Laikrakta DDD redakcija

Laikraksta “DDD” veidotāji.
No kreisās: Maija Redele, Steidzīte Freiberga, Līga Muzikante, Aivars Garda un Liene Apine