Agni Joga visu izskaidro

Saruna ar Latvijas ekoloģiskā apgāda “Vieda” valdes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Tas nav smieklīgi; tas ir noziedzīgi

 

DDD: Kādā no pēdējiem Jura Lapinska vadītajiem radioraidījumiem “Gaismas pils” uzstājās Irēna Saprovska, kura pati sevi dēvē par latviešu dzīvesziņas pētnieci. Raidījumā viņa aizgūtnēm lasīja Bendžamina Krēmes sacerējumus un smējās, ka “DDD” veidotāji tiem ticot. Vēlāk Juris Lapinskis man paziņoja, ka šis esot bijis humora raidījums. Kā jūs vērtējat Irēnas Saprovskas uzstāšanos? Un vai “DDD” veidotāji tiešām tic Bendžamina Krēmes rakstītajam?

Aivars Garda: Es varu saprast Irēnu Saprovsku. Viņai nepatika mana kritika laikraksta “DDD” šā gada 2. numurā. Viņai arī ir tiesības mani kritizēt. Es nebaidos no kritikas. Taču tajā raidījumā Irēna Saprovska kritizēja nevis mani, bet ņirgājās par savu Kosmisko Tēvu. Par to, kuru viņa uzskata par latviešu Dievu, nezinādama, kas ir Dievs. Viņa drīzāk varēja pateikties man par to, ka es viņai pastāstīju, kas Viņš ir. Tā vietā, lai citētu pirmavotu, proti, Agni Jogu, viņa lasīja izvilkumus no garīgi neveselā Bendžamina Krēmes murgu grāmatas. Ar to viņa savu Kosmisko Tēvu pielīdzināja šim neveselajam tipam. Ņirgāties par savu Kosmisko Tēvu ir smags noziegums. Nezināšana neatbrīvo no atbildības. Juris Lapinskis varēja nezināt, ka Krēmes grāmata ir kaitīga. Šajā gadījumā Saprovska iegāza Juri Lapinski, uzdodama Krēmes grāmatu par kaut ko vērtīgu un uzmanības vērtu.

Nē, laikraksta “DDD” veidotāji neatzīst Krēmi kā autoritāti. Kāpēc? Tāpēc, ka Krēme atzīst par autoritāti Alisi Beiliju, par kuru Pats Kosmiskais Tēvs caur Helēnu Rērihu deva ziņu, ka Beilijai nedrīkst uzticēties. Ka viņa saņem informāciju no tumsas spēkiem. Tas ir elementāri izprotams, ja ir cieņa pret savu Hierarhu. Hierarha teiktais ir jāpilda, nevis muļķīgi jāprātuļo, kā to dara ļoti daudzi nejēgas.

 

Nikolaja Rēriha glezna “Agni Joga”, 1928

Pienākums brīdināt

 

DDD: Jau pirms daudziem gadiem, lasot Alises Beilijas un Bendžamina Krēmes sacerējumus, manu uzmanību saistīja uzkrītoši lielais uzsvars, kas likts uz iesvētīšanas pakāpēm jeb, kā citi saka, uz iniciācijām. Īpaši B.Krēme piedēvē daudzām pazīstamām personībām, tostarp arī dižgariem, kādas konkrētas iesvētības pakāpes un arī starus, kas viņus ietekmē. Mana sirds teica, ka tur ir sarakstītas muļķības, un es ar šīm grāmatām neaizrāvos, tās gluži vienkārši mani neieinteresēja – izvēlējos Slepeno Doktrīnu, Mahātmu vēstules, Agni Jogu, kur atradu patiesu Zināšanu Okeānu. Esmu domājusi – varbūt tieši iesvētīšanas procesa profanācija, kas atainota Beilijas un Krēmes darbos, aizrauj nesagatavotus cilvēkus?

Aivars Garda: Daudzi cilvēki kļūdaini uzskata par izcilu sasniegumu psihismu un medijismu. Dzīvās Ētikas Mācība skaidro, ka medija tieksme kontaktēties ar astrālo pasauli ir iedzimta. Par astrālo pasauli dēvē Smalkās Pasaules zemākos slāņus. Psihiķim šī tieksme rodas no vēlmes kontaktēties ar astrālo pasauli. Citiem vārdiem, šī spēja viegli kontaktēties ar astrālo pasauli ir iegūta, nevis iedzimta. Tās ir psihiķa vai medija spējas kaut ko it kā vairāk zināt un redzēt. Viņi paši apgalvo, ka šīs spējas viņiem tiek dotas caur iesvētīšanu. Turklāt ir jāsaprot, ka šīs tā saucamās iesvētīšanas ir tikpat muļķīgas kā arī dažādu masonu, rozenkreiceru, korporeļu, reikistu un citu mūsdienu nejēgu iesvētīšanas. Jo lielāks muļķis, jo augstāka “iesvētības” pakāpe. Tādējādi ļaunie spēki ņirgājas par šiem godkārīgajiem nejēgām, uzskatot tos par lohiem. Lielākoties tie ir garīgi neveseli cilvēki. Tādu ir daudz tā saucamo ekstrasensu, reikistu un citu dīvaiņu vidū. Lielākoties šādi dīvaiņi saņem informāciju no astrālās pasaules zemākajiem iemītniekiem, kuri nav visai gudri.

Astrālā pasaule ir tā pasaule, kurā ne pārāk attīstīti cilvēki kādu laiku uzturas pirms piedzimšanas vai pēc aiziešanas no šīs pasaules. Ja cilvēks ir bijis stulbs šajā pasaulē, tad tikpat stulbs viņš būs arī astrālajā pasaulē. Tieši šie stulbeņi arī uzdodas par gudriniekiem šīszemes medijiem un psihiķiem, iestāstīdami, ka ir diži gari un skolotāji. Daudzi šīszemes cilvēki dabū apsēstību no šiem atmiesotajiem cilvēkiem.

Mūsdienu medicīna nezina, kas ir apsēstība. Agni Joga skaidro, ka apsēstība ir tad, ja cilvēks no astrālās pasaules ielaužas šīszemes cilvēka apziņā un caur šo cilvēku īsteno savas intereses. Cilvēks sāk runāt ar apsēdēja vārdiem. Pats apsēstais nesaprot, ka ir apsēsts. No apsēdēja ir ļoti grūti tikt vaļā. Apsēstos spēj izdzīt vienīgi tik augsti gari kā Jēzus. Atcerieties, kā Viņš sadzina apsēdējus cūkās. Ir iespējama apsēstība arī no augsti attīstītiem ļauniem cilvēkiem. Bet apsēstajam no tā nav vieglāk, gluži otrādi.

 

Vieglāk neiekrist nekā tikt laukā

 

DDD: Iepriekšējā avīzes numurā jūs teicāt, ka nesagatavotiem cilvēkiem atšķirt pareizo no nepareizā ir ļoti grūti. Pēc šīs intervijas publicēšanas internetā mēs saņēmām pārmetumus no kāda lasītāja (sauksim viņu par Modri), kurš visā nopietnībā jau 50 gadus studē Alises Beilijas, Bendžamina Krēmes un tamlīdzīgus sacerējumus, vērtējot tos kā pareizus. Viņš uzskata, ka Helēna Rēriha ir netaisnīgi nopulgojusi Alisi Beiliju. Ko jūs viņam atbildētu?

Aivars Garda: Pirmkārt, Hierarha sūtņi zemes virsū nekad nevienu nenopulgo. Taču viņi stingri pasaka Hierarha Gribu. Šis Modris izdara milzīgu pārkāpumu pret savu Hierarhu jeb Kosmisko Tēvu un Māti, izteikdams šādus zaimus. Kāds teiks, ka ar viņu taču nekas briesmīgs nav noticis, zibens viņu nav nospēris par to. Ir jāsaprot, ka karmiskā atmaksa par šādu smagu noziegumu nevar atnākt uzreiz. Šis Modra piemērs uzskatāmi parāda, ka atšķirt pareizo no nepareizā ir ļoti grūti. Pat viņš ar savu 50 gadu pieredzi to nespēj.

Jā, viņš plātās ar to, ka 50 gadus ir studējis ezoteriku, tāpēc visu zina. Kādi maldi! Ja viņš ir nekritiski uzķēries uz tumšo spēku makšķeres, tad ir jāsaprot, ka Modris veselus 50 gadus ir studējis viltus mācības un, protams, nekā laba nav iemācījies. Mēs taču zinām, ka vecums ne vienmēr ir gudrība. Katrs no mums zina daudzus vecus un izglītotus muļķus.

Modrim patīk Krēmes pļāpāšana par iesvētības pakāpēm. Uz savu galvu Krēme ir piešķīris dažādas iesvētības pakāpes augstiem dižgariem, tajā skaitā arī Jēzum. Ja cienījamie lasītāji zinātu, cik zemu iesvētīšanas pakāpi Krēme ir piešķīris Jēzum, tad saprastu, ka ne vien lasītāji, bet pat zirgs smietos. Ja Kosmiskais Tēvs–Māte vēlētos pastāstīt par Jēzus Iesvētīšanas pakāpi, Viņš to būt izdarījis caur saviem Sūtņiem – Rērihu ģimeni Agni Jogā. Valdonis nekad nav atzinis par savu sūtni Alisi Beiliju, Rūdolfu Šteineru un Krēmi. Sūtņi nekad nesaka cits citam pretrunīgas lietas. Ja Beilija būtu sūtne, tad viņas teiktais nebūtu pretrunā ar Rērihas teikto. Krēme ir noticējis, ka tās balsis, ko viņš dzird, ir Gaismas Dižgaru balsis. Arī Modris tam ir noticējis. Taču nabadziņu Krēmi ir piekrāpis melnais čukstētājs no astrālās pasaules, uzdodamies par Gaismas Dižgaru.

Stāstu to tāpēc, ka visi, kuri pieskaras Augstai Mācībai, tiek pakļauti tumšo spēku uzbrukumiem, mānīšanai. Gaišie Spēki to pieļauj, lai pārbaudītu, cik spēcīga tiecība apgūt Mācību ir šim cilvēkam. Taču visi pārbaudījumi nekad nepārsniedz pārbaudāmā spēkus. Viņš vienmēr spēj iziet no pārbaudījuma kā uzvarētājs, protams, ar zināmu piepūli. Nekas cilvēkam netiek dots par brīvu. Arī zināšanas. Tās ir jāpaņem ar gara spēku.

DDD: Vai vienīgi tumšie spēki ir vainīgi? Vai pats apmānītais nav atbildīgs?

A.G.: Protams, apmānītais ir vainīgs tāpēc, ka viņa paša sirdī un prātā ir meli. Otrkārt, meli tamdēļ viņam šķiet mīļāki par bargu patiesību. Viņš ir vainīgs ar to, ka nav turējis savu prātu un sirdi šķīstu. Tieši tāpat ir vainīgi tie latvieši, kuri ir netīri nacionālajā jautājumā. Modris vismaz nacionālajā jautājumā kā par brīnumu ir sakarīgs. Vai uz ilgu laiku? Par Modra atbalstītāju un viņa tiražēto ezoterisko muļķību apjūsmotāju sociālajos tīklos ir uzmeties bēdīgi slavenais ārsts un reikists Jānis Ozols. Vai nu Modris pacels reikistu līdz nacionālā jautājuma izpratnes līmenim, vai nu reikists novilks Modri līdz savam zemajam līmenim. Tāds ir tas jautājums. Novēlēsim Modrim ne vien nekrist, bet izrauties no melu purva. Tā kā viņam Hierarhija nav autoritāte, tad izvilkt sevi no purva Modris var tikai tāpat, kā to darīja Minhauzens – saķēris sevi aiz matiem, pats izvilka sevi.

 

Hierarhija – Kosmosa Likums

 

DDD: Kāpēc vispār vajag runāt par Jauno Mācību?

Aivars Garda: Pajautājiet pirmajiem kristiešiem, kāpēc viņi runāja par Kristus Mācību? Tāpēc, ka to vēlējās Mācības Autors. Vai kāds ir tik stulbs, ka nosoda pirmo kristiešu pašaizliedzību un drosmi? Tieši tāpat Kosmiskā Tēva Griba ir, lai tiktu izplatīta Viņa Jaunā Mācība – Agni Joga. Bez Jaunās Mācības nav iespējama cilvēces garīgā un fiziskā attīstība Jaunajā Pasaulē. Mūsdienu vecā pasaule dzīvo savas pēdējās dienas. Tā tiks iznīcināta. Dzīvei Jaunajā Pasaulē vajag gatavoties ļoti nopietni.

DDD: Ko Kristus gribēja teikt ar to, ka Viņš – Kristus – bez sava Kosmiskā Tēva nav nekas?

A.G.: Arī mēs, šīs konkrētās cilvēces cilvēki, varam teikt, ka bez sava Kosmiskā Tēva Kristus–Maitreijas mēs neesam nekas. Ar to Kristus teica, ka bez Kosmiskā Tēva jeb Hierarha nav evolūcijas. Hierarhija ir Kosmosa Likums. Tas nosaka evolūciju, kad zemāko māca augstākais. Pēc analoģijas vecāki māca bērnus. Fiziskajā pasaulē bērni var kļūt gudrāki par vecākiem. Kosmosā šīs analoģijas nav. Kosmiskais Tēvs vienmēr būs augstāks un gudrāks par savu kosmisko dēlu vai meitu. Kāpēc? Tāpēc, ka Kosmiskais Tēvs ir nevis mazliet, bet miljardiem reižu gudrāks par savu dēlu vai meitu. Turklāt arī Viņš nemitīgi evolucionē jeb attīstās un kļūst gudrāks un gudrāks. Mēs Kosmisko Tēvu neesam spējīgi panākt un apsteigt gudrībā un varenībā.

DDD: Vēl Kristus teica, lai dzer Viņa asinis un ēd Viņa miesu.

A.G.: Ar to Kristus teica, ka Viņa Mācība ir Viņš Pats. Taču to var saprast arī burtiski, ja cilvēks zina, ka Kristus–Maitreija ir viņa Kosmiskais Tēvs–Māte. Ja cilvēks zina arī to, ka Valdonis Maitreija ir Saules Sistēma. Ja cilvēks zina, ka Valdoņa ķermenis ir visa Saules Sistēma. Ja cilvēks zina, ka viņš atrodas sava Tēva–Mātes ķermenī tāpat, kā bērns atrodas grūtas mātes ķermenī. Bērns ne tikai tēlaini izsakoties, bet burtiski dzer mātes asinis un ēd viņas miesu. Bērns mātes vēderā bez mātes nav nekas. Ja māte mirst, iet bojā arī bērns. Ja māte jūtas labi, jūtas labi arī bērns, un otrādi. Gluži tāpat visas dzīvās un tā saucamās nedzīvās būtnes Saules Sistēmas ietvaros atrodas tās ķermenī. Tātad arī Kosmiskā Tēva–Mātes ķermenī. Kad mēs ieelpojam gaisu, mēs ieelpojam Viņu, kad mēs dzeram ūdeni, mēs dzeram Viņa enerģiju, kad mēs ēdam, mēs ēdam Viņa enerģiju, tas ir – Viņu Pašu. Mēs nevaram ieelpot neko citu, izņemot Viņu. Kad ir šī izpratne, tad pužļa vai mozaīkas trūkstošie elementi izkārtojas pareizi.

Pieņemsim, ka visu zvaigžņu Kosmiskais Tēvs–Māte ir Galaktika. Tātad arī visas zvaigznes atrodas Galaktikas ķermenī. Tātad zvaigznes ēd, dzer, elpo Galaktiku. Tēlaini izsakoties. Un arī burtiski. Un tā uz augšu līdz pat Kosmosam un Bezrobežībai.

Krieviem ir tādas koka rotaļlietas – matrjoškas (latviski – bābiņas). Turpinot līdzību, var teikt, ka Zeme un citas planētas ir tā mazākā matrjoška. Tā ietilpst nākamajā pēc lieluma bābiņā – Saules Sistēmā. Tātad ieliekam mazāko matrjošku nākamajā pēc lieluma.  Galaktika ir trešā lielākā matrjoška. Tajā varam ielikt otro matrjošku, kurā iekšā jau ir pirmā matrjoška. Visas Galaktikas ietilpst nākamajā pēc lieluma matrjoškā – Kosmosā. Viss milzīgais Kosmoss ietilpst Bezrobežībā. Skatoties no otra gala, mēs varam atvērt pirmo lielāko matrjošku – Bezrobežību. Mēs ieraudzīsim mazāku matrjošku – Kosmosu, kurā savukārt ietilpst visas mazākās matrjoškas viena pēc otras. Mazākā matrjoška dzīvo lielākajā matrjoškā. Lielākā matrjoška ir mazākās matrjoškas tēvs–māte. Nedrīkst aizmirst ka Saule, Galaktika, Kosmoss ir dzīvas būtnes, ko ietver Mūžīgais Bezrobežīgais Princips. Vajag pierast, ka tā ir zinātniska patiesība, kaut arī mūsu tumsonīgā zinātne to neatzīst. Taču atzīs vēlāk, tāpat kā Džordano Bruno zinātne atzina krietni vēlāk. Cienījamie lasītāji! Atzīstiet tagad, un tad jūs par dažiem gadiem apsteigsit zinātni!

 

Metīsim bailes pie malas!

 

DDD: Daži cilvēki zvana mums uz redakciju, teikdami, ka viņiem patīk ar Agni Jogu saistītie temati. Citi saka, ka tieši šie temati viņiem ir nesaprotami, ka tos nevajag publicēt.

Aivars Garda: Pateicamies tiem, kuriem patīk šie temati. Tas nozīmē, ka viņi iepriekšējās dzīvēs jau ir pieskārušies Mācībai. Daudz vairāk ir to, kuri nesaprot. Tāpat kā daudz vairāk ir to, kuri lasa pārējās jeb mietpilsoniskās Latvijas avīzes, nevis laikrakstu “DDD”. Daudz vairāk ir to, kuri nesaprot vai negrib saprast tik elementāru lietu kā savas zemes atbrīvošanu no ārējiem ienaidniekiem. Tie, kuri negrib saprast vai izliekas, ka negrib, ir valsts nodevēji un gļēvuļi. Lai runātu par ienaidnieku izraidīšanu, ir vajadzīga bezbailība. Lai izprastu Agni Jogas patiesības, ir vajadzīgas zināšanas. Bet, lai īstenotu šīs patiesības dzīvē, bez vīrišķības tomēr nevar iztikt. Jo gandrīz visa sabiedrība nostājas pret šīm patiesībām.

DDD: Varbūt tomēr mums vajag izpatikt lasītājiem, lai tikai mūsu avīzi lasītu pēc iespējas vairāk cilvēku?

A.G.: Nē, domāju, ka nav jāiztop. Lai iztop pārējās avīzes un turpina rakstīt nesvarīgas lietas. Tie lasītāji, kuri pārtrauks lasīt laikrakstu “DDD”, papildinās citu avīžu lasītāju skaitu. Tādu lasītāju mums nav žēl. Ja jau nav, tad nav. Ar diegiem nav aršana.

Jo vairāk mēs runāsim par cildenām patiesībām, jo vientuļāki mēs būsim. Kristus palika viens pie krusta. Vai tāpēc, ka bija zemu kritis? Gluži otrādi! Kā teica Rainis dzejolī “Kalnā kāpējs”: “Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada, no tevis atšķelsies pēc drauga draugs…”

DDD: Kas ir jādara latviešiem, ja jau ar vēlēšanām nevar panākt, lai tiktu ievēlēti tie, kuri cīnītos par dekolonizāciju.

A.G.: Patiesībā atbildi uz šo jautājumu avīze “DDD” sniedz katrā numurā. Vajag sašust garā un radīt ārējiem ienaidniekiem dzīvi Latvijā neomulīgu, vēl labāk – nepanesamu. Vajag ikdienā konfliktēt ar iebrucējiem, nedrīkst latvietis piekāpties ienaidniekam. Vajag konfliktēt arī ar latviešu nodevējiem, ar nodevīgo valsts varu, ar nodevīgajiem nelietīgajiem žurnālistiem. Vajag diskutēt ar viņiem, lai pārliecinātu par dekolonizācijas nepieciešamību. Vajag teikt acīs šiem nodevējiem, ka viņi ir nodevēji. Nevajag baidīties. Ja latvieši nekļūs drosmīgāki, tad viņi nebūs pelnījuši neko labu. Lai tad samierinās ar to nožēlojamo stāvokli, kāds ir tagad.

 

Intervēja Līga Muzikante

 Publicēta laikrakstā “DDD” Nr.4(426) [2019. gada 22. februāris–7. marts]


« Atpakaļ