JAUNO PASAULI GAIDOT

Aivars GardaSaruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Ir jāmaina domu kvalitāte

 

DDD: Nesen saņēmām mūsu lasītājas vēstuli: “Vēlos uzzināt Jūsu domas par to, vai Latvijā ir vēl kāda sfēra, kurā var paļauties uz kvalitāti? Man sāk likties, ka viss – sākot ar vienkāršu priekšmetu izgatavošanu un beidzot ar valsts vadīšanu – notiek pēc principa, lai tikai izdarīts, nav svarīgi, cik labi.

Valsts kā veikals Maksima brūk kopā, bet nevienu tas nesatrauc. Kā panākt, lai viss mainītos uz labu? Es gribu redzēt kvalitāti visās lietās, bet ik uz soļa nākas sastapties ar krāmu.”

Aivars Garda: Mūsu lasītājai Emīlijai Kalniņai es atbildētu, ka droši vien ir kāda sfēra, kur var paļauties uz kvalitāti. Piemēram, mēs, apgāds “Vieda”, cenšamies izdot grāmatas, cik vien iespējams kvalitatīvāk. Mūsuprāt, arī vairums tipogrāfiju strādā kvalitatīvi. Bet vispār jautājums Emīlijai Kalniņai ir vietā. Dzīvās Ētikas Mācības Autors salīdzina šo laiku ar pēdējo Atlantīdas kontinenta laiku, kad viss bija nekvalitatīvs, pat mājas cēla tik nekvalitatīvi, kā teikts Mācībā – it kā uz īsu laiku.

Kas attiecas uz māju celšanu, tad, piemēram, Hruščova laikā Maskavā, tā sauktajā Čerjomuški rajonā, tika būvētas pirmās mājas ar visām ērtībām, paredzot, ka tās kalpos tikai trīsdesmit vai četrdesmit gadus. Cik zinu, tagad daļa Čerjomuški ir nojaukti, un tur ir uzceltas labas mājas.

DDD: Lasītāja vēstulē raksta, ka valsts kā veikals “Maxima” brūk kopā, bet nevienu tas nesatrauc. Kā panākt, lai mainītos viss uz labu?

A.G.: Dzīvās Ētikas Mācībā ir teikts, ka vērst visu par labu un diezgan ātri var tikai ar vienu nosacījumu – ja cilvēce visā pasaulē vai vismaz tās lielākā daļa pēkšņi sāktu domāt Jaunās Pasaules virzienā. Sāktu radīt kvalitatīvas domas, jo domas ir matērija smalka, kas veido virs mums vai tepat mums blakus mūsu acīm neredzamas, bet reālas būtnes. Domu radītām būtnēm gan nav sava apziņas centra, bet katra doma ir reāla, dzīva būtne. Ja mums būtu spēja redzēt, kā cilvēki domā, tad mēs nošausminātos, ar ko ir piepildīta tā saucamā noosfēra – domu sfēra.

Diemžēl cilvēki nevēlas mainīt savu domu kvalitāti, tādēļ Dzīvās Ētikas Mācības Autors saka: kamēr Es neatnākšu, nekas uz labu nemainīsies. Viņš arī piebilst, ka uz to brīdi, kad Viņš atnāks tā būs pēdējā Atnākšana, kad tiks aizmēzta no Zemes tumsa, tumsas spēki – apzināti ļaunie cilvēki. Tādu cilvēku diemžēl ir daudz. Bet vairāk par apzināti ļaunajiem ir recekļu masa, tādi rozā labiņie cilvēciņi, kas ir vienaldzīgi pret visu, ka tikai pašiem labi, lai nekas neiztraucētu viņu dzīvi.

Dzīvās Ētikas Mācības Autors apgalvo, ka īstenībā Viņš jau ir atnācis, bet ir Redzami Neredzams – Viņš ir atnācis ar Dzīvās Ētikas Mācības starpniecību. Tāpat Viņš apliecina, ka Jaunā Pasaule jau ir iestājusies tiem cilvēkiem, kas apzināti ir pieņēmuši un pilda Dzīvo Ētiku. Tie jau domās dzīvo Jaunajā Pasaulē un gaida to.

Brīdis, pirms tumsa tiks aizmēzta, ir laiks, lai katrs cilvēks atdotu savus karmiskos parādus. Ir iemiesojušies ļoti daudz cilvēku, kam ir jāatdod savi karmiskie parādi. Pēdējo reizi ir iemiesojušies daži ļaunie, un Jaunais Skolotājs viņus aizmēzīs uz citu – zemāk attīstītu planētu. Tāpēc jau tagad ir tik grūti, ka mums ir jādzīvo starp patiešām ļauniem cilvēkiem. Un ik uz soļa, kā raksta Emīlija Kalniņa, nākas sastapties ar krāmiem. Viņa to droši vien domā par lietām, bet īstenībā to pašu var pateikt par cilvēkiem. Nikolajs Rērihs, apceļojot Himalajus, tādus cilvēkus ir nosaucis par samazgām. Viņš tādus arī bija saticis, kuri patiešām vairs nav derīgi, nav cienīgi tikt nosauktiem par cilvēkiem. Bet šādas samazgas, ne cilvēki, tagad diemžēl dzīvo mūsu vidū. Viņiem pieder ekonomiskā un politiskā vara, tāpēc, ka karma to pieļauj.

Mūsu pašu agrākie darbi agrākajās dzīvēs un pasivitāte, negribēšana pretoties ļaunumam šajā dzīvē pieļauj, ka viņi dara, ko grib. Ne tikai mūsu valdība ir ļauna. Paskatieties uz mūsu politiķiem, uz jebkuru mūsu amatpersonu, cik “labiņi” viņi izskatās! Par Valdi Dombrovski Ausma Kantāne teica, apmēram, tā – mans lācītis. Šis lācītis mīļais kopā ar iepriekšējiem un arī tagadējiem valsts vadītājiem ir novedis valsti līdz sabrukumam, vispār iznīcinājis valstī reālu darbību – valstī nekas nenotiek, iekšējā tirgus nav, cilvēkiem ir jācīnās par izdzīvošanu. Un viņš to ir izdarījis ļoti labsirdīgi – paskatieties uz viņu – tā vien gribas paglaudīt

 

Kur gudrība aizstāvēt savu tautu?

 

DDD: Visi tagad raud – Dombrovskis ir demisionējis, kas nu notiks? Tik labu taču vairs nedabūsim!

Aivars Garda: Jā, kas tad nu tagad būs?! Varbūt vajag visiem raudāt tā, kā reiz raudāja par Staļina nāvi. Paskatieties uz Valsts prezidentu Bērziņu – vai tad viņam ir svarīgas tautas intereses? Vai tad Solvitai Āboltiņai ir svarīgas latviešu tautas intereses? Taču nē!

DDD: Ja viņa izlasīs šo un teiks, ka viņai tomēr interesē, tad mēs varam aicināt viņu to pierādīt, lai parāda to darbu sarakstu, kur izpaužas latviešu tautas interešu aizstāvēšana.

A.G.: Jā, lai kaut vienu darbu parāda. Diemžēl latviešu valodā runājošais pūlis pieļauj, ka tāda netaisnība notiek.

Ir teikts, ka Maitreijas Atnākšana, kad tiks aizmēzta visa tumsa, astroloģiski precīzi sakritīs ar laiku, kad visa karma būs iespējami atdota. Mēs nezinām precīzu termiņu, bet tad cilvēki caur ciešanām būs attīrījušies. Ne velti Bībelē ir teikts: jūs gribat saņemt, bet kur ir jūsu trauki? Atnesiet savus traukus! Runa jau nav par parastiem traukiem, bet cilvēku apziņām. Tātad atnesiet tīru apziņu un pieņemiet jauno Mācību, ko nes Jaunais Skolotājs. Tad ieplūdīs tik daudz labestīgas enerģijas, un apziņas būs tā attīrījušās, ka tās spēs uzņemt šo enerģiju, un sprādzieni nebūs tik lieli – uz Zemes būs tikai daļējas kataklizmas. Tie, kuri nespēs uzņemt jauno enerģiju, kā teikts Mācībā, aizies bojā. Viņi vienkārši sadegs, jo enerģija, ko tagad nes Jaunais Skolotājs, ir augstāka sprieguma – spēcīgāka. Tātad mums ir jāsagatavo apziņas šim augstākajam spriegumam, tātad jāattīra tās.

DDD: Sakiet, lūdzu, vai centieni pēc iespējas kvalitatīvāk padarīt darbu pieder pie Jaunās Pasaules gaidīšanas procesa?

A.G.: Darbs vienmēr ir jādara kvalitatīvi. Bet šeit ir jāsaprot atšķirība. Ja mēs salīdzinām ar dzērāju vai bandītu jebkuru kārtīgu darba darītāju, kas par Jauno Pasauli neko nav dzirdējis, kuram ir vidējas prāta spējas, kurš nav dzērājs un dzīvo mietpilsoņa dzīvi, tad pēdējais noteikti ir labāks, taču viņš nav Jaunās Pasaules cilvēks.

No Jaunās Pasaules cilvēka tiek prasīts, lai viņš attīrītu savu apziņu un būtu gatavs pieņemt jauno, kas ir izstāstīts Dzīvās Ētikas Mācībā. Tātad ir jāsaprot, ka ir par maz ar to, ja esi mietpilsonis, labs un rozā, nevienam nenodari pāri – pat okupantam ne (tieši pretēji, pat pažēlo viņu, jo kur gan viņš paliks, ja aizbrauks no Latvijas), bet par savu tautu aizmirsti. Tādam, kas neprot domāt par savu tautu un taisnīgumu, nav vietas Jaunajā Pasaulē.

 

Atmaksa sasniedz ikvienu

 

DDD: Jūs pieminējāt, ka valdībā nav cilvēku, kas domātu par tautas interesēm. Lielu jezgu ir radījusi Dombrovska atkāpšanās no Ministru prezidenta amata. Kā jūs vērtējat jaunā premjera meklēšanas procesu un prezidenta noraidošo attieksmi pret Pabriku?

Aivars Garda: Ziniet, man ir grūti novērtēt, cik pareizi rīkojas prezidents, bet tas, ka Pabriks saņēma to, ko viņš ir nopelnījis, par ēzeļa ausīm pārdodot Abreni, – tas ir tiesa. Pabriks pārdeva Abreni un aizmirsa, bet karma neko neaizmirst. Es gan nedomāju, ka Bērziņš viņu tāpēc neizvirzīja. Man liekas, ka Bērziņš arī būtu atdevis Abreni. Neesmu pārliecināts, bet es tā domāju. Mans viedoklis, ka viņš par latviešu tautu nedomā vairāk nekā Pabriks. Bet tas netraucēja viņam kļūt par karmas ieroci pret tautas nodevēju un ierādīt viņam īsto vietu. (smejas)

DDD: Pirms prezidents otrreiz noraidīja Pabrika kandidatūru, Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības paguva izteikties, ka principā nebūtu pret Pabriku kā Ministru prezidentu.

A.G.: Tas, protams, gan izskatījās, gan skanēja dīvaini. Raivis Dzintars puskails kopā ar saviem biedriem taču stāvēja piketā pret Abrenes atdošanu. Viņiem toreiz gāja garām deputāti un valdība, bet galvenais, ka Atis Pabriks, par kuru viņš tagad iestājas. Te nu ir jautājums, kurā brīdī Raivis Dzintars bijis godīgs – tad vai tagad? Vai tad tas, ka viņš toreiz aizstāvēja Abreni, bija tikai teātris? Un, kas tagad? Tad jau viņam ir vienalga, ka Abrenes atdevējs kļūst par premjeru.

DDD: Tieši pirms gada intervijā mēs runājām par “Visu Latvijai!” balsojumu Saeimā, atbalstot eiro ieviešanu. Vai jūs pa šo gadu esat redzējis kādu situāciju, kad var teikt, ka “Visu Latvijai!” ir tomēr apzinājušies savu kļūdu, pārvērtējuši savu bezdarbību un kļuvuši par īstiem latviešu tautas aizstāvjiem Saeimā?

A.G.: Es gan ne darbus, ne vārdus no viņu mutes neesmu dzirdējis, kas apliecinātu, ka kāds no viņiem būtu aizstāvējis savas tautas intereses. Tātad šī partija mums ir tukša vieta.

DDD: Viena no sistēmas partijām…

A.G.: Jā, viena no sistēmas partijām, kuru vienīgā interese ir vara, labas, siltas vietiņas – tāpat kā visiem. Viņi it kā pauž savus uzskatus un izliekas par nacionālu partiju. Un viņiem noziedzīgās sistēmas ietvaros tas ir atļauts. Vienai partijai atļauj kaut ko tādu paklaigāt, bet darīt neko arī neļautu. Bet viņi pat nemēģina neko – izvēlas labāk tur palikt, darboties tomēr pret tautas interesēm, nevis aiziet projām. Tā ir viņu izvēle, bet viņi ir par to karmiski atbildīgi. Kā Pabrikam tagad pēkšņi kā no gaisa nākas atdot parādu. Vai tad varēja gaidīt no Bērziņa kaut ko tādu – kas viņš par nacionālistu?!

DDD: Atmaksa par katru darbu, ātrāk vai vēlāk, sasniedz ikvienu, neatkarīgi no tā, kādā amatā viņš ir un kāds ir viņa sociālais stāvoklis.

A.G.: Tā ir.

 

Homoseksuālisms – apziņas degradācija

 

DDD: Sakiet, lūdzu, kā jums liekas, kāpēc tik maz (vai gandrīz nemaz) Latvijas plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka Horvātijā notika referendums par pederastu laulību aizliegumu, nostiprinot konstitūcijā, ka laulība ir tikai starp vīrieti un sievieti? Kāpēc par to gandrīz nemaz nerunā?

Aivars Garda: Tas nav populāri. Populāri ir atzīt viendzimuma laulības. Mums jau nav normāli žurnālisti, izņemot “DDD” žurnālistus, – pārējie ir pakalpiņi. Man šķiet, avīzes “DDD” viešņa Ieva Skangale intervijā stāstīja, ka Vācijā jaunā paaudze pilnīgi neko nejēdz. Patiesi notiekošo saprot tika vecie, kas atceras karu un nacionālās problēmas. No Ievas Skangales teiktā sapratu, ka visa Vācijas pēckara un tagadējā jauniešu sabiedrība ir galīgi stulba. Pie mums jau ir tas pats. Žurnālists Melderis, kura rakstus publicējām, kādā intervijā gudri pateica, ka žurnālistikā atbildīgos amatos ieliek pārāk jaunus cilvēkus. Viņi nepazīst dzīvi, domā, ka visu zina. Viņi kaut kur iet, kaut ko jautā, bet paši neko nezina. Viņi aiziet pie nopietna cilvēka, ar kuru, lai sarunātos, ir jāzina tēma – viņi nezina nekā…

DDD: Viņiem ir varas apziņa, ka ir preses pārstāvji, kuri drīkst visu…

A.G.: Viss ir degradējies, un tā tam arī īstenībā, saskaņā ar Dzīvo Ētiku, ir jābūt. Degradācijai ir jānonāk līdz galējai robežai – tā, lai cilvēkiem apniktu. Lai apniktu pat tik tālu, ka visstulbākajam, bet evolūcijai vēl derīgam cilvēkam, kuru var glābt Jaunā Skolotāja Atnākšana, viss tik ļoti apriebtos, ka viņš beidzot celsies kājās. Ir jāsaprot – tas ir teikts arī Dzīvās Ētikas Mācībā, ka tajā brīdī tumsa ar Gaismu būs nodalījusies tik spēcīgi, ka pat suns nepienāks klāt tumsas cilvēkam. Tad jau viņš būs savu likteni izlēmis.

Mēs jau tagad to redzam, mums jau riebjas viss vecais, kā pieminējāt, arī homoseksuālisms. Tagad Anglijā, tāpat Amerikā, Japānā notika visādas kataklizmas – zemestrīces, cunami, tāpat Anglijai draud plūdi utt. Ko cilvēki domā? Pēc Dzīvās Ētikas Mācības, lai cilvēki izbēgtu no kataklizmas vai mazinātu visas nelaimju apmērus, ir jāsāk skaisti domāt, skaisti rīkoties. Būtu jālikvidē tādas pederastu laulības – vispār pederastus vajadzētu saspundēt piderolezbazorijos. Ja viņi pretojas, ar likuma spēku ir jānosaka cietumsods par tādu lietu un jāsaliek cietumos. Tad tik tiešām tas būtu pagrieziens, un Augstākie Spēki redzētu, ka cilvēki atdzimst, ka viņi ir sākuši saprast, kas ir slikti un kas – labi. Bet šobrīd cilvēki to neapjēdz un kataklizmu brīžos domā, ka dambis ir bijis par mazu.

Pret kataklizmu, kas gaida cilvēci un planētu cilvēku slikto darbu un domu dēļ, šie aizsprosti nelīdzēs. Mēs esam vāji pret grandiozām pasaules mēroga stihijām, mēs tās nevaram izturēt.

DDD: No jūsu teiktā cilvēki izdarīs secinājumus, ka šis ir laiks, kad gandrīz jāpriecājas, ka kļūst aizvien sliktāk?

A.G.: Jāpriecājas tādā nozīmē, ka, ja kļūst sliktāk, ātrāk būs Gaismas atnākšana. Šis ir prieks, kā jau teikts, pirms rītausmas, kad ir visdziļākā tumsa. Un, ja cilvēks to zina, viņš priecājas, jo gaida rītausmu, saullēktu. Viņš skatās – lūk, ja jau tik tumšs, tūlīt jābūt saullēktam – tātad viņš priecājas. Bet es gan vairāk priecātos, ja visa cilvēce sāktu domāt tā, kā ir vajadzīgs…

DDD: Lai nebūtu jāiet cauri degradācijas zaņķim.

A.G.: Jā gan, bet tad ir jārīkojas, kā jau teicu, visās lietās – gan pederastu, gan nacionālos jautājumos. Katrai nācijai ir jādod tiesības dzīvot brīvi savā zemē.

DDD: Kā jūs vērtējat ES tiesas spriedumu, ka homoseksuāliem pāriem ir jābūt tādām pašām privilēģijām un atlaidēm kā normāliem laulātajiem pāriem? Starp citu, lēmums attiecas arī uz valstīm, kur viendzimuma laulības nav legalizētas.

A.G.: Protams, tas ir vēl viens solis cilvēku deģenerācijas virzienā. Cilvēkiem ar visu sirdi, visu apziņu ir jāpretojas šim ačgārnajam pasaules uzskatam. Pirms nedēļas no Indijas pienāca priecīga vēsts. Pirms četriem gadiem Indija pakļāvās un atzina homoseksuālismu par normu. Taču tagad tas ir ar likumdevēja varu atcelts, un Indijas krimināllikumā ir ieviests pants – divu gadu cietumsods par pederastiju. Lai slavēta Indija par šādu saprātīgu lēmumu! Lūk, ja tā izdarītu visas valstis un tautas, tad kataklizmas mērogus uz Zemes varētu krietni samazināt.

Līdztekus šai priecīgajai ziņai pienāca informācija, ka Lielbritānijas karaliene neizturēja pederastu un pedofilu spiedienu un parakstīja likumu par homoseksuālisma legalizāciju Anglijā. Mēs zinām, ka faktiski Anglijā homoseksuālisms jau sen tiek uztverts kā normāls dzīves veids.

 

Eiropas Savienība iznīcina nācijas

DDD: Vai jums nešķiet dīvaina ukraiņu dedzīgā vēlme pietuvoties Eiropas Savienībai, par katru cenu noslēgt vienošanos ar ES?

Aivars Garda: Es domāju, ka ukraiņu nacionālisti domā, ka Eiropas Savienība viņiem kaut ko dos… Taču Eiropas Savienība nevienu nepasargās, tāpat kā ES mums, latviešu tautai, nav darījusi nekā laba. Tāpat arī ukraiņu tautai tā nedarīs nekā laba.

Ukrainas prezidents Janukovičs brauca uz Eiropu lūgt naudu. Bet Eiropa teica – nē, mēs tev nekādu naudu nedosim, bet vienkārši paraksti vienošanos ar mums, ka tu atvērsi muitas. Ja būsi labais zēns, mēs tev papliķēsim pa plecu un teiksim: esi mūsējais! (smejas) Un tā arī viņš naudu nedabūja. Viņam vajadzēja daudz, pēc dažu krievu ekspertu aplēsēm, ko saka Krievijas televīzijā, viņam ir vajadzīgi 160 miljardi dolāru. Tik daudz viņš pat neprasīja – viņš prasīja mazāk, lai tikai viņam iedod. Bet pat to nedeva. Tieši tāpat kā mums. Eiropa jau mums arī nekā nedeva, bet gan kā tādus muļķīšus iesaistīja “sociālistiskā sacensībā” par iekļūšanu Eiropas Savienībā…

DDD: Uz sliktākiem noteikumiem…

A.G.: Jā, uz vissliktākajiem noteikumiem – kurš pirmais: Igaunija, Latvija, Lietuva, vai arī visas reizē? Ka tikai kāda valsts nenoteiktu kaut kādas prasības! Tāpēc jau mēs iestājāmies. Tagad pat zemniekiem nekādu īpašu maksājumu nav. Bet, ja esam tik stulbi, tad, ko tur…

 

Vēlam aktīvi gaidīt Gaismu!

DDD: Tuvojas gadu mija, kad visi dzers šampanieti. Vai jums nešķiet, ka lielai daļai latviešu šis būs skumjš Vecgada vakars, jo atvadāmies no lata – 1. janvāris jau sākas ar eiro? Kā jūs kopumā vērtējat šo gadu latviešu tautai? Cik veiksmīgs tas ir bijis, vai esam kaut ko mācījušies no savām kļūdām?

Aivars Garda: Droši vien, ka tā būs – skumīgi. Bet, ja man ir jāsaka par latviešu valodā runājošo pūli, tad tas neko nav mācījies. Ja darbojas formula “Gudrie kļūst gudrāki, stulbie vēl stulbāki; bagātie bagātāki, nabagie vēl nabagāki”, tad pūlis ir kļuvis vēl stulbāks.

Ja paklausās Latvijas Radio 1. programmas žurnālista Tomsona raidījumus, tad pārņem šausmas, dzirdot, kādi cilvēki zvana, kādas domas izsaka un jautājumus uzdod. Ir tikai daži, kas piezvana un runā par nopietnu tēmu ar nacionālu stāju, bet viņi ļoti reti tiek laisti ēterā, parasti tiek aprauti pusvārdā. Pūlis jau ir stulbs, un tāds, kāds tas tagad pārsvarā ir, nav pelnījis neatkarību. Neatkarību ir pelnījusi tā aktīvā tautas daļa, kas apzinās sevi kā latviešus un arī cīnās par savu valsti, pret okupantiem – okupanti ir ļaunums.

DDD: Droši vien, ka pūlim nemaz neinteresē ne tas, ko raksta laikraksts “DDD”, ne arī šis pamudinājums kļūt gudrākiem. Ko jūs vēlētu tiem latviešiem, kuriem nav vienalga?

A.G.: Novēlu viņiem tapt aizvien apgaismotākiem (tādi viņi arī top, es ceru) un aktīvi gaidīt Gaismu. Citas izejas nav – mums ir jāgaida Jaunā Laikmeta iestāšanās. Un tas būs milzīgs trieciens pūlim. Jaunais Laikmets iestāsies ļoti strauji, pēkšņi. Pēkšņi pat debesjums mainīsies. Ir teikts, ka tuvu mums debesīs parādīsies Pasaules Mātes zvaigzne – planēta. Visi astronomi, mutes pavēruši, brīnīsies. Zinātnieki pārvērtēs visus savus uzskatus. Tas būs tāds trieciens pa smadzenēm un sirdīm, ka izturēs tikai tie, kas ir spējīgi, kas ir nopelnījuši tiesības dzīvot Jaunajā Laikmetā. Kas ne, tie aizies – laimīgu viņiem skuju taku!

DDD: Paldies!


« Atpakaļ