Vēl var visu vērst par labu…

Vilhelms Ļuta

Žurnālists

 

Kopš 1990. gada latviešu skaits valstī ir samazinājies par 180 tūkstošiem. Izrādās, ka tieši tikpat daudz upuru no mūsu tautiešiem prasīja arī cīņas, kuras izraisīja Pirmais pasaules karš. Pārsteidz tas, ka 27 miera gadi mūsu tautai spēja iecirst tikpat sāpīgu robu kā piecus gadus ilgušais karš.

Toreiz, pirms 100 gadiem, sagrautā tautsaimniecība tika strauji atjaunota, jūtami paaugstinājās iedzīvotāju labklājības līmenis. Turpretī atjaunotajā Latvijā, kur nekas netika izpostīts, tautsaimniecība sāka nīkuļot, labklājība nokritās zem vispārējā Rietumvalstu līmeņa.

Regresu izraisīja nemākulīgā saimniekošana, valsts izzagšana. Politiķi, cenšoties izpatikt Briselei un bailīgi blenžot uz Maskavu, atstāja novārtā pamatnācijas intereses. Okupācijas sekas netika novērstas. Aiz tā saucamā integrācijas aizsega turpinājās pārkrievošana.

Nācijas interešu ignorēšana, garīgo vērtību degradācija latviešos radīja neticību savai valstij. Drūmais noskaņojums palielināja tieksmi emigrēt, ietekmēja arī dzimstību. Laimīgākas dzīves meklējumos Latviju ir jau atstājuši 85 tūkstoši latviešu. Bet negatīvā dabiskā pieauguma dēļ zaudēti 95 tūkstoši cilvēku.

Mūsu valsti ik gadu pamet ap 10 tūkstošiem latviešu, bet iebrauc ap sešiem tūkstošiem krievvalodīgo. Tas viss pasliktina etniskās proporcijas. Latviešu īpatsvars valstī nespēj pārkāpt 62 procentu robežu. Trīs pilsētas (Rīga, Daugavpils un Rēzekne), kā arī pieci novadi (Krāslavas, Salaspils, Olaines, Daugavpils un Zilupes) ir pārkrievoti.

Emigrācijas un pretlikumīgās pilsonības izdāļāšanas dēļ izveidojusies pārāk nelabvēlīga situācija pamatnācijai. Latviešu īpatsvars pilsonībā nokrities no 80 līdz 72 procentiem. Tas nozīmē, ka nepārtraukti tiek stiprinātas “Saskaņas” un citu promaskavisko spēku pozīcijas un to mērķis Latviju pārvērst par Krievijas koloniju.

Aplamās politikas ietekmē radušās krasas pārmaiņas reģionu apdzīvotībā. Iedzīvotāji cenšas koncentrēties ap Rīgu, bet nomales paliek tukšas. Visās pilsētās un 85 procentos novadu iedzīvotāju skaits saplok. Virs ūdens pagaidām turas tikai 17 Pierīgas novadi, kuros latviešu daudzums palielinās.

Var jautāt, vai Latvijā ir iespējams stāvokli normalizēt? Jā, vēl var visu vērst par labu. Tikai politiķiem beidzot jānovērš okupācijas sekas un jāizveido latviska Latvija.


« Atpakaļ