Sauciet skaļi, nenogurstoši, sauciet vēl un vēl…

Daudz likumu ticis pieņemts, par kuriem tauta nevar saprast, kā tādi vispār var rasties veselā sabiedrībā. Nav normālu likumu, jo Saeima vēl līdz šim nav pieņēmusi likumus par okupācijas seku likvidēšanu (izņemot Deklarāciju par okupāciju, kura netiek pildīta). Daudz ir rakstīts un runāts par to, ka angļiem bija jāaizvācas no Indijas, frančiem no Alžīrijas, pamatojoties uz Ženēvas konvenciju. Kāpēc uz Latviju šīs starptautiskās tiesības neattiecas?

Valdībai būtu jāstrādā pilnā sparā, lai saplaktu piektās kolonnas lielie pāļi. Iekams Latvijā ganīsies lindermani, osipi un citi latviešiem naidīgi elementi, mums cits nekas neatliek kā tikai kara bungas rībināt.

Tie, kas okupē citas valsts zemi, nav spējīgi domāt par okupētās tautas ciešanām. Ar sāpēm sažņaugtu sirdi latvietis skatās, kā pamazām visu latvisko iznīcina. Visus šos tā saucamos neatkarības gadus viltus un melu akadēmiju beigušie cenšas latviešiem iestāstīt, ka okupantu pārinodarījumus vajagot aizmirst un ar tiem draudzīgi sadzīvot. Tā kā sengrieķu teikā – mirušās dvēseles pārcēla apakšzemes upei, aizmirstot šīszemes dzīvi.

Latvieši, kuri visu vēro no cilvēciskā viedokļa, saprot, ka “draudzības” ar okupantiem sludinātāji pret latviešiem ir nežēlīgi un blēdīgi. Tos, kuri aizstāv savu tautu, šodien uzskata par nelabvēļiem pastāvošai iekārtai…

Jau pirms 10 gadiem Aivars Garda apzinājās, ko viņam nozīmē izdot “DDD” avīzi. Redzot, ka netiek risināts deokupācijas jautājums, viņa lielais cilvēciskais gars to nevarēja atstāt novārtā – tas ir taisnības un Tēvzemes mīlestībasaicinājums. A.Garda un viņa līdzgaitnieces teiks: savu taisnību mēs esam vienmēr pierādījuši, bet melus, naidu un vajāšanas mēs esam mācējuši paciest. Viņi to dara taisnības un cilvēcības vārdā, lai piepildītu savu šīszemes sūtību.

Leonards Inkins radio pārraidē “Merkurs” runā skaidri un pārliecinoši, ka biedrībā “Latvietis” piedalās cilvēki ar lielām gara spējām, kuri var ievadīt laikmetu citās sliedēs. Viņi pirmkārt rūpējas par daudz cietušo latviešu tautu.

Dzīve pierāda, ka Latviju ir sagrābuši politiķi, kas nerisina latviešiem sāpīgus jautājumus, bet tautu ved pretī neizbēgamai iznīcībai. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris un citi atklātā vēstulē par situāciju Latvijā raksta, ka, lai glābtu tautu no iznīcības, no budžeta iekšzemes kopprodukta veselības aprūpei jāpiešķir vismaz 40 procenti. Pašas valdības radītā naudas trūkuma dēļ arvien tiek paaugstināti pacienta līdzmaksājumi par medicīniskajiem pakalpojumiem. Cilvēkiem ar mazām pensijām un algām medicīniskā aprūpe nav pieejama. Cilvēki to ir apliecinājuši, ar parakstiem atbalstīdami kopējo sūdzību Eiropas ombudam.

Kaut arī PVO Eiropas reģiona biroja vadītāja Zuzanna Jacoba gan 2010. gada rudenī, gan 2011. gada pavasarī (atkārtoti) vērsās pie premjera V.Dombrovska palielināt finansējumu veselības aprūpei, tas palika neievērots.

Šie cilvēki, kuri, 50 gadus dzīvodami verdzībā, apstrādāja laukus, lai viņus, pie varas esošos, pabarotu, kamēr viņi mācījās melu un viltus akadēmijā, ir līdzcilvēki, kuri dzimuši ar tādām pašām prasībām pēc labklājības un veselības aprūpes, kādas varneši izmanto sev.

Mēs saucam jūs – cilvēki, no visām tautām, kas veido cilvēci, − paceliet savas balsis līdz ar mums pēc taisnības, Cilvēces draugi! Sabiedrojieties līdz ar mums un prasiet Briselei un citiem žņaudzējiem pārtraukt šos tautas iznīcināšanas veidus! Daudzi latvieši ir aizbraukuši pasaules plašumos, jo šeit, Latvijā, nav izredzes izdzīvot – daudziem nav pat dzīvokļa un darba.

Saeimā ir arī tādi deputāti, kas labprāt krieviem piešķirtu Latvijas pilsonību – lai Latvija nezaudētu krievisko gaumi.

Īstie latvieši ir spīdzināti, nobendēti un aizvesti no dzimtenes uz dažādām Sibīrijas malām. 

Sauciet skaļi, nenogurstoši, sauciet vēl un vēl! Rakstiet avīzei “DDD” un piesakieties biedrībā “Latvietis”. Ir jāpanāk, lai mēs, latvieši, būtu savā zemē saimnieki! Tā jau ir bijis vairākkārt – kad dzīves posts un netaisnība ir sasniegusi dziļāko padibeni, tad nāk kāds cilvēks, kurš atšķiras no citiem un paceļas pāri savam laikam, savai videi un atklāj tās netaisnības, lai arī tumšo spēku uzbrukumi tad ir drausmīgi.              

Mums ir jādara viss, lai senču ciešanas tiktu atalgotas. 

Ar cieņu,

Ženija, Rīgā


« Atpakaļ