Par mūsu tautu un kroplo civilizāciju

LASĪTĀJA VĒSTULE

 

Labdien!

Lasu Jūsu avīzi jau apmēram gadu (sāku stādāt, un darbavietā pienāk avīze “DDD”). Beidzot esmu atradis preses izdevumu, kuram es piekrītu par visiem simts procentiem. Pensijā esot, es nezināju, ka tāda avīze eksistē. Man prieks, ka jūs savos komentāros esat konsekventi un neiekrītat uz provokatoriskiem jautājumiem. Es esmu diezgan liels nejēga datora tehnikas izmantošanā un tāpēc pat nezinu, kā var iesaistīties polemikā.

Vienreiz es laikam “pāršāvu pār strīpu”, turpinot Jūsu iesākto dekolonizācijas  ideju. Ierakstīju “Delfos” – ja savādāk netiekam galā ar okupantu pēcnācējiem, tad ņemam mietus, pēc okupantu parauga, un ejam uz ielām. Apmēram doma bija tāda. Manu komentāru izdzēsa, un saņēmu bezadresu zvanu uz mobilo telefonu – brīdināja par atbildību tautu naidu kurināšanā.

Es piekrītu, ka latviešu tautas pašapziņu būs ļoti, ļoti, ļoti grūti pacelt. Saskatu divus traucējošos faktorus. Pirmais – jau pieminētais pašapmierinošais faktors “esmu labi iekārtojies un liec man mieru”. No saviem tuviem draugiem, kam esmu rādījis avīzi, esmu saņēmis tieši tādas atbildes. Viņi ir turīgi, un lielāko daļu bizness ir saistīts ar okupantu pēcnācējiem.

Mana māsa lasa un piekrīt Jums, bet mūsu gadi vairs nav tie pievilcīgākie, lai nestu šīs idejas tālāk – veči, sēžat rāmi pie ratiem. Es esmu kara laika bērns un augu ļoti latviskā vidē, un līdz ar to ļoti cietu no okupantiem.

Tagad otrais faktors. Jūs varat man nepiekrist, un to arī nemaz nevajag. Risināšu savus novērojumus tālāk. Runa būs par ticības ietekmi uz latviešu tautu. Esmu kristīts, iesvētīs un laulāts baznīcā. Bet daudzu gadu garumā un pārdzīvojumu iespaidā esmu aizgājis no kristietības. Tas nenozīmē, ka es neticu Dievam. Bez šādas ticības mēs iznīksim – kaut kam ir jāvieno mūs ar Visuma saprātu. Neticu Bībelei – to arī ir sakopojuši tikai cilvēki un savās personīgajās interesēs.

Pēc saviem pastiprinātajiem novērojumiem, tieši kristietība neļaus latviešu tautai tikt pie pašapziņas par notiekošo pašu zemē. Neviens mācītājs no kanceles nav teicis viedus vārdu okupantu padzīšanai. NEVIENS man zinošs. Jo Kristus māca padevību, mīlēt kaimiņus (okupantus), pagriezt otru vaigu, ja tev iesit… Kaut kāds murgs. Esmu runājis ar dažiem citu konfesiju pārstāvjiem – nē, nē, nē, mēs nedrīkstam viņiem darīt pāri. Saku, ka ne jau pāri, bet veicināt savās draudzēs domu, ka viņiem ir jābrauc prom! Tiku nosodīts, un man ieteica par tādām lietām pie viņu draudzes locekļiem nevērsties, jo viņu draudzē ir citādi domājošie – krievi. Tad kas ar mūsu tautu notiek? Uz kurieni mēs ejam?  Jaunatnei no 25 līdz 35 gadiem ir viņu žargonā “poverī”.

Ja drīkst pajautāt kungam Gardam par Dzīvās Ētikas Mācības izplatību. Katolisms ir pret šo Mācību, un tas jau ir nopietni. Man bērnišķīgs jautājums. Kā Vispilnīgākais, Absolūtais  ir radījis tik kroplu civilizāciju? Pirms mums taču bija civilizācijas ar ļoti augstu inteliģences, tehnikas līmeni. Nemaz jau nerunājot par garīgo līmeni. Tagad Viņš rada (meitas uzņēmumu), kas centīsies to visu salabot. Es kaut ko neizprotu. Mēs taču neesam vienīgā civilizācija Visumā. Tas būtu naivi domāts.

Piedodiet par garo rakstu. Es nezinu, vai Jūs to izlasīsit – varbūt garos ziemas vakaros.
Novēlu tā turpināt. Bez cīņas nav cerības uz uzvaru.

 

Ar cieņu,

Inesis Deksnis

 


ATBILDE LASĪTĀJAM

 

God. Inesi Deksni!

Sirsnīgs paldies par Jūsu vēstuli. Priecājos, ka kopā ar māsu lasāt avīzi “DDD” un piekrītat tajā rakstītajam. Tādi lasītāji negadās bieži, tāpēc arī ir ļoti vērtīgi. Jūsu komentārs “Delfos”, ja es pareizi sapratu, nebija naidu kurinošs starp tautām. Katrai tautai ir ne vien tiesības, bet arī svēts pienākums izraidīt no savas zemes ārējos ienaidniekus, kas iebruka Latvijā okupācijas laikā. Tautai to ir tiesības darīt gan ar mietiem, gan šķēpiem, gan zobeniem.

Tas, ka “Delfi” Jums pārmeta nacionālā naida kurināšanu, nav nekas jauns. Tādu apsūdzību pret mani un Līgu Muzikanti 2005. gadā izvirzīja Ģenerālprokuratūra Maizīša vadībā pēc Drošības policijas safabricētās apsūdzības. Vairākas tiesas trijās instancēs pilnīgi attaisnoja mūs. Tiesā mēs konsekventi aizstāvējām latviešu tautas tiesības izraidīt okupantus. Tiesa tās atzina. Tā ka variet visādiem “Delfu” šmurguļiem – zvanītājiem un draudētājiem – aizbāzt muti.

Jums ir taisnība, ka bez ticības Dievam jeb tam Augstākajam Spēkam, kas ir Visuma eksistences pamatā, iznīks ne tikai latviešu tauta, bet arī jebkura cita tauta. Jums ir taisnība, ka tāda Dieva, kādu sludina baznīcas, patiesībā nav. Kristus nekad nav bijis par to, lai latviešu tauta būtu gļēva un nodevīga pret savu zemi un valsti, neizraidot no tās iebrucējus. Kristus nekad nav mācījis padevību ārējam ienaidniekam, piedošanu tādā nozīmē kā taisnīguma neatjaunošanu. Tie ir meli, bet melu tēvs ir Sātans. Visas baznīcas, kas pauž šos melus ir sātaniskas.

Garīdzniekiem nav jābūt obligāti ar ragiem un āža bārdiņu. Pietiek ar to, ka viņi melo. Tā arī pasakiet viņiem. Tāpēc jau tiek dota Jauna Mācība – Agni Joga –, ka Bībele ir pārrakstīta un kļūdaini labota, ka tai vairs nevar uzticēties. Uzticēties var vienīgi Bībeles pirmavotiem, kuri mums nav pieejami. Tas, ka katoļi un arī citas konfesijas nepieņem Jauno Evaņģēliju, liecina par to, ka Pāvests un citu konfesiju augstākie vadītāji nekalpo Kristum. Viņi vienīgi piemin Kristu, ar Viņa Vārdu attaisnodami savu tumsonību. Ja viņi nebūtu tumsoņi, viņi pirmie atzītu un, galvenais, pazītu Jaunajā Mācībā Kristu. Kaut arī Viņš vēlas, lai tagad Viņu sauktu par Maitreiju. Nevis man, bet baznīckungiem, filozofiem un citiem zinātniekiem vajadzētu stāstīt to, ko tagad stāstu es. Tas, ka viņi to nedara, liecina par viņu zināšanu neatbilstību jaunajam laikmetam, par atpalicību, tumsonību, stulbumu…

Arī par jaunatni es Jums piekrītu. Diemžēl jaunieši ir vēl vairāk apstulboti par vecāko paaudzi. Viņi grib baudīt turību un pārticīgi dzīvot, nevis mīlēt savu tautu. Kā arī ir par gļēvu, lai iestātos par dekolonizāciju.

Arī es jaunībā jautāju sev, kā Dievs varēja radīt tik kroplu civilizāciju? Dzīvā Ētika sniedz atbildi uz šo jautājumu: Dievs nav radījis šo kroplo civilizāciju, to esam radījuši mēs paši – šīs civilizācijas cilvēki. Vienīgais, ko Dievs pats ir radījis, ir Viņa jeb Kosmiskie Likumi, kas ir absolūti pilnīgi, jo Absolūtais Dievs nevar radīt neko, kas nav absolūti pilnīgs. Ir grūti pāris vārdos pastāstīt, kā tas ir. Ir jāstudē Dzīvā Ētika vai vismaz ir jāizlasa Aleksandra Klizovska grāmata “Jaunā Laikmeta pasaules izpratnes pamati”, kur šie jautājumi ir apskatīti populārā valodā.

Ja dažos vārdos – tad šajos Kosmosa Likumos cilvēki un visas citas radības attīstās, likumu dzītas. Katra radība, sākot pat ar puteklīti, ir apveltīta ar Absolūta daļiņu – Monādi, kuru Viņš ir atdalījis no sevis un piešķīris katrai radībai. Šī Monāde ir tikpat pilnīga kā Pats Absolūts. Gluži tāpat kā okeāna ūdens piliens pēc sastāva ir identisks okeāna ūdenim. Tāpēc jau ir tāds teiciens, ka Dievs mūs ir radījis pēc sava ģīmja un līdzības. Nevis cilvēka ķermenis ir radīts pēc Absolūta līdzības, kā to nepareizi uzskata. Šī Monāde atrodas katra cilvēka sirdī. Tāpēc mēs visi esam Dieva bērni. Protams, Dievs spētu radīt arī ideāli labus cilvēkus, bet tad viņi būtu Dieva lelles bez brīvās gribas. Šādas lelles veidotu izcilu civilizāciju, taču tā būtu leļļu civilizācija. Absolūts ar Kosmosa brīvās gribas likumu ir piešķīris Monādei tādu pašu brīvu gribu, kāda ir Pašam. Šī Monāde brīvi attīstās un iziet visas attīstības stadijas, sākot jau ar puteklīti, minerāliem, augiem, dzīvniekiem, kamēr vairāku miljardu gadu garumā attīstās līdz cilvēku līmenim. Kā? Atkaliemiesojoties saskaņā ar Kosmisko Atkaliemiesošanās likumu: piedzimstot, nomirstot, atkal piedzimstot, atkal nomirstot neskaitāmi daudz reižu.

Mūsu civilizācija ir kropla. Tā var aiziet bojā. Taču mēs izveidosim  jaunu, un tā turpinās pilnveidošanos ar Atkaliemiesošanās likumu, katrā dzīvē attīstot sevī cildenas īpašības. Uz Zemes tā tas ir noticis vairākkārt. Tā mēs varam attīstīties līdz dievcilvēka līmenim, kāds ir Kristum. Tad mēs paši iemiesosimies kaut kādās tikpat kroplās nākotnes civilizācijās jau kā cilvēces garīgie skolotāji un mācīsim viņus, kā tagad mūs māca Kristus-Maitreija. Arī tad nu jau mūs pašus sitīs krustā un visādi citādi vajās, jo cilvēka zemākā daba necieš, ka to aicina garīgi pilnveidoties viņa augstākais Es. Varētu jautāt: kāpēc nākotnē būs tikpat kroplas civilizācijas, kāda ir tagad? Tas tāpēc, ka tagadējā cilvēce pēc vairākiem miljoniem gadu jau būs attīstījusies līdz pārcilvēka līmenim, bet aiz mums nāks tās civilizācijas, kuru Monādes tagad ir iemiesotas dzīvniekos, augos, minerālos un putekļos. Pēc vairākiem miljardiem gadu attīstības viņi arī kļūs par cilvēkiem.

Mēs tik tiešām neesam vienīgā civilizācija Kosmosā. Dzīvā Ētika māca, ka uz katras planētas ir dzīvība, taču mūsu acij neredzama. Uz katras Saules Sistēmas planētas ir cilvēku evolūcija, kas atšķiras no Zemes evolūcijas. Ir gan augstākas cilvēces, gan zemākas. Ne tikai planētas ir apdzīvotas. Apdzīvotas ir arī zvaigznes. Arī uz Saules tagad ir spējīgi dzīvot un ugunīgajos ķermeņos dzīvo tādi dievcilvēki, par kādiem mēs varam kļūt tālā nākotnē. Viņu ķermenis sastāv no augstas kvalitātes uguns, kas var izturēt to spriegumu, kāds ir uz Saules. Vēl augstākas pakāpes dievcilvēki var dzīvot un dzīvo uz daudz lielākām un augstāka sprieguma zvaigznēm nekā Saule. Arī starpplanētu un starpzvaigžņu telpa ir apdzīvota ar mūsu acij neredzamām būtnēm. Viss Kosmoss ir dzīvs un ir bezgalīgi liels Cilvēks, kas, saskaņā ar Agni Jogu, kādreiz, bezgalīgi sen, ir bijis uz līdzīgas attīstības pakāpes, uz kādas esam mēs patlaban. Arī mūsos ir ielikta šī spēja pacelties līdz pat Kosmosa līmenim.

Piekrītu, ka to ir grūti aptvert uzreiz. Taču Dzīvā Ētika nav izklaides žurnāls ar krāsainām banālām bildītēm, nav lubu literatūra. Tā nav riekstiņi šokolādē. Lai to izprastu, ir vajadzīga zināma garīga un intelektuāla piepūle. Bet nekas neiespējams tas nav – izprast Agni Jogu. Pēc Jūsu vēstules spriežot, Jūs esat domājošs cilvēks, tātad spējīgs izprast Jauno Mācību. Neskatieties uz saviem gadiem. Gudrība, kādu cilvēks iegūst šajā zemes dzīvē, pāriet uz dzīvi Smalkajā Pasaulē. Pēc tam – atkaliemiesojoties uz Zemes. Gluži tāpat kā nezināšana un tumsonība. Ja cilvēks šeit ir tumsonis, tad arī “tur” viņš būs tumsonis. Tajā pasaulē būt tumsonim ir daudz grūtāk nekā šajā. Tā varat pasveicināt tumsoņus no Aivara Gardas. Lai glābjas no savas tumsonības, kamēr vēl ir laiks.

Protams, Jūs varat piedalīties “Facebook” diskusijās. Tas nemaz nav tik grūti, kā iedomājaties.

 

Patiesā cieņā

Aivars Garda

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.24(422) [2018. gada 21. decembris–2019. gada 10. janvāris]


« Atpakaļ