Ziedo LNF un laikrakstam “DDD”

Veicināt plašāku “DDD” izplatību un sniegt atbalstu tā veidošanai iespējams, pārskaitot ziedojumu uz Latvijas Nacionālās frontes kontu.

AS “Swedbank”, SWIFT kods: HABALV22

Konts: LV40HABA0551034053378

LNF Reģ. Nr.: LV40008033014