Ekoloģija un Daba

Ja cilvēks ir “nojūdzies” ar Eiropas naudas fondiem un tos izlieto, lai celtu sev personīgo labklājību un komfortu, no tā cieš dzīvā radība un viņš pats. Šāds latvietis ir kaitnieks Latvijai un Dabai, kā arī Dieva likumu pārkāpējs. Dieva likumi liek zemi kopt, nevis postīt.

Latvijā ir iestājies tīšs vai netīšs Dabas pārveidošanas bums ar Eiropas naudas fondiem. “Jaunbagātnieki” uzpērk teritorijas Gaujas Nacionālajā parkā, pie ezeriem un pārveido “mežonīgo” dabu par izklaides vietām. Izcērt kokus, krūmus, veido laipas un peldvietas, iznīcina dzīvo radību – zaļās vardes, lielos, zaļos sienāžus, aizbaida zivis, putnus… Bet ārzemnieki atbrauc un brīnās: “Cik jums te dabiska un skaista vide!” Viņi priecājas par pīlādža lapām un augļiem, par vītola kuplumu, par putnu balsīm un dzeņa sitieniem pa koku… Eiropā vairs nav pat šādas “mežonīgas” dabas izpausmes. Bet latviešu jaunie “daiļdārznieki” to nesaprot un iznīcina, veidojot savu mākslīgo pasauli.

2012.gadā ekoloģiskā problēma ir viena no mūsdienu globālajām problēmām, kas radusies cilvēces saimniecisko, militāro u.c. darbību nelabvēlīgās ietekmes dēļ, un tas ir novedis pie būtiskām dabisko procesu norises pārmaiņām.

Stihiska kapitālisma apguve rada trīs pamatproblēmas:

1) apkārtējās vides piesārņošana;

2) dabas resursu izsīkšana;

3) ekoloģiskās sistēmas dinamiskā līdzsvara destabilizācija.

Līdz ar to arī ekoloģiskie sarežģījumi, neatkarīgi no to lokalizācijas, apdraud visas civilizācijas attīstību un pastāvēšanu. Kapitālisti īsteno vietējo dabas resursu nesaudzīgu izlaupīšanu, kā arī šajās valstīs izveido ekoloģiski “netīrās” ražotnes. To pierāda, piemēram, dānis, kurš pie Auciema ezera lauksaimniecībā izmanto spēcīgu ķīmiju ar sāls maisījumiem, kas izdedzina nezāles uz lauka. Šīs ķimikālijas lietus laikā ar gruntsūdeņiem satek ezeros un Gaujā. Un tas jau ir noziegums pret dzīvo radību un cilvēku!

Cilvēki ir aizmirsuši, ka daba ir jāsargā un jāsaudzē.

No Tibetas mūku baušļiem:

* Nekaitē nekam dzīvam – ne domai, ne vārdam, ne darbam;

* Dižo Saprāt! Veldzē mūs ar Gudrību, Mīlestību un Gaismu.

Katra darbība Visumā ir iepriekšējā cēloņa radīts rezultāts, un tajā pašā laikā tā ir nākamās darbības cēlonis. Veidojas nepārtraukta cēloņu un seku ķēde, kas pauž Visuma dzīvi. Tāpēc pastāv neizbēgamais Cēlonības un Seku likums. Cilvēks pats būvē savu namu. Viņš to var pārvērst riebīgā zaņķī, bet viņa paša varā arī ir šo namu pārbūvēt līdz pamatiem un padarīt skaistu.

* Raugieties! Māls ugunī top ciets un kļūst dzelzij līdzīgs, bet formu tam devis podnieks. Cilvēk, tu vakar biji kungs, bet tagad par tavu kungu ir kļuvis liktenis.

Tik daudz latviešu neapjēdz, ka ar katru domu, vēlēšanos un darbību ceļ savu valsti un veido apkārtni. Pašu cilvēku tumsonība Latviju ir izveidojusi par sliktu celtni bez pamatiem – uz plūstošām smiltīm…

Arnis


« Atpakaļ