Finanšu kooperācija ir nacionālas valsts nākotne

Saruna ar bijušo “Hipotēku un zemes bankas” vadītāju, biedrības “Krājaizdevu apvienība” biedru Inesi Feiferi

 Feiferis

Kam nauda – tam vara

 

DDD: Jūs pārstāvat biedrību “Krājaizdevu apvienība”, kas apvieno Latvijas krājaizdevu sabiedrības (KKS). Kas ir krājaizdevu sabiedrība, kādi ir tās darbības principi? Vai ir taisnība tiem, kuri apgalvo, ka šis ir ceļš atpakaļ uz komunismu, utopiskas idejas, kas nav piemērotas šim laikmetam?

Inesis Feiferis: Tā nav nekāda utopija – ideja ir ļoti vienkārša. Mēs taču zinām, ka tas, kas apsaimnieko mūsu naudu, lielā mērā ietekmē mūsu likteni. Tad kāpēc mums neapsaimniekot pašiem savu naudu un līdz ar to noteikt arī savu likteni? Krājaizdevu sabiedrība ir finanšu kooperatīvs, kurā apvienojas noteikts skaits cilvēku, kuriem ir jāsalasa likumā noteiktais sākotnējais kapitāls – un pēc tam var sākt darboties. Pozitīvā puse, kas man šajā shēmā patīk, ir tā, ka paši vācam naudu un paši arī nosakām, kur un ar kādām likmēm to izlietot, palīdzot paši sev. Vienalga, vai tā ir palīdzība, piemēram, ģimenei, kurai nepieciešama nauda, lai bērnu rudenī palaistu uz skolu, vai arī aizdevums kāda biznesa uzsākšanai.

Vienkārši runājot, krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīvs, kurš apkalpo tikai savus biedrus, izdodot viņiem kredītus, vai arī pieņemot viņu noguldījumus. Tie, kuri nav kooperatīva biedri, nevar saņemt finanšu palīdzību.

DDD: Droši vien dažiem ienāks prātā apgalvot, ka šāds kooperatīvs ir slēgta biedrība, kas visus darījumus kārto zem galda. Vai tā tas ir?

I.F.: Tā tas nav – pasaulē šī kustība ir ļoti populāra un plaša. Saskaņā ar Latvijas likumu, lai nodibinātu krājaizdevu sabiedrību, ir jāapvienojas vismaz divdesmit fiziskām personām un ir jāsavāc minimums 2,5 tūkstoši eiro liels pamatkapitāls. Mana pieredze liecina, ka, lai krājaizdevu sabiedrība varētu veiksmīgi darboties, nepieciešami vismaz desmit tūkstoši eiro pamatkapitāla. Kad visas formalitātes ir nokārtotas, sabiedrība reģistrēta, ir jāstrādā ar saviem cilvēkiem – izvēloties, kam aizdot, uz kādiem procentiem utt.

DDD: Vai krājaizdevu sabiedrībās var iesaistīties tikai fiziskas personas?

I.F.: Nē, krājaizdevu sabiedrības dibināšanā var iesaistīties arī uzņēmumi, taču nosacījums, ka obligāti jābūt divdesmit fiziskām personām, ir jāievēro.

DDD: Principā krājaizdevu sabiedrība ir neliela banka. Lai tā veiksmīgi darbotos, ir jābūt tomēr kaut kādām zināšanām finanšu jomā.

I.F.: Bez šaubām. Nav jau nekas briesmīgi sarežģīts, bet kaut mazliet ir jāsaprot. Saskaņā ar to, ka darbības licences izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, krājaizdevu sabiedrības valdes locekļiem ir noteiktas prasības – vismaz trijiem ir jāsaprot, kas ir depozīts, kas kredīts, kas ir procentu likme utt. Tāpēc nekā briesmīgi sarežģīta nav.

Protams, lai nodibinātu finanšu kooperatīvu, ir jāiziet diezgan sarežģīts juridiskais process – vienreiz skaitījām, ka ir jāsagatavo sešpadsmit dažādi dokumenti, lai sabiedrība tiktu reģistrēta. Sarežģītākais, manuprāt, ir biznesa projekts – attīstības plāns jeb darbības stratēģija trim gadiem, kurā ir jāizklāsta, kā strādās, kā tiks nodrošināti ienākumi, kā tiks vadīti procesi, lai nauda netiktu vienkārši notrallināta.

 

Cilvēkiem tikai jāiedrošinās

 

DDD: Vai Latvijā ir kāds pozitīvs krājaizdevu sabiedrības piemērs?

Inesis Feiferis: Šobrīd Latvijā ir trīsdesmit viena krājaizdevu sabiedrība. Principi, pēc kuriem veido krājaizdevu sabiedrības, ir trīs.

Viens – teritoriālais princips. Šādās sabiedrībās apvienojas cilvēki, kuri dzīvo vienā teritorijā – apriņķī vai pagastā, kam tur ir īpašumi, vai arī viņi tur strādā.

Otrs – interešu kopība, piemēram, skolotāju vai jūrnieku krājaizdevu sabiedrība.

Trešais variants – krājaizdevu sabiedrība tiek izveidota liela uzņēmuma ietvaros, apvienojoties tā darbiniekiem. Kā piemēru varu minēt krājaizdevu sabiedrību “Dzelzceļnieks”, kas izveidojies uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” paspārnē. Krājaizdevu sabiedrība bija arī “Liepājas metalurgā”, bet diemžēl uzņēmums ir aizgājis pa skuju taku un līdz ar to arī krājaizdevu sabiedrība, jo cilvēkiem vairs nav naudas – viņi nevar apmaksāt savus paņemtos kredītus.

Visracionālākais veids, bez šaubām, ir veidot teritoriālo krājaizdevu sabiedrību, jo tad ir diversifikācija – teritorijā ir dažādi uzņēmumi, dažādi cilvēki – ja kaut kur vienā sektorā neveicas, tad citā būs labāk. Saprotu, ka “Latvijas dzelzceļš” nevar bankrotēt, jo tad ir jābankrotē valstij, bet, ja valsts bankrotē, tad viss aiziet pa burbuli. Ļoti spēcīga interešu kopība ir jūrnieki, kuriem ir daudz naudas – viņi ir bagāti, un lietas labi attīstās.

Kopumā kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, kad pēc neatkarības atjaunošanas sāka atkal veidoties krājaizdevu sabiedrības, kopumā savu darbību pārtraukušas četras piektdaļas no reģistrētajām sabiedrībām. Arī šobrīd dažas ir ļoti sarežģītā stāvoklī. Ietekme ir gan ekonomiskajai situācijai kopumā, gan arī cilvēciskajam faktoram – pat zinošam cilvēkam gadās nepareizi novadīt finanšu aktīvus, bet, ja cilvēks ir negodīgs, tad tur neko nevar līdzēt.

Jebkurā gadījumā visveiksmīgāk darbojas teritoriālās krājaizdevu sabiedrības, jo tajās var piedalīties arī pašvaldības, kuras ir ieinteresētas uzlabot iedzīvotāju un strādājošo dzīves apstākļus.

Šobrīd diemžēl nav vērojams liels entuziasms radīt jaunas krājaizdevu sabiedrības, jo cilvēki domā, ka tas ir sarežģīti, ka vieglāk ir aiziet uz kādu lielu skandināvu banku un kļūt par tās klientu. Es tomēr ceru, ka tas mainīsies, jo tā saucamās lielās bankas ir koncentrējušās pilsētās, un lauku cilvēkiem ne vienmēr ir viegli pieejami to pakalpojumi.

DDD: Kādi aspekti visvairāk biedē cilvēkus veidot krājaizdevu sabiedrības?

I.F.: Cilvēki domā, ka tas ir ļoti sarežģīti, ka kvalificētu cilvēku trūkums radīs risku viņu naudai. Lielākās problēmas rodas tad, kad ir jāatmaksā aizdevumā saņemtā nauda, taču, ņemot vērā, ka krājaizdevu sabiedrības ir naudas noguldītāji vai investori, ja tā varētu teikt, tātad paši cilvēki (paši biedri), kuri paši arī aizņemas šo naudu, tad, manuprāt, riski pirms naudas aizdošanas tiek izvērtēti rūpīgāk nekā bankā. Krājaizdevu sabiedrībā ikviens ir ieinteresēts atdot saņemtos kredītus, jo tā ir arī viņa paša nauda un peļņa, kas zudīs, ja parāds netiks atdots.

Piemēram, esmu noguldījis krājaizdevu sabiedrībā simts eiro. Tiek izsniegti kredīti, arī man. Pienāk brīdis, kad kredīts ir jāatdod. Lai arī to ir grūti izdarīt, es to daru, jo saprotu, ka man ir depozīts, kuru, ja neatdošu parādu, neatgūšu. Zaudēšu arī procentus. Papildus tam saņemšu vēl apkārtējo nosodījumu, jo krājaizdevu sabiedrībās, kas veidotas pēc teritoriālā principa, cilvēki cits citu tomēr vairāk vai mazāk pazīst. Es justos ļoti slikti, ja, piemēram, Liene Apine nāks un man pārmetīs – klausies, vecīt, ko tu izdarīji, kā tev nav kauna, vispār tu esi baigais švabraks. Tad jālien no kauna zemē iekšā un jāmēģina darīt visu, ko vien var!

Ir vēl otra lieta – tas ir pozitīvi, ka cilvēki cits citu pazīst, jo tad ir vieglāk vadīt procesu, tāpēc ka ir zināms, vai var, vai nevar aizdot. Protams, ir jau arī formālā puse – ķīlas un viss pārējais, kas vajadzības gadījumā tiek realizēts, ja runa ir par lielākiem kredītiem. Normatīvi krājaizdevu sabiedrībām principā ir tādi paši kā bankām.

 

Krājaizdevu sabiedrības – glābiņš no sveša kapitāla

 

DDD: Atšķirībā no bankāmkrājaizdevu sabiedrībās kapitāls pieder tās biedriem, un viņi paši ir no sevis atkarīgi, nav nekāda ārēja spēka, kas var pēkšņi mainīt spēles noteikumus.

Inesis Feiferis: Jā, kaut kādi akcionāri, kuri sēž, pieņemsim, Stokholmā, Berlīnē, Vašingtonā vai Maskavā – vienalga kaut kur, un mēs neko nezinām par viņiem – man vajag procentus uz manu ieguldīto kapitālu, pārējo jūs varat darīt, kā gribat. Krājaizdevu sabiedrībās cilvēki ir savstarpēji atbildīgi, jo paši iegulda savu naudu, ievēl valdi, revīzijas komisiju, kredītkomisiju utt.

Ir vēl viens pozitīvs moments, ko es saredzu krājaizdevu sabiedrībās. Diezgan daudz mums ir izplatīti tie, t.s., ātrie (fiksie) kredīti ar šausmīgām procentu likmēm un metodēm, kā no tevis piedzen tos parādus. Ir jau, protams, daļa cilvēku, kuriem vajag to naudu un kuri to arī spēj pēc tam atdot. Bet ir arī tādi, kas paņem naudiņu uz vecmāmiņas rēķina, lai uztaisītu foršu tusiņu klasesbiedriem, bet parādu ar procentiem pēc tam piedzen no vecmāmiņas. Ātro kredītu dēvēji daudz tur nerēķina – nu, ienāk, teiksim, Liene Apine – nu, Dievs ar viņu, iedosim – pase ir, viss ir. Krājaizdevu sabiedrībā tomēr, zinot, kas ir Liene Apine, pajautās – klausies, varbūt tev to nevajag, padomā, ko dari, iekritīsi problēmās, jo tev taču nav tādi ienākumi, no kurienes tu to atmaksāsi. Tas taču ir jāanalizē!

Otrkārt, kredītlikmes ir pavisam atšķirīgas, krājaizdevu sabiedrībās ir līdzīgi kā bankās. Šur tur gan tās ir augstākas, jo naudas apjomi, ar kuriem darbojas krājaizdevu sabiedrības, ir mazi. Lai gūtu kaut minimālus ienākumus, ar kuriem samaksāt grāmatvedim un citiem, vēl par telpu īri, par elektrību, par kontiem u.tml., procentu likmes īstermiņa kredītiem sasniedz līdz pat 18–20 procentus, taču tie nav četrsimts piecsimts vai pat septiņsimts procenti gadā, kādi ir ātro kredītu firmām. Krājaizdevu sabiedrībā pret cilvēkiem attiecas cilvēcīgāk. Ja tiešām cilvēkam rodas problēmas (protams, dzīvē visādi var gadīties – piemēram, nomirst vīrs, sieva paliek viena un nevar visu to saimniecību savākt, atmaksāt uzreiz nevar, vajag laiku u.tml.) un, cits citu pazīstot, redzam, ka cilvēks ir centies, godīgi darījis, ko varējis, tad viņa situācijā tā krājaizdevu sabiedrība var mēģināt viņam kaut kā palīdzēt. Tas jau ir šis kooperācijas princips.

Protams, ir jau arī situācijas, kad skaidri jāpasaka – tu nevarēsi to atmaksāt, labāk tagad realizējam ieķīlāto māju vai mašīnu, nemaldināsim viens otru un iesim uz priekšu. Ir vajadzīga individuāla pieeja un to var iegūt tikai krājaizdevu sabiedrībā. Līdz ar to cilvēkam nav jāskrien uz kaut kādu SMS kredītu un vēl kur.

DDD: Kuri pēc tam atņem visu.

I.F.: Pārdod tavu dzīvokli, lai atmaksātu 500 eiro kredītu.

 

Privātais kapitāls necieš kooperāciju

 

DDD: Kādēļ banku pārstāvji tik ļoti skeptiski attiecas pret krājaizdevu sabiedrībām?

Inesis Feiferis: Banku industrija ir ļoti bezpersoniska un vērsta tikai un vienīgi uz peļņas gūšanu tās īpašniekiem. Bankās ir daudz tehnoloģiju, inovāciju, aizvien jaunu finanšu produktu. Turpretī, krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīvs, kurā apvienojas neliela cilvēku grupiņa, lai cits citam palīdzētu. Bankas uztraucas, ka cilvēki aizvien vairāk varētu izvēlēties krājaizdevu sabiedrības, jo, ja krājaizdevu sabiedrības attīstīsies, it īpaši, ja runājam par teritoriālajām, tā rezultātā izveidosies kooperatīvā banka, kas piederēs krājaizdevu sabiedrībai – tātad pašiem cilvēkiem. Un tā noteikti izkonkurēs vienu otru banku, kura, maigi izsakoties, uzvedas nesolīdi. Kooperatīvās bankas noteikti atņems daļu klientu privātajām krājbankām.

Otra lieta – krājaizdevu sabiedrības bieži vien veidojas tādās vietās, kur nav citu banku, kur ir problemātiski tikt pie naudas. Finanšu pakalpojumu nepieejamība arī ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki pamet laukus un dodas prom. Krājaizdevu sabiedrība, manuprāt, ir reģionālās attīstības elements, jo ir ieinteresēts stimulēt reģiona attīstību. Lietuvā stipra, īpaši spēcīga krājaizdevu sabiedrību kustība attīstījās krīzes laikā, kad bankas gāja ārā no laukiem, un daudzās vietās cilvēkiem nebija citas iespējas, kur aizņemties. Cilvēkiem nekas cits neatlika, kā nākt kopā un dibināt krājaizdevu sabiedrības, lai kaut kā paši sev varētu palīdzēt.

Tā taču ir elementāra lieta – ja ir krīze un aktīvu, kurus esi ieķīlājis par labu bankai, vērtība krītas, saskaņā ar kredītlīgumu, princips ir tāds: ja vērtība krītas, dod papildus ķīlu, lai visu laiku noturētu attiecību. Ja cilvēks jau visu ir ieķīlājis, kas viņam atliek – visu pārdot. Ja ar to pietiks, lai nosegtu kredītu, labi, bet, ja ne – būsi mūžīgais parādnieks. Bankas neinteresē cilvēks – tām galvenais ir peļņa. Ja peļņu garantē uzņēmuma pārdošana, tad tās to arī dara, nerēķinoties ar to, ka uzņēmumā strādājošie cilvēki zaudēs darbu. Krājaizdevu sabiedrības tomēr ir tuvāk cilvēkiem, tuvāk viņu dzīves izpratnei un vajadzībām – gatavāki palīdzēt risināt šīs problēmas. Un Lietuvā tieši tas arī notika, tāpēc Lietuvā daudzi cilvēki no laukiem neaizbrauca, jo bija kaut kāda cerība, ka viņiem reāli palīdzēs atrisināt attiecīgās problēmas.

Bez šaubām, ka krājaizdevu sabiedrības sāka radīt konkurenci komercbankām, jo, kad krīze sāka pamazām samazināties, bankas saprata, ka viena daļa lauku klientu pārgājuši uz krājaizdevu sabiedrības sistēmu, ko Lietuvā jau izveidoja kā banku, kur var saņemt tos pašus pakalpojumus kā bankā, ieskaitot kartes, internetbanku, starptautiskos maksājumus. Latvijā pagaidām krājaizdevu sabiedrības atver kontus bankās un caur bankām arī apkalpo savus biedrus.

 

Latvijas neizmantotā iespēja

 

Inesis Feiferis: Kad mēs atjaunojām savu neatkarību, daudzas valstis nāca mums palīgā. Kanādā ir spēcīga kooperatīva finanšu grupa “Desjardin”, kas pēc būtības ir krājaizdevu sabiedrību banka (tās aktīvu vērtība 2012. gada beigās bija 197 miljardi Kanādas dolāru), kas ir viena no lielākajām pasaulē, ar milzīgu pieredzi. Pārstāvji atbrauca uz Latviju un Lietuvu ar mērķi sniegt mums tehnisko palīdzību, kuras apmērs bija aptuveni viens miljons Kanādas dolāru. Kanādiešu speciālisti mēģināja mums piedāvāt modeli, kas pie viņiem jau bija labi nostrādājis.

Piedāvātais modelis bija ļoti vienkāršs – ir jāveido krājaizdevu sabiedrības pa visu valsti, un šīm krājaizdevu sabiedrībām kopā jāizveido otrā līmeņa finanšu kooperatīvs, kas būtu kā nodrošinājums katram biedram – krājaizdevu sabiedrībām. Šī otrā līmeņa institūcija palīdz saviem biedriem, bet biedri var būt tikai krājaizdevu sabiedrības. Turklāt visi ir vienlīdzīgi – neatkarīgi no tā, cik iemaksājuši fondā, jo kooperatīvu būtība ir šāda: tev ir viena balss, neatkarīgi no tā, cik esi iemaksājis. Tas nav kā akciju sabiedrībā, kur iegūst balsis proporcionāli iemaksātajam kapitālam. Tas ir svarīgi, lai neviens nepārņemtu kontroli pār šiem procesiem un nepadarītu to ļoti nedemokrātisku.

Atšķirībā no Latvijas Lietuva šo palīdzību izmantoja savā labā, un lietuvieši šobrīd, ja atmiņa mani neviļ, kooperatīvajā bankā kontrolē ap 480 miljoniem eiro. Nav jau, protams, nekāda lielā summa, ja salīdzina ar visādām Swed un Seb bankām, un tomēr, tas ir daudz vairāk, nekā pieder Latvijas krājaizdevu sabiedrībām. Varu, protams, kļūdīties, taču, ja pareizi atceros, pagājušā gada beigās Latvijas krājaizdevu sabiedrības pārvaldīja, apmēram, 20 miljonus eiro. Milzīga starpība, ja salīdzinām ar Lietuvu!

DDD: Kāpēc Latvija neizmantoja tik lielisku iespēju iegūt finansiālu neatkarību?

I.F.: Varu jums pateikt, kāpēc tas bija tā. Tas bija tāpēc, ka sākotnēji šo kustību pārņēma “Latvijas dzelzceļš” (Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA) – red.piez.), kur arodbiedrību vadīja un joprojām vada Savelijs Semjonovs. Viņu neinteresēja lauki un mazās krājaizdevu sabiedrības. Viņam bija liela interese uz krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks” bāzes izveidot jaunu banku. Kāpēc viņam būtu vajadzīgas kaut kādas sīkas krājaizdevu sabiedrības kaut kādos tur novados?! Kamēr “Desjardin” deva naudu, Semjonovs strādāja, bet, kad finansējums no ārpuses vairs nenāca, neviena jauna krājaizdevu sabiedrība praktiski vairs nav izveidojusies.

Ar mūsu biedrības iniciatīvu un palīdzību jauna krājaizdevu sabiedrība pagājušajā gadā izveidojās Ķekavā, iespējams, ka tuvākajā laikā radīsies vēl kāda, taču, lai process būtu straujāks un plašāks, nepieciešams padarīt likumu draudzīgāku.

Viena no būtiskākajām lietām krājaizdevu sabiedrību attīstības virzienā ir nepieciešamība ar likumu izveidot, ja tā var izteikties, jumtu. Tas ir vajadzīgs, lai sniegtu krājaizdevu sabiedrībām, kuras ir šī jumta īpašnieces, tāda veida pakalpojumus, ko katrai atsevišķi ir grūti (dārgi) sev nodrošināt. Piemēram, kļūt par starptautisko maksājumu dalībnieku ir ļoti dārgi. Arī iestāšanās MasterCard sistēmā prasa lielus līdzekļus. Vajadzētu atļaut krājaizdevu sabiedrībām veidot vienotu internetbanku, jo katra atsevišķi to vienkārši nevar nodrošināt. Interneta banka ir nepieciešama, jo cilvēki ir pieraduši pie šāda pakalpojuma. Tāpēc ir vajadzīga jumta organizācija jeb centrālā krājaizdevu sabiedrība, kas pēc savas būtības ir otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrība. Likums diemžēl šobrīd neļauj sanākt kopā, piemēram, trīsdesmit krājaizdevu sabiedrības un nodibināt citu krājaizdevu sabiedrību-banku.

 

Arī vergi dzīvo…

 

DDD: Vai var teikt, ka krājaizdevu sabiedrība, to tīkls ir finanšu kooperācija – līdzīgi kā lauksaimnieku kooperācija?

Inesis Feiferis: Bez šaubām. Kāpēc nevar sanākt kopā dāmas un kungi un izlemt – mums būs viens labs jurists, kas mums visiem palīdzēs risināt juridiskās problēmas, ieskaitot grāmatvedības lietas, kartes, norēķinus utt., lai vairs nav nepieciešams norēķinus taisīt caur bankām, kas nav Latvijai draudzīgas, kas nepieder nacionālajam kapitālam un nav nacionāli domājošas? Ko tad mums darīt? Ir jāveido sava nacionāli orientēta banka uz krājaizdevu sabiedrību bāzes. Vai to var izdarīt? Pretestība ir milzīga.

DDD: Tāpēc, ka tas ir pareizi. Visām pareizām lietām un ar tām saistītajam ir pretestība. Īstenībā šāda nacionāli orientēta banka uz krājaizdevu sabiedrības bāzes – tas ir nācijas pašcieņas, neatkarības jautājums.

I.F.: Bez šaubām – kas kontrolē mūsu naudu, tas kontrolē mūsu dzīvi.

DDD: Diemžēl viss, kas saistīts ar tautas – nācijas pašcieņu, speciāli tiek bremzēts it visās sfērās, jo īpaši finanšu.

I.F.: Es patiešām nezinu, vai tas tiek darīts speciāli, vai arī cilvēkiem domāšana nav uz to fokusēta – tā teikt, kāda tur nācija?! Ir taču Eiropa, jātaisa nauda, nospļauties uz tiem latviešiem, tik un tā viņi iznīks pēc zināma laika…

DDD: Domāju, ka tā ir ļoti mērķtiecīga politika.

I.F.: Mēs vienkārši nevērtējam šo nacionālo izjūtu, bieži vien nogurstam cīnīties. Un, ja neiedziļinās nācijas būtībā, tad ir sarežģīti pieņemt taisnīgus lēmumus.

Dzīvot jau var visādi – nospļauties man uz to Latviju, aizbraukšu uz Maroku: silta zeme, kažoks, zābaki nav jāpērk utt. Baigi feini – ar manu pensiju tur varēs izdzīvot. Bet tas ir tiktāl, cik nedomāju par to, ka esmu latvietis, ka mani bērni ir latvieši, un gribētos, lai latviešu valoda saglabātos. Bet, ja par to nedomā, tad visādi var dzīvot.

Doma aizvien mums ir bijusi un vēl vēl joprojām ir, kā uz krājaizdevu sabiedrību bāzes veidot kooperatīvo bāzi. Šobrīd vairāk runājām par centrālo krājaizdevu sabiedrību, kura palīdz pirmajam līmenim, par ko jau runājām. Bet ir milzīga pretestība – starp citu, ne tikai no politiķu vai oficiālo iestāžu puses, kuriem, jo mazāk problēmu, jo labāk. Diemžēl arī pašu krājaizdevu sabiedrību vidū nav vienotības par šo jautājumu. Lielās, kas jau ir attīstījušās, negrib izmaiņas dzīvē – izdomās, papildinās likumus, būs sarežģītāka dzīve utt.

DDD: Tā ir tāda verga domāšana…

I.F.: Jā, bet tā labi strādā. Vienas daļas krājaizdevu sabiedrību vadībai šis darbiņš šķiet tikai piepelnīšanās. Un viņi domā: ja tagad izmainīs šo sistēmu, tad varbūt vairs nevarēšu piepelnīties pie savas pensijas, tātad neko nevajag mainīt.

 

Apvienošanās spēks un nozīme

 

DDD: Kooperācijai ir nepieciešams apziņas līmenis.

Inesis Feiferis: Ir kāda ļoti interesanta lieta. Mūsu kolēģiem pētīja vēstures materiālus un atrada ļoti interesantus faktus. 1918. gada 18. novembrī Latvijas Republiku proklamēja Tautas padome, kura tika dibināta 17. novembrī Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības telpās. Kad Latvijas Republika bija nodibināta, izveidoja pirmo pagaidu valdību un, dabiski, vajadzēja naudu. Viņiem ziedoja Vidzemes krājaizdevumu sabiedrība, Rīgas krājaizdevumu sabiedrība un vēl tādas pašas institūcijas. Pirmskara Latvijas vadība saprata, ko nozīmē kooperācija un palīdzēja, tāpēc pirmskara Latvijā bija ļoti daudz krājaizdevu sabiedrību – vairāk nekā 600. Labi, piekrītu, ka tas bija mazliet par daudz, bet valsts saprata cilvēku apvienošanās spēku un nozīmi. Toties tagad, man šķiet, ir pretējais process – valdība vienkārši baidās, ka cilvēki apvienosies, uztaisīs puču, un tā nevarēs vairs savas rebes taisīt.

Vācijā finanšu kooperācijai ir jau 160 gadu vēsture. Šobrīd krājaizdevu sabiedrības kontrolē 400 miljardus eiro, un tā visa ir krājaizdevu sabiedrību biedru nauda. Tātad kooperācijas rezultātā vairojas nacionālais kapitāls. Ziniet, kas man visvairāk izraisa smīnu? Swedbank, kuras eksperti nievājoši izsakās par krājaizdevu sabiedrībām, izveidojās tieši uz Zviedru krājaizdevu sabiedrību bāzes!

Krājaizdevu sabiedrības – finanšu kooperatīvi – ir ļoti laba skola, kurā apgūt ne tikai to, kā rīkoties ar naudu, bet arī to, kā strādāt kopā. Daudziem tas ir palīdzējis – gan finansiāli, gan morāli.

 

Iespēja veidot lokālo naudu

 

DDD: Kā veicināt krājaizdevu sabiedrību rašanos? Vai plašas saziņas līdzekļu aktīvāka iesaistīšanās šīs idejas popularizēšanā varētu līdzēt?

Inesis Feiferis: Mediji jau reizēm par to runā, bet domāju, ka visvairāk ir nepieciešama pašvaldību ieinteresētība. Pieņemsim, apgabals sasparojas – laba doma, mēģināsim izveidot krājaizdevu sabiedrību, meklējam cilvēkus. Kā vienmēr, ir vajadzīgs līderis – motors, kas dzen uz priekšu. Jāatrod noteikts skaits cilvēku un uzņēmēju, kas ir gatavi to lietu atbalstīt – viena daļa tīri finansu apsvērumu dēļ, bet ļoti daudzi iesaistās patriotisku apsvērumu dēļ.

Ar pašvaldībām ir runāts daudz un dažādi – gan pašvaldību savienības līmenī, gan individuāli. Visus jau mēs nespējam aptvert, bet šur tur ir atsaucība, šur tur nav – šur tur saprot, šur tur nesaprot. Citiem liekas – nav ko niekoties ar tādām lietām, ir taču bankas. Bet ir cilvēki, kurus bankā neņem pretī. Piemēram, Rietumu bankā ar tevi sāk runāt tikai tad, ja noguldi vismaz 10 tūkstošus latu jeb tagad, apmēram, 15 tūkstošus eiro. Cilvēks, kas var tādu naudu noguldīt, ir vidēji turīgs. Taču liela daļa pie mums dzīvo “no rokas mutē”. Tātad viņi uz šo banku nemaz neiet, jo nav tur ko darīt – ar viņu neviens nopietni nerunās. Aizņemties tu neko nevari, bet, ja arī aizņemies, tad tev uzliek tādus nosacījumus, ka – gan tēvu, gan māti, gan sievas māti ieķīlā! Tāpēc laukos diemžēl ir tāda komiska – skumji komiska – situācija, ka lielākie aizdevēji ir pensionāri.

DDD: Jā, pensionārs Latvijas laukos jebkurā ģimenē ir zelta akcija.

I.F.: Ne tikai laukos, arī pilsētās.

DDD: Pirms eiro ieviešanas intervijā runājām par iespēju veidot lokālo naudu, vietējo valūtu. Vai šīs krājaizdevu sabiedrības varētu to veicināt?

I.F.: Var to darīt. Tikai tad vairāk ir jāattīstās. Konkrēts piemērs ir Igaunija – viņiem arī ir krājaizdevu sabiedrības. Ir Tartu Universitātes krājaizdevu sabiedrība, kuri sākuši izlaist zināma veida lokālo naudu. Sistēma ir parasta, kā saka, tik vienkārša kā zirga deķis. Cilvēks atnāk uz banku, iemaksā noteiktu daudzumu naudas (eiro), viņam pretī izdod vekseli, ar ko viņš var aiziet uz noteikta skaita veikaliem un iepirkties ar atlaidēm kā ar dāvanu kartēm vai ko tamlīdzīgu – un šo jau var uzskatīt par lokālo naudu. Tātad man ir izdevīgi savu eiro iedot šai krājaizdevu sabiedrībai, kas pretī man iedod vekseli, kas ļauj man iepirkties noteiktos veikalos lētāk. Šis ir viens no variantiem – ir jau arī citi varianti.

Piemēram, mājražotāji savstarpēji maina savus ražojumus. Ir jau diezgan sarežģīti mainīt uzadītu zeķi, piemēram, pret cirvi vai zāģi. Tad izveido nosacītu iekšējo “biržu” un šo preču vērtību izsaka kaut kādās nosacītās vienībās, teiksim, kaut vai ventos. Nu, lūk, esmu uzadījis zeķi, tas ir tik un tik ventu, par ko es varu nopirkt kaut ko citu – man nav vajadzīgs domāt par cirvi vai nazi un salīdzināt – ir atbilstošs zeķes vērtībai vai nav. Arī tā, protams, ir iespējama barteru apmaiņa, bet diez vai tas ir tik prātīgi.

Tātad darīt krājaizdevu sabiedrības var daudz ko, bet tamdēļ ir jānostiprinās. Viena krājaizdevu sabiedrība nevar nopietni runāt par lokālo naudu, ja tās rīcībā ir tikai kādi 100 tūkstoši eiro un visa šī nauda ir izsniegta aizdevumos. Tāpēc vajadzētu veidot jaunas krājaizdevu sabiedrības, bet bez nopietna politiska atbalsta nekas nesanāks.

DDD: Vai neviena politiska partija nav izteikusi atbalstu?

I.F.: Kā tad nav?! Nacionālā apvienība, pat Saskaņas centrs atbalsta šo ideju, bet ar to ir par maz – “Vienotība” vienalga visu diktē. Finanšu ministrs ir viņu, šā brīža premjere ir viņu.

 

Integrācijas politikas fiasko

 

DDD: Kā jūs vērtējat pasaules valstu ideju ieviest ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par to, ko tā dara Ukrainā? Kādas sekas tās radītu, piemēram, Latvijai? Vai šādas sankcijas sasniegtu mērķi, kāpēc tās ieviestas?

Inesis Feiferis: Nerunāšu par politiskām, bet par ekonomiskām – tās vienalga nepanāks to, ka Krievija atteiksies no Krimas. Viņi šo soli ir izdarījuši un atpakaļ vairs neies. Manuprāt, nav prāta darbs vērst ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Drīzāk var paturēt prātā un sarunās ar ārlietu ministriem, citām augstām valsts amatpersonām neatlaidīgi atkārtot, ka tā bija nepareiza rīcība, ka panāksim pazeminājumu naftas cenās. Tas viņiem ir galvenais. Lai gan viņiem ir pietiekami lielas rezerves, bet tas būtu sāpīgi. Tiesa – sāpīgi būs arī otrai pusei.

Diemžēl (vai, paldies Dievam, – nezinu) šajā pasaulē viss ir savstarpēji saistīts. Var jau Krievijai, teiksim, atsevišķos sektoros ieviest ekonomiskās sankcijas, bet, ja runā par Eiropu – Vācijā tirdzniecības apjoms ar Krieviju ir aptuveni 70 miljardi, 300 000 darba vietas, vairāku tūkstošu uzņēmumu bizness ir saistīts ar Krieviju. Un tagad pateikt – ziniet, veči, mēs ieviešam sankcijas pret Krieviju, bet tas, ka jūsu bizness tur aizies… Piedodiet, nacionālās intereses – vajadzēja savlaicīgi jums to izplānot. Bet es domāju, ka tik tālu visticamāk diez vai tās tiks ieviestas. Pamatā jau noņemsies ar to, ka izslēgs no vienas sabiedrības, no otras u.tml. Pieļauju, ka sarunas valstu vadītāju līmenī notiek diezgan interesantas. Neviens jau mums to nestāsta. Un, kas notiek pašā Ukrainā un Kijevā, godīgi sakot, no masu medijiem neko nevar saprast – ir tur fašisti, nav tur fašisti, kas tur notiek, šauj tur tos vai nešauj?

DDD: Ukrainā notiekošais ir nesis arī ko labu – beidzot mūsu politiķi ir spiesti atzīt, ka Latvijā īstenotā, dāsni finansētā integrācijas politika ir izgāzusies.

I.F.: Ne tikai Ukrainā notiekošais liek par to domāt. Arī Merkeles, Sarkozī paziņojumi, Lielbritānijas vadītāju izteikumi par to, ka integrācijas politika ir cietusi fiasko, ka neesam spējuši integrēt visus tos iebraucējus, bija iemesls mūsu valsts vadītājiem saprast, ka iecerētā integrācija cietīs neveiksmi. Eiropas lielvalstīs iebraucēji veido savus anklāvus, kas rada ļoti smagas problēmas. Tāpēc populārākas kļūst tās partijas (kā Lepēna u.c.), kas pasaka – visus viņus ārā!

Varu viņiem piekrist – viņi vismaz domā par savas valsts suverenitāti. Iedomājieties situāciju, ka, piemēram, Kandavā pēkšņi pateiktu – nedrīkstat staigāt ar krustiņiem kaklā, jo tas aizvaino musulmaņus. Tā notiek citur pasaulē. Piemēram, Anglijā bija tiesas process, kad trīs vai četras sievietes bija spiestas aiziet no darba, bet rezultātā tiesa vienalga atzina, ka viņas ir atlaistas likumīgi tāpēc, ka biznesa cilvēks, kurš pieņēma darbā, teica, ka nedrīkst nēsāt krustiņus.

DDD: Tas ir līdz absurdam, domāju, ka šeit, Latvijā mēs esam ļoti tuvu tam. Visu laiku taču meklējam visādus veidus, kā runāt ar krievvalodīgajiem, bet kā tad mums jārunā? Kā vēl pagulties apakšā, lai tikai nepadomā, ka mums nepatīt, ka mūs izvaro! Tādi aptuveni ir tie centieni. Un tas visās vietās – arī finanšu sfērā.

I.F.: Taisnība.

 

Negodīgās retorikas pinekļi

 

Inesis Feiferis: Savā laikā, kad kļuvām brīvi, līdz 2004. gadam, skatoties retrospektīvi, bija milzīgs entuziasms – arī bankā cilvēki bija entuziasma pilni, paši pieņēmām lēmumus, paši tos īstenojām, un viss gāja uz augšu. Pēc 2004. gada sākās – pinekļi tādi, pinekļi šitādi, to tu drīksti, to nedrīksti, tas tev jāsaskaņo ar Briseli, utt. Entuziasms noplaka, jo saproti, ka nevari patstāvīgi vairs pieņemt lēmumus – esi atdevis suverenitāti. Tas ir lielākais noziegums, ko varēja izdarīt politiķi. Tautai jau neprasīja. Arī iestāšanās Eiropas Savienībā lielā mērā nebija tautas atbalstīta.

DDD: Tas jau bija nolemts – varēji balsot, kā gribi.

I.F.: Arī veidi, kā to darīja – atceros taču Zīles izteikumus: ja neiestāsimies, tad būs tanki un Krievija.

DDD: Vaira Vīķe-Freiberga taču arī teica, ka ir jāatdod Abrene, jo Pleskavas divīzija jau stāvot pie vārtiem.

I.F.: Jā. Tāpat arī par eiro – ja neieviesīsim eiro, nāksies pieņemt krievu rubļus. Bet ko tur vairs runāt – esam tur, kur esam, savu suverenitāti diezgan daudz esam atdevuši.

DDD: Jāpacīnās, lai atgūtu.

I.F.: Jā, tas būs nopietns gājiens.

DDD: Es domāju, ka no Eiropas Savienības būs daudz grūtāk izkļūt nekā no Padomju Savienības. Tur bija vieglāk, jo cilvēki zināja, kas ar mums noticis.

I.F.: Nu, tur bija pietiekami skaidra bilde.

DDD: Tagad viss ir tā sapiņķerēts un vērtības sajauktas, ka cilvēks vairs nespēj atšķirt, kas ir labs un kas slikts.

I.F.: Mani šausmina straujā lesbiešu un geju ideju izplatīšanās – tagad atzīst to pat kā “normālu ģimeni”, dod viņiem iespējas adoptēt bērnus utt.

 

Kurš būs “vīrs” un kurš “sieva”?

 

DDD: Par koku spriež par tā augļiem. Sievietes un vīrieša mīlestības rezultāts ir bērns, bet kāds ir divu pederastu auglis? Bet tagad jau to pat nedrīkstot vairs apspriest.

Inesis Feiferis: Tur jau tā lieta! Biju mazliet pārsteigts, kad ieraudzīju informāciju, ka Vācijā divus tēvus uz dažām dienām iesēdināja cietumā par to, ka viņi nebija ļāvuši saviem bērniem iet uz skolā notiekošajām seksuālās izglītības stundām. Ko tur lai saka? Es izlasīju Vācijas jaunās valdības programmu, kur ir vesela sadaļa par lesbiešu un geju aizsardzības politiku. Bet tā taču ir nedabīga perversija, kas būtu jāatzīst par nelikumīgu! Tas nav pareizi – tā ir Sodoma un Gomora.

Godīgi jāsaka, ir lielas bailes par mazbērniem, mazmazbērniem, kas dzīvos apstākļos, kad varbūt pavisam nedrīkstēs neko sliktu, tas ir, patiesu, teikt par šīm lietām, lai tūlīt nebūtu represijas. Bet kā var bērniem vispār šo lietu izskaidrot? Anglijas parlamentā ir liela diskusiju par šo tēmu – kā lai vienojas par kaut kādu terminu, kurš ir “tēvs”, kurš “sieva”? Eltons Džons arī gribot noformēt “laulību” ar savu… Izrādās, ka Eltons Džons pats būs “sieva”, bet tas būs “vīrs”.

DDD: Kā viņi to izlemj – varbūt met kapeiku?

I.F.: Nezinu, kā viņi to lemj – varbūt tas ir no psiholoģijas atkarīgs…

Es lielāko savas dzīves daļu domāju, ka ir nepieciešams attīstīt ekonomiku, lai cilvēkiem būtu labāki dzīves apstākļi, lai daudzmaz taisnīgi sadalītu labumus u.tml., bet, jo vecāks palieku, jo vairāk sāku domāt par to, ka, ja nemainīsies ētiskie morāles vērtību principi – nekāda ekonomika neko nepalīdzēs. Mēs taču redzam, kas notiek Zviedrijā – jo labklājīgāka valsts, jo morāli pagrimušāka tā kļūst.

Šajā ziņā man simpatizē musulmaņi. Protams, dažreiz viņi šauj pāri strīpai, bet tas, ko redzēju pie viņiem – bērni pa ielām nevazājas, pat iedomāties nevar par kaut kādām viendzimuma “laulībām” un kopā iešanu tādā garā. Tikai pašattīrīšanās un morāles principu ievērošana te kaut ko var palīdzēt.

 

Kļūsim labāki jau šodien!

 

Inesis Feiferis: Mahātma Gandijs teica, ka komercija bez morāles ir nāves grēks. Ja tā globālāk sāk par šo jautājumu domāt, manuprāt, nedrīkst naudu aizdot uz procentiem. Musulmaņiem ir daudz pareizāks piegājiens – viņi tur arī, protams, mēģina reizēm izgrozīties, bet teorētiskais princips ir pareizs: līdzdalība, investīcija. Man ir nauda, tev ir biznesa projekts – ja ies labi, tad dalīsim peļņu. Ja neies labi, tad zaudēsim abi. Bet pie mums princips ir šāds: ja ies labi, tad banka arī savu procentiņu saņems, bet, ja ies slikti – nē, tu pats tiec galā ar savu problēmu, es tev vēl visu atņemšu u.tml. Ir tā divkosīgi.

Sabiedrībai ir radikāli jāmainās, jāveido sadarbība uz augstiem morāles principiem. Diemžēl pagaidām neredzu pamatu optimismam, lai domātu, ka tas notiks jau tuvākajā laikā. Varu vien cerēt, ka cilvēki vismaz sāks paši ar sevi – atmetīs sevis žēlošanu un kļūs labāki jau šodien, nevis attaisnos savu izlaidību un atliks labošanos uz rītu.

 

Intervēja Liene Apine


« Atpakaļ

51 thoughts on “Finanšu kooperācija ir nacionālas valsts nākotne

 1. Sveiki,
  Es esmu kungs Josh Hawley, personīgais aizdevuma aizdevējs, kas personām, iestādēm, organizācijām utt. Piedāvā aizdevumu ar dzīvošanas iespēju tikai ar 2% procentu likmi, bez nodrošinājuma … Vai jums ir nepieciešams tūlītējs aizdevums, lai nomaksātu savu parādu vai Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums vai hipotēka? Visas jūsu rūpes ir beigusies, jo mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas par pagātnes lietu.
  Sazinieties ar mums pa e-pastu (Joshhawleyloanfirm@gmail.com), lai iegūtu sīkāku informāciju.

  Sveicieni!

 2. Mēs pašlaik izsniedzam aizdevumu ieinteresētajām personām un uzņēmumiem. Vai jums ir liegta kredīta izsniegšana no bankām, pateicoties slikta kredītreitīvajam rādītājam, vai arī esat mēģinājis un neveiksmīgi, vai arī jums ir nepieciešams uzsākt uzņēmējdarbību, bet gan finansiāli, pieteikties aizdevumam tagad pie 2% jāpiemēro Visas Pieteikums jānosūta uz
  WhatsApp numurs: 18454007792
  Tīmekļa vietne: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans
  E-pasts: worldbestloans@gmail.com

 3. Uzmanību !!!.

  B / F Limited ir finanšu pakalpojums, kas sniedz finansiālu palīdzību
  privātpersonas un sadarbojas institūcijas. mēs piedāvājam visa veida finanšu pakalpojumus
  ļoti zemu 2,5% procentu likmi. tas ir palīdzēt
  adīšanas un arī palīdz cilvēkiem sasniegt savus sapņus. ar mūsu pakalpojumu jūsu
  finanšu stresu un problēma ir beigusies. steidzieties šodien un sazinieties ar mums pa e-pastu:
  Brucesancoskyfinance@gmail.com
  vai sūtiet mums tekstu, izmantojot 1 – 413 – 849 – 9898

  Paldies
  Mr Bruce Sansky
  Finanšu direktors
  Tālr. 1 413 849 9898
  Kontaktpersonas e-pasts: Brucesancoskyfinance@gmail.com
  saistīts:
  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6296983782411030528

 4. Sveiki.
  Es esmu Rahel kungs privātā aizdevuma aizdevējs, kurš dod iespēju saņemt aizdevumu ar dzīvības iespējām personām, komercuzņēmumiem, apdrošināšanu utt. Vai jums ir kādas finansiālas grūtības vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai ieguldītu vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus, meklējiet ne vairāk kā mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas par pagātnes lietu. Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus jebkurā valūtā ar 2% likmi bez avansa maksas. Es gribu izmantot šo lielisko datu nesēju, lai informētu, ka mēs esam gatavi palīdzēt jums ar jebkāda veida aizdevumu, lai atrisinātu jūsu finansiālo problēmu. Ja jā, tad atgriezieties tagad pa e-pastu (rahelcohranloan@gmail.com), lai iegūtu sīkāku informāciju, jūs esat ļoti priecīgs.

 5. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Mūsu uzņēmums sniedz aizdevumus bez avansa maksas par nelielu 2% likmi. Tagad, lai saņemtu savu steidzamo aizdevumu, lai nomaksātu savus parādus, rēķinus un paplašinātu savu biznesu, sazinieties ar mums pa e-pastu: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM

 6. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Mūsu uzņēmums sniedz aizdevumus bez avansa maksas par nelielu 2% likmi. Tagad, lai saņemtu savu steidzamo aizdevumu, lai nomaksātu savus parādus, rēķinus un paplašinātu savu biznesu, sazinieties ar mums pa e-pastu: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM

 7. Es esmu Michaelis Richard, MICHAELRICHARD FINANCE COMPANY izpilddirektors. Mēs esam licencēta, cienījama finanšu pakalpojumu kompānija, kas sniedz finansiālu palīdzību mūsu daudzajiem klientiem visā pasaulē ar procentu likmi 2% ar minimālo aizdevuma summu (2 000,00 USD) un maksimālo aizdevuma summu ( 50 000 000,00 USD) laikā no 1-30 gadiem. Mēs piedāvājam cilvēkiem, sadarbojamies ar organizācijām un uzņēmumiem, kuriem nepieciešams nodrošinājums, un nav nodrošināta maksimāla garantija aizdevumiem, kuri ir labi apdrošināti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar michaelrichard073@gmail.com un saņemiet tūlītēju atbildi michaelrichard073@gmail.com.

 8. Sveiki !

  Vai jums ir nepieciešams likumīgs un ātrs aizdevumu pakalpojums?

  Piesakies tagad un nekavējoties saņem naudu!

  * Atrašanās vieta ir no 5000 līdz 50 miljoniem
  * Izvēlieties no 1 līdz 30 gadiem, lai atmaksātu.
  * Elastīgi aizdevuma noteikumi.

  Atbildiet mums, izmantojot sekojošo: E-pasts: (thompson.loanservice@gmail.com)

  Visi šie un vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Pilnais vārds: ……….
  Telefona numurs:…….
  Mēneša ienākumi: ………….
  Valsts ………………………….
  Kredīta mērķis ………..
  Nepieciešamā summa ……………..
  Kredīta statuss …………
  Ilgums: ………………………

  Sazinieties ar mums pa e-pastu: thompson.loanservice@gmail.com
  Vadība.
  Sazinieties ar kredītu Speedy tagad!

 9. Sveiki, vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Es varu apkalpot jūsu finansiālās vajadzības ar mazāku atmaksas problēmu, tāpēc mēs finansējam tikai 2%. Neatkarīgi no jūsu apstākļiem, pašnodarbinātajiem, pensionāriem, ir slikts kredītreitings, mēs varētu palīdzēt. Sazinieties ar mums šodien: alexloanservice@yahoo.com

 10. Hello skatītāji

  Tas ir Oceanic finansējums, mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām un uzņēmumiem visā pasaulē, mums ir reģistrēta un licencēta aizdevumu sabiedrība. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību? vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus, ja jūs interesē saņemt jebkāda veida aizdevumu. E-pasts: Oceanicfinance113@gmail.com / oceanicfinance113@hotmail.com vai whatsApp: 1(267)725-7570

 11. Vai jūs meklējat biznesa aizdevumu, personīgo aizdevumu, mājas aizdevumu, automašīnu
  aizdevums, studentu aizdevums, parāda konsolidācijas aizdevums, nenodrošināti aizdevumi, riska darījumi
  kapitāls utt. Vai jūs atteicās no bankas aizdevuma vai finanšu
  iestāde par vienu vai vairākiem iemesliem. Jūs esat piemērotā vietā
  Jūsu aizdevuma risinājumi! Es esmu privāts aizdevējs, es izsniedz aizdevumus
  uzņēmumiem un privātpersonām par zemu un pieejamu procentu likmi
  2%. Interese. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu
  greatfuturefinancialservices@gmail.com
  http://greatfuturefinancialservices.blogspot.com

 12. Pierādījums par nopietnu aizdevuma iegūšanu, paldies jums, Anthony Alex kundze, par jūsu 45 000 eiro naudas aizdevumu, ko jūs mani darījāt. Es runāšu par jūsu pakalpojumiem tiem apkārtējiem, kuriem nepieciešams aizdevums vai finansējums. Es esmu apmierināts ar aizdevumu, kuru esat piešķīris. Nevilcinieties, ja jums ir nepieciešams aizdevums un īstais likumīgs aizdevuma kreditors, lūdzu, sazinieties ar viņu tagad un saņemiet savu aizdevumu pa e-pastu: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM

  Paldies .

 13. Mēs esam reģistrēti finanšu uzņēmumi, mēs aizņemam naudu jebkurai ieinteresētai personai vai uzņēmumam par pieņemamu procentu likmi. Mēs aizņemam naudu no $ 2000 līdz $ 10,000,000. Lai pieteiktos, sazinieties ar mums pa e-pastu, norādot nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu sākt ar jūsu pieprasījuma apstrādi. E-pasts: loanexpresslltd@gmail.com

 14. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Es varu apkalpot jūsu finansiālās vajadzības ar mazāku atmaksas problēmu, tāpēc mēs finansējam tikai 2%. Neatkarīgi no jūsu apstākļiem, pašnodarbinātajiem, pensionāriem, ir slikts kredītreitings, mēs varētu palīdzēt. Sazinieties ar mums šodien: alexloanservice@yahoo.com

 15. mēs piedāvājam skaidru naudu visiem, kam ir vajadzīgi līdzekļi, jebkura iemesla dēļ, maksājot rēķinus, sākot jaunu darījumu, visu veidu finansējums, kas jums nepieciešams, mēs varam jums palīdzēt ar zemu 2% likmi, vienkārši sazinieties ar mums tagad, lai saņemtu vislabāko un ātrākais lai samaksātu parādi un personīgai lietošanai Sazinieties ar mums šodien (LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM) Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: (LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM vai whatsapp: ( 15186286514)

 16. Sveiki visiem

  Es esmu privāts aizdevējs, es piedāvāju aizdevumu 2%, tas ir likumīgs uzņēmums ar godu un atšķirību, mēs esam gatavi jums palīdzēt jebkurā finanšu problēmā, ka jūs piedāvājat visu veidu aizdevumu, tādēļ, ja jūs interesē šis aizdevuma piedāvājums lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: (anggadiman1@gmail.com)

  Norādiet arī sekojošas ziņas, lai mēs varētu nekavējoties turpināt aizdevumu.

  Vārds:
  Nepieciešamā summa:
  Ilgums: a
  valsts:
  Aizdevuma mērķis:
  Mēneša ienākumi:
  Telefona numurs:

  Sazinieties ar mums ar iepriekš minēto informāciju par mūsu e-pastu: anggadiman1@gmail.com

  Ar cieņu visiem jums..

 17. Pieteikties aizdevumam, lai ātri un ērti apmaksātu rēķinus un atjaunotu finansējumu jūsu projektam ar lētāko procentu likmi 3%, lai sazinātos ar mums šodien, izmantojot: worthamloanfim11@gmail.com. Aizdevumam nepieciešams aizdevuma piedāvājums, mūsu minimums ir 1,000.00 izvēle aizņemties jebkuru naudu, esmu sertificēta reģistrācija un kreditori Legit, šodien varat sazināties ar mums, ja jūs interesē. Lai saņemtu šo aizdevumu, sazinieties ar mani, lai iegūtu plašāku informāciju par aizdevuma procesu. jo aizdevuma nosacījumi un aizdevuma summa tiks pārskaitīta jums. Man ir nepieciešama jūsu steidzamā atbilde, ja jūs interesēties.

 18. Likumīga aizdevuma iegūšana vienmēr ir bijusi milzīga problēma Klientiem, kuriem ir finansiālas problēmas un kuriem ir nepieciešams risinājums. Kredīta un nodrošinājuma jautājums ir
  ko klienti vienmēr uztrauc, meklējot aizdevumu no likumīga aizdevēja. Bet .. mēs esam padarījuši šo atšķirību kreditēšanas nozarē. Mēs varam
  noorganizējiet aizdevumu no USD 5000 līdz USD 500 000 000 USD līdz pat 3% apmērā. Lūdzam nekavējoties atbildēt uz šo e-pasta adresi:
  billjohnson.loanfirm011@gmail.com

 19. ĀRĒJS ĀTRĀ LĪGUMA PIEDĀVĀJUMS PIEDĀVĀJIET TŪLĪT: (hudsonvalleyfederalfinance@gmail.com) Vai meklējat biznesa aizdevumu? mājokļa aizdevums, automašīna, studentu aizdevums, parāda konsolidācijas aizdevums, nenodrošināti aizdevumi, riska kapitāls utt. Vai banka vai banka ir atteikusi aizdevumu? finanšu iestāde jebkāda iemesla dēļ. Mēs esam Hadsona ieleja Federālā finanšu kredītu savienība, aizdevumi uzņēmumiem un privātpersonām par zemu un pieejamu procentu likmi. Procentu likme 2%. Ja jūs interesē aizdevums? Sazinieties ar mums šodien (hudsonvalleyfederalfinance@gmail.com) un šodien saņemiet savu aizdevumu. WhatsApp: 15186011966
  https://www.facebook.com/HVFFCU

 20. ĀRĒJS ĀTRĀ LĪGUMA PIEDĀVĀJUMS PIEDĀVĀJIET TŪLĪT: (hudsonvalleyfederalfinance@gmail.com) Vai meklējat biznesa aizdevumu? mājokļa aizdevums, automašīna, studentu aizdevums, parāda konsolidācijas aizdevums, nenodrošināti aizdevumi, riska kapitāls utt. Vai banka vai banka ir atteikusi aizdevumu? finanšu iestāde jebkāda iemesla dēļ. Mēs esam Hadsona ieleja Federālā finanšu kredītu savienība, aizdevumi uzņēmumiem un privātpersonām par zemu un pieejamu procentu likmi. Procentu likme 2%. Ja jūs interesē aizdevums? Sazinieties ar mums šodien (hudsonvalleyfederalfinance@gmail.com) un šodien saņemiet savu aizdevumu. WhatsApp: 15186011966
  https://www.facebook.com/HVFFCU

 21. Mans vārds ir Ella no Amerikas Savienotajām Valstīm. Es vēlos ātri pastāstīt pasaulei, ka pastāv spēcīgs un īsts tiešsaistes spēļu tastatūras spilgtums, man bija vislielākais septisks pasaulē. Es nekad neticu burvju viļņām vai tamlīdzīgam, taču mani teica uzticams avots Dr Isikolo – liels burvju tinējs, kurš man palīdzēja atgūt manas attiecības ar savu bijušo draugu atpakaļ, kad viņš beidzās, un pagaidījis jau ilgu laiku (pirms 3 mēnešiem). Viņš man parādīja pareizrakstību un 24 stundas pēc tam, kad bija uzzīmēts burvju raksts, es saņēmu tekstu no mana bijušā drauga, sakot, ka viņam ir žēl par sāpēm, ko viņš man uzdeva, un par asarām, ko viņš man radījis un ko viņš nedarīs tāda lieta man atkal viņa dzīvē. Es biju patiešām pārsteigts, un esmu arī priecīgs, tāpēc es viņu piedodu, un tagad mēs dzīvojam kopā laimīgi nekā jebkad agrāk, un Viņš vienmēr vēlas būt pie manis un nevar kaut ko darīt bez manas dāvanas. Es biju pārsteigts, bet vēlāk atkārtoja viņu. Ikviens, kas atrodas vienā un tajā pašā rindā, ir problēma vai atšķirīga, un vēlas sazināties ar viņu, ar prieku sazināsimies ar viņu tūlīt uz šo e-pasta adresi, esmu tik laimīgs par jūsu lielisko mīlestības pareizrakstību un daudziem svētījumiem. Atpakaļ pie manis atkal! E-pasta adrese isikolosolutionhome@gmail.com paldies tu tik daudz dr balogun es uz visiem laikiem būsu pateicīgs jums, jūs varat arī whatsapp viņam tagad 2348133261196.

 22. Pierādījums par nopietnu aizdevuma iegūšanu, paldies jums, Anthony Alex kundze, par jūsu 45 000 eiro naudas aizdevumu, ko jūs mani darījāt. Es runāšu par jūsu pakalpojumiem tiem apkārtējiem, kuriem nepieciešams aizdevums vai finansējums. Es esmu apmierināts ar aizdevumu, kuru esat piešķīris. Nevilcinieties, ja jums ir nepieciešams aizdevums un īstais likumīgs aizdevuma kreditors, lūdzu, sazinieties ar viņu tagad un saņemiet savu aizdevumu pa e-pastu: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM vai whatsapp: ( 151)86286514

  Paldies .

 23. Tas ir Oceanic finansējums, mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām un uzņēmumiem visā pasaulē, mums ir reģistrēta un licencēta aizdevumu sabiedrība. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību? vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus, ja jūs interesē saņemt jebkāda veida aizdevumu. E-pasts: Oceanicfinance113@gmail.com vai whats-app: 1(267)725-7570

 24. Es patiešām pateicos Arnoldam Carltonam par manu aizdevuma piešķiršanu 120 000,00 EUR apmērā. Esmu bijis parāds gadiem ilgi ar Zero kredītreitingu, un man ir bijis daudz finansiālo māju, lai palīdzētu, bet visi mani pārtrauca, jo mans parāds un zems kredīta rādītājs. Es meklēju interesi un nekad nepadevās, es lasīju un uzzināju par Allianz Finance, es sazinājos ar kredītkonsultantu Arnoldu Carltonu pa e-pastu: allianzzfinance@gmail.com ar ticību mans aizdevums tika piešķirts EARLY 2017, un cerība atkal notika. Visas manas finanses ir nokārtotas, tagad man pieder mans bizness. Es nevarēju to saglabāt sev, tādējādi daloties šajā dzīvē, mainot liecību, jūs varat sazināties ar viņiem pa e-pastu: finance.allianz@consultant.com, es vienmēr esmu pateicīgs jums Arnolds Carlton un mans Dievs tevi svētī.

 25. Sveiki…

  Mēs esam starptautiska aizdevuma firma. Mēs sniedzam biznesa un personīgos aizdevumus utt, ja vien tas attiecas uz finansiālu palīdzību.

  Pieteikties tagad par ļoti zemu 4% aizdevuma procentu likmi!

  * Aizņemties no 5k līdz 500m.
  * Izvēlieties no 1 līdz 30 gadiem, lai atmaksātu.
  * Elastīgi aizdevuma noteikumi un nosacījumi.

  Visi šie plāni un vairāk, sazinieties ar mums tagad pa e-pastu, lai iegūtu vairāk informācijas. favourworldbest990@outlook.com VAI SMS UZ TIEŠĀ 1562 453 0961

  E-pasts Sazināties ar tagad: favourworldbest990@outlook.com

  Sveicieni.

  Pasaules labākais aizdevums ..

 26. ŠEIT ir mana liecība par to, kā es atrodu savu aizdevumu

  :

  Mans vārds ir Vicky Fanny Orla kungs, Amerikas Savienoto Valstu pilsonis. Mani ir vilinājuši divi dažādi starptautiskie interneta aizdevēji, viņi visi apsola man piešķirt aizdevumu pēc tam, kad esmu samaksājis vairākas maksas, kas nerada neko un nesasniedza nekādus pozitīvus rezultātus. Es pazaudēju savu grūti nopelnīto naudu. Kādu dienu, kamēr sērēju internetā ar asarām manās acīs, es atradu liecību par vīrieti, kurš arī bija scammed un visbeidzot saistīts ar likumīgu aizdevumu sabiedrība sauc CREDIT FAST LOAN un INVESTMENT COMPANY (kredloansprestamos010@gmail.com), kur es beidzot ieguva tāpēc es nolēmu sazināties ar to pašu kreditēšanas uzņēmumu un pēc tam es viņiem stāstīju savu stāstu par to, kā mani scamdēja 6 dažādi aizdevēji, kuri neko nedarīja, bet izraisīja man vairāk sāpju, es pastāstīju uzņēmumam pa pastu un visi, kas man teica, nebija vairāk raudāt, jo es gatavojas saņemt savu aizdevumu jūsu uzņēmumā, un esmu arī pieņēmis pareizo lēmumu ar viņiem sazināties. Es aizpildīju aizdevuma pieteikuma veidlapu un turpināju visu, ko viņi lūdza, un šo lielisko uzņēmumu (KREDĪTA ĀTRĀ KREDĪTS UN IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA), kas vērsās Johnson Ricarioni, piešķīra man aizdevumu 86 000 dolāru apmērā, un šeit es priecājos, jo KREDĪTA ĀTRĀ KREDĪTS UN IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA ir devusi man aizdevumu, tāpēc es zvēru sev, ka es arī turpināšu liecināt internetā par to kā Es saņēmu savu aizdevumu. Jums ir nepieciešams aizdevums, nekavējoties sazinieties ar kredīta ātro aizdevumu un investīciju kompāniju, lai saņemtu aizdevumu pa e-pastu:
  KONTAKT: kredloansprestamos010@gmail.com

 27. Kam tas attiecas

  Vai jums ir nepieciešams personīgais vai biznesa aizdevums. Ja jā, tas ir īstais veids, kā iegūt savus legālos un nodrošinātos aizdevumus 3% apmērā, nezaudējot laiku. Ieinteresētajam cilvēkam vajadzētu sazināties ar mums pa e-pastu, lai saņemtu plašāku informāciju, un jūsu pieprasītā aizdevuma summa tiks nosūtīta jums no Amerikas Savienotajām Valstīm. Sazinieties ar zemāk esošo e-pasta adresi aizdevuma pieteikumam.

  E-pasts: paullsmith01@gmail.com

  Sveicieni,
  Mr PaulSmith

 28. Labi jaunumi! Labi jaunumi !!! LABAS ZIŅAS!!!

  Mans vārds ir Daina Eglite, no Jelgavas Latvija, es esmu dievbijīgs kristietis, kuru es gribu izmantot
  šis līdzeklis brīdina visus, kas vēlas saņemt aizdevumu, rūpēties par krāpniekiem, jo tie ir visur. Pirms dažiem mēnešiem es biju finansiāli samazināts, un, pateicoties manām vajadzībām, izmisumam un nabadzībai, mani internetā ir saņēmis kāda tā dēvēta aizdevuma sabiedrība. Es pazaudēju daudz naudas, kamēr mans draugs mani neuzrādīja ļoti uzticamam aizdevējam, ko sauca Mirabel Daniels kundze, kurš 28 stundu laikā bez jebkāda spiediena aizdeva man neaizsargāto 31 000 eiro aizdevumu, vispirms tas bija kā man sapnis līdz Es redzēju brīdinājumu par manu apstiprināto aizdevuma naudas summu, kas tika pārskaitīta manā bankas kontā 2 stundas pēc pieteikuma iesniegšanas. Es aicinu savus kolēģus latviešus, kuriem ir nepieciešams aizdevums, lai, lūdzu, sazinātos ar Mirabel kundzi, izmantojot:
  mirabeldanielloanfirm@gmail.com
  Esi uzmanīgs! Jūs varat arī sazināties ar mani, lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojot: dainaeglitee@gmail.com

 29. Sveiki
  Tas ir informēt sabiedrību par to, ka mēs esam kristiešu organizācija, kas izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem nepieciešama finansiāla palīdzība, piemēram, finansiāla palīdzība. Tātad, ja jums rodas kādas finansiālas grūtības vai jums ir kāda finansiāla problēma, un jums ir nepieciešami līdzekļi, lai sāktu savu biznesu, vai arī jums ir jāmaksā rēķini ar īsu un ilgtermiņa izvēli ar zemu procentu likmi par 2% par katru personu un uzņēmumu. lūdzu, sazinieties ar mums šodien pa e-pastu Adrese: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Bībele saka (Lk. 11:10) Par visiem, kas lūdz saņemt; kas meklē meklēt; un tam, kas klauvē, durvis tiks atvērtas. Tāpēc neaizmirstiet šo iespēju, jo Jēzus ir tas pats vakar, šodien un uz visiem laikiem. Lūdzu, tas ir domāts nopietnai domāšanai, un Dievs, kas baidās no cilvēkiem, saņem mūsu sirsnīgus sveicienus no kristiešu organizācijas. Sazinieties ar mums šodien ar šo e-pastu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)

 30. Vai jums ir nepieciešams kredīts

  Vai esat biznesa vīrietis vai sieviete? Vai jums ir nepieciešami līdzekļi, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nokārtotu parādu vai samaksātu par saviem rēķiniem vai sāktu jauks bizness? Vai jums ir nepieciešami līdzekļi sava projekta finansēšanai? E-pasts: ( Larryellisonfinance@gmail.com ) Mēs piedāvājam garantētas aizdevumu pakalpojumus jebkurai summai un jebkurai pasaules daļai (privātpersonām, uzņēmumiem, nekustamo īpašumu un korporatīvām struktūrām) ar mūsu lielisko 2% procentu likmi. Lai pieteiktos un iegūtu vairāk informācijas, sūtiet atbildes uz šādu e-pasta adresi: Larryellisonfinance@gmail.com

 31. Tas ir Oceanic finansējums, mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām un uzņēmumiem visā pasaulē, mums ir reģistrēta un licencēta aizdevumu sabiedrība. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību? vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli? Mēs piedāvājam visa veida aizdevumus, ja jūs interesē saņemt jebkura veida aizdevumu. E-pasts: Oceanicfinance113@gmail.com/ Oceanicfinance113@hotmail.com vai whats-app: 1(267)725-7570

 32. Vai meklējat privātu aizdevēju? Vai jums steidzami nepieciešams aizdevums? Vai jums ir slikta kredīta? Es varu jums palīdzēt nodrošināt aizdevumu ar procentu likmi līdz pat 2%. 100% finansējums ar minimālu dokumentāciju.
  Lūdzu, atgriezieties pie mums pa e-pastu: {lendersuccess@gmail.com}, ja jūs interesē aizdevums, lai mēs varētu sniegt jums plašāku informāciju par mūsu aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem.
  Paldies

 33. Sveiks visiem šeit. Emilijas kundze ir ļoti patiesa, lai arī es to nepazīstu. Es pieredzēju to no pirmavotiem arī. Šī organizācija bija Laura Smita aizdevuma firma (L.S.L.F), kas man tiešām palīdzēja samaksāt medicīniskos rēķinus, kad man bija vajadzīga nauda, ​​jo esmu atraitne. Arī mans draugs viņus noveda pie manis. kad man bija gatavojas veikt lielu operāciju, un man nebija naudas tajā laikā, viņi nonāca pie manis glābšanas un mazāk nekā 40 minūtes, man man aizdevumu. Bet, lai teiktu patiesību, man bija nervu un nobijies, jo esmu bijis scammed divreiz. Bet, kad es aicināju drosmi un sekoja viņu aizdevumu politikai kopā ar saviem draugiem padomu, beigās es atklāju sevi smaidošu. Ja ne viņiem, varbūt es būtu miris līdz šim. Man pat ir noņēmusi vēl vienu aizdevumu, sākot manu darījumu pēc manas atveseļošanas, ko es arī tagad atmaksāju. Mans vienīgais padoms ir tāds, ka jebkurai iestādei, kurai tiešām ir nepieciešams aizdevums, ar viņiem jāsazinās ar e-pastu, izmantojot: (mrslaurasmithloanfirm@gmail.com) un no viņiem saņemt aizdevumu. Paldies.

  Anna

 34. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai samaksātu rēķinus un korporatīvo finanšu līdzekļus nekustamajam īpašumam un jebkura veida uzņēmējdarbības finansēšanai ( Creditplusfinance11@gmail.com vai WhatsApp 16234044993 ). Mēs piedāvājam arī aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un korporatīvajām institūcijām. ar 3% procentu likmi. Mēs izsniedzam aizdevumu nopietniem domājošiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti saņemt aizdevumu, ja interesē, sazinieties ar šo e-pastu: Creditplusfinance11@gmail.com vai WhatsApp 16234044993

 35. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai samaksātu rēķinus un korporatīvo finanšu līdzekļus nekustamajam īpašumam un jebkura veida uzņēmējdarbības finansēšanai ( Creditplusfinance11@gmail.com vai WhatsApp 16234044993 ). Mēs piedāvājam arī aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un korporatīvajām institūcijām. ar 3% procentu likmi. Mēs izsniedzam aizdevumu nopietniem domājošiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti saņemt aizdevumu, ja interesē, sazinieties ar šo e-pastu:: Creditplusfinance11@gmail.com vai WhatsApp 16234044993

 36. VAJAG IZLASĪT:

  Mans vārds ir Leticia esmu no Losandželosas, es esmu šeit, lai apliecinātu izcilu burvju lācīša lielo darbu, kurš mani palīdzēja ar visām manām problēmām, šodien esmu laimīgs, jo viņš viss sākās 2002.gadā, esmu precējies ar vīrieti Johansam Smitam no Lielbritānijā, Viņš mani nogurst pēc 15 laulības gadiem, un mums nav grūtības, jo finansiāli mums nebija labi, un mans vīrs meklē laulības šķiršanu tikai, lai dzīvotu mani vienatnē un saskaras ar dzīvi, es lūdzu Dievu lai viņu atgrieztu, līdz 2016. gadam, kad es satiku draugu, kurš mani uzdeva Dr Odijai, izrakstīšanās rīkotājam, kurš viņai palīdzēja ar savām problēmām, es iedrošināju sevi un sazinājos ar viņu, vispirms viņš teica, ka manas problēmas ir beidzies, jo es sazinājāties ar viņu par palīdzību. Es ticu viņam un jautāju viņam, ko es darīšu tālāk, viņš man teica, ko darīt, un viņš teica pēc tam, ka mans vīrs atgriezīsies pie manis, lūdzot uz viņa ceļgaliem 24 stundu laikā, tas bija pēc 10 gadu laulības šķiršanas, pārsteidzoši pēc viņa darba, mans vīrs nāca ubagot uz viņa ceļgaliem, un es steidzami viņu pieņemu un par to informēju Dr Odiju, viņš teica, ka viņš man arī nodos naudu parunu, lai manai ģimenei tiktu dota finansiāla priekšrocība, un es ar viņu strādāju pēc 48 stundām visur, kur es iet mani par labu man un mans bizness ir virzīties uz priekšu par labāko, tagad esmu laimīgs un priecīgs informēt pasauli, ka tas ir visspēcīgākais cilvēks, kuru esmu satikusi visā pasaulē, viņam ir risinājums jebkurai problēmai, kas jums ir, viņš nav naudas, kas apzinās, ka viņš palīdzēs un gaidīs, kamēr tev būs labi, lai gaidītu viņa atzinību, tādēļ, mani brāļi un māsa, ja tev ir kāda situācija, un, ja tev ir vajadzīga palīdzība, es tev vajadzētu sazināties ar Dr Odi šodien un atrisināt savas problēmas. Te ir viņa e-pasts: odiasolutioncenter@gmail.com un viņa Whatsapp numurs: 2349065101630 un Viber numurs: 27638836445. lai jums palīdzētu cilvēki, kam vajadzīga palīdzība, un tiem, kas vēlas pateikties viņam par labo darbu.

 37. Vai jums ir nepieciešams aizdevums. Mēs esam likumīgi un garantējam aizdevuma aizdevēju. Mēs esam uzņēmums ar finansiālu palīdzību. Mēs izsniedzam aizdevumu līdzekļus personām, kurām vajadzīga finansiāla palīdzība, kuriem ir slikta kredīts vai kuriem vajadzīga nauda, lai nomaksātu rēķinus, lai ieguldītu uzņēmējdarbībā. Es vēlos izmantot šo datu nesēju, lai informētu jūs, ka mēs sniedzam drošu labuma guvēju palīdzību, jo mēs priecāsimies piedāvāt jums aizdevumu. Lūdzu, sazinieties ar mums tieši pa: woodgatecredit@outlook.com

 38. Sveiki

  Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai apmierinātu savas finansiālās vajadzības? Mēs piedāvājam aizdevumus no 2000 līdz 50 000 000,00, mēs esam uzticami, spēcīgi, ātri un dinamiski, nepārbauda kredītus un šajā periodā piedāvājam 100% garantiju ārējiem aizdevumiem.

  Mēs arī aizdeva visu valūtu ar 3% procentu likmi visiem aizdevumiem …. Ja jūs interesē, atgriezieties pie mums ar šo e-pastu.

  Lūdzu, atgriezieties pie mums, ja vēlaties, ar eaglehomemortgage001@gmail.com

  Ar cieņu,

  Lola Daniel kundze
  eaglehomemortgage001@gmail.com

 39. Vai jums ir nepieciešams ātrs, ilgtermiņa vai īstermiņa aizdevums ar relatīvi zemu procentu likmi, kas ir mazāka par 3%? Sazinieties ar mums tagad

  E-pasts: (immaculatecashloan@gmail.com)

  Mēs piedāvājam:

  1) biznesa aizdevums:
  2) Individuālais kredīts:
  3) mājokļa kredīts:
  4) Auto aizdevums:
  5) Studentu kredīts:
  6) Parāda konsolidācijas aizdevums e.t.c.

  Neatkarīgi no jūsu kredītreitinga, mums tiek garantēta finanšu pakalpojumu sniegšana mūsu daudzajiem klientiem visā pasaulē.
  Izmantojot mūsu elastīgās kreditēšanas paketes, aizdevumus var apstrādāt un nodot aizņēmējam pēc iespējas īsākā laikā.

  Ja jums ir nepieciešams ātrs aizdevums, sazinieties ar mums, izmantojot

  E-pasts: (immaculatecashloan@gmail.com)

 40. Sveiki

         Vai jums nepieciešama finansiāla palīdzība? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai iegādātos jaunu māju vai ieguldītu, vai jums nepieciešama ātra finansiāla palīdzība ar zemu 3% procentu likmi? maksāt neapmaksātos rēķinus? Vai tik daudz banku esat noraidījis?

      Vai jums ir jāfinansē, lai paplašinātu savu biznesu? personiskas finanses personisku iemeslu dēļ? Mēs esam apņēmušies atrisināt visas jūsu finansiālās problēmas. Uzdodiet citus jautājumus un iesniedziet pieprasījumu par šo aizdevuma piedāvājumu

     sazinieties ar mums E-pasts: centraltrustloan.co@gmail.com

  Sveicieni
  Ben Carsons
  centraltrustloan.co@gmail.com

  3% pieejami un reāli aizdevumi

 41. Cienījamie kreditoru meklētāji

  Vai jums ir kādas finansiālas grūtības? Vai vēlaties sākt savu biznesu? Šī aizdevuma sabiedrība ir izveidota visā pasaulē ar cilvēktiesību organizācijām, kuras vienīgais mērķis ir palīdzēt nabadzīgajiem un cilvēkiem, kam ir finansiālas grūtības dzīvē. Ja vēlaties pieteikties aizdevumam, atgriezieties pie mums ar informāciju zem e-pasta adreses: elenanino0007@gmail.com

  Vārds:
  Obligātā kredīta summa:
  Aizdevuma ilgums:
  Mobilā telefona numurs:

  Paldies un Dievs svētī
  APLIECINĀJUMS
  Elena

 42. Laba diena

  Ja esat biznesa vīrietis vai sieviete? Ja jums ir kāds finansiāls stress vai jums ir nepieciešami līdzekļi, lai sāktu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams aizdevums

  atmaksāt parādus vai samaksāt rēķinus? Vai jums ir zems kredīta rādītājs, un jums ir grūti iegūt aizdevumu no vietējām bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams aizdevums vai finansējums, piemēram:

  a) personīgais aizdevums

  b) izglītība,

  c) parāda konsolidācija,

  d) paplašināšana,

  e) utt

  Mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un sadarbojamies ar iestādēm ar 3% procentu likmi gadā. Minimālā summa, ko jūs varat aizņemties, ir USD 2,000.00, maksimāli USD 50 miljoni. Lūdzu, ja vēlaties, sazinieties ar mums, norādot e-pasta informāciju zemāk.

  Sazinieties ar mums tagad: trustfirm2010@gmail.com

  VĀRDS: Andy Cole kungs

  Ātri un viegli pieejams aizdevums

  trustfirm2010@gmail.com

 43. Laba diena

  Ja esat biznesa vīrietis vai sieviete? Ja jums ir kāds finansiāls stress vai jums ir nepieciešami līdzekļi, lai sāktu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams aizdevums

  atmaksāt parādus vai samaksāt rēķinus? Vai jums ir zems kredīta rādītājs, un jums ir grūti iegūt aizdevumu no vietējām bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams aizdevums vai finansējums, piemēram:

  a) personīgais aizdevums

  b) izglītība,

  c) parāda konsolidācija,

  d) paplašināšana,

  e) utt

  Mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un sadarbojamies ar iestādēm ar 3% procentu likmi gadā. Minimālā summa, ko jūs varat aizņemties, ir USD 2,000.00, maksimāli USD 50 miljoni. Lūdzu, ja vēlaties, sazinieties ar mums, norādot e-pasta informāciju zemāk.

  Sazinieties ar mums tagad: trustfirm2010@gmail.com

  VĀRDS: Andy Cole kungs

  Ātri un viegli pieejams aizdevums

  trustfirm2010@gmail.com

 44. Pieteikties uz savu ātru un ērtu aizdevumu ar 3% procentu likmi. mēs piedāvājam 24 stundu tiešsaistes finanšu kredītu pakalpojumu ar 4 stundu kredīta piegādes pakalpojumu. Sazinieties ar mums šodien, lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojot: e-pastu: kate_solution@outlook.com

 45. Sveiki…

  Cienījamais pretendents, es esmu Mr.Favour Melody World labākais aizdevuma piedāvājuma uzņēmums LTD. Mēs esam starptautisks aizdevuma uzņēmums. Tā ir finansiāla iespēja jūsu durvju solī. Mēs sniedzam biznesa un privātos aizdevumus u.tml., Ja vien tas attiecas uz finansiālu palīdzību. Pieteikties šodien un jūs saņemsiet aizdevumu no mums.

  Piesakieties tagad par ļoti zemu 2% aizdevuma procentu likmi!

  * Mēs piedāvājam aizdevumu EURO un DOLLAR
  * Aizņemties no 5000 USD līdz 50 000 000 USD
  * Izvēlieties no 1 līdz 35 gadiem, lai atmaksātu.
  * Elastīgi aizdevuma noteikumi un nosacījumi.
  * Šī laimes pasaule ar mums atgriezīs jūsu prieku, iesniedzot pieteikumu aizdevumam ar mums šodien …

  Visi šie plāni un vairāk, sazinieties ar mums tagad pa e-pastu, lai uzzinātu vairāk info .. (favourworldbest990@outlook.com) VAI SŪTIS UZ TĀLRUŅIEM 1518 621 2700

  Nosūtiet mums e-pastu tagad: favourworldbest990@outlook.com

  Piešķirt savai pasaulei nozīmi.

  Sveicieni.

  Pasaules labāko aizdevumu kompānijas piedāvājums ..

 46. Pierādījums par nopietnu aizdevuma iegūšanu, paldies jums, Anthony Alex kundze, par jūsu 45 000 eiro naudas aizdevumu, ko jūs mani darījāt. Es runāšu par jūsu pakalpojumiem tiem apkārtējiem, kuriem nepieciešams aizdevums vai finansējums. Es esmu apmierināts ar aizdevumu, kuru esat piešķīris. Nevilcinieties, ja jums ir nepieciešams aizdevums un īstais likumīgs aizdevuma aizdevējs, lūdzu, sazinieties ar viņu tagad un saņemiet aizdevumu, izmantojot:

  E-pasts: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM
  WhatsApp: ( 151)86286514
  Alex ..
  Paldies .

 47. Es izsniedz aizdevumus uzņēmumiem un privātpersonām ar saprātīgu 2% procentu likmi. E-pasts uz: (anggadiman1@gmail.com), ja jūs interesē aizdevuma piedāvājums.

 48. Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus, gan apdrošināto, gan nenodrošināto (ieguldījumu kredīts, uzņēmējdarbības aizdevums, mājas aizdevums, aizdevuma sabiedrība, individuālais kredīts, studentu aizdevums, kredīta konsolidācija uc). Informāciju par mūsu pakalpojumiem skatiet zem e-pasta adreses;

  info.trustfirm2012@gmail.com

  Paldies.
  Sazinieties ar mums tagad: info.trustfirm2012@gmail.com
  NAME: Catherine Cole
   

  Ātri un viegli pieejams aizdevums

 49. dārgais Kungs

  Lūdzu, neaizmirstiet, kā es saņēmu jūsu kontaktpersonu. Ir skaidrs, ka šis priekšlikums jums būs pārsteigums. Tas ir tāpēc, ka mēs neesam tikušies pirms, bet es esmu iedvesmojis, lai nosūtītu jums šo e-pastu, izmantojot milzīgo līdzekļu pārskaitīšanas iespēju, kas mums būs abpusēji izdevīga.

  Vispirms ļaujiet man sākt ar sevi pareizi iepazīstinot. Es esmu Amoussou Andre, kredīta virsnieks TRUST
  FINANŠU UZŅĒMUMS šeit cotonou.Es uzskatu, ka jums nebūs nodevis mani beidzot ar uzticību es plānoju, ko jūs tagad.

  PRIEKŠLIKUMS

  Ārzemnieks, lībiešu, vēlu Engr.MAHMUD ALI IBRAHIM (snr) Dzelzs tērauda kompānijas priekšsēdētājs ar federālo valdību šeit Beninā līdz viņa nāvei pirms dažiem gadiem Auto Crash un viņš deponēja kopā ar kādu naudu, kuras vērtība bija 14 000 000 ASV dolāru ( Četrpadsmit miljoni ASV dolāru)
  Uzņēmums tagad sagaida tuvāko radinieku kā šīs naudas saņēmēju un TRUST FINANCIAL COMPANY veic vērtīgus centienus, lai sazinātos ar kādu no MAHMUD ALI ģimenes vai radiniekiem, bet bez rezultātiem.

  Tas ir tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka nav iespējams atrast nevienu no Late Engr MAHMUD ALI IBRAHIM (snr) tuvākajiem radiniekiem (viņam nebija mums pazīstama sieva vai bērni).
  mūsu priekšsēdētāja un valdes locekļu ietekme ir veikusi pasākumus, lai fonds tiktu pasludināts par “nepieprasītu” un vēlāk izmantots munīcijas importēšanai mūsu valstī.

  Tomēr, lai novērstu šo negatīvo attīstību, daži no maniem uzticamiem kolēģiem un es tagad cenšas jūsu atļauju, lai jūs stāvētu kā tuvākie radinieki vēlu Engr MAHMUD ALI IBRAHIM (snr), lai fonds US $ 14,000,000 tiktu atbrīvots un nodots jūsu kontā kā saņēmējs.

  Visi dokumenti un pierādījumi, kas ļauj iegūt šo fondu, ir rūpīgi izstrādāti. Mēs esam nodrošinājuši no testamenta mandamus kārtas, lai atrastu kādu no mirušajiem saņēmējiem, un vēl vairāk, mēs garantējam, ka šis bizness ir 100% bez riska. Jūsu daļa paliek, kamēr pārējie būs paši un mani kolēģi investīciju nolūkos jebkurā vietā saskaņā ar vienošanos starp mums un jūsu labo sevi.
  Tātad, tiklīdz mēs saņemsim apstiprinājumu par to, ka mēs esam saņēmuši šo mūsu savstarpējo uzņēmējdarbības priekšlikumu, mēs nodrošināsim jums nepieciešamo izmaksu attiecību, lai abām pusēm būtu piemērota. Ja šis priekšlikums ir
  pieņemams, sazinieties ar mani, izmantojot savu privāto e-pastu: amoussouandre181@outlook.com

  Cerot uz jūsu steidzamo atbildi.
  Ar laba vēlējumiem,
  Amoussou Andre

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *