Diskusija interneta sociālajā tīklā “FACEBOOK”

(Diskusija publicēta saīsināti un bez gramatiskām korekcijām.)

Aivars Garda: “Nezināt mītnes zemes valodu var viesis, idiots vai okupants, kas uzspiež savu valodu.” – K. Markss.

Līga Muzikante: Lasīju, ka šis plakāts ticis izstādīts kādā Moldāvijas pilsētas ielā. Šeit, Rīgā, vajadzētu tādus daudzus – katrā mikrorajonā, pie lielveikaliem un Vecrīgā!

Anna Flynn: uz lielceļiem… pie katras mājas, kur dzīvo okupantu pēcnācēji… Tirgus laukumā…Tramvaja galapunktos… pie viesnīcām. Lidostā RĪGA…

Галия Сейфуль-Мулюкова: Не признавать права человека говорить, думать, изъясняться на своём родном языке в стране, где он родился – это нацизм в чистом виде! Люди имеют право на свой родной язык! Нацисты – это смерть демократии! (Neatzīt cilvēka tiesības runāt, domāt, izteikties savā dzimtajā valodā zemē, kur viņš ir piedzimis, – ir nacisms tīrā veidā! Cilvēkiem ir tiesības uz savu dzimto valodu! Nacisti – tā ir demokrātijas nāve! – “DDD” tulkojums.)

Liene Apine: Galija, loģika ir tāda, ka kolonisti, okupanti un viņu pēcteči nekad nevar kļūt par mazākumtautību pārstāvjiem okupētajā teritorijā. Loģika liks ātrāk vai vēlāk visiem padomju laikā iebraukušajiem un viņu pēctečiem, kuri atrunājas, ka ir dzimuši Latvijā, sakravāt savus čemodānus un doties uz etnisko dzimteni. Tikai savā etniskajā dzimtenē tautai ir tiesības un pienākums VISU pakārtot savām vajadzībām. Ja tādi kā Jūs, Galija, tomēr nolemj dzīvot LATVIEŠU ZEMĒ, tad jātur mute un jāievēro latviešu prasības. Ja tomēr kaut kas ne, tad – čemodan, vokzal, Rodina…

Aivars Garda: Galija neapzinās vai izliekas nezinām, ka pati ir latviešu tautas un valsts ienaidniece. Daudzi viņas izteikumi par to liecina. Ja ārējais ienaidnieks piedzimst okupētajā zemē, viņam saglabājas ārējā ienaidnieka statuss. Ārējais ienaidnieks nekad nevar tikt pieskaitīts pie minoritātēm. Viņu iekarotā tauta nekad nemīlēs, izņemot gadījumu, kad tautai ir atņemts veselais saprāts. Galijas paustā filozofija ir krievu fašisma un neoliberālisma mistrojums.

Steidzīte Freiberga: Pēc manām domām, šī Galija ir vienkārši tumsone, cita nekā šeit pateikt nevar. Vai Mācības sekotājs varētu būt apzināts šovinists? Lai gan arī tumsonību tādā gadījumā nevarētu attaisnot. Vārdu sakot, var griezties uz riņķi, bet atrast skaidrojumu šādai apziņas novirzei nu nekādi nespēju…

Галия Сейфуль-Мулюкова: Кто Вам говорит о том, что мы не знаем латышский язык, уважаемый нацист? Мы говорим о своём праве говорить, мыслить и обучать своих детей и внуков на родном языке… (Kas Jums saka, ka mēs nezinām latviešu valodu, godātais nacist? Mēs runājam par savām tiesībām domāt un mācīt bērnus un mazbērnus dzimtajā valodā… – “DDD” tulkojums)

… Сеять рознь и вражду – это цель фанатичных радикалов… А тем более такие, как А.Гарда! Он читает Учение Живой Этики. Он ведает, что творит! (Sēt nesaskaņas un ienaidu ir fanātisko radikāļu mērķis… Un it īpaši tādu kā A.Garda! Viņš lasa Dzīvās Ētikas Mācību. Viņš zina, ko dara! – “DDD” tulkojums.)

Līga Muzikante: Галия Сейфуль-Мулюкова Nereti cilvēks saskata otrā to, kāds pats – tas ir Jūsu gadījums.

Galija Seifuļa-Muļukova! Jūs ar savu destruktīvo darbību graujat cilvēkos cildenās idejas “Miers caur Kultūru” izpratni. Tas ir nepieļaujami! Tā nedrīkst rīkoties cilvēks, kurš sevi uzskata par rērihieti. Jūs izraisāt riebumu latviešos un pastiprināt lielkrievu fašismu krievvalodīgajos, tādējādi pastiprināt tumsas centienus – netaisnīgumu un mīlestības trūkumu starp tautām un cilvēkiem.

Latviešu tautas dižgars, Rēriha skolnieks Rihards Rudzītis tādām nacistēm jeb lielkrievu fašistēm, kāda esat Jūs, teiktu: Negrābsties ar saviem netīrajiem grābekļiem gar svētumiem! Viņš būtu sašutis, ieraugot, ar kādu fašistisku zemiskumu Jūs apvainojat latviešu tautas patriotu Aivaru Gardu, kurš nenogurstoši strādā, lai atjaunotu Taisnīgumu, Mīlestību, Kultūru starp tautām un cilvēkiem! Pārlasiet Mācībā visu, kas teikts par liekulību, svētulību, iedomību un tad godīgi ieskatieties savā netīrajā dvēselē – ja paveiksies, ieraudzīsit savas apziņas patības šausmas. Rihards Rudzītis un ikviens patiess Kultūras darbinieks ir pret tādām nacistēm, fašistēm, kāda esat Jūs Galija. Jūs paceļat roku pret Latvijas pamatnācijas pārstāvi, kurš aizstāv un cīnās par savas tautas tiesībām uz attīstību, un savu fašistisko naidu aizsedzat ar svētumiem. Kur vēl tālāk!!!

Jau sen būtu pārtraukusi jebkuru saskarsmi ar Jums, Galija, taču, pateicoties Aivara Gardas pacietībai, Jums tiek dota iespēja pašai sevi pilnībā atmaskot. Skats, kas paveras, nav patīkams, tomēr ir vērtīgi iepazīt cilvēku ar spilgti izteiktu lielkrievu fašisma apsēstību. Tumsai ir jāizpaužas, lai cilvēki pretīgumā no tās novērstos.

Māris Rombergs: Beidziet vienreiz debatēt ar kaut kādiem beztautības deģenerātiem!!! Un vēl svešā valodā? Kur jūsu pašapziņa? Lai šie vazaņķi smird vieni paši.

Aivars Garda: Varētu jau nedebatēt ar beztautības deģenerātiem, bet tā ir iespēja parādīt mūsu stulbajiem tautiešiem, kuri ir samierinājušies ar ienaidnieku-deģenerātu klātbūtni latviešu tautā kā kaut ko dabisku un pašsaprotamu, to, kādi šie deģenerāti patiesībā ir. Vairums latviešu taču domā, ka tādus vajag integrēt. Kā citādi lai ieskaidro mūsu tautiešiem, ka šādi tipi ir izraidāmi saskaņā ar likumu? Līga pareizi saka, ka viņi slēpjas aiz svētulības maskas. Kā citādi viņus atmaskot? Ir jāpanāk, lai mūsu tautieši izjustu pretīgumu pret latviešu tautas ārējiem ienaidniekiem. Tās taču ir dabiskas jūtas pret okupantiem. Tad nu lai viņi sevi parāda visā savā “krāšņumā”. Lai viņu smirdoņu sajūt arī visi gļēvie un nodevīgie latvietīši.

Līga Muzikante: Jā, arī šī ir tāda kā “Augeja staļļu” tīrīšana.

Tas, ka tādai Galijai sākās lielkrievu fašisma nieze, ieraugot plakātu, uz kura ir rakstīti ļoti pareizi vārdi, – tas vien parāda mūsu ārējo ienaidnieku (kurus latviešu pūlis verdziski apbužina!) fašistisko dabu. Ko tad tik īpašu pasaka Kārlis Markss? Tikai taisnību!

Галия Сейфуль-Мулюкова: Попридержите язык свой нацистский! Мы живём в цивилизованной европейской стране, а вы с А.Гардой разжигаете межнациональную рознь! Здесь, на страницах ФБ чувствуете свою безнаказанность? (Pieturiet savu nacistisko mēli! Mēs dzīvojas civilizētā Eiropas valstī, bet jūs ar A.Gardu kurināt starpnacionālo naidu! Šeit, FB lappusēs, jūtat savu nesodāmību? – “DDD” tulkojums.)

Liene Apine: Галия Сейфуль-Мулюкова Jūs laikam to par sevi. Ir tāds teiciens – paškritika ir laba lieta, bet tik traki arī nevajag. Kaut gan Jūsu gadījumā, es tomēr teiktu, ka esat precīzi sevi raksturojusi – cilvēks, kas piesedzas ar augstiem ideāliem, bet ar darbiem sēj naidu un indē cilvēkus.

Līga Muzikante: Galija! Tā neiecietība un cilvēknīšana ir Jūsos – tās ir Jūsu pašas naidpilnās emocijas, kuras saņemat kā bumerangu atpakaļ. Tāds ir likums – Jūsu pašas naids nāk Jums pašai atpakaļ, jo Aivars Garda šo “dāvanu” nepieņem, arī Liene, Steidzīte un es nepieņemam. Tāpēc jau ieteicu negrābstīties ar saviem netīrajiem grābekļiem!

Tik tiešām nieze Galijai piemetusies!

Liene Apine: Galija personificē sevī visu to lielo naidīgo krievvalodīgo masu, kas ik gadu pulcējas 9. maijā pie tā saucamā Uzvaras pieminekļa, pilnībā ignorējot faktu, ka latviešiem šis datums nozīmē ilgu jo ilgu okupāciju un nežēlīgu rusifikāciju. Visciniskākais, ka tādi kā Galija, visticamāk, zina latviešu valodu, bet fašistiskās domāšanas dēļ principā nerunā latviski. Ko gan citu var sagaidīt no sarkanajiem fašistiem?! Tādi kā Galija nav pat pelnījuši cieņu, ko parasti izrāda pretiniekam. Viņa un viņai līdzīgais lielkrievu fašistu pūlis, ko Latvijā sauc par nepilsoņiem, krievvalodīgajiem un naturalizētajiem un kuri Valodas referendumā balsoja par krievu valodu kā otro valsts valodu, ir pelnījuši vien latviešu nicinājumu un padzīšanu.

Vēl man jautājums Galijai – ko viņa ir darījusi latviešu kultūras labā? Es varu nosaukt virkni darbu, ko Aivars Garda ir paveicis krievu kultūras labā, tulkojot un izdodot krievu dižgaru darbus latviski, bet no Galijas puses pamanu vien naidu un necieņu pret latviešu kultūru.

Galija, apmelot cilvēku ir slikti. Ja esat tik gudra, kā šeit iztēlojat sevi, tad to jau Jums vajadzētu zināt, ka karmiski apmelojumi atgriezīsies pie Jums kā bumerangs ar divkāršu spēku.

Steidzīte Freiberga: Tādu cilvēku priekšā kā Aivars, Līga, Liene Jums būtu cieņā galva jānoliec, nevis jādraud vēl ar tiesu. Viņi visu savu dzīvi velta vispārības labumam – savas tautas un valstis interesēm. Būtu kaut mirkli nokaunējusies!

Martins Grapmanis: Galija, cik ilgi Jūs dzīvojat Latvijā? Esmu pārliecināts, ka neskaitāmus gadus, ja pat ne no dzimšanas. Jūs un Jums līdzīgie okupanti un to pēcteči nespēj komunicēt latviešu valodā, pat nodzīvojot Latvijā visu savu mūžu. Kāpēc??? Jūs pati zināt, kāpēc? Jūs un Jums līdzīgie slāvieši vienmēr uzskatāt, ka Jums visur kaut kas pienākas. Visiem Jūs ir jāciena tikai tāpēc, ka kaut kad attālināti esat bijuši saistīti ar “matušku” Krieviju. Ne nieka man Jūs nav jāciena. Jums un tādiem kā Jūs ir jāsāk apjēgt, ka Jūs esat tie, kuriem ir jāizrāda pazemība un cieņa pret tautu un valsti, kas vēl ļauj Jums šeit baroties un dzīvot ērtībā un siltumā. Priecājieties, kamēr varat par to, ka mēs vēl Jūs neesam atgriezuši etniskajā dzimtenē, sēdēt tur esošajos dubļos un sūdos, jo tieši tur Jūs nonāktu. Jūs nenonāktu ne Maskavā, ne Sanktpēterburgā, ne citā daudz maz civilizētā pilsētā. Kāpēc??? Arī to Jūs jau zināt. Tāpēc, ka patiesībā neviens Jūs tur negaida un negrib redzēt. Jūs taču zināt, ka Krievijas krievi Jūs neciena un nicina.

Šeit Jums, Galija, kādā līdzība: Reiz divi zvirbuļi barojās zirgu ganībās. Garām ejošais zirgs viņiem abiem uzbēra kaudzīti sūdiņu. Pirmais zvirbulis pat nopriecājās par notikušo un sāka ēst graudiņus no uzkritušā siltā sūda. Toties otrs sāka nikni čivināt par to, ka viņa tiesības ir pārkāptas, ka viņu neciena. Tā čivinādams viņš neievēroja, ka ir piezadzies pelēkais runcis, kurš arī izbeidza nabaga zvirbuļa mocības. Tāpēc, Galija un Jums līdzīgie, mācība ir tāda: svešās ganībās barojoties, sēdiet tur, kur esat, un nečiviniet!!!

 

Komentāri publicēti saīsināti


« Atpakaļ