ANO Atomenerģijas komisijas sēdē 1946. gada oktobrī.

ANO Atomenerģijas komisijas sēdē 1946. gada oktobrī. Bernards Baruhs – sirmais kungs, kurš sēž labajā pusē, tieši aiz galda plāksnītes “U.S.A.”. Aiz plāksnītes “U.S.S.R.” – Andrejs Gromiko.