Tikai varonība glābs latviešu tautu!

Brīvības piemineklis“Pēc dažām pazīmēm var atšķirt augšupejošas un lejupejošas tautas. Tauta, kurai vēl var būt priekšā augšupeja, sapņos par varoni, bet aiz vecuma nevarīgai tautai varoņa jēdziens būs apgrūtinošs un nevajadzīgs. Kaut arī šī tauta vēl pārplūdināta ar zeltu, kaut iedomībā kvēlo, taču varoņdarbs tai nepiedien. Iedrosmes kvēle saprāta pilsētas mūrus ir pametusi.

Visu tautu un laiku pasakās laime tiek bērniem, kas aizgājuši no mājas to meklēt.”

/Dzīvās Ētikas Mācība. Agni Joga. 46. paragrāfs/

Šis citāts no Dzīvās Ētikas Mācības grāmatas “Agni Joga” rosina jautājumu: kā ir ar latviešu tautu – vai mūsu tautai vēl ir iespējama augšupeja, tātad nākotne?

 

Vai mūsu tautai ir nākotne?

 

Saruna ar LNF priekšsēdētāju Aivaru Gardu

           

Aivars Garda: Dzīvās Ētikas Mācības grāmatas “Agni Joga” 46. paragrāfā ir teikts par varonību – tās tautas, kurām dzīvs ir varoņa jēdziens, ir perspektīvas.

DDD: Un latvieši – vai mūsu tautai ir nākotne?

A.G.: Būtu jānodala: kas ir tauta un kas ir pūlis – latviski runājošs pūlis. Latviski runājošam pūlim nākotnes nav.

Lielo pārmaiņu stundā, par kuru ir teikts Dzīvajā Ētikā, kad kļūs redzams, kas ir derīgs evolūcijai un kas nav, ļoti daudzi tiks atsijāti – tēlaini izsakoties, “izspļauti” no evolūcijas. Par latviešiem − vienaldzīgie, remdenie, gļēvulīši, nodevēji, kangari evolūcijai nav derīgi.

Manuprāt, šajā citātā ar jēdzienu “tauta” būtu jāsaprot katras tautas labāko daļu − eliti. Nevis to eliti, kas tagad ir pie varas, politisko un varas eliti, bet gan patieso, nacionālo eliti. Bijušie un esošie prezidenti, arī Vaira Vīķe-Freiberga, Saeimas priekšsēdētāji, Ministru prezidenti, deputāti, ministri – ne par šiem cilvēkiem ir runa, jo tie pieder pie pūļa, viņi ir pūļa cilvēki. Tādiem, ja vien sevi nepārveidos, nākotnes nav. Bet, ja tautā ir cilvēki, kuri seko, piemēram, Raiņa ideāliem, kas izteikti lugā “Uguns un Nakts” vai Andreja Pumpura “Lāčplēsī”, tad šādai tautai ir nākotne. Šāda tauta var būt augšupejoša, jo saprot varonību.

Protams, varonību saprot un ciena tikai tautas labākā daļa. Raiņa lugā pūlis ir raksturots ar saucienu – “Vai, vai, mūsu mīļie!”… Tas ir remdenais pūlis, kurš tikai vaimanā – kaut tikai karš nebūtu, labāk par vergu būt, lai tikai dzīvs paliktu. Pūļa cilvēkiem varonība un iedrosme ir svešas īpašības. Taču tautas likteni izšķir nevis pūlis, bet gan tautas labākā daļa.

DDD: Tie, kas ir piederīgi tautas dvēselei?

A.G.: Jā, tieši tā.

DDD: Un, kuriem ir sirds kultūra – vai varētu tā teikt?

A.G.: Jā. Es jau kādreiz intervijās esmu minējis, ka Helēna Rēriha lieto terminu “Ivans Simttūkstošais”. Viņa savās vēstulēs, kuras ir pārtulkotas arī latviešu valodā un izdotas apgādā “Vieda”, paskaidro šo jēdzienu – viens cilvēks no simttūkstošiem ir spējīgs saprast evolūcijas prasības.

 

Būsim taisnīgi un varonīgi!

 

Aivars Garda: Latvijas demogrāfiskajā situācijā, kad šeit ir tikai divi miljoni, katrs “simttūkstošais” kopumā ir 20 cilvēku. Latviešu ir ap 1,2 miljoniem, tātad nosacīti 12 cilvēki ir “latvieši simttūkstošie” jeb latviešu tautas dvēsele, bet 8 cilvēki ir piederīgi citas tautas dvēselei. Starp tautu dvēselēm ne Latvijā, ne visā pasaulē domstarpību nav.

Krievijā ir 140 miljoni cilvēku, tātad tur ir 1400 “simttūkstošie”, pasaulē kopumā – no 7 miljardiem sanāk 70 000 cilvēku, kuri kaut ko saprot un zina par to, kā cilvēcei būtu jāattīstās. Tas tikai nozīmē, ka nav daudz tādu cilvēku – jūs pati esat stāstījusi, kā daži atzīstas, ka nesaprot mūsu avīzē publicētās tēmas par Dzīvās Ētikas Mācību.

DDD: Ir gadījies sastapties pat ar niknumu, jo latviešiem, lūk, ir sava reliģija… Arī kristieši ir iebilduši pret Dzīvo Ētiku.

A.G.: Ir neiespējami kaut ko vairāk prasīt no cilvēkiem, kas iepriekš neko nav mācījušies.

DDD: Mūsu avīzē jau daudzkārt ir skaidrots, ka Dzīvā Ētika nav pretrunā ar kādu patiesu reliģiju, gluži pretēji – tā ir visu reliģiju, filozofiju, zinātņu sintēze, Mācība par dzīves jēgu, cilvēces attīstību. Tomēr, manuprāt, būtu nepareizi domāt, ka latviešu tauta ir tikai šie 12 cilvēki, kas ir spējīgi saprast cilvēces nākotnei nepieciešamo?

 A.G.: Jā, protams. Tauta ir visi latvieši, kas ieklausās patiesībā – cilvēkos, kurus raksturo taisnīguma izjūta, par kuru viņi cīnās, spītējot jelkādiem reliģijas aizspriedumiem, politiskajai pretestībai, dažādiem šķēršļiem. Bet šeit ir arī aptuveni 20 cilvēku, kas izvietoti pa visu Latviju, un droši vien daudzi no viņiem pat neapzinās, ka ir īpaši.

DDD: Viņi notur līdzsvaru?

A.G.: Jā, ja atceraties, Bībelē ir teikts, ka viena svētā jeb taisnīga vīra dēļ tiks glābta visa pilsēta. Šajā gadījumā šis svētais būtu tas viens no simttūkstoša. Domāju, ka ļoti daudzi mūsu lasītāji pieder pie šīs t.s. tautas garīgās inteliģences.

DDD: Mūsu avīzei taču nav tikai 20, bet ir vismaz 200 reižu vairāk lasītāju?!

A.G.: Jā. Tomēr šiem 20 ir jāiznes lielāks cīņas smagums. Bet viņiem palīdz, zinādami vai nezinādami, arī pārējie, kuriem ir kaut kāda izpratne par taisnīgumu, kuriem dzīvs ir varoņa jēdziens. Lūk, viņi visi ir mūsu tautas nākotne. Bet vienaldzīgie, gļēvie, tumšie, remdenie, tiks atsijāti.

DDD: Kā teikts Dzīvajā Ētikā, tādi nav derīgi evolūcijai… Rietumu tautās, manuprāt, ir apdzisis šis nepieciešamais varonības jēdziens?

A.G.: Jā, Rietumos diemžēl prevalē viss, kas degradē cilvēku, kas padara viņu sliktāku. Esam jau daudz par to runājuši. Rietumu tautās nemeklējiet nākotni – Rietumeiropai nākotnes nav. Tā ir rakstīts Dzīvās Ētikas Mācības grāmatās un Slepenajā Doktrīnā. Ir teikts, ka viss sāksies no Anglijas – plūdi un citas katastrofas. Tātad tie mūsu tautieši, kas glābiņu meklē Anglijā, ļoti dziļi maldās – tur glābiņa nav.

 

Intervēja Līga Muzikante


« Atpakaļ