Gunnar Heinsohn

Vācu sociologs un ekonomists,
profesors Gunārs Hainzons:
“Pārāk liels jauniešu skaits gandrīz
vienmēr noved pie asinsizliešanas un
impērijas radīšanas vai tās sagraušanas.”