Lauku skolas

Agrāk laukos cēla skolas,

Lai tās tur nestu gaismu.

Tagad valsts tās nīdēt sola

Kā zvēru ļaunu, bīstamu.

 

Tāpēc mērķtiecīgi, lēni

Sāk jau skolas taisīt ciet.

Latvju meitenes un zēni

No tēva mājām projām iet.

 

Tagad visi redzam sekas:

Nauda seko skolēnam,

Pazūd mājas, aizaug tekas,

Senči raud zem velēnām.

 

Likumu, ja Saeima balstīs,

Laukos tikai muižas būs.

Sveši ļaudis mūsu valstī

No tēvu zemes peļņu gūs.

 

Lauku bērnus svešās skolās

Cittautieši integrēs.

Dažos gados skolas solā

Tie latvietību pazaudēs.

 

Jānis Rīts

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(340) [2018. gada 26. janvāris–8. februāris]


« Atpakaļ