Cīņa par cilvēku apziņām

Satana deribaPasaulē, arī Latvijā, notiek dīvainas lietas. Daudziem kādreiz ir gribējies iesaukties: “Pasaule ir sajukusi prātā!” Tomēr pacentīsimies saprast, ka nevis pasaule ir sajukusi prātā, bet gan visu cilvēku prātos un sirdīs notiek cīņa starp gaismu un tumsu – par mūsu apziņas izaugsmi vai degradēšanos. Un šajā cīņā – vienā vai otrā pusē – piedalās ikviens.

Jau esam rakstījuši, ka pasaules nelabvēlīgos politiskos un ekonomiskos procesus vada slepenas organizācijas, kas ļoti cenšas aizkavēt cilvēces garīgo izaugsmi, lai saglabātu savu varu un savas bagātības Zemes virsū. Tāpēc tiek kultivētas dažādas izvirtības, netaisnība, zemiskums. Šo slepeno organizāciju esamība un darbošanās nav kaut kāda “sazvērestības teorija”, bet ir reāla, dzīvē pastāvoša sazvērestība pret cilvēces garīgo evolūciju, tātad sātaniska prakse.

Par cilvēces pastāvēšanu nākotnē, tās garīgo attīstību, apziņas paplašināšanos un pat par Zemes kā planētas nosargāšanu cīnās vareni Spēki – Baltā Loža, kuras Vadītājs ir devis Dzīvās Ētikas Mācību, Slepeno Doktrīnu, tāpat arī visas nozīmīgās zināšanas cilvēces vēsturē. Savukārt pasaules grāvēji, cilvēku morālie degradētāji un pakļāvēji ir šīs garīgās attīstības pretinieki – gudri, bet naidīgi melno ložu kalpi, kuri iekļaujas arī pasaules visbagātāko cilvēku pulkā. Tumšo ložu pasaulīgās darbošanās plāns virspusēji ir ieskicēts “Cionas gudro protokolos”.

Šīs slepenās organizācijas pastāv – vienalga, vai mēs to gribam vai negribam; ticam vai neticam. Melnie jeb tumšie kalpi ar darbiem realizē savu sātanisko plānu, izmantojot daudzus jo daudzus tumsonīgus, iekāres pilnus un lētticīgus pakalpiņus. Un tieši tāpēc ik palaikam mums gribas iesaukties: “Pasaule ir sajukusi prātā!” Ne velti, “cionas gudrie” par lētticīgajiem dēvē tos, kas par viņiem nekā nezina un pat negrib zināt, toties braši tic viņu meliem un tos izplata tālāk.

 

Par tumšajām ložām ir jārunā

 

Dzīvās Ētikas Mācībā ir teikts: “Par tumšajām ložām arī ir jārunā, jo to ir ļo­ti daudz. Bieži vien cilvēki, vislabākie, pat nepieļauj domu, ka tāda nekrietnība var pastāvēt. Taču var re­dzēt visbaismīgākos noziegumus. Var redzēt, kā tum­šie iejaucas dažādos cilvēku slāņos zem viscienīja­­mā­ko vispārības labuma kalpotāju maskas.” (Dzīvās Ētikas Mācība. Ugunīgā Pasaule III, 575.§).

Paši melno ložu dalībnieki lieliski atpazīst cits citu. Patiešām, pastāv pazīmes acīmredzamas. Tā, ja pamanāt necilvēcīgu cietsirdību, varat būt droši, ka tā ir tumšo pazīme.” (Dzīvās Ētikas Mācība. Ugunīgā Pasaule I, 75.§).

“Bet melnajai ložai ir viens uzdevums – kaitēt Mūsu darbiem un demoralizēt planētu. Parasti ievili­na melnajā ložā tieši ar ilga mūža solījumiem, jo lie­las ir bailes no nāves, gan solot bagātību, gan pilnī­gu varu. Īpaši tagad pieaug vēlēšanās pēc ilgas dzī­ves. Cilvēki nedomā par pārzemes Pasauļu dzīvi, tā viņi ir piesaistīti Zemei. Tumšo pamudinājumu vidū būs kaislība un mantkāre, no tām rodas viszemiskākā nodevība.” (Dzīvās Ētikas Mācība. Ugunīgā Pasaule III, 571.§).

“Kad nosaucu jums pilsētas, kurās ir īpaši at­tīstīts melnās maģijas rituāls, negribēju teikt, ka arī citās vietās tās nav. Gluži otrādi, daudz ir melno ložu, bet dažas nododas ļaunumam kā tādam, bez īpašiem rituāliem.” (Dzīvās Ētikas Mācība. Ugunīgā Pasaule II, 103.§).

“Ir jāgrauj melnās ložas ļoti piesardzīgi. Lieta ir tā, ka tās nepastāv kā oāzes, bet iesūcas pat, varētu likties, viskārtīgākajās aprindās. Tāpēc ir grūti iznīdēt ļaunumu. Bet cilvēki, kuri uzskata sevi Gaismas pusē, nepietiekami palīdz, jo uzticība trūkst un tā nebija at­tīstīta.” (Dzīvās Ētikas Mācība. Ugunīgā Pasaule II, 104.§).

Mūsu avīzes ilggadīgie lasītāji atceras, ka 2003. gadā laikrakstā “DDD” tika pilnībā publicēta “Gudro stratēģija un taktika” jeb “Conas gudro protokoli”, kuros aprakstīti ļoti efektīvi līdzekļi un metodes, kā sagrābt varu pasaulē. Šobrīd, vairākos numuros pēc kārtas, publicētajā vēsturnieka Agra Dzeņa rakstā “Ciānas Gudro protokoli” – mistifikācija vai drauds?” ir detalizēta šo dokumentu patiesā izcelsme un ietekme uz pasaules notikumiem.

Taču, pirms tika atklāti “Cionas gudro protokoli”, dienasgaismu bija ieraudzījuši arī kādi citi slepeni dokumenti, kas varētu apstiprināt tumšo plānu, par kura esamību brīdina arī Dzīvās Ētikas Mācība. Proti, 1776. gadā atklātībā parādījās jurisprudences profesora Adama Veishaupta dibināta slepena brālība ar nosaukumu “Bavārijas iluminātu ordenis”. Ordeņa oficiālie mērķi bija cilvēku izglītošana un it kā tikumiska pilnveidošana, taču patiesie nolūki klajā nāca 1786. gadā, kad kratīšanas laikā tika atrasts brālības slepenais arhīvs. Faktiski vēlākajos “Cionas gudro protokolos” ietvertā stratēģija un taktika bija izklāstīti jau šajos atrastajos iluminātu dokumentos, sevišķi kādā manuskriptā, kuram vēlāk tika dots nosaukums “Sātana Derība”. Iespējams, tā ir daļa no kāda lielāka darba.

Šo dokumentu, kurš ir nodēvēts par “Sātana derību”, varētu nosaukt arī par “Melno ložu deklarāciju”, tādējādi bez liekas mistifikācijas vēršot uzmanību uz tā izcelsmi. Pārlasot Bavārijas iluminātu ordeņa materiālu, nav iespējams nesaskatīt, kā aprakstītais plāns tiek īstenots mūsdienu pasaulē. Tādēļ piedāvājam arī mūsu lasītājiem iedziļināties šajā “deklarācijā” jeb “derībā”, kuru melnās ložas savas darbības izpaušanai, iespējams, ir formulējušas jau vairāk nekā pirms 235 gadiem.

___________________________________

Melno ložu deklarācija jeb “Sātana derība”

 

 • Pirmais noslēpums ir cilvēku vadīšanā – sabiedriskās domas pārvaldīšana, turklāt ir tik ilgi jāsēj ķildas, šaubas un jādēsta pretrunīgi uzskati, līdz cilvēki nomaldīsies pavisam un apjukumā pazaudēs orientieri, un nolems, ka politiskajos jautājumus viņiem ir labāk nebūt savam viedoklim. Vajag tikt uzkurinātai tautas neapmierinātībai; tikt izplatītai negarīgai, netīrai un pretīgai literatūrai. Turpmāk preses uzdevums ir pierādīt ne-iluminātu nespējību visās valsts un reliģiskās dzīves jomās;
 • otrais noslēpums sastāv no tā, lai pirmajā vietā tiktu liktas cilvēku vājības, visi sliktie ieradumi, visas pienācīgās žēlošanas, arī visas kļūdas – tik ilgi, kamēr cilvēki nepārstās saprast cits citu;
 • vispirms ir jācīnās ar atsevišķas personības spēku, jo nav nekā bīstamāka par to. Ja tai piemīt radošā garīgā enerģija, tā spēj sasniegt vairāk nekā miljons cilvēku;
 • ar skaudības, naida, nesaskaņu un karu starpniecību, izmantojot laupīšanas, badu un infekciju izplatīšanu, visām tautām ir jābūt novestām līdz tam, ka tās vairs neredzēs nekādu izeju, izņemot pilnīgu atdošanos Iluminātu pakļautībā;
 • ja kādu valsti iedragā revolūcija, vai pilsoņu kara rezultātā tā stāv ārēja ienaidnieka uzbrukuma draudu priekšā, tad tā vienmēr ir labvēlīga notikumu gaita un darbojos mūsu labā;
 • vajag cilvēkus pieradināt, lai viņi ņemtu kvītis kā īstas monētas, apmierinātos ar ārējo, dzītos pēc baudām, atrastos nemitīgos kaut kā jauna meklējumos, apmaldoties tajos un galu galā sekojot Iluminātiem; to var sasniegt ar labu atlīdzību masām par to pakļaušanos; ar to pašu var pievērst masu uzmanību;
 • ar sabiedrības demoralizēšanas palīdzību cilvēki pazaudēs jebkuru ticību Dievam;
 • ar konsekventu runātā un rakstītā vārda apstrādi, tāpat ar speciāli izstrādātām maldu formām masas būs nosliekušās Iluminātu gribas pusē.

Spēja domāt patstāvīgi cilvēkos ir jābūt likvidētai ar gatavu uzskatu pasniegšanas iesakņošanās starpniecību; garīgos spēkus vajag iedragāt ar tukšas demagoģijas lietā likšanu. Brīvās domas, ko izvirza partijas, Iluminātu oratoriem ir jāizstiepj tik ļoti, lai cilvēkiem, nogurstot no klausīšanās, izstrādātos riebums pret jebkuras orientācijas oratoriem. Tam pretstatā Iluminātu valsts mācībai ir jātiek pasniegtai pilsoņiem nenogurdinošā formā, lai viņi varētu to mierīgi uztvert;

 • masām ir jāpaliek aklām, nesaprātīgām un bez sava viedokļa, lai tās nespētu diskutēt par valstiskās iekārtas tēmām; tās ir jāpārvalda taisnīgam, bet nepielūdzamam spēkam un bezierunu pakļaušanās principam;
 • pasaules kundzību var sasniegt tikai pa aplinku ceļiem, mērķtiecīgi graujot visas patiesās brīvības – likumdošanu, vēlēšanu kārtību, presi, personības brīvības, taču, pirmkārt, tautas audzināšanas un izglītības sistēmas –, un šo noslēpumu par visiem pasākumiem visstingrākā glabāšanā;
 • ar valstiskās iekārtas mērķtiecīgu ļodzīšanu valdības ir jāmoka tik ilgi, kamēr tās nebūs gatavas nodot mums visu savu varu miera saglabāšanas dēļ;
 • Eiropā ir jārosina nesaprašanās starp cilvēkiem un tautām, rasu un reliģiju naids tamdēļ, lai parādītos nepārvaramas šķelšanās, lai neviena kristīga valsts vairs nevarētu atrast sev atbalstu, jo pārējās valstis baidītos, bet jebkuras savienības pret Iluminātiem būtu bezjēdzīgas;
 • citās pasaules malās ir jātiek sētām ķildām, nekārtībām un naidīgumam tamdēļ, lai pieradinātu valstis pie bailēm un nospiestu jebkuru iespējamību parādīt pretošanos;
 • deleģējot prezidentiem tiesības pasludināt kara stāvokli, visa militārā varenība arī nokļūs Iluminātu rokās;
 • “neapgaismotajiem valdniekiem” turpretī ir jātiek novāktiem ar galma apvērsumu un aģentūru operāciju palīdzību, kas neļautu tiem nodarboties ar valsts lietām;
 • ar valsts augstāko posteņu uzpērkamības palīdzību valdībām ir jābūt nostādītām kredītparādos Iluminātu priekšā pēc sērijveida aizņēmumu piešķiršanas tām, kas būtiski palielinās valstu parādus;
 • ar speciāli režisētu ekonomisko krīžu starpniecību, kuru gaitā visi sasniedzamie naudas līdzekļi tiks izņemti no apgrozības, tādējādi tiks veikta naudas saimniecības uzspridzināšana pie “ne-iluminātiem”;
 • naudas spēkam ir jākļūst par vienīgo spēku, kas virza tirdzniecību un ražošanu, lai ar naudas starpniecību rūpnieki varētu iegūt arī politisko varu. Līdztekus Iluminātiem šajā kategorijā ir jāiekļūst arī no viņiem atkarīgajiem miljonāriem; policijai un zaldātiem ir jāpaliek trūcīgiem;
 • ar vispārēju vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību ieviešanu ir jātiek nodibinātai neierobežotai vairākuma kundzībai. Ar pieradināšanu pie patstāvīguma tiek radīta ģimenes un tās audzinošo spēku iznīcināšana. Caur izglītību, kas tiek balstīta uz viltotiem faktiem un aplamām mācībām, jaunatne ir jāapstulbo, jānoved no ceļa un jādemoralizē;
 • sakari ar jau pastāvošajām un jaunu brīvmūrnieku ložu dibināšana, kas turpina izsēto organizāciju darbu, ļaus sasniegt vēlamo mērķi. Neviens nezina viņus un viņu mērķus, un vismazāk pamuļķi no ne-iluminātu skaita, kas tieksies uz biedrošanos atklātajās brīvmūrnieku ložās tikai tāpēc, lai viņu acis veiksmīgāk tiktu piebērtas ar smiltīm;
 • ar šo pasākumu starpniecību tautām ir jābūt uzgrūstām uz domas, lai lūgtu Iluminātus ieņemt pasaules valdnieku lomu. Jaunajai pasaules valdībai ir jābūt reprezentētai kā labdarīgai vadībai-pajumtei, uz kuru saskrien pavisam brīvprātīgi. Ja kāda valsts pret to iebildīs, tās kaimiņi uzsāks pret šo valsti karu. Šādas valdības radīšana prasa pasaules kara organizēšanu

___________________________________

Kā pretoties melnajam plānam?

 

Izlasot “Melno ložu deklarāciju” vai “Cionas gudro protokolus”, var rasties loģisks jautājums: kā tad pretoties šim sātaniskajam plānam? Mums ir jāapzinās, ka tikpat reāli kā melnās ložas jeb “ilumināti”, jeb “cionas gudrie” pastāv arī varenā Baltā Loža. Ar Dzīvās Ētikas starpniecību Baltā Loža jeb diženie Himalaju Mahātmas īpaši brīdina par tumsas kalpu esamību un sniedz nepieciešamās zināšanas, kā sagraut melno plānu un neiekrist tumsas izliktajos tīklos. Ir norādījumi, ka ļoti spēcīgas ložas atrodas Ņujorkā un citās pasaules pilsētās, diemžēl arī Rīgā.

Protams, cīņa pret tumsu nav viegla, tomēr uzvara ir garantēta ar patiesu zināšanu pieņemšanu un īstenošanu dzīvē, jo tumšie kalpi – slepenās cilvēknīdēju organizācijas – var valdīt tikai tad, ja ir tautu tumsonība un apziņu šaurība. Tātad uzvara ir mūsu pašu apziņās!

Nobeigumā vēl viens citāts no Dzīvās Ētikas Mācības:

“Mēs zinām, cik grūta ir apziņas paplašināšana un kādus uzbrukumus izraisa šāds svētīgs darbs. Nevar spriest, kādu spiedienu izdara melnās ložas uz šiem cīnītājiem. Lai slava viņiem, Gaismas nesējiem!” (Dzīvās Ētikas Mācība. Sirds, 181.§).

 

Sagatavoja Līga Muzikante


« Atpakaļ