Jauno Laikmetu gaidot

Saruna ar Latvijas Nacionālās fronte priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

 

Par latu ir jācīnās arī turpmāk!HPIM1075

 

DDD: Jūlija sākumā valdības pārstāvji un režīmam iztapīgie žurnālisti ar sajūsmu paziņoja, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi oficiālu lēmumu uzņemt Latviju eiro zonā. Tagad izskan apgalvojumi, ka tie, kuri cīnās par lata saglabāšanu, esot sentimentalitātes un pagātnes notikumu varā un ka tagad cīņa ir jāpārtrauc. Vai tiešām šobrīd, kad oficiāli tiek paziņots par Latvijas pievienošanos eiro zonai 2014. gada 1. janvārī, ir jāpārtrauc centieni saglabāt latu?

Aivars Garda: Kā jau iepriekš esam rakstījuši, tagad ir tāds laiks, kad katrs cilvēks, katra tauta, katra valsts parāda savu īsto seju. Kaut arī visiem, arī eiro pretiniekiem, ir pārliecība, ka eiro ieviesīs, tiem, kuri ir par lata saglabāšanu, līdz beigām ir jāstāv un jākrīt par latu. Gluži tāpat kā tie, kuri cīnījās pret Abrenes atdošanu – cīnījās līdz galam. Protams, toreiz vinnēja mūsu kangari ar Vairu Vīķi-Freibergu un Aigaru Kalvīti priekšgalā. Kāda pazīstama žurnāliste gan negribēja viņus saukt par kangariem, viņa tos nosauca par “mēsliem”.

Tagad katram ir jāparāda sava īstā seja. Ja cilvēks ir par taisnīgumu, tad viņam ir jābūt par taisnīgumu līdz galam. Protams, nacionālā valūta ir valsts neatkarības sastāvdaļa. Ne velti, kad Latvijā ieviesām latu, visi taurēja un skandināja, ka pēc nacionālās valūtas ieviešanas Latvija būs patiešām neatkarīga valsts. Un tagad, it kā to visu aizmirsuši, taurē pilnīgi pretēji – tie, kas cīnās par latu, eost sentimentāli pamuļķīši, jo eiro taču ir vienkārši kolosāla valūta!

Bijušais Latvijas Nacionālās frontes biedrs, grāmatas “Tautu tiesības” autors nelaiķis Andis Koknesis jau 2002. gadā eiro nosauca par kazino fiškām. Viņš saprata, ka eiro nav īsta valūta, bet ir organizētas, ļoti bagātas noziedzīgas grupas radīti bezvērtīgi papīriņi – fiškas. Protams, blēži, kuriem ir izdevīgi šie bezvērtīgie papīriņi, piespiež ar tiem rēķināties. Visas valstis ar to ir spiestas rēķināties, jo to vadītājiem nav mugurkaula. Tieši pakļāvīgās un nodevīgās valdības garantē, ka šī blēdīgā sistēma darbojas, taču tā spēs darboties līdz brīdim, kad visas tautas pavisam tiks aplaupītas.

DDD: LNF vadība savu darbību balsta Dzīvās Ētikas Mācībā. Ko saka Dzīvā Ētika par naudu? Kāda tai ir jēga, un vai valstij ir jābūt savai nacionālajai valūtai?

A.G.: Dzīvās Ētikas grāmatā “Ceļavārdi Vadonim” 36. paragrāfā ir teikts: “Nepārtieciet no naudas augļiem. Šī peļņa ir netīra. Labākais vērtību pārvietošanas veids ir lietu apmaiņa; ļaunākā gadījumā var pieļaut to apmaiņu pret tiešā apgrozībā laistu naudu.

Noziedzīgā spekulācija ir konsekventi jāapkaro, jo Zeme ir šīs slimības pārņemta. Katram laikmetam ir sava slimība, tagadējam – spekulācijas slimība. Nevajag domāt, ka cilvēce vienmēr ir bijusi pakļauta šai slimībai. Bet tā ir būtiskas pārmaiņas pazīme, jo pamazām pāriet nevar un ir vajadzīgs evolūcijas paroksisms, lai šo sērgu iznīdētu.”

Tātad viss, kas tagad tiek darīts, ir ļoti nepareizi, un viss mainīsies tad, kad notiks otrreizējā Kristus jeb Maitreijas Atnākšana – pareizāk gan būtu teikt, kad notiks tumsas spēku pilnīga iznīcināšana. Ir jāsaprot, ka ar Dzīvās Ētikas Mācību Viņš jau ir atnācis. Visiem cilvēkiem Viņš ir Neredzami Redzams.

Savukārt grāmatas “Ceļavārdi Vadonim” 22. paragrāfā ir skaidri pateikts, kā ir jābūt: “Paliek divu veidu naudaszīmes: vienas – ārējai, otras – iekšējai apgrozībai. Šīs iekšējās apgrozības naudaszīmes jeb kooperatīvu apliecinājumi ļoti veicina iekšējās rūpniecības attīstību. Tās arī palīdz preču un mājamatniecības ražojumu apmaiņā. Šādu naudaszīmju daudzums ir neierobežots, un to nosaka Valsts ražošanas spēja. Tā katram Valsts iedzīvotajam var būt trīs ienākumu avoti: pirmais – neliels daudzums starptautiskās valūtas, ko var palielināt sakarā ar īpašiem, Valsts akceptētiem uzdevumiem; otrs – no iekšējiem apliecinājumiem, kurus nodrošina darbs; trešais – no dažādu preču un produkcijas apmaiņas.”

Redzam, ka Dzīvās Ētikas Mācībā nekur nav runas par kaut kādu blēžu izdomātu eiro. Tātad valstij iekšējai apgrozībai ir jābūt savai valūtai, kuras daudzums nedrīkst būt ierobežots. Tas nozīmē – kamēr mums ir lati, mēs varam tos piedrukāt tik daudz, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu ražošanu, lai visiem nodrošinātu darbu.

DDD: Tātad Dzīvās Ētikas Mācība pierāda, ka visādu ekspertu skaļie paziņojumi, ka latu piedrukāšana radīs nekontrolējamu inflāciju, ir muļķības?

A.G.: Jā, tās ir muļķības! Šī melu kampaņa ir iespējama, jo vienkāršie cilvēki šajos jautājumos nav izglītoti. Tos ekonomistus – patiesībā blēžus, kas aizstāv viedokli par eiro nepieciešamību, atbalsta valdība. Tāpēc arī viss ir ievirzīts nepareizā gultnē.

 

Notiek tumsas atdalīšanās no Gaismas

 

DDD: Vai pieļaujat, ka brīdī, kad cilvēki atmaskos šo lielo krāpšanu, varētu notikt kaut kādas militāras sadursmes, varbūt pat karš?

Aivars Garda: Grāmatā “Agni Jogas Skaldnes” ir rakstīts, ka daudzi notikumi risināsies kara zīmē, bet kara nebūs. Taču iekšējais saspringums būs tik liels, ka cilvēki gandrīz vislabāk gribēs karu, lai noņemtu lielo spriedzi.

Tātad viss ies tikai uz slikto pusi, tādēļ mūsu lasītājiem ir jābūt gataviem, ka pagaidām dzīve nekļūs vieglāka. Bet, kas attiecas uz to, vai mums jāstāv un jākrīt par latu, kaut arī zinām, ka tas tāpat tiks mainīts, – ir ļoti svarīgi, lai katras tautas un valsts veselīgākā daļa pieņemtu pareizu lēmumu. Esmu pārliecināts, ka latviešu labākā daļa nebalsoja par iestāšanos Eiropas Savienībā, tāpat šī labākā daļa ir pret eiro ieviešanu.

No Augstāko Kosmisko Spēku viedokļa ir ļoti svarīgi, lai tautā būtu kodols, kurš līdz galam stāv par taisnīgumu. Es ceru, ka mūsu lasītāji, tāpat kā mūsu avīzes veidotāji, stāvēs un kritīs par taisnīgumu, kaut arī eiro tiks ieviests, jo šie liberasti, kā redzams, tikai pļāpā par demokrātiju, bet pieļauj šo “demokrātiju” tikai sev. Viņu rīcības pamatā ir tēze, ko reiz atklāja tagadējais ES cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, “Mēs par viņiem runāsim, bet viņiem runāt neļausim”. Tieši tagad tā notiek – ļauj runāt tikai tiem, kas ir par eiro, tāpēc žurnālisti, politiķi bļauj, ka eiro ir vajadzīgs. Ja apakšā nebūtu krāpšana, tad kāpēc tik ļoti steidzami būtu vajadzīgs šis eiro?  

DDD: Kur taisnīgumu alkstošam cilvēkam smelties spēku, ja šobrīd viņš netiek ņemts vērā? Vērojot notikumus, var rasties priekšstats, ka nav jēgas neko darīt, jo ļaunums tāpat uzvarēs. Piemēram, Francijā miljoniem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret pederastu “laulību” legalizēšanu, taču likums par “laulību” legalizēšanu tik un tā tika pieņemts. Savukārt šeit, Latvijā, vairākums ir pret eiro, tomēr pie varas esošie to neņem vērā un pieņem lēmumu ieviest eiro. Kā cilvēkiem rīkoties? Kur smelties spēku, lai izturētu šo netaisnību?

A.G.: Lai cilvēks paņem rokās laikrakstu “DDD” un kādu citu laikrakstu un pats salīdzina, kurš no tiem saka patiesību, kurš puspatiesību un kurš melo. Turklāt puspatiesība kādreiz ir bīstamāka par atklātiem meliem. Ja cilvēks apzinās, ka laikraksts “DDD” saka patiesību, tad lai viņš ņem spēku kaut vai no “DDD” veidotājiem, jo “DDD” veidotāji spēku aizstāvēt patiesību savukārt smeļ no Dzīvās Ētikas Mācības Autora.

Jūs skārāt ļoti svarīgu jautājumu – par pederastu it kā ārēju uzvaru. Arī Dzīvās Ētikas Mācībā ir teikts, ka ārēji izskatīsies, ka tumsa uzvar it visur. Francijas prezidents Fransuā Olands pieņem lēmumu legalizēt pederastu “laulības”. Kaut gan cilvēku miljoni iziet demonstrācijās, viņus neņem vērā. Jāsaprot, ka tagad – pirms tumsas spēku pilnīgas satriekšanas – katrs cilvēks pats izlemj savu likteni. Nebūs tā, ka Maitreija atdalīs graudus no pelavām. Nē, paši graudi un pelavas sadalās dzīvā izvēlē – kurš grib būt par graudu un kurš par pelavu.

Kristus otrā Atnākšana nenotiek, Viņam esot fiziskajā ķermenī, kā tas bija pirms diviem tūkstošiem gadu. Tas ir tāpēc, ka cilvēce tagad atrodas uz ļoti zema morālās attīstības līmeņa. Ja Kristus tagad atkal parādītos fiziskajā ķermenī, tad vairākums pret Viņu reaģētu slikti, tāpat kā tad, kad kliedza – sist krustā! Kādēļ? Tādēļ, ka Gaisma, ko Viņš pauda, ko izstaroja Viņa aura, tikai labajos cilvēkos radīja spēku izvēlēties nevis Barabu, bet Viņu. Kad vairākums niknumā pret Kristu kliedza, lai atbrīvo Barabu, tikai Marija Magdalēna, skolnieki un Kristus māte kliedza – Jēzu, Jēzu!

DDD: Kāpēc tie, kas kliedza, lai atbrīvo Barabu, bija tik satracināti?

A.G.: Tāpēc, ka Kristus ar savu spožo Gaismu, ar Savu Auru izsauca viņos šo naidīgumu. Gaišajos cilvēkos Kristus izraisīja pozitīvas emocijas, bet tumšajos – tieši otrādi. Tagad būtu tieši tāpat, tādēļ Lielais Skolotājs Maitreija, kas ir tā pati Individualitāte, kas bija iemiesojusies Kristū, bet tagad ir izvēlējies vārdu Maitreija, darbojas pēc principa – Neredzami Redzams.

Jau tagad notiek tumsas atdalīšanās no Gaismas. Nevis Viņš atdala gaišos no tumšajiem, bet paši cilvēki izvēlas, kurā pusē nostāties. Pieņemot taisnību, nostājoties Maitreijas pusē, ikviens izvēlas Gaismu. Bet pieņemot netaisnību, pieņemot apziņas deģenerāciju, kā to izdarīja Francijas prezidents un tie deputāti, kas balsoja par pederastu “laulību” legalizāciju, paši izlemj savu likteni un izvēlas tumsu. Nezinu, vai viņiem vēl ir iespēja sevi glābt. Varbūt, ka ar šo lēmumu legalizēt pederastu “laulības” viņi paši sevi jau ir norakstījuši. Ļoti sliktu pakalpojumu savai tautai un valstij izdarīja arī ASV prezidents Obama, kad aģitēja par pederastu tiesībām. Arī Anglijā likuma lēmēji diemžēl izvēlējās nostāties tumsas pusē.

Taču šī tumsas uzvara tiešām ir tikai šķietama – uz laiku. Cilvēki drīz paši to sapratīs. Mēs, laikraksta “DDD” veidotāji un arī mūsu lasītāji, jau tagad saprotam, kas patiesībā notiek. Augstākajiem Kosmiskajiem Spēkiem vēl ir cerība, ka tie, kas tagad vēl nesaprot, pēdējā brīdī tomēr pieņems pareizu izvēli un paliks Gaismas pusē.

DDD: Kāpēc Augstākie Spēki neiejaucas un nesatriec tumsu, lai labajiem cilvēkiem nebūtu jāpiedzīvo šobrīd valdošais netaisnīgums?

A.G.: Dzīvajā Ētikā ir teikts, ka mums, kas sevi uzskata par Dzīvās Ētikas Mācības sekotājiem, ir jābūt ļoti pacietīgiem un jāgaida, kamēr izpaudīsies visa tumsa. Dzīvās Ētikas Mācībā teikts, ka tumsai sevi ir jāparāda, jo tikai tā to ir iespējams atdalīt no Gaismas. Ikviens, kurš, piemēram, nostājas pederastu pusē, sevi parāda. Iespējams, ka viņš pat nezina, ka tā ir viņa pēdējā izvēle – nostāties Gaismas vai tumsas pusē. Izvēloties aizstāvēt pederastus, viņi paši sev sagatavo drausmīgu nākotni, ja tāda vispār viņiem vēl būs.

DDD: Vai nepastāv risks, ka tie, kuri šobrīd ir pret pederastiem, ilgi klausoties radio, televīziju, redzot, ka tas pederastu karognesējs tiek uzskatīts par gudru, par zinošu žurnālistu, beigās tiešam notic, ka būt par pederastu nemaz nav slikti? Vai nepastāv risks, ka, ilgi gaidot, Gaismas pusē stāvošo cilvēku skaits var samazināties?

A.G.: Ja tas labais ir spējīgs samaitāties, tad Augstākajiem Spēkiem un cilvēces garīgajai evolūcijai tāds “labais” nebūs vajadzīgs. Tad viņš ir tikai tāds rozā labsirdīgais, kam viss ir labi, viss ir pozitīvi – pediņi pozitīvi, eiro pozitīvs…

 

Glābjas, kas var!

 

DDD: Varbūt cilvēkam, kurš pirmo reizi paņēmis rokā laikrakstu “DDD” un lasa šo interviju, rodas jautājums – kas tad pasaulē mainīsies, un uz ko mums ir jātiecas?

Aivars Garda: Cilvēces evolūcija atrodas uz Jaunā Laikmeta sliekšņa. Mēs jau iepriekš esam stāstījuši, ka šobrīd uz Zemes pastāv gan Gaismas Spēki, gan tumsas spēki jeb sātanisti. Gaismas Spēki vada cilvēces garīgo attīstību, bet tumsas spēki to kavē un cenšas degradēt cilvēkus. No Bībeles zinām, ka Sātans ir bijis kritušais Erceņģelis, un tagad pasaulē ļoti daudzās jomās (politikā, ekonomikā, pat mākslā un citur) pie teikšanas vēl ir Sātana sekotāji jeb tumsas hierofanti – kritušie eņģeļi. Viņi ir ļoti gudri, bet ļoti ļauni, un viņu mērķis ir nepieļaut Jaunā Laikmeta iestāšanos, kas atņemtu tiem varu. Tieši viņi virza cilvēkus uz deģenerēšanos un mudina darboties pret Kosmosa likumiem. Taču tā nebūs mūžīgi. Šie sātaniskie spēki, viņu pakalpiņi un visi, kas viņus atbalsta, tiks iznīcināti. Turklāt, iznīcināti ar uguni.

DDD: Tiešā nozīmē?

A.G.: Jā, tiešā nozīmē. Tā būs īsta nāve. Ja mēs saprotam fiziskā ķermeņa nāvi tikai kā fiziskā ķermeņa bojāeju, kamēr apziņa pāriet Augstākajā jeb Smalkajā Pasaulē un turpina savu eksistenci, tad šajā gadījumā cilvēkam tiks iznīcināta tā apziņas daļa vai pat visa apziņa, kura ir nostājusies tumsas pusē. Un šī nāve ir īsta un briesmīga.

DDD: Tātad dzīvojam laikā, kad jāsaka – jo sliktāk, jo labāk, jo tikai tad, kad viss ļaunums būs izpaudies, kad visi būs sašķirojušies un izvēlējušies, kurā pusē nostāties, sāksies Jaunais Laikmets?

A.G.: Tā ir teikts – jo sliktāk, jo labāk. Mums ir jāsaprot, ka pirms Jaunā Laikmeta iestāšanās ārējās izpausmēs būs ļoti daudz tumsas. Tātad mums ir jāgatavojas, ka visās dzīves jomās izpaudīsies netaisnība. Piemēram, notiks visādi pederastu gājieni, bet mums tam visam ir jāpretojas. Labāk mest mēslus uz pederastiem, kā to darīja Ļedjajeva atbalstītāji, nekā mierīgi pieļaut un samierināties ar tādu deģenerātu izrādīšanos.

DDD: Varam vienīgi cilvēkus iedrošināt nostāties Gaismas pusē un nebaidīties, ka tumsas varā esošais pūlis viņu izsmies, piemēram, nosaucot lata aizstāvjus par sentimentāliem muļķīšiem.

A.G.: Protams, ar to ir jāsaskaras ik brīdi, jo tumsa ārēji ņirdz par katru Gaismas izpausmi tāpēc, ka Gaisma viņus tracina. Prese, radio, televīzija un internets ir tumsas rokās. Kāpēc Gaisma to pieļauj? Kā jau teicu, tas ir tādēļ, ka Gaisma vērtē, kāda ir ikviena cilvēka reakcija uz notiekošo. Cilvēkiem ir jāizdara stingra izvēle, jo katrs pats izlemj savu likteni – glābjas, kas var! Šajā gadījumā – tikai katrs pats sevi var izglābt.

 

Intervēja Liene Apine


« Atpakaļ