Hitlera-Staļina pakta 75. gadadienā

Vilnis EistersVilnis Eisters

 

23. augusts – datums, kad “Molotova-Ribentropa pakta līnijas zonā” tika iekļautas valstis, kurās Padomju Savienība un nacistiskā Vācija īstenoja apzinātas masu slepkavības pret pamattautām. Otrā pasaules kara un pēckara laikā Latvija pārcieta trīs okupācijas raundus: vispirms padomju, tad vācu, tad atkal padomju, kurš vēl nav beidzies…

75. gadadienā, kopš tika noslēgts cilvēci apkaunojošais pakts, visās šo “bandītu” upurvalstīs tika pieminēti necilvēku upuri. Baltijā pieminēja nezvēru upurus − pieminēja ar izceltu patosu BALTIJAS VIENOTĪBAS un CERĪBU ceļa 25. gadadienu. Augsta ranga valstsvīri apmeklēja šausmīgo “STŪRA MĀJU”, notika visādas teorētiskas konferences, bet nerunāja par noziegumu seku likvidēšanu, nerunāja par DDD, nerunāja par to, lai tas nekad neatkārtotos. Nekas netika praktiski izlemts, lai tiktu sodīti vainīgie.

 

Tikmēr “Maskavas namā”…

 

Kamēr upurtautas pārstāvji lika svecītes pie čekas mūriem, dziedāja pie BRĪVĪBAS pieminekļa (nevis BRĪVĪBAS un TĒVZEMES lepnuma statujas), pieminot kādreizējo BRĪVĪBU, tikmēr Čaka ielas okupantu-revanšistu perēklī “Maskavas namā” Staļinistu-Putinistu “harēms” sarīkoja kārtējo saietu, lai lemtu, kā paātrinātu LATVIJAS valsts un latviešu tautas iznīcināšanu. Un, kāpēc gan NĒ?! Kas nav aizliegts − tas ir atļauts! Ja nav notiesāti viņu noziegumi, kāpēc gan nevar veidot recidīvu?

Nirnberga-2 – tas viņiem liekas BLEFS. Varbūt Jalta-2 būtu reālāka. Skat, Krima jau atkal sabiedroto pārvaldē? 1939. gadā, kad Poliju − mūsu dienvidaustrumu kaimiņus, bēdubrāļus − alkatīgi aprija Hitlera Vācija un Staļina Padkrievija, Rietumu varenie (Lielbritānija un Francija) teorētiski pieteica karu tikai Hitleram, bet ne otram agresoram Staļinam. Varam pieļaut, ka ar vienu briesmoni tiem bija gana. Varam tikai zīlēt, kāpēc otro izvēlējās par sabiedroto un flirtējot nodeva saplosīšanai Baltijas valstis un tautas? Varbūt tāpēc, ka tā vēlējās “izredzētie”, kuri sevi vēl šodien uzskata, ka katrs no viņiem ir “dieva turpinājums uz viņiem piederošās Zemes”…?

 

Maza atkāpe

 

Rīgā nesen ieradās Eiropas “mutter” – frau Merkele un strikti paziņoja, ka nedrīkst pārkāpt NATO-Krievijas līgumu, un līdz ar to Ribentropa un Molotova noslēgtā draudzība turpinās. Turpinās senie sakari un draudzība. Baltiešos iesakņojies ticējums par vāciešiem, krieviem un žīdiem − par to, ka vieni nav šķirami no otriem. Vai tajā būtu sava tiesa patiesības?

Ciniski, bet atkal “tradicionālie ienaidnieki” cenšas iznīcināt Baltijas valstis un tautas. Tu zini, es zinu, viņi zina, mēs visi zinām, kas notiek. Vieni melo, citi klusē, bet vai tad visiem būtu jāklusē, kad draud atkārtoties TRAĢĒDIJA?

 

“Krievu pasaule Latvijā un XXI gadsimta izaicinājumi”

 

Un tātad 23. augustā – XX gs. SLEPKAVĪBAS DIENAS piemiņas laikā − Maskavas namā notika revanšistu konference, kuras dienas kārtībā galvenā tēma bija: vai mēs, krievvalodīgie okupanti un to pēcteči, esam gatavi nežēlīgai cīņai? Nosaukums konferencei itin brašs: “Krievu pasaule Latvijā un XXI gadsimta izaicinājumi”!!!

Krievijas vēstnieks Vešņakovs, atklājot konferenci, sāka ar Ukrainu, runāja par tautas likumīgajām tiesībām. Tās ir tiesības, kādas ir tikai lielkrieviem, saldeniem pūkainīšiem, visnevainīgākajiem pasaulē, vismiermīlīgākajiem un laba vēlošajiem kaimiņtautām, kuru glābiņš ir tikai “dižciltīgās un humānākas” valsts paspārnē. Viņā rodoties dziļš sašutums par rusofobisko retoriku Ribentropa-Molotova pakta upuru vidū… Pēc tam uzstājās “starptautiskās lielkrievu pasaules māte” Eiropas Parlamentā Ždanoka ar kārtējiem naidīgiem aicinājumiem pret latviešu valsti un tautu.

Mēs, baltieši, it kā pieprasot, lai okupanti aizmirstot savas saknes. Absurds! Mēs tieši vēlamies, lai viņi atceras savas saknes un aizvācas! Okupācijas seku fakts ir un paliks līdz DDD realizēšanai. Taču “lielkrievu pasaules mamma” žēlojās, ka viņas “bērni” Latvijā tiek diskriminēti: neesot kultūras autonomijas, neesot teritoriālās autonomijas kā augstākā stadija un garantija, lai saglabātu savu valodu un kultūru. Un tad šī lielkrievu pasaules vadone kulminācijā aicināja aptuveni šādi: “Krievi lēni iejūdz, bet brauc ātri, un tagad ir pienācis laiks braukt ātri!” Viņa mātišķi jautāja savam grēkāžu pulkam, kuru grūti bijis iejūgt: “Vai jūs esat gatavi nežēlīgai un bezkompromisa cīņai?”

Ribentropa-Molotova pakta zemju upurtautas zina, ko nozīmēja nežēlīga un bezkompromisa cīņa, kad slepkavoja visus kas neiederas, slepkavoja jaundzimušos un tikko paaugušos bērnus, sievietes un sirmgalvjus!!!

Turpinājumā nāca arī demagoģija no tā saucamā “Antifašistiskās komitejas” barveža Josifa Korena mutes: Latvijā ir simtiem galējo neonacistu, kuri vēlas radīt priviliģētu stāvokli latviešu tautai. Gribu iebilst: bet kur visam sākums? Aktīvās okupācijas gados okupanti, kolonisti baudīja privilēģijas, tādas baudīja arī vācu okupanti, krievu sabiedrotie. Taisnību sakot, krievvalodīgie okupanti nekad neuzņēmās atbildību kā pārkrievošanas elementi, kā okupācijas režīma noziegumu tiešie izpildītāji. Atbildību neuzņēmās arī vācu okupanti, kas tāpat iesāka latviešu tautas iznīcības ceļu. Atskaites punkts ir 23. augusts, kad lielkrievu šovinisti un lielvācu fašisti noslēdza šo NELIETĪBAS DARĪJUMU.

Interesanti, ka tā saucamie “antifašisti” uzpeld, lai neuzpeldētu sarkano lielkrievu šovinistu un cionistu “tandēma” noziegumi. Labākā aizsardzība − uzbrukums! Galvenais − klaigāt un cīnīties pret fašismu… Bet neievērot patiesību, ka ir jāatbrīvojas no visiem XX gs. okupantiem – noziedzniekiem, un to nevar saukt par “fašismu”, “neonacismu” − TO SAUC PAR VĒSTURISKO TAISNĪBU! Tā ir vēlēšanās izbeigt noziegumus, kas tika veikti vācu un krievu tautu vārdā!

Dialogs ar Baltijas tautām neveidojas − tā žēlojās vēl viena no “Putina harēma” loceklēm, Baltijas valstīs nelikumīgi mītošo okupācijas režīma “nepilsoņu kongresa” barvede Krivcova: “Mēs kļūstam par ķīlniekiem starptautisko attiecību saspīlējumā starp Eiropu un Krieviju.” Karš Ukrainā, kuru izprovocēja Putina Krimas okupācija, radījis interesi par “nepieskaitāmo okupantu” likteni Baltijā, tāpēc viņiem vajadzīgs Rietumu valstu atbalsts…

 

Ak, šie “nevainīgie”!

 

Krievu okupanti un viņu pēcteči − savā mūžīgajā nevainībā radītie bērni… Vai Baltija nozaga šos nelaimīgos bērnus? Ja tā ir, tad viņus taču steidzīgi ir jāatdod viņu Dzimtenei! Krievija ir viņu laimes zeme − Dzimtene, kurā var atkāpties un atgriezties vai puspasaules garumā, bet par nelaimi sev un citiem šie “nevainīgie” klaiņo pa visu pasauli un pārvērš sevi par ķīlniekiem. Jauna okupantu filozofija, bet lielkrievi − tie paši vecie! Melo un liekuļo uz vella paraušanu!

Gēbels teica: “Mēs te neesam, lai justu līdzi pamattautām, bet lai justu līdzi vācu tautai.” Šodien Putins runā līdzīgi!

Neveicot DDD, Eiropas Savienība neatrisināja sasāpējušo problēmu Eiropā. Rietumi baltiešiem radīja jaunas un padziļināja vecās problēmas – problēmas, kuras radās, kad notiesāja Molotova-Ribentropa pakta vienu pusi, bet otro negrib tiesāt vēl šodien. Upuri atstāja aiz sevis sērotājus. Okupanti-slepkavas atstāja aiz sevis tikai statistiku… Bet noslepkavotie baltieši tiek iekļauti nacionālajā atmiņā.

Patiesība ir tāda, ka Latvijā pastāv vislielākais agresīva konflikta risks – nekur citur nav tik daudz Ribentropa-Molotova pakta seku kā pie mums. Vai vienreiz nebeigsies lētticīgā laipošana – samierināšanās ar okupantu klātbūtni? Vēl nav par vēlu! Pašlaik ir īstais brīdis veikt novilcināto DDD!

Otrā pasaules kara beigas pieredzēja tikai mirušie… Dzīvajiem tas vēl nav beidzies. Vai pasaule klusēs vai apvienosies par Otrā pasaules kara izbeigšanu? Bet varbūt palaidīs vēl Trešo pasaules karu?


« Atpakaļ