Lasītājs jautā…

Saruna ar Latvijas ekoloģiskā apgāda “Vieda” valdes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

DDD: Vai cilvēki interesējas par Agni Jogas patiesībām?

Aivars Garda: No kāda lasītāja es saņēmu jautājumu e-pastā: “Bet vispār parasts cilvēks, tāds kā Jūs, piemēram, varētu Šambalā iekļūt?” Es atbildēju: “Arī Jūs vai kāds cits varētu, ja viņš tiktu Uzaicināts. Bez Uzaicinājuma – nē.” Viņš domīgi atbildēja: “Nu, jā…”

DDD: Kā Jūs uztvērāt šādu jautājumu?

A.G.: Ļoti saprotoši. Kad es pirmo reizi sapratu, ka Šambala patiesi eksistē, man arī bija tāds pats jautājums. Šim lasītājam (sauksim viņu par G.A., jo nezinu, vai viņš vēlas publicitāti), ir veselīga interese. Viņš tumsonīgi nenoliedz to, ko varbūt nezina. Bet varbūt zina – es to viņam neesmu jautājis. Dzīves Mācība iesaka neskaidros gadījumos, kuros ir runa par augstākām patiesībām, pieļaut, ka tā var būt, bet nenoliegt uzreiz. Tad cilvēkam saglabājas iespēja šo patiesību ar laiku izprast.

G.A. man uzdeva vēl vienu jautājumu, drīzāk gan apgalvojumu, uz kuru es neatbildēju, jo tas mani mazliet samulsināja: “Es domāju, Himalaju Ložai vajadzētu asāk apkarot sorosītu bandas…” Mana māsa Maija Redele ieteica atbildēt, ka Himalaju Loža jau ir parūpējusies par to, ka Latvijā un visā pasaulē ir sorosītu bandu apkarotāji. Tik tiešām, pats G.A. ir ļoti aktīvs sorosistu apkarotājs. Kā viņš to dara – to ikviens varētu no G.A. pamācīties.

Mūsu Kosmiskais Tēvs, saskaņā ar Kosmisko likumu, kontrolē cilvēku iemiesošanos uz Zemes. Tieši Viņš, saskaņā ar Karmas un citiem likumiem, nosaka, kurš konkrēts cilvēks iemiesosies tajā vai citā zemē un tautā. Nav jābūt Himalaju Ložas Loceklim, lai apkarotu sorosītu bandas. Diemžēl sorosītu jeb deģenerātu ir daudz vairāk par normāliem cilvēkiem. Tur nu Valdonis Maitreija nav vainīgs. Viņš nav nevienu degradējis. Taču Viņam, saskaņā ar Kosmosa likumiem, ir jādod iespēja iemiesoties gan normālajiem cilvēkiem, gan deģenerātiem. Mēs visi, kuri cīnās par taisnīguma atjaunošanu Latvijā un pasaulē, esam Kosmiskā Tēva sūtīti, lai pildītu šo uzdevumu, kaut arī neesam bijuši Šambalā vai pat nezinām par to.

Starp tiem, kuri nezina, ir tādi, kuri nekad to nav zinājuši, un tādi, kuri ir zinājuši, bet šajā konkrētajā fiziskajā ķermenī to neatceras. Nezinātāju ir daudz vairāk, jo vēl pirms kādiem 140 gadiem izpaust noslēpumu par Šambalu bija kategoriski aizliegts. Tātad ir iespējams, ka G.A. zina, bet vienkārši ir aizmirsis, ka zina. Ļoti iespējams, ka atcerēsies. Viņu Šambalas Valdonis pazīst kā savu kosmisko dēlu, bet G.A. varbūt arī pazīst, taču neatceras savu Kosmisko Tēvu.

Ja mēs iedomājamies Zemi kā kosmisko kuģi, kas drāžas izplatījumā milzīgā ātrumā, tad mūsu Kosmiskais Tēvs ir šī kuģa Diženais Kapteinis. Uz parasta kuģa matroži neuzdrošinās apspriest vai pat nepildīt kapteiņa pavēles. Būsim taču arī mēs tikpat gudri kā vienkāršie jūrnieki un pildīsim Diženā Kapteiņa Norādījumus, kas ir izteikti Agni Jogā. Tātad mūs Diženais Kapteinis ir sūtījis, lai nodrošinātu Viņa kārtību uz Zemes. Tas ir jāsaprot. Mēs, cilvēki, neesam matērijas daļiņu nejaušas kombinācijas. Katra cilvēka apziņa ir šā cilvēka daudzu dzīvju uzkrājumu un milzīgu pūliņu rezultāts. Ja kāds cilvēks ir gudrāks par citu, tad tas ir tāpēc, ka viņš ir labāk mācījies savās iepriekšējās dzīvēs, vairāk cietis un pūlējies padarīt sevi cildenu. Nevis tāpēc, ka nez kādēļ matērijas daļiņas ir nejauši izveidojušas gudra cilvēka un ne tik gudra kombināciju. Kādēļ vienam par savu gudrību ir prieks, bet otram – nožēla par savu muļķību.

Līdz šim cilvēce ir bijusi sliktāka un nedisciplinētāka par matrožiem. Jo vēl šodien cilvēces vairākums neatzīst savu Kosmisko Tēvu un Diženo Kapteini un nepilda Viņa Gribu. Tas ir novedis visu cilvēci pie smagām sekām. Nepildīt kapteiņa pavēles uz kuģa ir noziegums. Tieši tāds pats noziegums ir Diženā Kapteiņa ignorēšana…

 

Intervēja Līga Muzikante

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.3(425) [2019. gada 8.–21. februāris]


« Atpakaļ