Guntis Ulmanis

Guntis Ulmanis atbildēja: “Jūs man uzdodat tādu jautājumu, kas ir visu politisko procesu virsotne, un es uz to garāmejot nevaru atbildēt. Man tagad ir citas rūpes – hokejs.”