UZVARA TIESĀ

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 3. aprīlī pilnībā apmierināja laikraksta “DDD” galvenās redaktores Līgas Muzikantes prasību pret valsti Tieslietu ministrijas personā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar nepamatoto, brutālo kriminālvajāšanu un apsūdzību DSC06535“noziegumos pret cilvēci”.

Tiesa lietu skatīja pirmajā instancē. Izvērtējot Līgai Muzikantei nodarītā morālā kaitējuma plašumu un sekas, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa nolēma prasīto summu nevis samazināt, bet palielināt, nospriežot no Tieslietu ministrijas piedzīt 11 000 latus Līgas Muzikantes prasīto 10 600 latu vietā. Summa tiks konvertēta eiro. Ar pilnu spriedumu būs iespējams iepazīties 17. aprīlī.

Atgādinām, Drošības policija un prokuratūra pirms dažiem gadiem bija ierosinājusi vairākas krimināllietas pret laikraksta “DDD” veidotājiem, cenšoties apklusināt Latvijas deokupācijas un dekolonizācijas aktualizēšanu presē. Plānveida represiju un nomelnošanas kampaņas rezultātā Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājs Aivars Garda un laikraksta “DDD” galvenā redaktore Līga Muzikante tika brutāli apsūdzēti vairāku noziegumu izdarīšanā, par kuriem atbildība ir noteikta Krimināllikuma IX nodaļā “Noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi, genocīds”, kas saskaņā ar Romas Starptautiskās krimināltiesas Statūtiem ir vissmagākie noziegumi, kuriem nav noilguma.

Apsūdzētie tika attaisnoti visās trijās tiesu instancēs un atzīti par nevainīgiem pret viņu celtajās apsūdzībās. Iztiesājot divas krimināllietas pret Līgu Muzikanti, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta konstatēja, ka pirmstiesas izmeklēšanā Drošības policija un prokuratūra ir veikušas neatļautas darbības un pieļāvušas būtiskas kriminālprocesuālu normu pārkāpumus, kas pārkāpa Līgas Muzikantes tiesības uz krimināllietas vispusīgu izmeklēšanu. Apsūdzībai ir bijusi politiska ievirze.

Pēc attaisnojošā sprieduma Līga Muzikante iesniedza prasību pret Latvijas valsti, kuru saskaņā ar likumu pārstāv Tieslietu ministrija. Līga Muzikante tiesai lūdza piedzīt no Tieslietu ministrijas 10 600 latu lielu atlīdzību par morālo kaitējumu. Viņa uzsvēra, ka tā ir ļoti minimāla summa, jo vēlas saudzēt valsti, kura ir smagā krīzē. Prasības summu Līga Muzikante pielīdzināja naudas soda apmēram, kādu savulaik bija prasījusi prokuratūra, uzturot apsūdzību.

LNF Preses dienests


« Atpakaļ