Jaunatne – mūsu cerība?!


Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Jaunībai raksturīgs hēdonisms

 

DDD: Nereti gan rakstos, gan intervijās cilvēki mūsu laikrakstā izsakās cerīgi par latviešu jaunatni, norādot, ka tā ir patriotiska un kļūs par īstiem saimniekiem savā zemē. Kā Lasīt tālāk »

Svēts sašutums līst pāri malām!


Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

           

DDD: Pagājuši 20 gadi, kopš notika referendums par pilsonības piešķiršanu t.s. nepilsoņu bērniem. Jau tad izcēlās daži tādi sabiedrības “inteliģentiņi”, kuri aģitēja piešķirt okupantēniem pilsonību. Kāds ir jūsu komentārs tieši par šādu Lasīt tālāk »

Dievs mūsu vietā Latviju nesargās


Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru Gardu

 

Okupantu izraidīšana – žēlsirdības akts

 

DDD: Mūsu avīze neatlaidīgi aicina latviešus iedrošināties likumiski izraidīt arējos ienaidniekus, uzsverot, ka mums ir ne tikai svētas, bet arī starptautiskas tiesības atbrīvoties no okupantiem. Bet latvieši Lasīt tālāk »