Ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!

Atsauksme pēc publikācijas

 

Leons Laitāns

Augšzemes (Sēlijas) latvietis Vidzemē

 

Garajā rakstā, jaucot patiesību ar demagoģiju, autors I.Valerjans (skat.: “DDD” Nr.7(381)) cenšas ietekmēt lasītāja domāšanu, lai beigu daļā deklarētu: “latviešu nacionālšovinisma piemērus”, “Kārlis Skalbe, Marģers Skujenieks un citi latviešu šovinisti”, “latviešu fašisti ulmanieši dedzināja latgaļu grāmatas un aizliedza latgaļu skolas”, “ne krievu, ne vācu okupācijas varas latgaļu valodu neaizliedza”, “rakstība slāvu burtiem, t.s. graždanka, kas ļāva pierakstīt latgaļu valodu precīzāk nekā latviešu alfabēts un to mācīja skolās”, “latgaļu valodu visos laikos ir aizlieguši tikai un vienīgi latvieši”, “daļa latviešu, kuri ir neirolingvistiski ieprogrammēti (NLP) uz nacionālšovinismu un rusofobiju un pat neaizdomājas par to, kādēļ viņiem piemēram jānoliedz latgaļi, jānīst krievi vai jādara vēl kas cits”.

Katrs no šiem apgalvojumiem neiztur kritiku, zinot vēsturiskās patiesības. Kaut vai to, ka vēl 1915. gada Kurzemes guberņas ģimnāzijā Ilūkstē skolēnam, kurš runāja augšzemnieku dialekta Sēlijas izloksnē, uzkāra kaklā tāfeli ar uzrakstu krievu valodā: “On govoril po latyšski!” ‒ tā bija jāstaigā, kamēr viņš neapsūdzēs nākamo latvieti.

Manuprāt, latviešu valodā kurzemnieku, vidus un augšzemnieku dialekti ar daudzajām izloksnēm vēsturiskajos novados brīnišķīgi savijas un atbalsojas tautas tērpu bagātajā dažādībā. Mēs visi varam lepoties ar augšzemnieku dialekta Latgales latviešu izloksni, tā kultūras izpausmēm Dziesmusvētkos, sarīkojumos, teātros, laikrakstos, kinofilmās. Līdzvērtīgi mūsu vēsturei tas būtu jāmāca Latgales skolās (brīvvalsts laikā skolās taču bija Novadu mācība).

Latgales kultūras darbiniekiem būtu vēlējums valodu arī kopt, varbūt pat atbrīvot no Vitebskas guberņas laikā iemantotajiem barbarismiem. Augšzemnieku dialekta izloksnē, kurā Jaunsudrabiņš bērnībā teica: “ōzeits ar līlim rogim,” ‒ nekad nelieto vārdus “škola” un “gazeta”.

Valsts valoda Latvijā loģiski veidota uz Vidusdialekta pamata un ir latviešus vienojošs valstiskuma pamatelements, kuru devalvēt Latgalē nozīmētu kultivēt rusifikācijas imperiālisma āmuli uz Latvijas valsts latvietības stumbra.

Gan Rainis, gan K.Skalbe ir teikuši: “Ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!”; “Vienoti Latvijai!” Atcerēsimies un padomāsim par to!

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.8(382) (2017. gada 28. aprīlis–11. maijs)

Saistītie raksti:  Latgaliskuma aizstāvēšana “krievlatgaļu” izpildījumā

Ko pačukstēja “Runātāji” jeb Latvietības āmulis uz latgalības stumbra


« Atpakaļ