Gara spēka piepildītu Jauno gadu!

Klusā nakts jeb Maitreija nāk…

 

Tā klusā nakts pirms daudzām  dzīvēm,

Tā Zvaigzne, kura iedegās,

Joprojām nāks no gadu dzīlēm –

Un aicinās, un uzrunās.

 

Vai saprot cilvēce šos vārdus,

Ko zvaigžņu tāles lejup nes,

Kas izdzēš tumsonību, maldus

Un neziņu uz pasaules?

 

Ar kādreiz šķilto Gaismas zibsni

Uz zemes Dailes dzirkstis līst.

Nu Maitreija ar Jaunu Zvaigzni

Nāk, degdams visās ugunīs.

 

Reiz nestā Patiesības lāpa

Nu tagad visās krāsās zied!

Dod gaismu tiem, kas Dailes slāpa,

Kam ceļš caur nakti augšup iet.

 

Tā klusā nakts, kad runā zvaigznes,

Auž pavedienu smalkāko.

Un Gaismas spārni garu aiznes

Uz Virsotni visaugstāko.

 

***

To Patiesības pirmo asnu,

Ko Kristus ļaudīm atnesa,

Vai kopa, loloja pret Ausmu,

Jeb to kā lieku aizmēza?

Steidzīte

 

 


 

Godātie “DDD” lasītāji!

Mēs kopā veidojam latviešu tautas garīgo karaspēku, kura uzdevums ir atmodināt snaudošos, atmaskot un atšķelt nodevējus un padzīt ārējo ienaidnieku, lai Latvija un latviešu tauta arī nākotnē būtu iezīmēta pasaules kartē. Jaunajā 2019. gadā vēl dziļāk apzināsimies savu pienākumu un būsim ugunīgi, taisnīgi, bargi un drosmīgi ikdienas cīņās par latviešu svētākajām tiesībām un interesēm dzīvot patiešām brīvā nacionālā valstī. Katrs savā vietā – gan lielās, gan mazās lietās – neatlaidīgi strādāsim, lai okupantiem dzīve Latvijā kļūtu nepanesama un viņu lielākā vēlēšanās būtu aizvākties no šejienes. Mums šī cīņa ir jāuzvar!

 

Gara spēka piepildītu Jauno gadu!

 

Laikraksta “DDD” veidotāji


« Atpakaļ