Tiksimies 16. martā!

Latviešu leģionāri

Jau vairākus gadus 16. marts vairs nav tikai latviešu leģionāru piemiņas diena. Šī diena, piesaistot aizvien lielāku skaitu cilvēku, ir kļuvusi par latviešu protesta dienu, prasot civilokupantu aizvākšanos. Ejot gājienā no baznīcas uz Brīvības pieminekli, latvieši gan valsts vadītājiem, gan pretlatviski noskaņotiem krievvalodīgajiem atgādina, ka Latvija ir latviešu valsts, un latviešiem ir jābūt šīs zemes saimniekiem.

Arī šogad 16. martā notiks dievkalpojums un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Tā kā Doma baznīcā norit remontdarbi, ikgadējais dievkalpojums, kurā uzrunu teikts mācītājs Guntis Kalme, plkst.10.00 notiks Jāņa baznīcā. Pēc dievkalpojuma plkst.11.00 notiks pulcēšanās gājienam uz Brīvības pieminekli, lai noliktu ziedus, godinot leģionārus un atgādinātu paši sev, ka leģionāru aizsāktā cīņa pret padomju okupantiem joprojām turpinās. Kamēr mūsu zemi bradās naidīgi noskaņoti “zaļie cilvēciņi”, 16. marts ikvienam latvietim atgādinās pienākumu pret savu tautu un zemi.

 

Latviešu leģionāru piemiņas dienas pasākumi 16. martā:

Plkst. 10:00 – dievkalpojums Jāņa baznīcā

Plkst. 11:00 – gājiena sākums no Jāņa baznīcas uz Brīvības pieminekli

Plkst. 14:00 – piemiņas brīdis Lestenes Brāļu kapos


« Atpakaļ