Vai bez līdzskriešanas nemākam dzīvot?

Vilnis Eisters

 

EIROPA mūs nesapratīs! Tā visu laiku čīkst kārtējā “politiskā paneļa” elite, kas ērti, bez nacionālā pašlepnuma un tautas vēsturiskās atmiņas ir iesēdusies “Bruņinieka nama” krēslos. Viņi sev un citiem iestāsta, ka ir īsti “varneši”, kas tikuši uz “politiskā paneļa”, kaut arī apkrāpjot paši savu tautu. Patiesībā šie indivīdi ir primitīvi pašlabuma vergi un kārtējās svešās ideoloģijas LĪDZSKRĒJĒJI.

Bija laiks, kad “politiskā paneļa” elite skrēja līdzi PSRS, tad Trešajam Reiham, bet tagad –agonējošai ES. Vai bez līdzskriešanas nemākam dzīvot? “Varneši” ļoti lepojas, ka ir pieaicināti pie Eiropas galda. Kāpēc viņi ir pieaicināti? Tāpēc, ka pie galda sēž saimnieki, goda viesi, un tur nevar iztikt arī bez sulaiņiem. Lūk, un šiem sulaiņiem pienākas dzeramnauda, kuru mūsu “paneļelite” ar saliektu muguriņu pateicībā pieņem.

Savulaik tika pieņemta Deklarācija par okupācijas SEKU LIKVIDĒŠANU. Kur ir šis vajadzīgais dokuments? Kā tas tiek pildīts? Lieki jautāt, jo tas esot pieņemts pašu zināšanai un lietošanai… Latvijā vēl joprojām saimnieko okupanti, Baigā gada benžu pēcteči, objektīvā antisemītisma provokatori!

Mēs, latvieši, esam viena no retajām Eiropas tautām, kura augsti vērtē cilvēka dzīvību, kura neaizmirst savus karavīrus. Karavīrus, kurus radīja latviešu mātes; karavīrus, kuri parādīja dižu varonību Brīvības cīņās; karavīrus, kurus ierāva nāvē “pasaules vareno” cīņa par pasaules kundzību. Mūsu tauta procentuāli ir cietusi vislielākos savas tautas zaudējumus. Mūsu tautas atmiņā ir TRĪS OKUPĀCIJAS un tagad jau – CETURTĀ, kura atkal nāk no “civilizētās pasaules”. “Varneši” un viņiem uzticīgās balamutes katru dienu kladzina par “demokrātiju”, bet kam vajadzīga ir demokrātija bez tautas interešu un tiesību nodrošināšanas, bez tautas nacionālās attīstības iespējām? Šī “demokrātija” iznīcina latviešu tautu.

Sākumā Eiropa nenosodīja nacionālsociālismu, un daudzi ar izpratni atbalstīja Hitlera vēlmi iekarot vācu tautai “dzīves telpu”. Eiropas vēsturē tā bija parasta “politiskā spēlīte”. Lielbritānija bija sagrābusi puspasauli, slepkavoja, paverdzināja pamattautas visos kontinentos. Tikai 21. gadsimtā atzina Austrālijas aborigēnus par šī kontinenta pamatiedzīvotājiem, necenšoties noskaidrot, cik no viņiem ir tikuši noslepkavoti. Par to, cik ķenguru un trušu ir gājis bojā, vēl rēķina un spriež “civilizētie zinātnieki”… Bet cik indiāņu noslepkavoja un paverdzināja “civilizētie” anglosakši”? Cik inku, maiju, acteku iznīcināja spāņi? Cik zelta nozaga? Cik “civilizēti” kolonijās rīkojās holandieši, itāļi, franči, krievi un citas “pasaules kultūras un civilizācijas supertautas? Latvieši arī vēstures gaitā ir izjutuši šo “vareno” un iznīcinošo “labdarību”!

Līdz šim latviešiem ir bijuši tikai viltīgi “sabiedrotie”, bet pašiem – līdzskrējēju loma. Kad nogurstam, līdzās skrienot, mūs nodod, izsniedz licenci vēl lielākiem briesmoņiem, lai mūs spīdzina un iznīcina – fiziski vai garīgi. Tā tas notika Jaltā, Teherānā, Potsdamā un citās “kompānijās”.

Šodien tie, kam “Rietumu labdari” izsniedza licenci latviešu tautas iznīcināšanai, skatās un piesauc palīgā savus draugus: “Naciķi mūs apbižo un atņem privilēģijas!” Un ko dara mūsu “varneši”, izdzirdot Latvijas okupantu žēlabas? Viņi, kā jau veikli līdzskrējēji “Rietumu labdariem”, pakāpeniski kapitulē okupantu iegribām!

Tikmēr DIEVS katrai tautai ir devis savu teritoriju, kurā dzīvot un attīstīt savas tautas KULTŪRU. Krieviem – Krievija, latviešiem – Latvija. Mums, latviešiem, nav jākaunas cīnīties par savām tiesībām. Lai kaunas tie, kurus mēs šeit neaicinājām, kuri vēl nav sapratuši, ka viņi ir nozieguma līdzdalībnieki. KAS NĀK AR SPĒKU – NĀK AR NAIDU!


« Atpakaļ