“Brīve, brīve, kas tā brīve, Ja tev savas zemes nav!”

Kļuvis zināms, ka “Latvijas Valsts meži” (LVM) vēlas pirkt likvidētā krievu armijas poligona zemes Zvārdē, kur 20 gadus ticis tīrīts no okupantu pamestajām sprāgstvielām – uzceltas, iekoptas mājas, ierīkotas saimniecības. Jautājums: kāpēc LVM pēkšņi ievajadzējies Zvārdes zemes? Vajadzība ir tik liela, ka palīgos nāk pat Aizsardzības ministrija (nav gan skaidrs, kurai no šīm abām iestādēm ir primārās intereses). Iegansts: it kā varot uzsprāgt krievu atstātās sprāgstvielas. Līdz šim gan (20 gadu laikā) neviens zemes īpašnieks no tām nav cietis – tās tiek atrastas un iznīcinātas. Bet nu pēkšņi – SOS! Jautājums: kas aiz visa tā slēpjas?

Ko darīs LVM ar Zvārdes poligona zemi? Atbilde ir vienkārša: manuprāt, pārdos krieviem. Avīze “The Jerusalem Post” raksta: “…pasīvie latvieši soli pa solim zaudē krieviem savu valsti…”

Latvijas kangari atklāti liek saprast – ja Zvārdes zemnieki ar labu nepārdos, tad tik un tā būs spiesti aiziet, pamest grūtā darbā iekoptu saimniecību.

Vaira Vīķe-Freiberga savā prezidentūras laikā “naivos muļķus”, par kādiem viņa uzskatīja latviešus, centās pārliecināt, ka Latvijas zemes pārdošana svešiniekiem nav bīstama, jo “zemi jau nevarot projām aiznest”. Latvijas antiņiem domāta demagoģija! Šī “izglītotā” sieva ļoti labi zina, ka tam, kam pieder zeme, pieder arī vara. Trīsdesmit grašu iekārdinātie kangari arī to nevar nesaprast.

Mīļie latvieši! Mūsu tautas izdzīvošanai bīstamāka par Lielā mēra epidēmiju senatnē ir kangarisma un mankurtisma epidēmija, kas pārņēmusi Latvijas valsti šodien.

Reiz 11. novembra vakarā Daugavas krastmalā Rīgā tūkstošiem patriotu dedzināja svecītes to mūsu cīnītāju piemiņai, kuri atdeva savas jaunās dzīvības par Latvijas valsts neatkarību un brīvību. Diemžēl ilga atelpa netika lemta, jo divi draugi – fašisti (Hitlers un Staļins) – kopīgi iebruka Polijā, un sākās Otrais pasaules karš. Kas tika nodarīts latviešu tautai 50 krievu okupācijas gados, mēs zinām (kaut arī ne visu). Rezultāti vēl tagad ir traģiski. Latvijā turpinās kangarisma un mankurtisma epidēmija, ko viltīgi un droši izmanto okupanti.

Mīļie latvieši! Šajā situācijā esam spiesti cīnīties divās frontēs: pret viltīgā, agresīvā kaimiņa plāniem iznīcināt latviešu valsti un, kas ir ļoti sāpīgi un skumji, – arī pret pašmāju kangariem un mankurtiem.

Atļaujiet izteikt sirsnīgu pateicību laikraksta “DDD” veidotājiem par viņu pašaizliedzīgo un grūto darbu, kas sniedz mums cerību stariņu tumsā.

Dziļā cieņā,

Antonija Ausmane

pensionāre


« Atpakaļ