Paraksties par iespēju izglābties no eiro zonas!

Biedrības “Par latu, pret eiro” mērķis ir saglabāt latu kā Latvijas nacionālo valūtu. Šim nolūkam biedrība ir izstrādājusi Satversmes grozījumu projektu un sākusi vākt balsstiesīgo pilsoņu parakstus tautas nobalsošanas rīkošanai. Pašlaik ir jāsavāc 30 000 balsstiesīgo pilsoņu parakstu, tāpēc mums ir nepieciešams arī Tavs atbalsts!

Parakstu vākšana notiek par Satversmes 68. panta grozīšanu. Satversmes 68. pants pašlaik noteic, ka par jebkurām izmaiņām Latvijas dalības nosacījumos Eiropas Savienībā (arī par nepievienošanos vai izstāšanos no eiro zonas) tautas nobalsošanu var ierosināt tikai Saeimas deputāti. Tautai šādas tiesības šobrīd ir liegtas. Tādēļ izstrādātie Satversmes grozījumi paredz, ka tautas nobalsošanu par izmaiņām dalībā Eiropas Savienībā var rosināt arī pati tauta.

Biedrība “Par latu, pret eiro” iepriekš ir izmēģinājusi visus tiesiskos līdzekļus – Tiesībsargs, tiesa, Centrālā vēlēšanu komisija – lai sarīkotu nobalsošanu par lata saglabāšanu. Tomēr pašreizējā varas elite, atsaucoties uz to, ka 2003. gadā jau ir nobalsots par dalību Eiropas Savienībā, kas paredz arī pievienošanos eiro zonai, kā arī tādēļ, ka Satversme nenosaka pienākumu rīkot referendumu, biedrības ieceri ir noraidījusi.

Tādēļ šobrīd vienīgais tiesiskais ceļš, kā agrāk vai vēlāk varam sarīkot referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības vai no eiro zonas, lai saglabātu savu valūtu un sāktu iet patstāvīgas attīstības ceļu, ir mainīt Satversmes 68. pantu.

Pat, ja līdz referendumam nonāksim tikai pēc 2014. gada 1. janvāra, Satversmes 68. panta grozījumiem būs liela nozīme, jo sekas, kas var rasties no Latvijas dalības eirozonā, būs iznīcinošas, tādēļ – jo ātrāk no turienes aiziesim, jo labāk mums pašiem!

Iespēja ir, bet, vai to izmantosim, tas ir atkarīgs no katra no mums!

 

DARBĪBU SECĪBA:

1. IEGŪSTI VEIDLAPU.

Veidlapa ir pieejama biedrības “Par latu, pret eiro” mājas lapā: www.parlatupreteiro.lv, kā arī biedrības vietnēs sociālajos portālos: www.draugiem.lv/preteiro un www.facebook.com/parlatu.preteiro .

Izdrukā un izplati veidlapu arī saviem radiem, draugiem un paziņām! (Ja pats nevari izdrukāt, palūdz saviem bērniem, mazbērniem vai aizej uz tuvējo bibliotēku un palūdz bibliotekāram.)

2.   IZVĒLIES PARAKSTA APLIECINĀŠANAS VIETU.

Nepieciešams noskaidrot sev tuvāko notāru vai bāriņtiesu, kur ir iespējams veikt paraksta apliecināšanu.

Notāru saraksts pieejams internetā http://latvijasnotars.lv/lv/notary/profiles/ . Ja Tavā pagastā vai pilsētā notāra nav, tad ir iespējams veikt paraksta apliecināšanu bāriņtiesā. Jautā savā pašvaldībā, par bāriņtiesas atrašanās vietu un tiesībām veikt parakstu apliecināšanu!

3.   DODIES PARAKSTĪT VEIDLAPU.

Ņem veidlapu, pasi un dodies pie izvēlētā notāra vai uz savas pašvaldības bāriņtiesu. Veidlapu vienlaikus var parakstīt arī vairākas personas, bet katrai personai parakstīšana ir jāveic notāra vai bāriņtiesas amatpersonas klātbūtnē. Jārēķinās ar valsts nodevu 2 latu apmērā, kas būs jāsamaksā par katru parakstu.

4.  NOSŪTI VEIDLAPU BIEDRĪBAI “Par latu, pret eiro”.

Parakstu apkopošanu un iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai veiks biedrība “Par latu, pret eiro”, tādēļ veidlapu ar notāra apliecinātajiem parakstiem sūtiet uz pasta abonentu kastīti – adrese: a/k 8, LV-1050.

Lai mazinātu iespēju, ka sūtījums nesasniedz adresātu, par veidlapas nosūtīšanu lūdzam informēt arī elekroniski uz adresi parlatupreteiro@gmail.com, norādot veidlapas nosūtīšanas datumu, kā arī veidlapu parakstījušo personu vārdu un uzvārdu.

PALDIES PAR ATBALSTU!

 

Parakstu veidlapas saturs

Ar savu parakstu zemāk apliecinu, ka atbalstu biedrības “Par latu, pret eiro”, vienotais reģistrācijas numurs 40008207367, ierosināto likumdošanas iniciatīvu, kas paredz Latvijas Republikas Satversmes 68. panta trešo un ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

“Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama tautas nobalsošanā, kuru ierosina Saeima vai ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju.

Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu vai ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā.

Lūdzam Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju rīkot tautas nobalsošanu par minēto grozījumu Latvijas Republikas Satversmes 68. panta trešajā un ceturtajā daļā.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Parakstīšanās datums

Paraksts

 

 


« Atpakaļ