Helēnai Rērihai – 140

DDD: Šogad 12. februārī aprit 140 gadi, kopš dzimusi Helēna Rēriha. Dzīvās Ētikas Mācībā jeb Agni Jogā viņa tiek godāta par Agni Jogas Māti. Kāpēc tieši viņa?

Aivars Garda: Dzīvās Ētikas Mācības Autors grāmatā “Agni Joga” par to saka tā: “Es devu ugunīgo Akmeni tai, kura pēc Mūsu lēmuma tiks saukta par Agni Jogas Māti, jo viņa atdeva sevi Izplatījuma Uguns pārbaudījumam.”

 


 

SŪTNIS UN VIETVALDE

 

Saruna ar Latvijas ekoloģiskā apgāda “Vieda” valdes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

DDD: Esmu dzirdējusi aizrādījumus, ka pat Helēna Rēriha varēja ielaist kļūdas gan Mācībā, gan savās vēstulēs, kuru tulkojums arī ir izdots apgādā “Vieda”, jo viņa taču bija tikai cilvēks… Tāpat kļūdīties varēja arī Nikolajs Rērihs.

Aivars Garda: Diemžēl tādas runas izskan bieži arī no tā saucamajiem rērihiešiem, ne tikai no profāniem. Tas liecina par dziļu neizpratni, kā notiek sazināšanās starp Valdoni un viņa Sūtņiem. Helēnu Rērihu Valdonis Maitreija dēvēja par Vietvaldi, bet Nikolaju Rērihu – par Sūtni. Valdonis Maitreija teica, ka viss, ko raksta vai saka Viņa Sūtnis un Vietvalde, – ir pareizi. Jo uz viņiem tiek pastāvīgi vērsts Valdoņa Stars. Tas ir gan Gaismas gan Vieduma stars. Jā, kad tik augsts gars kā Rēriha atrodas uz Zemes fiziskajā ķermenī, tad kļūdas ir iespējamas, ja viņa, piemēram, izkristu no Stara. Lai tas notiktu, viņai būtu bijis jāizdara ļoti liels pārkāpums pret Valdoni. Taču tas nenotiek ar tik augstiem gariem. Tas nozīmē, ja arī kādreiz var iezagties kāda kļūdiņa, tad Stars, jeb Pats Valdonis, to tūdaļ palabo. To var salīdzināt kaut vai ar datoru, kurš tūdaļ parāda kļūdu, ja vārds ir pierakstīts nepareizi. Tas nozīmē arī to, ka Agni Jogas Mācībā nav nevienas kļūdas. Tāpat arī Nikolaja Rēriha darbos, kā arī Helēnas Rērihas vēstulēs. Tas nozīmē, ka visus viņu darbus ir pārbaudījis Pats Valdonis, no Viņa Vieduma augstumiem.

Lai būtu vieglāk saprotams, iedomāsimies, piemēram, sarīkojumu deju pāri uz skatuves, pie izdzēstas gaismas. Uz šo pāri ir vērsts viens spēcīgs prožektors, kurš iet līdzi deju pārim, lai arī uz kuru pusi tas aizdejo. Deju pāris ne uz mirkli neizkrīt no gaismas stara. Tieši tāpat neviens Valdoņa skolnieks neizkrīt no Viņa Stara.

DDD: Es zinu cilvēkus, kas aizrāvušies ar tā saucamo ezoteriku un papildus “Slepenajai Doktrīnai”, “Mahātmu vēstulēm”, Agni Jogai studē arī Alises Beilijas sacerējumus. Šie cilvēki man ir pārmetuši, ka es pārāk šauri skatos uz pasauli, jo pieturos tikai pie pirmajiem nosauktajiem Avotiem un tādējādi sevi aprobežoju tikai ar Rērihiem…

A.G.: Jā, es arī esmu saņēmis tādus pārmetumus. Es tādiem atbildu: “Labāk es “pārāk šauri” skatos kopā ar Rērihu nekā piesārņoju savu galvu ar kaitīgām zināšanām.” Citiem vārdiem – ar nepareizām zināšanām.

Nesagatavotam cilvēkam atšķirt pareizo no nepareizā ir ļoti grūti. Tas ir arī tāpēc, ka mūsdienu liberālā pasaules kārtība uzspiež uzskatu, ka neviens nevar zināt, kas ir pareizi, bet kas – nav pareizi. Tāpēc katram esot savs viedoklis, kas nav ne pareizs ne nepareizs. Tāpēc mēs katru dienu redzam šo “viedokļošanos” gan lopveidīgajos Latvijas radio un  televīzijas raidījumos, gan lopveidīgajā presē. Lopveidīgie ir tie žurnālisti, kuri nerunā par Latvijas atbrīvošanu no ārējiem ienaidniekiem, integrācijas un saliedēšanas ar okupantiem atbalstītāji, tie žurnālisti, kuri necīnās pret homoseksuālismu un tamlīdzīgie. Cilvēkiem tiek iepotēts, ka neviens nezina, kā ir pareizi, bet patiesība ir kaut kur pa vidu starp dažādiem viedokļiem. Nospiedošais vairākums ir uzķērušies uz šīs tumšo spēku makšķeres.

Kad es tikko biju iepazinies ar Agni Jogu, manās rokās nonāca kāda Alises Beilijas grāmata. Man nebija pieredzes šādu grāmatu izvērtēšanā, tāpēc pirmajā brīdī šķita, ka nekā ļauna tajā grāmatā nav. Un tomēr neatstāja sajūta, ka kaut kas nav tā. Tad es uzzināju, ka Helēna Rēriha 1951. gadā ir teikusi: “Neuzturiet attiecības ar Beili skolu, jo viņi ir izpausti kā apslēpti ienaidnieki.” Man jau no paša sākuma tapa skaidrs, ka Hierarhijai ir jāuzticas. Tātad, ja to ir teikusi Rēriha, tad to ir teicis arī viņas Hierarhs Maitreija. Bet Hierarhs nekad nekļūdās. Vēlāk sapratu, ka tāda tipa grāmatas ir rakstītas, lai ievilinātu savos slazdos nenobriedušus cilvēkus. Tajās Alise Beilija slavē Gaismas Skolotājus, tātad arī Valdoni Maitreiju, bet saņem norādījumus nevis no Viņa, bet no sava skolotāja Tibetieša. Varētu jautāt – kas tur slikts, katram ir savs skolotājs? Jā, tikai, ja Tibetietis būtu vienisprātis ar Valdoni, tad Valdonis atzītu Tibetieti par savu kosmisko brāli vai draugu. Taču Valdonis norādīja, ka Tibetietis ir apslēpts ienaidnieks.

Liberasti varētu teikt – katram var būt savs viedoklis. Tas, protams, tā ir. Taču, ja kāda viedoklis nesaskan ar Kosmiskā Hierarha Uzskatu, tad šis viedoklis ir ne vien nepareizs, bet arī kaitīgs. Bet gudrs cilvēks taču grib zināt, kas ir pareizi, un kas – nepareizi. Aplami un kaitīgi būtu teikt, ka “2+2=4” un “2+2=5” ir tikai divi viedokļi, kuriem ir tiesības uz patiesību, taču patiesība ir ne vienam, ne otram, bet kaut kur pa vidu.

DDD: Kā atšķirt patiesību, kuru mums sniedz Kosmiskais Tēvs, no meliem, kas nāk no Sātana? Kā jums tas izdodas?

A.G.: Kā jau teicu, ir ļoti labi jāzina, ko Māca Kosmiskais Tēvs, tad varēs atšķirt tos, kuri nesaka tāpat kā Viņš. Un tomēr man būtu ļoti grūti izšķirt, vai Alises Beilijas grāmatas ir labas vai sliktas, ja es nezinātu, ko par to saka Kosmiskais Tēvs. Viņam var būt tikai viens liels ienaidnieks – Sātans.

Sātans kādreiz bija Erceņgelis Lucifers, kurš ir pazīstams arī kā kritušais eņģelis. Viņš bija ļoti augsts gars, kas vienā brīdī novirzījās no Gaismas Ceļa. Par to arī ir stāstīts Agni Jogā un Helēnas Rērihas vēstulēs. Arī “Austrumu Kriptogrammās”. Ar to es gribu pateikt – ir ļoti labi, ja par kādu grāmatu vai cilvēku ir Gaismas Hierarhijas dotās ziņas. Ja to nav, tad ir jāpaļaujas uz savām zināšanām un jūtziņu. Taču ne katram ir labi attīstīta jūtziņa un lielas zināšanas. Savukārt, ja cilvēks negodā Hierarhiju, tad arī Hierarha dotās ziņas viņam nelīdzēs. Tādu cilvēku var tikai nožēlot. Tāpēc cilvēkiem ir ļoti jāizvēlas, kādas grāmatas lasīt.

DDD: Sakiet, ja jau cilvēcei – ikvienam cilvēkam – ir Kosmiskais Tēvs, vai tad nav jābūt arī Kosmiskajai Mātei? Kas Viņa ir?

A.G.: Es domāju, ka atbilde uz šo jautājumu ir meklējama Valdoņa Maitreijas teiktajā manā atbildē uz pirmo jautājumu.

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.3(425) [2019. gada 8.–21. februāris]


« Atpakaļ