Puča pēdējā diena

Puča pēdējā dienā 1991. gada augustā, dodoties uzrunāt tautu.
Pirmā rinda no kreisās: Augstākās Padomes deputāts, AP priekšsēdētājs, Latvijas Republikas
valsts galva Anatolijs Gorbunovs (LTF frakcija); AP deputāts, AP Tautas pašvaldības un sabiedrisko
lietu komisijas priekšsēdētājs Jānis Škapars (LTF frakcija),; AP deputāts, Ministru Padomes
priekšsēdētājs Ivars Godmanis (LTF frakcija).
Otrajā rindā no kreisās: pirmais ar automātu – Andris Rabkēvičs, Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas Valdības apsardzes dienests; otrais – Juris Sproģis, Latvijas PSR VDK “Z” daļas 9. grupas
vecākais apsardzes virsnieks; trešais – Linards Muciņš; ceturtais – Andis Skrīveris, Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas Valdības apsardzes dienests.
(Foto: LETA, Uldis Pāže)