Privātīpašums ir ilūzija


Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

 

DDD: Iepriekšējā laikraksta numurā izsmeļoši stāstījāt par kooperatīvo sabiedrisko iekārtu, kurai pretojas valdošais kapitālisms. Dažāda līmeņa ekonomiskie un politiskie eksperti vairumā gadījumu ir par privātīpašuma nostiprināšanos, par visu ražošanas līdzekļu nodošanu privātās Lasīt tālāk »

Flangos: LATVIEŠI. 1. daļa


Latviešu sarkanie strēlnieki ir devuši būtisku ieguldījumu Lielās Oktobra revolūcijas uzvaras lietā. Nākuši no nabadzīgajām zemnieku ģimenēm, bezzemnieku algādžu dēli kļuva par reālu un praktiski nesatricināmu spēku. Viņi aktīvi piedalījās Deņikina, Judeņiča un Vrangeļa karaspēka sagrāvē. Dzejnieks Demjans Bednijs rakstīja: Lasīt tālāk »