Vai cionisms atkal paceļ galvu?

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, uzlicis galvā jūdaistu kipu, sarokojas ar ASV vēstnieci Džūditu Gārberi. Foto: Valsts kanceleja

15.jūnijā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš atteicās izveidot darba grupu Otrā pasaules kara laikā mirušo bezmantinieku žīdu īpašumu uzskaitei, par ko saērcināts jutās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kurš viņam bija uzdevis to izdarīt tūlīt pat pēc vēstules saņemšanas no žīdu  kopienas. Tagad Dombrovskim, ja viņš arī turpmāk vēlas izkalpoties dažādiem bezkaunīgiem žīdiem, ar šo jautājumu būs jāvēršas Saeimā. Interesanti, ka savtīgās žīdu saujiņas intereses, kas tiek sasniegtas ar īpaša reketa palīdzību, visvairāk lobē tieši ASV, ik palaikam atsūtīdamas uz Latviju kādu ASV Valsts departamenta darboni, lai tas “iebāž degunu” Latvijas iekšējās lietās un “uzkurbulē” mūsu iztapīgos valsts vīrus.

 

Saeimas deputāta Imanta Parādnieka komentārs

 

Imants Parādnieks: Manuprāt, ir skaidrs, ka žīdu tauta ir ciet

usi Otrajā pasaules karā, tāpat kā daudzas citas tautas – par to vispār nav jautājumu. Bet tagad mērīt, kuri ir cietuši vairāk?! Fašisma un rasisma ideoloģija ir noziedzīga tieši tādēļ, ka paceļ kādu tautu pāri citām tautām. Tātad kāda tauta novieto citas tautas zemākā stāvoklī un uzskata, ka tai kaut kādu iemeslu dēļ (nav svarīgi, kādu – subjektīvu vai daudzmaz objektīvu iemeslu dēļ) pienākas kaut kas vairāk nekā pārējām. Turklāt parasti subjektīvi iemesli tiek pasludināti par “objektīviem”.

Manuprāt, šīs ebreju prasības ir tāda kā mūslaiku fašisma ideoloģijas izpausme. Sanāk, ka kāda tauta drīkst prasīt kaut ko vairāk un vērtēt savas iegribas augstāk nekā citu tautu prasības un tiesības. Vai tad latvieši ir mazāk cietuši pagājušajā gadsimtā? Vai, piemēram, poļi ir mazāk cietuši?

Būtiski atcerēties, ka Latvijā ir beigusies denacionalizācija un ar to saistītie procesi, kas deva visiem vienādas iespējas atgūt Otrā pasaules kara laikā zaudētos īpašumus. Varbūt vēl ir palikuši kādi atsevišķi vērtējami gadījumi, bet es vēlreiz atkārtoju, ka nedrīkst būt atšķirību, kādas tautas pārstāvim šis īpašums ir piederējis. Piederība pie kādas noteiktas tautas nedod šim cilvēkam lielākas vai mazākas tiesības.

Pašmāju ebreju kopienas locekļi un atbraukušie pārstāvji no Izraēlas un ASV nekādā veidā neaicina uz līdzvērtīgām tiesībām katrai tautai. Jau no šī aspekta vien raugoties, tas nav pieņemami! Manuprāt, tā ir mērķtiecīga uguņu izsaukšana uz sevi − būtībā nacionālā naida kurināšana.

Un vēl padomājiet par absurdu, ka tagad kādi iztēlojas, ka ebreju tautības Latvijas pavalstnieki, kas pirms kara dzīvoja Latvijā un kuriem nebija juridiski tiesisku mantinieku, nebūtu vēlējušies savus īpašumus atstāt savai valstij, kā to paredz likums, bet apriori, bez testamenta, uzskatījuši, ka tie pienākas kādiem citiem. Kāpēc kāds mēģina uzurpēt tiesības viņus pārstāvēt un lemt viņu vietā?

Ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts atbilstoši taisnīguma principam.

 Sagatavoja Līga Muzikante


« Atpakaļ