņām publikai redzamās lelles.

Šie augļotāji drukā un aizdod naudu ASV valdībai pret procentiem. Vai kaut ko vēl neaptverami dumjāku var iedomāties?! Ja nemaldos, ASV ir parādā šiem augļotājiem vairākus triljonus dolāru! Latvija arī ir parādā tā saucamo ārējo parādu nevis kādai bagātākai valstij, bet tieši šiem pasaules bagātākajiem augļotājiem. Visas valstis ir parādā šiem augļotājiem. Tā nav nekāda sazvērestības teorija! Diemžēl tā ir reāla prakse!

Lūk, tā ir vara pēc būtības, kas nosaka, kurš tiks ievēlēts! Lai kāds Amerikā pamēģina nodibināt partiju, kas iestātos par to, ka nauda būtu jādrukā pašai valdībai. Ko nu par to! Es, protams, klāt nestāvēju, bet zinoši cilvēki teic, ka ASV prezidents Kenedijs 1963. gadā nolēma atņemt naudas drukāšanas tiesības Federālajai rezervju sistēmai. Tad ASV valdība sāktu pati drukāt savu naudu. Pēc dažiem mēnešiem Kenedijs tika nogalināts. Kas notiktu ar Donaldu Trampu, ja viņš izdarītu tāpat kā Kenedijs!?


Tāpat kā latviešus šis pūķis, kam pieder vara pēc būtības, ir apstulbojis, ka nepadzīt ārējos ienaidniekus nav gļēvulība, nodevība un noziegums, tāpat amerikāņi ir apstulboti, ka tas ir labi, ja valsts pati nedrukā naudu.


Tāpat kā latviešus šis pūķis, kam pieder vara pēc būtības, ir apstulbojis, ka nepadzīt ārējos ienaidniekus nav gļēvulība, nodevība un noziegums, tāpat amerikāņi ir apstulboti, ka tas ir labi, ja valsts pati nedrukā naudu. Valsts jau neprastu to izdarīt – saka viņi. Privātbankas to protot izdarīt daudz labāk.

Kopš Latviju nodeva mūsu nodevēji no visām partijām, iznīcinot latu, naudu – eiro – Latvijai un visām citām valstīm piedrukā šie augļotāji. LNF un laikraksts “DDD” līdz pēdējam brīdim aicināja saglabāt latu. Tagad aicinām atgriezties pie lata.

 

Nezināšana, vienaldzība, bailes – augļotāju garants

 

DDD: Vai šī augļotāju reālā vara ir tik liela, ka to nevar gāzt?

Aivars Garda: Tā turas uz cilvēku nezināšanas, vienaldzības un bailēm nostāties pret šo varu. Arī uz vēlmes dzīvot mierīgu patērētāja dzīvi. Šādu dzīvi cilvēkiem sola šie superbagātnieki un supernoziedznieki, ja cilvēki darīs tā, kā grib šie supernelieši. Augļotāju varu var un vajag gāzt, nepakļaujoties tai. Viens no ceļiem ir pasaules mērogā aizliegt augļošanu. Nemaksāt valstu parādus šiem augļotājiem – visu neliešu neliešiem, draņķu draņķiem. Jo šie parādi ir izkrāpti.

Ja pastāv varbūtība, ka tad šie neģēļi var pasūtīt vēl viena ASV prezidenta slepkavību, tad ir jādara viss, lai šos neģēļus apsteigtu. Proti, slepenas operācijas rezultātā vajag arestēt vai apšaut viņus, ja tie izrāda kaut vismazāko pretestību policijai!

Nav taisnība, ka lasītājiem ir grūti saprast laikraksta “DDD” un LNF nostāju vēlēšanu jautājumā. Mēs neaicinājām lasītājus nepiedalīties vēlēšanās, taču stāstījām, ka tajās piedalīties nav nekādas jēgas. Tas ir, varbūt kādam cilvēkam vai partijai ir jēga, bet latviešu tautas vissvarīgāko evolucionāro jautājumu risināšanā vēlēšanām jēgas nav. Tikai tagad mēs aicināsim tautiešus ignorēt vēlēšanas.

DDD: Pirms vēlēšanām laikraksts “DDD” diskutēja feisbukā par vēlēšanu viltošanu…

A.G.: Patiesībā mēs diskutējām feisbukā nevis par vēlēšanu negodīgumu, bet par balsošanas viltojumiem. Mēs pieņēmām par aksiomu, kas nav jāpierāda, ka par vēlēšanu negodīgumu jau tāpat visiem ir skaidrs. Taču cilvēkus valsts vara ir tiktāl apstulbojusi, ka pat gudri cilvēki ir noticējuši viltus vēlēšanām.

Var vēl pastrīdēties par balsošanas godīgumu, bet par vēlēšanām viss ir skaidrs. Vismaz tiem, kuriem ir galva uz pleciem. Jo, ja vēlēšanas ir negodīgas, tad balsot var arī godīgi. Tas ir – var saskaitīt balsis godīgi, neblēdoties. Vienalga iebalsos tos, ko vajag, proti, kādu no pūķa galvām.

Lai saprastu, ka vēlēšanas ir negodīgas, daudz prāta nevajag. Tagad, piemēram, partijas “Latviešu nacionālisti” vadītājs profesors Andris Rubins tiesājas ar valsti par vēlēšanu negodīgumu. “Labrīt!” – es vēlētos teikt viņam un visai partijai. Vai tad profesors nezināja, ka pirms vēlēšanām tiek ignorētas tās partijas, kuru reitingi ir mazāki par citām partijām? Pēdējās vēlēšanās ņēma vērā tikai pirmās 7 partijas, pret kurām izturējās daudz maz vienlīdzīgi. Zināja gan. Ne pirmo reizi viņš ir startējis vēlēšanās. Profesoram taču vajadzēja saprast, ka nevar būt godīgas vēlēšanas, ja liela daļa partiju vispār tiek ignorētas! Bet nesaprata taču!

Labi, ārsts profesors Andris Rubins tiesāsies dažus gadus. Esmu pārliecināts, ka neko būtisku, tas ir, ka turpmākās vēlēšanās pret visām partijām ir jāizturas vienlīdzīgi, viņš nepanāks. Vai viņš patiešām ir tik naivs, ka to nesaprot? Var gan būt naivs. Domāju, ka arī ir naivs. Tātad nav pārāk gudrs, kaut arī ir profesors. Neanulēs arī vēlēšanu rezultātus. Tātad viņš tiesājas, jo darīt nav ko. Nav kur likt savu brīvo laiku. Profesors garlaikojas.

 

Risinājums ir sacelšanās

 

DDD: Nesen kāds lasītājs atzina, ka morāli mums ir taisnība – ar vēlēšanu palīdzību Latvijā pie varas nokļūst nodevēji, kas uztur latviešu tautas saliedēšanu ar ārējiem ienaidniekiem. Taču viņš neredz citu iespēju, kā nepieļaut Saskaņveidīgo partiju nākšanu pie varas. Šķiet, tieši šis biedē. Kā, nepiedaloties vēlēšanās, mēs varam tuvināt Latvijas dekolonizācijas īstenošanos? Naturalizētie okupanti taču aizies uz vēlēšanām un iebalsos savējos?

Aivars Garda: Vispirms atbildēsim uz jautājumu, ko tad Latvijas Nacionālā fronte un laikraksts “DDD” aicina darīt? Atbildam: mēs aicinām latviešu tautu uz sacelšanos pret šo noziedzīgo un pret latviešu tautu nežēlīgo valsts varu. Tieši tā latvieši var tuvināt Latvijas dekolonizācijas īstenošanu. Jautās: vai uz bruņotu? Nē, nekādā gadījumā. Kāpēc ne? Tāpēc, ka šī noziedzīgā valsts vara ar savu militāro pārspēku to uzreiz apspiedīs.

Ja Atmodas laikā tauta būtu ņēmusi rokās ieročus, tad padomju vara šādu sacelšanos drīz vien būtu apspiedusi ar savu militāro pārspēku. Mēs zinām, cik spēcīga bija padomju armija. Latviešiem ir jāpieceļas no saviem dīvāniem un jāsaceļas pret noziedzīgo padomju varas klonu.

DDD: Jūsu māsa Maija Redele ieteica neuzsvērt nebruņotu sacelšanos.

A.G.: Labi, neuzsvēršu!

DDD: Ja nu kādi latvieši gribētu ar ieročiem rokās padzīt ārējos ienaidniekus?

A.G.: Katrai tautai, arī latviešiem, ir tiesības padzīt ārējos ienaidniekus no savas teritorijas ar ieroču spēku, ja tie labprātīgi neaizvācas. Tādas tautas ir pelnījušas citu tautu cieņu. Krievu tautu taču ciena par to, ka tā ar ieročiem rokās padzina vāciešus! Čečeni padzina gandrīz visus krievus ar ieroču spēku. Šajā gadījumā ir jāievēro, ka vispirms ir jāpieprasa okupantiem aizvākties labprātīgi.

Padomā, latvieti, tavas latviešu partijas, par ko tu esi skraidījis balsot gandrīz 30 gadus, nav spējušas pat to pieprasīt no okupantiem! Arī “Visu Latvijai!” ne. Vai šīs partijas no tevis, kā no vēlētāja, nav pelnījušas vismaz ar kāju pa mīkstu vietu? Bet, tu, latvieti, pagaidām vēl esi par dumju, ja nespēj to saprast, un par gļēvu, lai to izdarītu! No tevis paša, latvieti, ir atkarīgs kļūt par drosmīgu un gudru tautieti!

Mēs, LNF un laikraksts “DDD”, jau sen esam sacēlušies pret Latvijas ārējiem ienaidniekiem un pašu latviešu nodevējiem. Darām to katru dienu, konfliktējot gan ar okupantiem, gan latviešu nodevējiem. Mēs sakām: dariet kā mēs, dariet labāk par mums! Lai ietekmētu valsts varas maiņu nebruņotas sacelšanās rezultātā, ir nepieciešams, lai pietiekami daudz cilvēku saceltos tāpat kā mēs.

Tautai ir iestāstīts, ka ir jāpieceļas no saviem dīvāniem, lai ietu uz vēlēšanām. Vai tiešām tauta ir tik apstulbota, ja nesaprot, ka valsts vara un noziedzīgie žurnālisti aicina piedalīties vēlēšanās tāpēc, ka vara zina – vēlē, par ko vien gribi, bet ievēlēsi to pašu kompartiju, tikai citu tās frakciju!? Tos latviešus, kas kā apstulbotas aitas skraida uz vēlēšanām, vīķveidīgie politiķi un streipveidīgie žurnālisti ceļ debesīs. Un šie apmuļķotie latvieši ir lepni par to, ka ir izdarījuši milzīgu varoņdarbu, parādījuši lielu drosmi, pieceļoties no dīvāna un aizcilpojot uz vēlēšanām. Tas reizē ir gan smieklīgi, gan bēdīgi.

 

Kurš naturalizē okupantus?

 

Aivars Garda: Jā, šīs kompartijas un Rietumu augļotāju alianses latviešu frakcijas ir iedzinušas latviešos bailes no saskaņiešu frakcijas. Un baida, ja nebalsosi par latviešu partijām, nāks pie varas saskaņieši. Tas, ka latvieši negrib saskaņiešus, jo tie ir ārējo ienaidnieku ielikteņi, ir labi. Slikti ir tas, ka latvieši atbalsta savas tautas nodevējus – NA un citas latviešu frakcijas. Latvieši baidās sacelties. Bet cita ceļa nav. Vai nu sacelties, vai degradācijas dēļ pazudināt tautu un valsti, protams, arī sevi pašu.

LNF un laikraksts “DDD” centīsies at-stulbot latviešus un pārliecināt par vēlēšanu bezjēdzīgumu. Lai gan mēs apzināmies, ka to būs ļoti grūti izdarīt. Laikraksts “DDD” ir viens pret visām citām avīzēm, televīziju un radio. Viņu pusē ir milzīgs pārspēks. Taču atcerēsimies, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu.

Latviešu politiķi aicina balsot par latviešu partijām. Tas arī ir saprotams. Tā sacīt jāsaka – draņķis, bet savējais draņķis. Savējais draņķis ir mīļāks draņķis. Saskaņieši ir tie svešie draņķi.

Ja abi būtu tikai draņķi, tad es piekristu, ka savējam draņķim ir jādod priekšroka. Es pat piekristu, ka savējam zaglim varētu dot priekšroku, salīdzinot ar ārējo (svešo) zagli. Taču latviešu partiju cilvēki ir latviešu tautas un valsts nodevēji un noziedznieki pret savu tautu un cilvēci. Viņi nav vienkārši zagļi un draņķi.

Un vēl. No kurienes tad ir radušies naturalizētie ārējie ienaidnieki? Vai tie nebija latviešu politiķi, kas naturalizēja okupantus ar pierunāšanu un visādu labumu piesolīšanu? Kas nesacēlās pret šo latviešu politiķu nodevību? Vai tie nebija tie paši labsirdīgie latvietīši ar rozā vaidziņiem, kuri pat mušu nav spējīgi notriekt no sejas? Bet pret ārējiem ienaidniekiem ir jāizturas bez īpašas auklēšanās!!! Ārējie ienaidnieki bija jāapšauj pie robežas jau 1940. gadā.

Tā ir, latvieši, tauta ir atbildīga par savu politiķu noziegumiem, ko šī tauta ar savu vienaldzīgo klusēšanu ir pieļāvusi. Un šī atbildība jau sen ir iestājusies ar to brīdi, kad latviešiem sāka palikt bail no okupantu partijas – “Saskaņas”.

Šī atbildība aizvien palielināsies, ja latvieši nesacelsies pret okupantiem un saviem nodevējiem. Atcerieties, vēl nesenā pagātnē un vēl arī tagadnē mēs varam noskatīties, kā vācu tauta atbildēja un vēl tagad atbild par Hitlera noziegumiem?! Tāpēc, ka pieļāva nacistu varu un pat vēlējās to. Par nacistu noziegumiem vācu tauta gadu desmitiem tika pazemota. Cionisti lika vāciešiem dārgi samaksāt par to. Tagad vācieši diemžēl vairs nav lepna tauta, jo ir pieļāvusi homoseksuālismu un citas perversijas. Gandrīz vai vienīgais, ko vācieši vēl prot, ir – ražot labas automašīnas.

 

Latvieši – ar makaroniem uz ausīm?

 

Aivars Garda: Nacisti pieļāva nežēlīgumu pret citām tautām. Latvieši šodien pieļauj gļēvulību un nežēlīgumu pret savu tautu. Tas ir tikpat liels noziegums kā nacistu noziegums.

Kāpēc latvieši atļāva saviem politiķiem, tādiem kā Vaira Vīķe-Freiberga, tēlaini runājot, karināt sev makaronus uz ausīm? Tagad gandrīz visi tautieši staigā apkārušies ar makaroniem (meliem un muļķību). Tautieti, vai tev tiešām nemaz nav kauna rādīties sabiedrībā ar makaroniem uz ausīm?!

Nevajag būt tik stulbiem un nesaprast, ka naturalizēt ārējos ienaidniekus un integrēt latviešu tautā, saliedēt ar latviešu tautu, ir smags noziegums pret tautu un cilvēci, kam nav noilguma. Kāpēc latvieši kā aptaurēti skraidīja uz visām iepriekšējām un uz 13. Saeimas vēlēšanām, apkārušies ar makaroniem, un balsoja par noziedzniekiem pret cilvēci? Jo gandrīz visas partijas solīja latviešu noziedzīgo saliedēšanu ar okupantiem!!! Jā, tautieti, par šo noziegumu tev un man, visiem latviešiem ir jāatbild! Tiem, kas skraidīja uz vēlēšanām, atbildība ir nesalīdzināmi lielāka par tiem, kuri nebalsoja par šiem saliedētājiem – noziedzniekiem.

Atmodas laikā latvieši taču nebija tik dumji, proti, viņus kompartija nevarēja pārliecināt ar saukli iet uz vēlēšanām un balsot kaut vai tikai par bezpartejiskiem, lai tādējādi uzlabotu situāciju PSRS. Tad kāpēc latvieši tagad ir uzķērušies uz šo viltnieku makšķeres?

Protams, tā gluži nav, ka latvieši neuzķērās uz Tautas frontes makšķeres. Tieši Tautas fronte pretēji Pilsoņu Kongresam aicināja balsot par “gaišajiem komunistiem”. Pēc tam, kad latviešus nodeva arī PBLA spice, tad latvieši balsoja par gaišo komunistu un PBLA bloku – kompartijas frakciju “Latvijas ceļš” un bezpartejiskajiem gunāriem meieroviciem un citiem nodevējiem. Tautas fronte faktiski bija tā kompartijas daļa, kas Gorbačova vadībā gribēja pārsēsties no volgām uz mersedesiem. Rubiks turpretim gribēja arī turpmāk braukāt ar volgu, tāpēc pārstāvēja interfrontiešus jeb to kompartijas daļu, kas gribēja visu pa vecam.

Latviešiem vajag saprast, ka tagadējais “daudzgalvainais pūķis” ir bijušās kompartijas un tagadējo Rietumu liberāļu apvienība. Tieši Rietumu liberāļu un gaišo komunistu vadībā tika sagrauta PSRS. Gaišie komunisti Rietumu liberāļiem atļāva izlaupīt Latviju. Taču visvairāk šis pūķis ieguva no Krievijas izzagšanas. Vienkārši tāpēc, ka Krievijā bija nesalīdzināmi vairāk ko zagt.

Pavērojiet, šie Rietumu liberāļi ir tādi paši kā mums visiem pazīstamie komunisti un komjaunieši. Tieši tādi paši enerģiski cilvēciņi, par kuriem teic, ka viņiem enerģijas ir vairāk nekā prātiņa. Pavērojiet, tagadējie Saeimas gados jaunie deputāti ir tikpat enerģiski, kādi kādreiz bija komjaunieši. Bez tikumiskiem principiem. Ne ar ko neatšķiras no gados veciem bijušajiem komjauniešiem.

Toties tagad gaišais komunists Ivars Godmanis un negaišais komunists Alfrēds Rubiks ir kļuvuši par drauģeļiem. Ir sapratuši, ka vairs nav ko dalīt. Viens pēcatmodas Latvijā bija vienā tā saucamajā partijā (patiesībā – kompartijas frakcijā), bet otrs citā – it kā ļoti konkurējošā partijā. Šīs partijas patiešām konkurē savā starpā, jo ir viena pūķa galvas. Katrai galvai gribas tikt pie siles un rīt un rīt. Bet pašam pūķim ir vienalga, jo paēdis viņš ir tā vai tā. Katra galva piegādā barību pūķa kuņģim. To katram latvietim vajadzētu saprast.

To saprast nav nemaz tik grūti, ja latvietis nav pagalam apdauzīts.

Latvietis var būt apstulbots, bet var būt arī stulbs. Terminu “apstulbots” lieto, ja cilvēks ir apmuļķots uz laiku. Taču pēc tādas skaidrošanas kā šī intervija, ja latvietis ne-at-stulbo sevi, tad var teikt, ka latvieša apstulbums ir pārgājis hroniskā kaitē – stulbumā. To jau ir grūtāk ārstēt. Tomēr var. Bet tas ir pacietīgi jādara tiem, kuri nav apstulboti. Taču arī pašiem apstulbotajiem un stulbeņiem ir jāmēģina ar visiem spēkiem atbrīvoties no apstulbuma un stulbuma.

Tāpat kā alkoholiķim vispirms ir jāapzinās, ka viņš ir dzērājs, un tad stingri jāvēlas atbrīvoties no dzeršanas, tāpat ir jāapzinās un stingri jāvēlas atbrīvoties no apstulbotības un stulbuma. Problēma ir tā, ka alkoholiķim ir vieglāk atzīt sevi par dzērāju nekā dumjam cilvēkam atzīt sevi par dumju. Dumji cilvēki parasti uzskata sevi par gudriem. Tas, iespējams, ir tikpat grūti kā pederastam un lesbietei atzīt sevi par izdzimteni.

 

Visbīstamākā ir apziņas deģenerēšanās

 

DDD: Vēl tiek pārmests, ka jūs pats neveidojat savu partiju, kas būtu par dekolonizāciju, bet tikai kritizējat tos, kas kandidē vēlēšanās.

Aivars Garda: Pārmet tie, kas grib, lai es uzķeros uz nodziedzīgās un nodevīgās valsts varas makšķeres. Vara labi zina, ka nelaidīs mani pie teikšanas. Vēlēšanas ietver arī pirmsvēlēšanu aģitāciju, kā arī aģitāciju starpvēlēšanu periodā. Šīs aģitācijas ir vienā virzienā, proti, atbalsta valdošo noziedzīgo režīmu. Visi lielākie sabiedriskie masu saziņas līdzekļi ir noziedznieku rokās. Šie nelieši grib, lai es un mani domubiedri veltīgi tērētu laiku un izšķiestu līdzekļus tukšam pasākumam – vēlēšanām.

Sokrats teica, ka, ja kāds grib kļūt par valsts vadītāju, viņam vajag sevi gatavot šim amatam. Mūsdienu Latvijā neviens apzināti negatavo sevi augstiem amatiem. Cilvēki ir vieglprātīgi un domā, ka bez zināšanām valsts vadīšanas mākslā var kandidēt par prezidentu. Kā to, piemēram, darīja Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš, Raimonds Vējonis, bet citos amatos – daudzi citi tādi paši dīvaiņi.

Pajautājiet visiem šiem “zābakiem”, kas ir politika? Viņi visi kā viens atbildēs: kompromisu māksla. Lai gan politika ir valsts vadīšanas māksla – tā ir aksioma. Tāpēc tāda Vairiņa arī nodarbojās ar kompromisu mākslu, nevis valsts vadīšanu. Citi dīvainīši arī. Vaira labāk par citiem prata tukši muldēt bez papīra. Apmuļķotajam pūlim tas ļoti patika.

Labi, šie pelēcības kļuva par prezidentiem. Jautājums: ko viņi ir devuši latviešu tautai un valstij. Labākajā gadījumā – nulli. Bet patiesībā – lielu mīnusu.

DDD: Daudzi uzskata, ka cīņa par dekolonizāciju ir tukša laika šķiešana.

A.G.: Šie muļķīši, kas man un maniem domubiediem pārmet, domā, ka cīnīties par dekolonizāciju, tas nav pienākums. Jā, kangaram tas nav pienākums, gluži otrādi. Taču godīgam cilvēkam tas ir pirmējs pienākums. Nevis tā: gribu – padzenu ārējos ienaidniekus; negribu – nepadzenu. Tieši šo “gribu – daru; gribu – nedaru” ir iestāstījusi mūsu nodevīgā valsts vara. Patiesībā par negribēšanu veikt dekolonizāciju varnešus vajag smagi sodīt. Līdz pat mūža ieslodzījumam. Ja tādu varnešu ir pārāk daudz, ka nepietiek cietumu, tad ir jāatjauno nāves sods.

Man kā pilsonim ir pienākums kritizēt tos, kuri nodod savu tautu un valsti. Citiem latviešiem tas arī ir pienākums.

DDD: Un tomēr, kā ir ar šīm bailēm no saskaņiešiem? Kā jūs varētu nomierināt latviešus?

A.G.: Neuzskatu par savu uzdevumu kādu nomierināt vai satraukt! Viss ir elementāri, kā teica Šerloks Holmss Vatsonam! Ir jādara tas, kas ir jādara, un tad lai notiek tas, kam ir jānotiek! Nevis pašiem Dieva vietā stulbi izprātuļot: ja nebalsosi par latviešu partijām, tad būs slikti, jo pie varas nāks saskaņieši.

Kas tad ir jādara? Tas, “kas ir jādara”, lai nezaudētu cilvēka godu, nozīmē nebalsot par savas tautas nodevējiem un noziedzniekiem tikai tāpēc vien, ka viņi ir tavi tautieši. Tad arī notiks tas, kam ir jānotiek pēc Dieva prāta. Balsojot par savas tautas nodevējiem, latviešu tauta tiek degradēta pakāpeniski, bet toties droši. Ja latvieši nesasmērēsies, balsojot par savas tautas draņķiem, tad arī “Saskaņas” varbūtējā nākšana pie varas tikai pacels latviešu tautu uz sacelšanos pret noziedzīgo valsts varu un ārējiem ienaidniekiem. Tad ir cerība latviešiem atsperties no dibena, kā tai vardītei eksperimentā, un izlēkt no vārošā ūdens. Citādi nav nekādu cerību. Tā arī turpinās latvieši degradēties kā zābaki skraidīdami uz vēlēšanām!

Dievs caur Agni Jogu saka: apziņas deģenerācija ir bīstamāka par karu, mēri un visām zemestrīcēm. Arī “Saskaņa” nav tik bīstama kā apziņas degradēšanās. Tātad sacelties pret pastāvošo varu un ārējiem ienaidniekiem nav tik bīstami kā degradēties. Tamdēļ tikt nogalinātam nav tik bīstami kā degradēt savu apziņu. Ceru, ka tautieši saprot, ka latviešu tauta tagad deģenerējas – un diezgan strauji. Gļēvums ir deģenerācija, stulbums ir deģenerācija, uzticēšanās noziedzīgajai valsts varai ir deģenerācijas sekas, utt.

Nāve nav sāpīgāka par matu griešanu. Miris šeit, cilvēks turpina dzīvi Smalkajā Pasaulē ar visu apziņu, kas ir bijusi šajā dzīvē. Nākošajā fiziskajā iemiesojumā jeb dzīvē šeit, uz zemes, cilvēks turpinās savu attīstību. Taču, ja viņš būs deģenerējis savu apziņu, tad nākošajā dzīvē uz zemes viņš piedzims garīgi atpalicis stulbenis vai kroplis, par kuru visi, kuriem vien nav slinkums, varēs ņirgāties. Viņam būs ļoti grūti. Jā, apziņas deģenerācijas sekas ir ļoti briesmīgas! Turklāt gan indivīdam, gan veselai tautai.

 

Par bailēm no okupantu partijām

 

DDD: Un tomēr – latvieši domā, ka, nebalsojot par savējiem nodevējiem, viņi iebalsos “Saskaņu”.

Aivars Garda: Latvieti! Nebaidies! Ja tu neaiziesi uz vēlēšanām, ja daudzi latvieši neaizies uz vēlēšanām, tad tā jau būs revolucionāra situācija. Tu būsi parādījis, ka “apakšas” jeb vienkāršie vēlētāji vairs negrib noziedzīgo valsts varu, bet “augšas” jeb LPSR vara un Rietumu augļotāji vairs nevar valdīt pa vecam. Tā ir ilūzija, ka tad pie varas nāks “Saskaņa”. Tā ir šo draņķu viltība, uz ko tu esi uzķēries, tautieti, – proti, ka notiks mehāniska skaitīšana par labu “Saskaņai”. Respektīvi, ka visas balsis tiks “Saskaņai”.

Kā tu, tautieti, domā, kāpēc PSRS bija vajadzīgs, lai cilvēki ietu uz vēlēšanām? Tamdēļ, ka, kamēr cilvēki skraida uz vēlēšanām, viņi atbalsta pastāvošo varu. Kāpēc tagadējai LPSR un augļotāju varas aliansei ir nepieciešams, lai latvieši skraidītu uz vēlēšanām? Tieši tāpēc, ka tādējādi latvieši kā pēdējie muļķi atbalsta šo noziedzīgo varu. Ja latvieši apzināti neies uz vēlēšanām, tad tā jau būs tautas sacelšanās. No tās vara baidās kā velns no krusta. Tad šie latviešu nodevēji varneši būs gatavi pildīt latviešu prasības, lai tikai noturētos pie varas. Viņi neriskēs atdot valdību “Saskaņai”. Ja tomēr noriskēs, tad tas būs viņu pēdējais risks, pēc kura sacēlušies latvieši aizmēzīs gan savus okupantus, gan kangarus.

Kas arī bija jāpierāda!

DDD: Ja masveidīgi tiktu boikotētas vēlēšanas – vai valstī neiestātos anarhija?

A.G.: Esmu jau teicis, ka tieši tagadējā kārtība mūsu valstī un visā pasaulē ir antikrista kārtība. Tātad haoss. Kārtības trūkums jeb anarhija. Tieši tagad mēs dzīvojam anarhijā. Latvieši atkal kā pēdējie muļķīši uzskata to par kārtību. To viņiem atkal ir iestāstījuši antikristieši. Masveidīgi vai nemasveidīgi, bet neatbalstīt antikrista vēlēšanas ir krietna cilvēka pienākums un goda lieta. Lai tad šī antikrista kārtība tādēļ sabrūk, tas taču ir tas, kas ir vajadzīgs!!!  

DDD: Jūsuprāt, vai latviešu tauta ir gatava nepakļauties valdošajam nodevējrežīmam?

A.G.: Pagaidām vēl nav. Latviešu tauta ir iebaidīta – no visa baidās, līdzīgi kā zaķis. No tā varonīguma, kas piemita strēlniekiem, leģionāriem un nacionālajiem partizāniem tagadējiem latviešiem nav ne smakas. Protams, ar ļoti retiem izņēmumiem.

Tomēr arī toreiz ne visi latvieši bija varonīgi un drosmīgi. Drīzāk bija tāpat kā tagad, proti, ka drosmīgie cilvēki arī tad bija nospiedošā mazākumā. Toties toreiz drosmīgais mazākums sacēlās, karoja un uzvarēja!

Kāpēc gan lai latviešu tautas tagadējais drosmīgais mazākums neuzvarētu?!

 

Intervēja Līga Muzikante

 

Publicēta laikrakstā “DDD” Nr.6(428) [2019. gada 22. marts–11. aprīlis]


« Atpakaļ