Apelācijas tiesas sēde Leonarda Inkina lietā

Leonards Inkins ir apsūdzēts par to, ka esot izdarījis darbības, kas apzināti vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu naida un nesaticības izraisīšanu, ja tās izdarītas, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu (datoru)… Viņš, reaģējot uz Izraēlas vēstnieces neslēpto ieinteresētību “Radio NABA” raidījuma “Tēvijas laikmets” slēgšanā, interneta vietnē “Draugiem.lv” publicēja citātu no “Padomju Savienības žīdu katķisma”.

 

Spogulis nav vainīgs

 

Pirmās instances tiesa mani atzina par nevainīgu, bet prokuratūra tomēr šo tiesas spriedumu pārsūdzēja, un 2015. gada 10. jūnijā pulksten 13:00 Abrenes ielā 3, Rīgas Apgabaltiesā izskatīs prokuratūras iesniegto apelācijas sūdzību.

Kāpēc šāda absurda apsūdzība ir, un kāpēc tik neatlaidīgi kāds vēlas panākt notiesājošu spriedumu?

Tas ir iespējams tikai tad, ja pastāvošā valsts tikai tiek saukta par 18. Novembra valsti, bet patiesībā ir LPSR atvasinājums ar LPSR teritoriju un LPSR iedzīvotāju kopumu. Ja tā būtu 18. Novembra Latvija, tad šāda absurda apsūdzība un tiesvedība nebūtu iespējama.

Atspēkot šo Izraēlas vēstnieces veicināto apsūdzību un apelāciju nav grūti, ja ir dzirdīgas ausis un godīga lemšana. Ja tā nav, tad nekāda daiļrunība un apelēšana nelīdzēs.

Kādam vai kādiem ir ļoti nepieciešams notiesājošs spriedums, un viņi līdzekļus neizvēlas, pat melo un piedēvē man tādas domas, nolūkus un darbības, kuras man nekad nav bijušas.

Es nevienam neko nepiedēvēju, bet ja kāds rīkojas tā, kā ir rakstīts “Padomju Savienības žīdu katķismā”, tad tā nav mana vaina.

Vienīgais, kam ir ietekme uz tiesas lēmumu, – tas ir cilvēku skaits zālē. Jo vairāk to būs, jo taisnīgāks būs tiesas lēmums. No katra, kurš šo dzird un lasa, ir atkarīgs, kā lems tiesa.

Nāc 10. jūnijā plkst. 13.00 uz Abrenes ielu 3 un pārliecinies!

 

Leonards InkinsLeonards Inkins

Apelācijas tiesa


« Atpakaļ