Maskavas žurnālista Borisa Stomahina aizstāvībai (latviešu un krievu valodā)

Boriss Stomahins

Boriss Stomahins

Несколько дней назад Национальный фронт Латвии получил информацию о том, что известному московскому журналисту Борису Стомахину грозит 3 года тюремного заключения за статью “Латвия – 2012 в роли Чечни 1999”. Эта статья была опубликована в газете “ДДД” (“DDD”, “Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija”) 10 февраля 2012 года. Российским властям не понравилось предложение  “Оккупантов, по совести, следовало бы просто посадить в вагоны для скота – и отправить в Россию, как сами русские массово проделывали в свое время со множеством народов, чье выселение с Кавказа и Крыма в Сибирь и Среднюю Азию в 40-х годах стало настоящим геноцидом.”

Во первых, это предложение и вся статья в целом соответствует действительности, а потому не может никого несправедливо обидеть или обвинить.

Во вторых, Борис Стомахин предлагает оккупантам Латвии вернуться домой, в Россию. Разве это преступление? Он ведь не предлагает кого-то выслать из России.

В третых, “вагоны для скота” – это лишь метафора журналиста, ничего более. Повлиять на события в Латвии Б. Стомахин, как журналист, не в силах. Национальный фронт Латвии уже давно предлагает выслать оккупантов в Россию на законном основании в мягких пассажирских вагонах. Президент России В. Путин по сути предлагает то же самое – добровольно. Но для оккупантов нет ничего святого. Для них Родина там, где им комфортно, хотя и за счёт угнетения латышского народа.

В четвёртых, высланные в Сибирь латыши, если бы им предложили тогда вернуться обратно в Латвию, они согласились бы это сделать даже в вагонах для скота, лишь бы домой.

Как видно, в словах Стомахина отражена действительность, но это не может быть составом преступления.

Латышские друзья в Латвии не знакомы с другими статьями журналиста Б. Стомахина. Все его статьи, опубликованные в газете “ДДД” отмечаются глубоким прозрением в проблемы латышского народа. Это говорит о большом таланте Бориса Стомахина.

Я ознакомился со статьями в защиту Бориса Стомахина Александра Скобова, Александра Зелинченко, Полины Жеребцовой и Валерии Новодворской, которые полностью знакомы с творчеством журналиста Стомахина. Даже критикуя его, эти авторы согласны в одном – Борис Стомахин не виновен. Его нельзя судить в уголовном порядке.

Как реально помочь Борису Стомахину? Не знаю. Если кто знает, тот просто обязан помочь. Я и все латышские друзья Б. Стомахина выступаем в его поддержку, и выражаем протест против задержания Б. Стомахина и содержания его в заключении до суда.

 

Айвар Гарда

предселатель Национального фронта Латвии

 

 

Žurnālistu, publicistu Borisu Stomahinu apcietināja jau 2012. gada beigās, bet tikai tagad Latvijas Nacionālās frontes vadība uzzināja, ka viņš tiek apsūdzēts arī par to, ko ir teicis savā rakstā “Vai Latvija-2012 atrodas Čečenijas-1999 lomā?”, kas publicēts laikraksta “DDD” 2012. gada 10. februāra numurā 3(257).

Boriss Stomahins (pirmais no kreisās) piketā pie Latvijas vēstniecības Maskavā 2003. gada 17. jūnijā. Starp citu, arī tad, kad mūsu "dzimtā" Drošības policija 2005. gadā ierosināja krimināllietu pret laikraksta "DDD" veidotājiem, Boriss Stomahins Maskavā pie Latvijas vēstniecības sarīkoja piketu, protestējot pret šo politisko izrēķināšanos.

Boriss Stomahins (pirmais no kreisās) piketā pie Latvijas vēstniecības Maskavā 2003. gada 17. jūnijā.
Starp citu, arī tad, kad mūsu “dzimtā” Drošības policija 2005. gadā ierosināja krimināllietu pret laikraksta “DDD” veidotājiem, Boriss Stomahins Maskavā pie Latvijas vēstniecības sarīkoja piketu, protestējot pret šo politisko izrēķināšanos.

Kā LNF priekšsēdētājs sagatavoju paziņojumu presei krievu valodā, paužot atbalstu Borisam Stomahinam. Paziņojums ir ticis nosūtīts plašas saziņas līdzekļiem Krievijā un citur pasaulē.

Par Borisa Stomahina darbību vairāk ir iespējams uzzināt viņa aizstāvībai izveidotajā interneta vietnē: http://zaborisa.narod.ru/Index.html

 

Latvijas Nacionālās frontes paziņojums presei

 

Pirms dažām dienām Latvijas Nacionālā fronte saņēma informāciju, ka pazīstamajam Maskavas žurnālistam Borisam Stomahinam draud trīs gadi cietumsods par 2012. gada 10. februārī publicēto rakstu avīzē “DDD” (“Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija”). Krievijas varas iestādēm nav paticis teikums: “Okupantus, pēc taisnības, pienāktos gluži vienkārši iesēdināt lopu vagonos un nosūtīt uz Krieviju, kā paši savā laikā masveidā izrīkojās ar daudzām tautām, kuru izsūtīšana 40-tajos gados no Kaukāza un Krimas uz Sibīriju un Vidusāziju kļuva par īstu genocīdu.”

Pirmkārt, šis teikums un viss raksts kopumā atbilst patiesībai, un tāpēc nevar nevienu netaisnīgi apvainot.

Otrkārt, Boriss Stomahins piedāvā Latvijas okupantiem atgriezties mājās – Krievijā. Vai tad tas ir noziegums? Viņš taču nepiedāvā kādu izsūtīt no Krievijas.

Treškārt, izteiciens “lopu vagoni” ir tikai žurnālista metafora, nekas vairāk. Ietekmēt notikumus Latvijā Boriss Stomahins kā žurnālists nevar. Latvijas Nacionālā fronte jau sen piedāvā izraidīt okupantus uz Krieviju likumīgā kārtā mīkstajos pasažieru vagonos. Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtībā piedāvā to pašu brīvprātīgi. Taču okupantiem nav nekā svēta, viņu dzimtene ir tur, kur viņiem ir komfortabli, kaut arī uz latviešu tautas apspiešanas rēķina.

Ceturtkārt, uz Sibīriju izsūtītie latvieši – ja viņiem toreiz piedāvātu atgriezties atpakaļ Latvijā, viņi piekristu to izdarīt arī lopu vagonos, – ka tikai mājup!

Kā redzams, Borisa Stomahina vārdos ir atainota patiesība, un tā nevar būt nozieguma sastāvs.

Borisa Stomahina latviešu draugi Latvijā nav pazīstami ar pārējiem Borisa Stomahina rakstiem. Visi viņa raksti, kas ir publicēti avīzē “DDD”, izceļas ar dziļu latviešu tautas problēmu izpratni. Tas liecina par Borisa Stomahina lielo talantu.

Es iepazinos ar Aleksandra Skobova, Aleksandra Zeļinčenko, Poļinas Žerebcovas un Valērijas Novodvorskajas rakstiem Borisa Stomahina aizstāvībai. Šie autori pilnībā pazīst Borisa Stomahina žurnālista jaunradi. Pat kritizējot viņu, šie autori ir vienisprātis – Boriss Stomahins nav vainīgs. Viņu nedrīkst krimināli sodīt.

Kā reāli palīdzēt Borisam Stomahinam? Nezinu. Ja kāds zina, tad viņa pienākums ir palīdzēt. Es un visi Borisa Stomahina latviešu draugi atbalstām viņu un izsakām protestu pret Borisa Stomahina aizturēšanu un turēšanu ieslodzījumā līdz tiesai.

Aivars Garda


« Atpakaļ